Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації icon

Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації
НазваРозпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації
Сторінка3/16
Дата конвертації17.12.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


3.1. Робота райдержадміністрації проводиться, поточними (квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням голови за формою згідно з додатком 1.

Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

3.2. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3.3. Пропозиції до плану роботи районної державної адміністрації, погоджені із заступниками голови районної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), подаються структурними підрозділами відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за місяць, що передує кварталу.

3.4. Сформований відділом організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації та погоджений у встановленому порядку проект плану роботи районної державної адміністрації виноситься щоквартально, в останній місяць кварталу, на розгляд на засідання колегії райдержадміністрації та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації з доведенням до виконавців.

3.5. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних, обласних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

3.6. План роботи районної державної адміністрації повинен включати:

актуальні питання, пов’язані зі здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани роботи повинні містити також питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації, відповідно, за рік та квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Заплановані питання щодо роботи структурних підрозділів адміністрації повинні, як правило, передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

3.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації та, при необхідності, виключаються з нього за розпорядженням голови районної державної адміністрації на підставі пропозицій заступника голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

3.8. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови, керівниками структурних підрозділів, сектором контролю апарату адміністрації у встановленому порядку. Разом з проектом плану роботи на наступний квартал голові адміністрації подається інформація, підготовлена сектором контролю, про виконання плану роботи за попередній квартал.

3.9. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) за тиждень до початку кварталу. Порядок планування роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації встановлює заступник голови районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 3.6 цього Регламенту.

Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів, відділів апарату районної державної адміністрації покладається на заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

3.10. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у місцевих засобах масової інформації.

^

4. Організація взаємодії районної державної

адміністрації з обласною державною адміністрацією, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади

^

та органами місцевого самоврядування

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Схожі:

Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 27. 09. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 25. 06. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 27. 12. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 22. 09. 2008 смт Білогір’я №338/2008-р Про затвердження Положення про апарат Білогірської районної державної адміністрації
Керуючись статтями 6, 25, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 09. 01. 2014 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження „16" березня 2011 року №64 смт. Білогір"я Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Білогірської районної ради
З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи