Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації icon

Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації
Скачати 151.58 Kb.
НазваРозпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації
Дата конвертації21.03.2014
Розмір151.58 Kb.
ТипРозпорядження


ПРОЕКТУкраїна

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА державна АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

.2013 смт Білогір’я № /2013-р


Про затвердження Положення

про центр надання адміністративних

послуг Білогірської районної

державної адміністрації


На підставі статей 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», пункту 2-1 статті 11 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» з метою реалізації Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та подолання адміністративних бар’єрів, спрощення процедури отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання, фізичними особами:


1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації (додається).


2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації М. Подлєсного.


Голова адміністрації В. Курсов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

________________ № __________


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Білогірської районної державної адміністрації


  І. Загальні положення

1. Центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації (далі - Центр) - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою Білогірської районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Хмельницької обласної державної адміністрації та голови Білогірської районної державної адміністрації,  положенням про Центр.

^ 4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Білогірської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за розпорядженням голови Білогірської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною Центру, є Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Білогірської районної  державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг. 

10.Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Білогірської районної  державної адміністрації. 

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Білогірської районної  державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12.Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

^ 13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру. 

14. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Білогірської районної державної адміністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

15. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Білогірської районної  державної адміністрації. 

16.Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Білогірської районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі:

Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години..

Режим роботи Центру надання адміністративних послуг визначається розпорядженням голови Білогірської райдержадміністрації

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 ^ Керівник апарату

районної державної адміністрації                               Т. Легенька


Аналіз

регуляторного впливу до проекту  розпорядження Білогірської районної державної адміністрації  «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації»

 

^ 1.Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом державного регулювання

На виконання Закону України  частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуг», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг», на виконання  доручення голови  обласної   державної  адміністрації  від 06.11.2012  № 204-Г «Про забезпечення реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 ^ 2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

1) організувати  надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спростити  процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

^ 3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перша альтернатива.

Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про адміністративні послуги».

 Друга альтернатива.

Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації, що передбачає адміністратора, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівності перед законом; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень.

- відкритості та прозорості

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.


^ 4. Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом розв’язання проблеми є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги. 

^ 5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6,13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг»

Центром надання адміністративних послуг районної державною адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернення (фізичним  та юридичним особам ) адміністративних  послуг, відповідно до переліку, який затверджується головою Білогірської районної державної адміністрації.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

 ^ 6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг, через Центри надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку

Надання адміністра­тивних послуг через Центр надання адмініст­ративних послуг, у відповідності із вимогами Закону

  

Громадяни

 

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг

Суб’єкти господарської діяльності

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Передбачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному Центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру надання адміністративних послуг 


^ 7. Термін дії акта

Термін дії акта необмежено у часі.

 8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Показники результативності регуляторного акта є:

8.1. Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.

8.2. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Новоселицької районної державної адміністрації для даного регуляторного акту не передбачається.

8.3. На виконання регуляторного акту кошти і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, не передбачено.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті  Білогірської районної державної адміністрації http:// http://bgadmin.at.ua/

8.5.  Надходження коштів при прийнятті даного регуляторного акту до державного та місцевого бюджетів не зміниться.

^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Новоселицької районної державної адміністрації.

Обрано статистичний метод проведення  для відстеження результативності регуляторного акту.  Будуть використовуватись статистичні та соціологічні дані отримані методом анкетування.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитися керівником Центру надання адміністративних послуг. державним адміністратором районної державної адміністрації.


 Начальник відділу економічного

розвитку, торгівлі та інфраструктури О. Алєксєєв


^ Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту -

розпорядження голови Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області «Про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації»


Білогірська районна державна адміністрація повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації ”.

Проект регуляторного акту оприлюднений у розділі «Регуляторна політика» офіційного сайту Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області за адресою http://bgadmin.at.ua/ з 9 серпня 2013 року.

Зауваження та пропозиції по даному регуляторному акту приймаються до 16 вересня поточного року за адресами:

- смт. Білогір’я, вул. Шевченка 46, електронна адреса bil-ue@ukr.net щоденно з 8.00 до 17.15 години , крім вихідних, тел. 2-01-46

- м.Київ, вул. Арсенальна,9/11, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, тел. (044) 254-52-13.
Схожі:

Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації
Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних...
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15. 07. 2013 №206 положення про центр надання адміністративних послуг
Центр надання адміністративних послуг (далі центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Краснокутській...
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconПлан діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Білогірської районної державної адміністрації на 2013 рік ( зі змінами)
Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг»
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconРозпорядження районної державної адміністрації № положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації 1
Положення розроблено на підставі вимог законів України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської...
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconРозпорядження Заставнівської районної державної адміністрації «Про центр надання адміністративних послуг Заставнівської районної державної адміністрації» Визначення та аналіз проблеми
Проект розпорядження розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України...
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconРозпорядження Путильської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації» Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Путильської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної...
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconПоложення про центр надання адміністративних послуг ( далі Положення), затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 липня 2013 року №206 «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг» таку зміну
Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві...
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconРозпорядження 2014 № Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації
«Про Перелік документів у сфері господарської діяльності», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26. 10. 2011...
Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconПоложення про центр надання адміністративних Послуг Білогірської районної державної адміністрації Базове Відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури До 16 вересня 2013 року

Розпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації iconРозпорядження 2014 № Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації
Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг районної державної адміністрації, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи