Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» icon

Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Скачати 57.73 Kb.
НазваРозпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Дата конвертації17.12.2012
Розмір57.73 Kb.
ТипРозпорядження
Україна

БІЛОГІРСЬКА РАЙОННА державна АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.06.2011 смт Білогір’я № 208/2011-р.


Про організацію виконання

Указу Президента України

від 05.05.2011 № 547/2011

На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою організації виконання Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2011 року № 205/2011-р «Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547/2011»:

1. Затвердити зразок форми запиту на інформацію (додається).

2. Визначити Б.Баліцького, завідувача сектору контролю апарату райдержадміністрації, відповідальною особою з питань запитів на інформацію.

3. Заступнику голови районної державної адміні­страції О.Примаку:

3.1. Забезпечити розроблення та внесення в установленому порядку на затвердження:

переліку відомостей, що становлять службову інформацію;

інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

3.2. Спільно з керівниками управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити:

розроблення пропозицій щодо створення системи обліку документів, що знаходяться у володінні Білогірської районної державної адміністрації та її структурних підрозділах і містять публічну інформацію, забезпечення обов'язкової реєстрації у цій системі таких документів, надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

виконання необхідних заходів щодо унеможливлення несанкціонова­ного доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

4. Завідувачу сектору контролю апарату районної державної адміністрації Б.Баліцькому:

4.1. Розробити та внести пропозиції щодо:

порядку складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі
(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

запровадження обліку запитів на інформацію.

4.2. Спільно із загальним відділом та відділом фінансово-
господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації забезпечити:

облаштування спеціальних місць для роботи запитувачів із докумен­тами, що містять публічну інформацію, їх копіями, завершити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

належні умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

4.3. Спільно з відділом з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, в районній газеті «Життя і слово» зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форми запиту на інформацію.

  1. Спільно з відділом з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації, загальним відділом апарату райдержадміністрації організувати інформування населення про права гро­мадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

  2. Спільно з відділом з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації сприяти депутатам місцевих рад, громадським орга­нізаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського кон­тролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експер­тизи тощо.

  3. Спільно з начальником відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації Т.Федюк підготувати пропозиції щодо внесення змін до Регла­менту Білогірської районної державної адміністрації.

  4. Спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апа­рату райдержадміністрації після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк подати голові райдержадміністрації письмові пропозиції щодо розміру фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаватимуться райдержадміністрацією за запитами на інформацію.5. Відділу з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації за­безпечувати систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інфор­мації про діяльність районної державної адміністрації.

6. Структурним підрозділам райдержадміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам сільських, селищних рад вжити відповідних організаційних заходів щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О.Примака.


Голова адміністрації В.Заріцький

Додаток

до розпорядження голови районної державної адміністрації 06.06.2011

№ 208/2011-р.


^ ЗАПИТ*

на інформацію

Розпорядник інформації Білогірська районна державна адміністрація
Кому голові Білогірської райдержадміністрації Заріцькому В.В.
^ Реквізити запитувача**


Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

і

або

^ Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

(Загальний опис інформації)Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

^ Електронною поштою

(Вказати E-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)>^ Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон
^ Дата запиту, підпис
* Запит надсилається на юридичну адресу райдержадміністрації, електронною поштою, факсом або

передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені ст.20 Закону України "Про доступ до публічної інформації-".

** П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи чи об'єднання громадян.


Зареєстровано ______________________________________

___________________________________________

Заступник голови адміністрації М.Подлєсний

Схожі:

Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 08. 07. 2011 смт Білогір’я №249/2001-р Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 06. 2011 №208/2011
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.
Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011, з метою організації виконання Указу Президента України...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження від 15 червня 2011 року №270 / 2011-р м. Красилів Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011
...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconПро затвердження порядку складання, подання запиту на інформацію до райдерж­адміністрації
На підставі статей 6, 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про доступ до публічної інформації",...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження від 3 червня 2011 року №167 Про доступ до публічної інформації
На виконаня Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 29 березня 2012 року смт Близнюки №400 Про втрату чинності розпоряджень районної державної адміністрації з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»
Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05. 05. 2011 р. №547/2011 «Питання забезпечення...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 18 листопада 2011 року №715 Про внесення доповнень до розпорядження районної державної адміністрації від 12 серпня 2011 року №401 Про затвердження Графіка передачі публічної
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації
На підставі статей 6, 45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Типового регламенту місцевої державної адміністрації,...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 12 серпня 2011 року №401 Про затвердження Графіка передачі публічної інформації структурними підрозділами Близнюківської районної державної адміністрації до відповідальної
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»,...
Розпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи