Закон україни про військовий обов\

Закон україни про військовий обов'язок І військову службу Закон введено в дію з дня опублікування 12 травня 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради України
НазваЗакон україни про військовий обов'язок І військову службу Закон введено в дію з дня опублікування 12 травня 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради України
Сторінка1/7
Дата конвертації07.02.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу


Закон введено в дію з дня опублікування - 12 травня 1992 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 25 березня 1992 року N 2233-XII)

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 19 червня 1992 року N 2485-XII,
від 21 жовтня 1993 року N 3545-XII,
від 21 жовтня 1993 року N 3546-XII,
від 19 листопада 1993 року N 3625-XII,
від 13 жовтня 1994 року N 200/94-ВР,
від 22 грудня 1994 року N 325/94-ВР,
від 17 жовтня 1995 року N 387/95-ВР,
від 19 квітня 1996 року N 129/96-ВР,
від 4 червня 1997 року N 309/97-ВР,
від 11 грудня 1998 року N 312-XIV,
від 13 травня 1999 року N 651-XIV,
від 18 червня 1999 року N 766-XIV
 (Законом України від 18 червня 1999 року N 766-XIV
цей Закон викладено в новій редакції),
 від 21 грудня 1999 року N 1325-XIV,
від 20 квітня 2000 року N 1669-III,
від 21 грудня 2000 року N 2171-III,
 від 28 листопада 2002 року N 312-IV,
 від 28 листопада 2002 року N 313-IV,
 від 6 лютого 2003 року N 487-IV,
від 3 квітня 2003 року N 662-IV,
від 15 травня 2003 року N 744-IV,
від 11 вересня 2003 року N 1158-IV,
 від 18 вересня 2003 року N 1179-IV,
від 15 червня 2004 року N 1763-IV,
 від 3 березня 2005 року N 2454-IV,
 від 17 березня 2005 року N 2490-IV,
 від 2 червня 2005 року N 2636-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
 від 4 квітня 2006 року N 3597-IV
(Законом України від 4 квітня 2006 року N 3597-IV
 цей Закон викладено у новій редакції),
 від 3 листопада 2006 року N 328-V,
 від 11 травня 2007 року N 1014-V,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 75 розділу II Закону України
від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
від 11 квітня 2008 року N 267-VI,
 від 3 червня 2008 року N 309-VI,
від 5 березня 2009 року N 1073-VI,
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI,
від 14 квітня 2009 року N 1255-VI,
від 16 квітня 2009 року N 1276-VI,
від 21 січня 2010 року N 1834-VI,
від 21 січня 2010 року N 1835-VI,
 від 13 січня 2011 року N 2926-VI,
 від 12 травня 2011 року N 3353-VI,
 від 19 травня 2011 року N 3409-VI,
 від 18 жовтня 2011 року N 3919-VI,
 від 10 січня 2012 року N 4296-VI,
 від 7 лютого 2012 року N 4352-VI

Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв'язку з виконанням ними конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.
^

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Військовий обов'язок


1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

2. Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту (далі - Збройні Сили України та інші військові формування), посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

3. Військовий обов'язок включає:

підготовку громадян до військової служби;

приписку до призовних дільниць;

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

виконання військового обов'язку в запасі;

проходження служби у військовому резерві;

дотримання правил військового обліку.

4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України "Про альтернативну (невійськову) службу".

5. Від виконання військового обов'язку громадяни України звільняються на підставах, визначених цим Законом.

6. Військовий обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об'єднані районні), міські (об'єднані міські) військові комісаріати (далі - районні (міські) військові комісаріати), військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також територіальні центри (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

8. Порядок утворення та повноваження територіальних центрів, філіалів комплектування військовослужбовцями за контрактом визначаються положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Щодо військового обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:

допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

резервісти - військовозобов'язані, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань.

10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України, зобов'язані:

прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

(частина дванадцята статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI)
^

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі


1. Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

2. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

3. Військова служба в Україні організується з дотриманням конституційної вимоги про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави.

4. Види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки (далі - вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів);

(абзац четвертий частини четвертої статті 2 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 12.05.2011 р. N 3353-VI)

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

5. Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

6. Виконання військового обов'язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов'язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язків військової служби в особливий період.

7. Громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови й порядок її проходження, а також підстави й порядок звільнення зі служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

(частина сьома статті 2 у редакції
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI)

8. Структура військового резерву людських ресурсів установлюється Міністерством оборони України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

9. Громадяни України, які призвані або добровільно вступили на військову службу, складають Військову присягу на вірність Українському народу.

10. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, призиваються або приймаються на військову службу, та військовозобов'язані, які приймаються на службу у військовому резерві або призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов'язковий медичний огляд. Порядок проходження медичного огляду затверджується Міністерством оборони України та центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я. Перелік військово-облікових спеціальностей затверджується Міністерством оборони України.

(частина десята статті 2 у редакції
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI)
^

Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби


1. Правовою основою військового обов'язку і військової служби є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про оборону України", "Про Збройні Сили України", "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", інші закони України, а також прийняті відповідно до них укази Президента України та інші нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання військового обов'язку, проходження військової служби та статусу військовослужбовців, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
^

Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань


1. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом:

призову громадян України на військову службу;

прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

2. Порядок комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями встановлюється цим Законом та прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.

3. Для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями на особливий період проводиться планомірна військова підготовка і забезпечується перебування в запасі та військовому резерві необхідної кількості військовонавчених громадян.

4. Генеральний штаб Збройних Сил України проводить розподіл призовників за станом здоров'я та рівнем освіти пропорційно між Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями.
^

Стаття 5. Склад військовослужбовців і військовозобов'язаних. Військові звання


1. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад та офіцерський склад.

2. Встановлюються такі військові звання:

Армійські 

Корабельні 

Рядовий склад 

солдат 

матрос 

старший солдат 

старший матрос 

Сержантський і старшинський склад 

молодший сержант 

старшина 2 статті 

сержант 

старшина 1 статті 

старший сержант 

головний старшина 

старшина 

головний корабельний старшина 

прапорщик 

мічман 

старший прапорщик 

старший мічман 

Офіцерський склад 

Молодший офіцерський склад 

молодший лейтенант 

молодший лейтенант 

лейтенант 

лейтенант 

старший лейтенант 

старший лейтенант 

капітан 

капітан-лейтенант 

Старший офіцерський склад 

майор 

капітан 3 рангу 

підполковник 

капітан 2 рангу 

полковник 

капітан 1 рангу 

Вищий офіцерський склад 

генерал-майор 

контр-адмірал 

генерал-лейтенант 

віце-адмірал 

генерал-полковник 

адмірал 

генерал армії України 

  3. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб Збройних Сил України та інших військових формувань, військових прокуратур, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова "медичної служби" і "юстиції".

(частина третя статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 18.10.2011 р. N 3919-VI)

4. До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву".

(частина четверта статті 5 у редакції
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI)

5. Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, переатестація військовозобов'язаних, які мають спеціальні звання, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби громадянами України, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.
^

Стаття 6. Військові посади


1. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і відповідні їм військові звання передбачаються у штатах (штатних розписах) військових частин, кораблів, органів військового управління, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

2. Перелік посад, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом, затверджується Президентом України, а посад інших військовослужбовців - Міністерством оборони України.

3. Окремі військові посади в мирний час можуть заміщатися (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами в порядку, встановленому Міністерством оборони України, або резервістами в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України.

(частина третя статті 6 у редакції
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI)

4. Військові посади, передбачені штатами воєнного часу, при переведенні Збройних Сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу підлягають заміщенню резервістами або іншими військовозобов'язаними в порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України.

5. Співвідношення чисельності офіцерського складу за військовими званнями та граничні строки перебування осіб офіцерського складу на посадах у Збройних Силах України та інших військових формуваннях встановлюються відповідно Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями.

6. Порядок призначення на військові посади встановлюється Конституцією України, Законом України "Про Збройні Сили України", іншими законами та положеннями про проходження військової служби та служби у військовому резерві громадянами України.

(частина шоста статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.01.2010 р. N 1834-VI)

7. Військові посади в підрозділах Збройних Сил України, які направляються до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, заміщаються військовослужбовцями, які проходять військову службу, за контрактом.

8. Порядок проходження військової служби військовослужбовцями, які не займають військових посад, установлюється положеннями про проходження військової служби громадянами України.

9. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань можуть бути відряджені до державних органів, установ, організацій, а також Державного підприємства обслуговування повітряного руху України для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі. Перелік посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в цих державних органах, установах, організаціях, а також Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України, затверджується Президентом України.

(частина дев'ята статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 14.04.2009 р. N 1255-VI)

10. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань відповідно до міжнародних договорів України можуть бути направлені для проходження військової служби на посадах у багатонаціональних органах військового управління, а також у закордонних дипломатичних установах України. Ці військовослужбовці утримуються за рахунок відповідно Міністерства оборони України, інших військових формувань у межах затвердженої законом чисельності. Порядок направлення та строки перебування військовослужбовців на зазначених посадах встановлюються Міністерством оборони України та іншими військовими формуваннями.

11. Військовослужбовці у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України, можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого з виключенням із списків особового складу формування, з якого вибули, та включенням до списків особового складу формування, до якого прибули.

(статтю 6 доповнено частиною одинадцятою
 згідно із Законом України від 12.05.2011 р. N 3353-VI)
^

Стаття 7. Військова форма одягу, знаки розрізнення і відзнаки військовослужбовців


1. Для військовослужбовців установлюються військова форма одягу, знаки розрізнення та відзнаки.

2. Військовозобов'язані під час проходження зборів забезпечуються військовою формою одягу. Резервісти забезпечуються військовою формою одягу згідно із встановленими нормами. Для зазначених осіб встановлюються передбачені для військовослужбовців знаки розрізнення, що свідчать про їх належність до військовозобов'язаних, зокрема резервістів.

(частина друга статті 7 у редакції
 Закону України від 21.01.2010 р. N 1834-VI)

3. Зразки військової форми одягу, знаків розрізнення та відзнак військовослужбовців, правила їх носіння розробляються Міністерством оборони України, іншими центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, та затверджуються Кабінетом Міністрів України, а надалі патентуються в установленому порядку.

4. Носіння військової форми одягу, знаків розрізнення і відзнак військовослужбовців особами, які не мають на це права, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Закон україни про військовий обов\Закон україни про військовий обов’язок І військову службу Закон введено в дію з дня опублікування 12 травня 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради України
Ведення персонально-якісного обліку покладається на районні (міські) військові комісаріати
Закон україни про військовий обов\Закон україни про інформацію Закон введено в дію з дня опублікування 13 листопада 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради України
У тексті Закону слово "конфіденціальна" в усіх відмінках замінено словом "конфіденційна" у відповідному відмінку згідно із Законом...
Закон україни про військовий обов\Закон україни про об'єднання громадян Закон введено в дію з дня опублікування 18 липня 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради України
Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами...
Закон україни про військовий обов\Закон україни про страхування Закон введено в дію з дня опублікування 11 квітня 1996 року згідно з Постановою Верховної Ради України
З 16 травня 2013 року до статті 15 цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 2 розділу II закону України від 16 листопада...
Закон україни про військовий обов\Закон україни про охорону праці Закон введено в дію з дня опублікування 24 листопада 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради України
У тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади» у всіх відмінках замінено словами «центральний...
Закон україни про військовий обов\Закон україни про Цивільну оборону України Закон введено в дію з дня опублікування 6 березня 1993 року згідно з Постановою Верховної Ради України
«захист населення І територій» та «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення І...
Закон україни про військовий обов\Закон україни про оперативно-розшукову діяльність Закон введено в дію з дня опублікування в газеті "Голос України" 27 березня 1992 року згідно з Постановою Верховної Ради України
У тексті Закону слова "Служба національної безпеки", "Управління охорони вищих посадових осіб України" у всіх відмінках замінено...
Закон україни про військовий обов\Закон україни про пожежну безпеку Закон введено в дію з дня опублікування 29 січня 1994 року згідно з Постановою Верховної Ради України
У тексті Закону слова «сільська пожежна охорона» в усіх відмінках замінено словами «місцева пожежна охорона» у відповідному відмінку...
Закон україни про військовий обов\Кодекс україни про надра Кодекс введено в дію з дня опублікування 31 серпня 1994 року згідно з Постановою Верховної Ради України
України по геології І використанню надр" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої...
Закон україни про військовий обов\Кодекс україни кодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року n 214/95-вр)
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи