Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації icon

Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації
НазваРозпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації
Сторінка7/16
Дата конвертації17.12.2012
Розмір0.55 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


5.1.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

У роботі з кадрами районна державна адміністрація керується Конституцією України, Законом України “Про державну службу”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Головного управління державної служби України та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Регламентом.

5.1.2. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється за затвердженим заступником голови райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

5.1.3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації – відповідальний працівник за ведення кадрової роботи.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

5.1.4. Прийняття на державну службу в районну державну адміністрацію здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Заступник голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

5.1.5. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, ознайомлюються із Загальними правилами поведінки державного службовця.

На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким у встановленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

5.1.6. Голова районної державної адміністрації призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України і набуває повноважень з моменту призначення. Повноваження голови районної державної адміністрації припиняються Президентом України відповідно до статті 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

5.1.7. Перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації призначаються на посаду головою районної державної адміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України у встановленому законодавством порядку.

Перший заступник, заступники голови районної державної адміністрації заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеному голові районної державної адміністрації у день його призначення відповідно до ст.10 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

5.1.8. Керівники та заступники керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації.

5.1.9. Начальники та інші працівники відділів апарату районної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації.

5.1.10. В районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

5.1.11. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями, покладених на них завдань і обов’язків.

5.1.12. Районна державна адміністрація направляє для навчання та підвищення кваліфікації державних службовців у навчальних закладах, центрах підвищення кваліфікації, на семінарах та шляхом самоосвіти.

Щомісячно, у четвертий четвер місяця, проводиться тематичне навчання працівників апарату районної державної адміністрації.

5.1.13. На кожного працівника, прийнятого на роботу до апарату районної державної адміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи оформляє особову справу.

5.1.14. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

Підготовку необхідних документів з цих питань забезпечує відділ організаційно - кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

5.1.15. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, заступника голови районної державної адміністрації, та керівників її структурних підрозділів.5.2.
^

Порядок надання відпусток
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16Схожі:

Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 27. 09. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 25. 06. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 27. 12. 2012 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 22. 09. 2008 смт Білогір’я №338/2008-р Про затвердження Положення про апарат Білогірської районної державної адміністрації
Керуючись статтями 6, 25, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 09. 01. 2014 смт Білогір’я
На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу 3 Регламенту Білогірської районної державної адміністрації,...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 30. 06. 2011 смт Білогір’я №241/2011-р Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Про внесення змін до розпоряд­ження голови районної держав­ної адміністрації від 01. 06. 2011 року №202/2011-р
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Розпорядження 01. 06. 2011 смт Білогір’я №202/2011-р Про затвердження регламенту Білогірської районної дер­жавної адміністрації iconРозпорядження „16" березня 2011 року №64 смт. Білогір"я Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Білогірської районної ради
З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, встановлення загальних правил діяльності виконавчого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи