Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я icon

Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я
Скачати 423.26 Kb.
НазваРозпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я
Сторінка1/2
Дата конвертації28.09.2013
Розмір423.26 Kb.
ТипДокументи
  1   2УКРАЇНА

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.02.2013

смт Білогір’я19/2013-р/кПро внесення змін та доповнень

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від 10.10.2011 № 350/2011-р/к


На підставі статті 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпоряджень голови районної державної адміністрації від 29.10.2012 № 64/2012-р/к «Про структуру районної державної адміністрації» та від 18.01.2013 № 5/2013-р/к «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.10.2012 № 64/2012-р/к» та з метою приведення переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації або її апарату у відповідність із структурою:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10.10.2011 № 350/2011-р «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату та окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації»:

1.1. Пункти 1.14. та 4.4. викласти у такій редакції:

п. 1.14. Сектор кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення;

п. 4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секторі кадрової роботи апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.


1.2. Додаток 1 до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації викласти у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Т.Легеньку.


Голова адміністрації О.Мельничук

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних по­сад державних службовців апарату та окремих структурних підрозділів районної державної адміністраціїперелік питань

для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу

районної державної адміністрації або її апарату


Сектор організаційної роботи

апарату районної державної адміністрації

 1. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.

 2. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій.

 3. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій.

 4. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

 5. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями.

 6. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

 7. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами.

 8. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами.

 9. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій.

 10. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

 11. Поняття місцевого самоврядування.

 12. Система місцевого самоврядування.

 13. Основні принципи місцевого самоврядування.

 14. Законодавство про місцеве самоврядування.

 15. Види адміністративно-територіальних одиниць.

 16. Поняття делегованих повноважень.

 17. Відповідальність органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування перед державою.

 18. Що таке територіальна громада.

 19. Організаційно – правова основа сектора організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 20. Порядок підготовки проектів розпоряджень, листів, які розглядатимуться керівництвом райдержадміністрації.

 21. Основні обов’язки і права працівників сектора організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 22. Планування роботи сектора організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

 23. Мета надання практичної та методичної допомоги виконавчим комітетам місцевих рад.

 24. Порядок організації контролю за станом виконання документів вищих органів державної виконавчої влади.

 25. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям.

 26. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 27. Завдання і повноваження організаційного сектора апарату райдержадміністрації

 28. Аналіз суспільно – політичної ситуації в районі.

 29. Порядок зняття з контролю розпоряджень голови райдержадміністрації.Сектор кадрової роботи

апарату районної державної адміністрації 1. Основні завдання кадрової служби.

 2. Основні критерії формування кадрового резерву державної служби (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199).

 3. Умови проведення конкурсу при прийнятті на державну службу (постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169).

 4. Порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 № 58).

 5. Порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731).

 6. Трудовий договір.

 7. Строки трудового договору.

 8. Укладання трудового договору.

 9. Обмеження щодо спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації.

 10. Встановлення випробувального терміну при прийняті на державну службу.

 11. Підстави припинення трудового договору.

 12. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

 13. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 14. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців.

 15. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.

 16. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки.

 17. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку.

 18. Відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною.

 19. Порядок надання відпустки по догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи.

 20. Відпустка без збереження заробітної плати.

 21. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

 22. Строк для застосування дисциплінарного стягнення.

 23. Положення про проведення атестації державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922).

 24. Порядок присвоєння рангів державним службовцям (стаття 26 За­кону України «Про державну службу», Положення про ранги державних службовців, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 № 658).

 25. Порядок проведення стажування державних службовців (стаття 19 Закону України «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804).

 26. Оцінювання діяльності державних службовців.

 27. Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців.

 28. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку.

 29. Трудові книжки.

 30. Святкові і неробочі дні.

Сектор (відділ) контролю апарату

районної державної адміністрації

 1. Посадові обов’язки спеціаліста сектора (відділу) контролю.

 2. Права спеціаліста сектора (відділу) контролю.

 3. Завдання і повноваження сектора (відділу) контролю.

 4. Порядок здійснення контролю за виконанням вхідних документів.

 5. Порядок здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів районної державної адміністрації.

 6. Термін, у який розглядається запит народного депутата України.

 7. Термін, у який розглядається звернення народного депутата України.

 8. Термін, у який розглядається запит народного депутата України, що надсилається Кабінетом Міністрів України.

 9. Термін, у який розглядається звернення народного депутата України, що надсилається Кабінетом Міністрів України.

 10. Кого інформує орган державної влади про розгляд запиту народного депутата України.

 11. У який термін розглядається звернення Комітету Верховної Ради України.

 12. У який термін розглядається запит депутата місцевої ради.

 13. У який термін розглядається звернення депутата місцевої ради.

 14. У який термін розглядається запитання депутата місцевої ради.

 15. У який термін розглядається лист СБУ з питань проведення заходів по боротьбі з тероризмом.

 16. У який термін виконуються документи без зазначення строку виконання.

 17. У який термін виконуються документи з позначкою “терміново”.

 18. У який термін виконуються документи, строки виконання яких закінчилися до, або в день їх надходження.

 19. У який термін виконується вимога прокурора.

 20. У який термін виконується протест прокурора.

 21. У який термін виконується припис прокурора.

 22. У який термін виконується подання прокурора.

 23. У який термін виконується постанова прокурора.

 24. Процедура погодження законопроектів та проектів актів Кабінету Міністрів України.

 25. Тлумачення поняття “виконавська дисципліна”.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно – секретної роботи

апарату районної державної адміністрації

 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод.

 2. Правоохоронні органи України.

 3. Основні завдання Державної пенітенціарної служби України (пункт 3 Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 394/2011).

 4. Підстава кримінальної відповідальності.

 5. Поняття злочину та класифікація злочинів.

 6. Завдання кримінального судочинства.

 7. Поняття кримінального покарання та його види.

 8. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності.

 9. Звільнення від покарання та його відбування.

 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення соціального патронажу.

 11. Закон, що здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.

 12. Що включає військовий обов’язок.

 13. Що включає підготовка до військової служби.

 14. Установи, що здійснюють організацію підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу.

 15. Склад районної призовної комісії.

 16. На кого покладено забезпечення райвійськкоматів службовими будинками, приміщеннями для призовних пунктів (дільниць).

 17. Закон, який визначає основні засади державної політики у сфері соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

 18. На кого покладено забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.

 19. Хто забезпечує відселення із закритих та віддалених від населених пунктів військових гарнізонів військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку.

 20. У чому полягає участь органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією держави.

 21. Що означає термін «державна таємниця» («секретна інформація»).

 22. Що таке гриф секретності.

 23. Хто має право надавати гриф секретності.

 24. Відомості, які відносяться до службової інформації.

 25. Законодавство України про державну таємницю.

 26. Кому надається допуск до державної таємниці.

 27. Кому надається право робити висновок про можливість опублікування у відкритій пресі будь-яких відомостей щодо діяльності режимних підприємств.

 28. Хто несе відповідальність за забезпечення режиму секретності в установі, своєчасну розробку і реалізацію заходів щодо захисту секретних відомостей.

 29. Порядок зберігання мобілізаційних документів.

 30. Що означає допуск до державної таємниці.

 31. Що таке Звід відомостей, що становлять державну таємницю.

 32. Що таке категорія режиму секретності.

 33. Визначення терміну «матеріальні носії секретної інформації».

 34. Що означає охорона державної таємниці.

 35. Що таке режим секретності.

 36. Поясніть розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації.

 37. Що таке ступінь (гриф) секретності. Які є ступені (грифи) секретності в нашій державі.

 38. Строк дії ступенів секретності.

 39. Технічний захист інформації.

 40. Форми допуску до державної таємниці.

 41. Терміни дії допусків до державної таємниці.

 42. Хто дає право змінювати гриф секретності документів в установі.

 43. На яку інформацію поширюється дія Закону України «Про державну таємницю».

 44. Що означає виток секретних відомостей.

 45. Матеріальні носії інформації, яким забороняється надавати гриф секретності.

 46. Ким визначається ступінь секретності відомостей, що містяться у документах та інших матеріальних носіях інформації.

 47. Ступень секретності супровідного листа.

 48. Де друкуються проекти секретних документів.

 49. Хто здійснює контроль за роботою із секретними документами.

 50. Що означає оборона України, обороноздатність держави.

 51. Що означає збройна агресія.

 52. Що означає особливий період.

 53. Що означає воєнний стан.

 54. Що означає мобілізація в державі.

 55. Хто визначає вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізації.

 56. Що означає демобілізація в державі.

 57. Визначення мобілізаційної підготовки.

 58. Якою може бути мобілізація.

 59. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 60. Що таке цільова мобілізація.

 61. Види мобілізації, розкрити їх суть.

 62. Основні принципи здійснення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 63. Територіальна оборона та її мета.

 64. Основні завдання територіальної оборони.

 65. Хто здійснює загальне та безпосереднє керівництво територіальною обороною держави.

Відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату районної державної адміністрації


 1. Визначення терміну «Державний реєстр виборців».

 2. Основні завдання Державного реєстру виборців.

 3. Основні засади ведення Державного реєстру виборців.

 4. Відомості Державного реєстру виборців про виборця.

 5. Права виборців стосовно Державного реєстру виборців.

 6. Органи Державного реєстру виборців.

 7. Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність відділу ведення Державного реєстру виборців.

 8. Основні завдання відділу ведення Державного реєстру виборців.

 9. Дії щодо ведення Державного реєстру виборців.

 10. Порядок подання документів до відділу ведення Державного реєстру виборців.

 11. Порядок періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

 12. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців.

 13. Цілі використання персональних даних Державного реєстру виборців.

 14. Використання статистичної інформації Державного реєстру виборців.

 15. Використання інформації з Реєстру при забезпеченні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (постанова ЦВК від 19.05.2011 № 69 «Про Роз’яснення щодо використання інформації з Державного реєстру виборців при забез­печенні доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»»).

 16. Відповідальність за порушення Закону України «Про Державний реєстр виборців».

 17. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців.

 18. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Державного реєстру виборців.

 19. Суб’єкти подання відомостей періодичного поновлення.

 20. Види виборів Президента України.

 21. Види виборів народних депутатів та порядок їх призначення.

 22. Види місцевих виборів, порядок і строки їх призначення.

 23. Складання попередніх списків виборців.

 24. Складання уточнених списків виборців.

 25. Взаємодія органів Державного реєстру виборців з іншими органами, установами, організаціями.

Юридичний сектор апарату

районної державної адміністрації


 1. Основні завдання місцевих державних адміністрацій.

 2. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій.

 3. Акти місцевих державних адміністрацій.

 4. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій

 5. Процедура призначення голови місцевої державної адміністрації.

 6. Строк, на який призначаються голови місцевих державних адміністрацій.

 7. Випадки обов’язкового припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій Президентом України.

 8. У яких випадках може бути припинено повноваження голів місцевих державних адміністрацій.

 9. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

 10. Вирішення яких питань відноситься до відання місцевих державних адміністрацій.

 11. Чи здійснюють місцеві державні адміністрації повноваження інших органів.

 12. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

 13. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій.

 14. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами.

 15. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій.

 16. Державна реєстрація нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій.

 17. Оскарження та скасування актів місцевих державних адміністрацій.

 18. Апарат місцевих державних адміністрацій.

 19. Джерело фінансування місцевих державних адміністрацій.

 20. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій.

 21. Система місцевого самоврядування.

 22. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям.

 23. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 24. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.

 25. Якими нормативними актами визначається правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

 26. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.

 27. Хто має право на службу в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 28. Порядок набрання чинності нормативно-правовими актами відповідно до Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97.

 29. Місце і роль юридичного сектора апарату у структурі місцевої державної адміністрації.Відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю

та доступу до публічної інформації апарату

районної державної адміністрації


 1. Нормативно – правова база, що регламентує діяльність відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 2. Шляхи комунікацій між місцевою державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства.

 3. Основні завдання відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 4. Посадові обов'язки спеціалістів відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 5. Планування діяльності відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 6. Співпраця спеціалістів відділу з спеціалістами інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, об¢єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

 7. Підпорядкування відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації.

 8. Публічна інформація, шляхи її забезпечення.

 9. Шляхи оприлюднення діяльності райдержадміністрації.

 10. Надання письмової або усної інформації на вимогу засобів масової інформації

 11. Визначення прес-релізу.

 12. Основні електронні засоби масової інформації, що діють в районі.

 13. Можливість зміни послідовності фраз чи висловів, у яких цитовану інформацію було передано журналістові.

 14. Поняття друкованих засобів масової інформації.

 15. Особливості висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України у друкованих засобах масової інформації.

 16. Право відділу щодо організації прес - конференції з питань життєдіяльності району.

 17. Мета вивчення суспільної думки жителів населених пунктів району щодо виконання сільськими головами делегованих повноважень.

 18. Роль громадських організацій в активізації суспільно-корисного життя громади.

 19. Правові акти, якими узгоджені журналістські запити щодо конкретної інформації.

 20. Вплив відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації на формування суспільної думки населення.

 21. Взаємодія відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації з районними організаціями політичних партій.

 22. Взаємодія відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації з громадськими організаціями району.

 23. Супровід офіційного веб – сайту районної державної адміністрації.

 24. Запит на інформацію та процедура його оформлення.

 25. Функціонування системи обліку публічної інформації.

 26. Нормативне регулювання окремих складових політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

 27. Проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні.

 28. Завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та шляхи їх реалізації.

Загальний відділ апарату

районної державної адміністрації


 1. Ким встановлюється порядок ведення діловодства в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

 2. Основні вимоги до ведення діловодства в органах виконавчої влади.

 3. Мова, якою ведеться діловодство та листування в органах виконавчої влади.

 4. Розпорядчі документи, які може видавати голова районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

 5. Що є підставою для видання розпорядчих документів.

 6. Розпорядчі документи, які може видавати керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації відповідно до чинного законодавства.

 7. Скільки примірників розпорядчих документів підписує голова?

 8. Основний принцип реєстрації документів.

 9. Кожний документ, обов’язково, незалежно від його призначення, повинен мати заголовок. А для яких документів заголовки не складаються?

 10. Основні реквізити, які повинен мати службовий документ.

 11. Періодичність погодження номенклатури справ органу виконавчої влади з державним архівом у разі, коли його структури і функції не змінювались.

 12. У формі якого відмінка подаються звертання у службових документах?

 13. Нормативні документи, на підставі яких утворюється і функціонує архівний підрозділ апарату районної державної адміністрації.

 14. Основні завдання архівного підрозділу.

 15. Термін зберігання особових архівних документів працівників установи.

 16. Ким встановлюються граничні терміни тимчасового зберігання документів в архівному підрозділі апарату районної державної адміністрації?

 17. Документи, на підставі яких складається номенклатура справ апарату районної державної адміністрації.

 18. Ким затверджується номенклатура справ в апараті районної державної адміністрації?

 19. Періодичність внесення змін до номенклатури справ апарату районної державної адміністрації.

 20.  У скількох примірниках готується бланк листа районної державної адміністрації?

 21. Реєстрація документів в апараті районної державної адміністрації.

 22. Документи, як не підлягають реєстрації.

 23. На які групи класифікуються документи за призначенням?

 24. На які групи класифікуються документи за напрямом руху?

 25. Формат паперу, на якому дозволяється складання офіційних документів в апараті районної державної адміністрації та шрифт, який використовується в офіційному діловодстві.

 26. Терміни розгляду звернень громадян встановлені чинним законодавством.

 27. Порядок розгляду письмових звернень громадян.

 28. Порядок особистого прийому громадян.

 29. Порядок ведення діловодства за пропозиціями, заявами і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування (п.1 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (далі – Інструкція).

 30. Порядок зберігання справ за зверненнями громадян (згідно з Інструкцією).

Відділ фінансово-господарського забезпечення

апарату районної державної адміністрації


 1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності бюджетної установи.

 2. Визначення понять “бухгалтерський облік”, “зобов’язання”, “первинний документ”, “фінансова звітність”, “господарська операція”.

 3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 4. Визначення понять “бюджет”, “бюджетна установа”, “бюджетне призначення”, “бюджетний розпис”, “видатки бюджету”, ”головні розпорядники бюджетних коштів”, “бюджетний запит”.

 5. Економічна класифікація видатків бюджету.

 6. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

 7. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

 8. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

 9. Облікові регістри та первинні документи бухгалтерського обліку. Вимоги до порядку їх складання.

 10. Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утримання державної установи та штатного розпису.

 11. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадових окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати державним службовцям та робітникам.

 12. Складові заробітної плати державних службовців, види заохочень та допомог.

 13. Розмір премії, який може бути наданий державному службовцю та нормативний документ, відповідно до якого вона нараховується.

 14. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

 15. Умови, за яких державним службовцям надається пенсія державного службовця та необхідні виплати, передбачені законодавством. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців.

 16. Нормативно-правове забезпечення порядку створення первинних документів, обліку касових та банківських операцій, обліку товарно-матеріальних цінностей бюджетної установи та інших об’єктів майна.

 17. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

 18. Порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей.

 19. Порядок обліку основних засобів у бюджетних установах.

 20. Порядок безоплатної передачі необоротних активів.

 21. Порядок списання основних засобів та матеріалів у бюджетних установах.

 22. Порядок встановлення граничних норм витрат паливно-мастильних матеріалів та порядок їх списання.

 23. Граничні норми відшкодування добових та фактичних витрат за проживання державним службовцям. Термін подання працівником авансового звіту.

 24. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 25. Порядок застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

 26. Підготовка будинку до експлуатації в зимовий період.

 27. Обов’язки прибиральниці. Обов’язки водія.

 28. Збереження технічних засобів, господарського інвентарю, його відновлення і ремонт.

 29. Технічний огляд транспортних засобів.

 30. Основні положення проведення інвентаризації в установах та організаціях.

 31. Облік, ремонт та вибуття основних засобів.

 32. Укладання господарських договорів.

 33. Надходження матеріальних цінностей на склад, їх облік та списання.

Державний адміністратор

апарату районної державної адміністрації

 1. Законодавчі акти та документи вищестоящих органів державної влади, якими керується у своїй роботі державний адміністратор.

 2. Визначення термінів дозвільна система у сфері господарської діяльності, дозвільні органи, місцеві дозвільні органи, документ дозвільного характеру.

 3. Поняття принципу мовчазної згоди, організаційної єдності, дозвільної (погоджувальної) процедури. 

 4. Сфера дії Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

 5. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності визначені Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

 6. Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру.

 7. Підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру

 8. Підстави для анулювання документа дозвільного характеру.

 9. Підстави для переоформлення документа дозвільного характеру.

 10. Підстави для видачі дубліката документа дозвільного характеру.

 11. Основні обов'язки державного адміністратора та завдання місцевих дозвільних органів при видачі документів дозвільного характеру.

 12. Інформування суб'єктів господарювання щодо процедур видачі документів дозвільного характеру.

 13. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру.

 14. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництво) та його повноваження.

 15. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

 16. Дозвільні органи.

 17. Місцеві дозвільні органи.

 18. Документи дозвільного характеру.

 19. Об'єкти, на які видаються документи дозвільного характеру.

 20. Спеціально уповноважені органи з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

 21. Поняття декларативного принципу.

 22. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

 23. Поняття державного адміністратора. Основні завдання державного адміністратора.

 24. Права адміністратора.

 25. Реєстр документів дозвільного характеру.

 26. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру.

 27. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

 28. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру.


Державний реєстратор

апарату районної державної адміністрації. 

 1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 2. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру.

 3. Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору.

 4. Повноваження державного реєстратора.

 5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

 6. Розміри реєстраційних зборів за проведення державної реєстрації.

 7. Відмова у проведенні державної реєстрації фізичної особи.

 8. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

 9. Припинення юридичної особи.

 10. Реєстрація юридичної особи. Етапи та терміни проведення реєстраційних дій.

 11. Державна реєстрація фізичної особи.

 12. Документи, що подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи.

 13. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

 14. Внесення змін до відомостей про юридичну особу щомісяця в єдиному державному реєстрі. Підтвердження відомостей.

 15. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи.   

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

районної державної адміністрації 1. Які підприємства вважаються інноваційно-активними.

 2. Назвати основні показники, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємств.

 3. Фактори, що впливають на прибутковість підприємства.

 4. Продуктивність праці на підприємстві. Суть і значення.

 5. Поняття «прогноз соціально-економічного розвитку району» .

 6. Програмний підхід до планування соціально-економічного розвитку регіону

 7. Інвестиції, їх суть і значення.

 8. Розвиток сфери послуг. Суть та основні показники.

 9. Малий і середній бізнес. Поняття, суть, роль у розвитку району.

 10. Роль місцевих рад в соціально-економічному розвитку підвідомчої території.

 11. Ліцензування підприємницької діяльності.

 12. Об’єкти оренди. Закони, що регулюють орендні відносини.

 13. Роль економіки у комплексному розвитку території. підвідомчої території.

 14. Регуляторна політика. Суть, основні поняття.

 15. Повноваження райдержадміністрації щодо державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку території.

 16. Складові частини програми розвитку галузі економіки.

 17. Адміністративні послуги, їх суть та призначення.

 18. Найпоширеніші джерела надходження фінансових ресурсів в сучасних умовах функціонування економіки.

 19. Державні органи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері державних закупівель.

 20. Суть і вплив проведення моніторингу адміністративних та фінансових даних діяльності структур підприємництва.

 21. Основні нормативно-правові акти України, що стосуються становлення, підтримки та розвитку підприємництва в Україні.

 22. Права громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань у здійсненні державної регуляторної політики.

 23. Основні засади, принципи державної політики у сфері регулювання ринкових відносин (регуляторної політики) між суб'єктами господарювання та органами державної влади, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 24. Перелічіть можливі види інфраструктури та інші інструменти підтримки підприємництва у межах району. Які види послуг можуть надавати такі інституції?

 25. Повноваження органів виконавчої влади щодо регулювання цін (тарифів).

 26. Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку.

 27. Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва.

 28. Роль і місце відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури в структурі райдержадміністрації.

 29. Дати визначення «туризму» і «турист» відповідно до Закону України „Про туризм”.

 30. Види туризму (Закон України «Про туризм»).

 31. Суб'єкти туристичної діяльності (Закон України «Про туризм»).

 32. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі туризму (Закон України «Про туризм»).

 33. Види порушень законодавства в галузі туризму (Закон України «Про туризм»).

 34. Нормативно-правова база в сфері організації відпочинку на селі (Закон України «Про туризм»)

Відділ містобудування, архітектури та будівництва

районної державної адміністрації

 1. Які правові та організаційні основи встановлює Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 2. Які матеріали відносяться до містобудівної документації.

 3. Що відноситься до об’єктів містобудування на державному, регіональному та місцевому рівнях.

4. Хто відноситься до суб’єктів містобудування.

5. Що таке план зонування території (зонінг).

6. Яка документація підлягає громадським слухання щодо врахування громадських інтересів.

7. Що визначаться детальним планом території.

8. Що таке червоні лінії забудови території.

9. Що таке містобудівний кадастр та якими службами він ведеться.

10. Яким документом державного органу виконавчої влади встановлено Порядок надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування.

11. У чому полягає пайова участь замовника у разі здійснення будівництва.

12. Який орган видає дозволи на виконання будівельних робіт та в який термін.

13. Які об’єкти приймаються в експлуатацію на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації.

14. За рішенням якого органу підлягають знесенню об’єкти самочинного будівництва.

15. Державні стандарти, норми і правила.

16. Закон, який регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини.

17. Розкрити поняття “культурна спадщина”.

18. Що відноситься до об’єктів культурної спадщини.

19. Розкрити поняття “пам’ятка культурної спадщини”.

20. Розкрити поняття “зони охорони пам’ятки”.

21. Розкрити поняття “історичне населене місце”.

22. Розкрити поняття “історичний ареал населеного місця”.

23. Розкрити поняття “музеєфікація”.

24. Розкрити поняття “реставрація”.

25. За якими типами класифікуються об’єкти культурної спадщини.

26. За якими видами класифікуються об’єкти культурної спадщини.

27. Який закон визначає правові, економічні, соціальні та організа­ційні засади містобудівної діяльності України.

28. Що таке архітектурно-містобудівна рада, її функції та особовий склад.

29. Що таке Генеральна схема планування території України.

30. Моніторинг Генеральної схеми планування території України.

Відділ культури

районної державної адміністрації


 1. Назвіть основні законодавчі документи, згідно яких регламентується діяльність дитячих музичних шкіл.

 2. Законодавчі документи, якими керується у своїй роботі заклад культури клубного типу.

 3. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу.

 4. На основі яких документів діють публічні бібліотеки в Україні.

 5. Реалізація державної політики в галузі культури.

 6. Назвіть декілька пріоритетних напрямків розвитку галузі культури району.

 7. Планування роботи відділу культури районної державної адміністрації.

 8. Релігійні конфесії.

 9. Види атестації працівників закладів галузі культури та періодичність її проведення.

 10. Об'єкт культурної спадщини (відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

 11. Охорона культурної спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 12. Класифікація спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»)

 13. Типи об'єктів культурної спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 14. Види об'єктів культурної спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 15. Органи управління у сфері охорони культурної спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 17. Повноваження органів охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій (^ Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 18. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування діяльності щодо охорони культурної спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 19. Державний реєстр нерухомих пам'яток України (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 20. Відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини (Закон України «Про охорону культурної спадщини»).

 21. Особливості роботи відділу культури районної державної адміністрації з релігійними конфесіями району.

 22. Види та діяльність музеїв.

 23. Порядок проведення атестації закладів культури.

 24. Розробка проектів цільових програм державних закладів культури.

 25. Створення, реорганізація та ліквідація закладів культури.

 26. Пам’ятки культури району.

 27. Організація розвитку мережі і матеріально – технічної бази закладів культури.

 28. Види пам’яток культури.

 29. Сприяння в проведенні історико-етнографічних досліджень редколегій "Книга Пам¢яті", "Реабілітовані історією" та інших, а також у реалізації державної політики щодо релігії та церкви.

 30. Порядок присвоєння колективам почесних звань «Зразковий» та «Народний».


Відділ освіти, молоді та спорту

районної державної адміністрації


 1. Нормативно – правові акти, якими керується у своїй діяльності рада загальноосвітнього навчального закладу.

 2. Організація індивідуального навчання учнів.

 3. Порядок реорганізації і ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

 4. Оформлення й видача документів про освіту.

 5. Оптимізація мережі навчальних закладів, її мета та очікувані результати.

 6. Колегія відділу освіти: порядок її створення та діяльність.

 7. Питання, що розглядаються на педагогічній раді школи.

 8. Порядок проведення державної атестації загальноосвітніх закладів.

 9. Хто обирається до складу ради загальноосвітнього навчального закладу.

 10. Планування роботи педагогічної ради.

 11. Планування роботи відділу освіти районної державної адміністрації.

 12. Державна підсумкова атестація учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 13. Завдання загальної середньої освіти.

 14. Інформаційні технології в освіті.

 15. Прийом учнів до 1-го класу.

 16. Вимоги до претендентів на нагородження золотою або срібною медалями.

 17. Екстернат як форма здобуття повної загальної середньої освіти.

 18. Порядок обліку дітей та підлітків шкільного віку.

 19. Перспективне планування у відділі освіти.

 20. Робочі навчальні плани шкіл.

 21. Новий державний стандарт загальної початкової освіти.

 22. Порядок організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл району.

 23. Освітні округи: порядок їх створення та мета діяльності.

 24. Основні завдання сучасної школи.

 25. Профільне навчання.

 26. Завдання фізичної культури і спорту в Україні.

 27. Право громадян на зайняття фізичною культурою і спортом.

 28. Сфери та основні напрями впровадження фізичної культури.

 29. Органи державного управління фізичною культурою та спортом.

 30. Відповідальність за порушення законодавства про фізичну культуру і спорт.

 31. Головні напрями державної молодіжної політики.

 32. Основні напрями роботи відділу освіти, молоді та спорту.

 33. Відмінність між відпочинком та оздоровленням дітей.

 34. Фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері та фізичне виховання.

 35. Державне регулювання фізичної культури і спорту.

 36. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту.

 37. Законодавство про фізичну культуру і спорт.

 38. Самоврядування в сфері фізичної культури і спорту.

 39. Види спорту.

 40. Спортивна кваліфікація.

 41. Спортивні відзнаки і нагороди, спортивна символіка.

 42. Стимулювання державного розвитку фізкультури і спорту.


Сектор житлово – комунального господарства

районної державної адміністрації

 1. Принципи створення та діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

 2. Заходи енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства.

 3. Порядок реструктуризації заборгованості по сплаті за енергоносії та комунальні послуги.

 4. Заходи щодо поліпшення стану автомобільних доріг (Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 року №710. Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки, розділ IV).

 5. Об'єкти благоустрою населених пунктів, освітлення як елемент благоустрою.

 6. Заходи щодо покращення якості надання послуг з водопостачання та водовідведення.

 7. Каналізаційні очисні споруди та їх призначення.

 8. Призначення полігонів твердих побутових відходів.

 9. Повноваження місцевих рад у сфері благоустрою населених пунктів.

 10. Порядок прийому відомчого житлового фонду у комунальну власність.

 11. Питання дотримання охорони праці при обслуговуванні об'єктів комунальної сфери.

 12. Функції служби єдиного замовника у сфері житлово-комунального господарства.

 13. Мета Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

 14. Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій.

 15. Порядок формування і затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги.


Сектор з питань цивільного захисту населення

районної державної адміністрації

 1. Мета цивільного захисту.

 2. Принципи цивільного захисту.

 3. Основні заходи у сфері цивільного захисту.

 4. Функціональні підсистеми єдиної системи цивільного захисту.

 5. Режим надзвичайної ситуації.

 6. Система органів управління цивільним захистом.

 7. Органи оперативного реагування на надзвичайні ситуації у сфері цивільного захисту.

 8. Регіональні і місцеві органи управління та сили цивільного захисту.

 9. Координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту.

 10. Використання спеціальних фінансових та матеріальних резервів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 11. Контроль за діяльністю органів і підрозділів цивільного захисту. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту.

 12. Основні завдання, принципи та заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 13. Державне управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 14. Завдання Цивільної оборони України, порядок її організації та функціонування.

 15. Визначення, класифікація і характеристика надзвичайних ситуацій.

 16. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 17. Порядок оцінки обстановки при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій.

 18. Порядок оцінки обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій.

 19. Організація проведення евакуаційних заходів при виникненні надзвичайних ситуацій.

 20. Підготовка та проведення комплексних об’єктових навчань.

 21. Підготовка та проведення комплексних об’єктових тренувань.

 22. Підготовка та проведення штабних об’єктових тренувань.

 23. Підготовка та проведення тактико-спеціальних навчань.

 24. Підготовка населення у мережі навчально-консультаційних пунктів.

 25. Підготовка і перепідготовка керівного складу підприємств, організацій та установ у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та оперативного реагування на них.

 26. Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл та навчально-виховна робота з дітьми дошкільного віку з питань основ безпеки життєдіяльності.

 27. Основи життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій.

 28. Призначення, завдання сектору з питань цивільного захисту населення районної державної адміністрації.

 29. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Призначення, основні завдання, склад сил і засобів.

 30. Режими функціонування Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

 31. Завдання програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного захисту.

 32. Порядок створення та використання матеріальних резервів для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного ти природного характеру.

Служба у справах дітей

районної державної адміністрації 1. Види державної допомоги сім’ям з дітьми (ст. 2 Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»).

 2. Завдання суб'єктів соціальної роботи з дітьми та молоддю.

 3. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.

 4. Форми первинної профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та пропаганди здорового способу життя.

 5. Основні принципи здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю.

 6. Завдання служби у справах дітей районної державної адміністрації.

 7. Форми профілактики підліткової злочинності та правопорушень.

 8. Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 9. Основні негативні явища, які суттєво впливають на стан неповнолітньої злочинності та заходи по їх усуненню.

 10. Головні завдання служби у справах дітей, згідно із Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».

 11. Основні положення Конвенції ООН про права дитини.

 12. Права і свободи дитини згідно Закону України «Про охорону дитинства».

 13. Поясніть значення термінів «дитина-сирота», «дитина, позбавлена батьківського піклування» згідно Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 14. Пріоритетні форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 15. Формування пакету документів на потенційного опікуна, піклувальника при встановленні опіки, піклування над малолітніми та неповнолітніми дітьми.

 16. Умови, за яких дитини набуває статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 17. Механізм вилучення дітей з сім’ї з подальшим їх влаштуванням.

 18. Притулок для дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації, його функції, термін перебування дітей в такому закладі та подальше влаштування дитини.

 19. Прийомна сім’я (нормативно-правова база).

 20. Дитячий будинок сімейного типу (нормативно-правова база).

 21. Опіка та піклування згідно Цивільного Кодексу України.

 22. Дитяча бездоглядність (нормативно-правова база).

 23. Порядок влаштування дітей під опіку (піклування).

 24. Порядок позбавлення батьківських прав.

 25. Умови для поновлення батьківських прав.

 26. Порядок влаштування дітей у прийомну сім’ю.

 27. Права та обов’язки батьків – вихователів.

 28. Вимоги до кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки.

 29. Діти в СЖО (складних життєвих обставинах) і робота з ними.

 30. Соціальний супровід дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.


Архівний відділ

районної державної адміністрації


 1. Основні положення Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи».

 2. Основні вимоги Примірної інструкції з діловодства.

 3. Основні вимоги Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

 4. Структура Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів.

 5. Розгляд і погодження номенклатури справ установ, підприємств і організацій району.

 6. Підготовка справ до зберігання і використання.

 7. Складання облікових документів до фондів.

 8. Порядок прийому документів на державне зберігання.

 9. Зведений облік архівних документів, що зберігаються на підприємствах, установах та організаціях району.

 10. Передача до Держархіву області документів та довідкового апарату до них.

 11. Порядок видачі архівних довідок, копій, витягів із документів установам, організаціям та громадянам.

 12. Впорядкування документів установ, підприємств та організацій. Порядок складання актів на знищення документів.

 13. Складання описів на документи постійного терміну зберігання та з особового складу.

 14. Нумерація аркушів, справ, датування справ, підписування.

 15. Умови зберігання справ у сховищі.

 16. Архівні установи.

 17. Місцеві державні архівні установи.

 18. Інші місцеві державні установи.

 19. Джерела фінансування архівних установ.

 20. Професійна діяльність у сфері архівної справи. Соціальні гарантії  та захист працівників архівних установ.

 21. Відповідальність за порушення  законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 22. Вивезення документів Національного архівного фонду за кордон.

 23. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи. Платні послуги архівних установ.

 24. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій.

 25. Центральні державні архіви України.

 26. Порядок користування документами Національного архівного фонду.

 27. Право власності на документи Національного архівного фонду.

 28. Права користувачів документами Національного архівного фонду.

 29. Обов’язки користувачів документами Національного архівного фонду.

 30. Вимоги до приміщень для зберігання архівних документів.Управління агропромислового розвитку

районної державної адміністрації

 1. Основні форми господарювання на селі.

 2. Умови створення та діяльності фермерських господарств.

 3. Що таке ТОВ та ТзДВ: основні відмінності в їх діяльності.

 4. Законодавство, яким регулюються земельні відносини.

 5. Порядок врегулювання земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах.

 6. Договір на оренду землі. Порядок заключення договору та основні його розділи.

 7. Орендна плата за пай; порядок її визначення та форми виплати.

 8. Собівартість продукції, порядок її визначення.

 9. Рентабельність сільськогосподарського виробництва та чистий прибуток.

 10. Державна політика з питань використання та охорони земель сільськогосподарського призначення.

 11. Державний контроль за якістю сільськогосподарської продукції та сировини на підприємствах усіх форм власності.

 12. Порядок забезпечення продовольчим зерном для регіональних та державних потреб.

 13. Трудові відносини в сільському господарстві.

 14. Відповідальність сільськогосподарських підприємств за недотримання трудового законодавства.

 15. Основні нормативно – правові акти, що регулюють діяльність сільськогосподарських підприємств.

 16. Інвестиції в сільському господарстві, їх суть та значення.

 17. Основні фактори ефективного ведення сільськогосподарського виробництва.

 18. Організація проведення моніторингу та прогнозування розвитку галузей агропромислового комплексу.

 19. Джерела фінансування сільськогосподарського виробництва.

 20. Основні напрямки розвитку зернового господарства в районі.

 21. Продуктивність праці на підприємстві, їх суть та значення.

 22. Основні показники, що характеризують фінансово – господарську діяльність підприємства чи окремої галузі сільськогосподарського виробництва.

 23. Основні галузі розвитку сільськогосподарського виробництва, їх взаємозв’язок та організація виробництва.

 24. Оренда землі та майна. Порядок їх врегулювання та нормативні документи, що регулюють орендні відносини.

 25. Державні органи, які здійснюють контроль в сільському господарстві за дотримання діючого законодавства.

 26. Організація роботи з питань охорони , техніки безпеки в сільськогосподарських підприємствах.

 27. Участь управління агропромислового розвитку в реалізації державної аграрної політики, оплати праці, зайнятості населення.

 28. Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур.

 29. Основні засади взаємодії органів державного управління та сільськогосподарських товаровиробників.

 30. Порядок припинення діяльності фермерського господарства.
  1   2Схожі:

Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження 11. 02. 2013 смт Білогір’я
Білогірського району на 2011-2015 роки, розпорядження голови районної державної адміністрації від 08. 01. 2013 №24/2013 – р/к «Про...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження 09. 01. 2014 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження. 2013 смт Білогір’я № /2013-р Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Білогірської районної державної адміністрації
Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та подолання...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconІнвестиційний паспорт Білогірського району на 2013 рік Офіційний розділ Районний центр смт Білогір’я Адреса
Білогірський район розташований в північно-західній частині Хмельницької області, і являє собою слабохвилясту рівнину, яка пересікається...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження 31. 03. 2011 смт Білогір’я №122/2011-р Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 04. 2010р №103/2010-р
Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 квітня 2010 №103/2010-р „Про районний комітет з економічних...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження 08. 04. 2010 смт Білогір’я №103/2010-р Про утворення районного комітету з економічних реформ при райдержадміністрації
Питання Комітету з економічних реформ” та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 квітня 2010 року №131/2010-р,...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження 08. 07. 2011 смт Білогір’я №249/2001-р Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 06. 2011 №208/2011
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 02. 2013 смт Білогір’я iconРозпорядження 27. 12. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи