Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання icon

Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання
НазваМетодичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання
Сторінка1/5
Дата конвертації25.04.2013
Розмір0.64 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Одеська державна академія будівництва і архітектури


Кафедра «Підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин»


Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка»


Одеса 2009


Міністерство освіти і науки України

Одеська державна академія будівництва і архітектури


Кафедра «Підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин»


Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка»


для студентів зі спеціальності 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання


Одеса 2009


ДК.........


Затверджено Вченою радою факультету «Енергетичного і водогосподарського будівництва» ОДАБА


Протокол № від 2009


Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин»


Протокол № від 2009

Укладачі: д.т.н., проф. Оргиян О.А.

к.т.н., доц. Колін В.М.

к.т.н., доц. Мацей Р.О.

асс. Муравйова І.О.


Рецензенти:


Надані приклади розрахунку продуктивності будівельних машин: баштового крана, бульдозера, розпушувачів, скрепера, сортувальних і змішувальних машин.

Методичні вказівки рекомендовані студентам спеціальності 7.092101 «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання


Відповідальний за випуск:


Зміст:


 1. Вступ

 2. Вимоги до оформлення індивідуальної роботи

 3. Додаток 1

 4. Додаток 2

 5. Питання для виконування індивідуального завдання

 6. ^ ТЕМА 1 ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТУВАЛЬНИХ МАШИН І МАШИН ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОНІВ ТА РОЗТВОРІВ

  1. Завдання №1

  2. Завдання №2

 7. ТЕМА2 ПРОДУКТИВНІСТЬ КРАНІВ

  1. Завдання №3

 8. ^ ТЕМА3 ПРОДУКТИВНІСТЬ БУЛЬДОЗЕРІВ, РОЗПУШУВАЧІВ І СКРЕПЕРІВ

  1. Завдання №4

  2. Завдання №5

  3. Завдання №6

 9. Список використаної і рекомендованої літературиВступ


У практиці роботи будівельних організацій з метою ефективного застосування машин і вибору найефективнішої в конкретних умовах машини ( чи комплекту машин) виникає необхідність визначення продуктивності будівельних машин і факторів, що впливають на їх продуктивність.

Надані завдання для розрахунково-графічної роботи надають можливість студентам набути практичних навичок із розрахунку продуктивності будівельних машин для їх оптимального комплектування і досягнення найбільшої ефективності використання.


^ Загальні методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи по будівельній техніці студентами 4 курсу всіх форм навчання ПЦБ і КПЦБ

Робота складається з двох частин:

- перша частина містить класифікацію будівельних машин, їх технічну характеристику, принципову схему, кінематичну схему і технологічні схеми будівельних робіт, що виконуються машинами. Вивченню підлягає основна група будівельних машин, що беруть участь у виробничому процесі зведення і споруджування на будівельних майданчиках, а також на заводах по виготовленню залізобетонних виробів і конструкцій;

- друга частина містить розрахунок продуктивності будівельних машин які визначені за завданням.


^ Склад розрахунково-графічної роботи


При виконанні розрахунково-графічної роботи студент повинен зробити наступне:

 1. Вибрати з таблиці №1 сторінка 8 по двом останнім цифрам номера залікової книжки варіант завдання. При цьому остання цифра номера залікової книжки співпадає з номером рядка, а передостання з номером стовпця. На пересіченні цих рядка і стовпця знаходиться ваш варіант завдання що складається з 3-х цифр: 1 цифра це номер і варіант розрахункового завдання див. Зміст; 2 і 3 цифра це номери тематичних питань які виписуються із сторінки 7

 2. Відповіді на тематичні питання складаються з трьох розділів і повинні містити:


В розділі I наводять:

а) класифікацію машин, що вказані в завданні;

б) технічну характеристику на будь-яку з машин вказаних в завданні. Класифікацію машин можна знайти в підручниках по будівельним машинам, що вказані в списку рекомендованої літератури. Технічну характеристику на розглянуту машину можна знайти в паспорті на дану машину, а також в довіднику «будівельні машини» том 1 і 2;

в) у цьому ж розділі студент вказує основні види робіт і технологічні процеси, що виконують вибрані ним машини.

В розділі II наводять:

а) принципову схему розглянутих машин.

^ Принципова схема машини це конструкторський документ по якому можна визначити з яких основних вузлів і механізмів складається машина.

Приклад

Принципова схема


^
Рисунок 1. Гусеничный экскаватор ЭО-4112А (ЭО-4112А-1) с механическим приводом:
1 - гусеничное ходовое устройство; 2 - опорно-поворотное устройство; 3 - тяговый канат; 4 - ковш обратной лопаты; 5 - рукоять; 6 - стрела; 7 - подъемный канат; 8 - кабина машиниста; 9 - передняя стойка; 10 - стрелоподъемный канат; 11 - двуногая стойка; 12 - поворотная платформа

б) кінематичну схему машини.

Кінематична схема це конструкторський документ, що відображає частини машини, їх розташування і взаємозв’язки виконаний за допомогою умовних зображень у відповідності з ДСТУ і показує кінематику (передачу руху) машини.

Приклад

Кінематична схема


^
Рисунок 2. Кинематическая схема экскаватора ЭТЦ-252М

1 - дизель, 2 - распределительная коробка, 3 - регулируемый насос, 4 - нерегулируемый насос, 5 - редуктор реверса, 6 - механическая трансмиссия базового трактора, 7 – натяжные звездочеки, 8 – цепи, 9 - откосообразователи, 10 - пневмокамерная муфта, 11 - верхний редуктор, 12 - приводный (турасный) вал, 13 - ведущими звездочками, 14 - ведущие концевые барабаны ленточного конвейера, 15 – гидромотор, 16 - конический редуктор, 17 – гидромотор.


При цьому в принциповій схемі вказується 5-7 основних вузлів і механізмів машина, в кінематичній схемі відповідно описується передача руху від двигуна до робочого органу машини.

В розділі III наводять одну з технологічних схем виробництва будівельних робіт по виконанню технологічного процесу чи операції, що вибрано студентом і узгоджено з викладачем.

^ Технологічна схема це графічне зображення технологічного процесу виконання будівельних робіт.

На технологічній схемі проектант вказує виконавцеві робіт методи виконання конкретного технологічного процесу за допомогою конкретної будівельної машини, її розташування на об'єкті, схема пересування і зупинок, місця складування матеріалів і їх постачання на місце укладання і тому подібне.

Приклад


Технологічна схема виконується на аркуші формату А3, з дотриманням всіх норм ДБН. В розрахунково-пояснювальній записці наводиться опис технологічної процесу чи операції, що виконується. 1. Кількість сторінок на кожен з розділів розрахунково-пояснувальної записки не лімітується, проте загальна кількість сторінок в записці має бути не менше 25-30 сторінок. Текст і рисунки можуть бути рукописними або набраними на комп'ютері. В кінці роботи в списку літератури необхідно привести ті підручники, навчальні посібники, довідники і інші нормативні документи (ДБНи, ДСТУ) і таке інше. Якщо використовувалися інформаційні матеріали з Інтернету, необхідно вказати повний перелік сайтів з яких була отримана інформація. Копіювання інформації безпосередньо в пояснювальну записку не припустимо. Отриману інформацію студент повинен відредагувати відповідно з завданням. Принципові і кінематичні схеми машин можуть бути виконані за допомогою креслярських інструментів, а також скопійовані будь-яким способом і додані в записку, знову ж таки з особистим редагуванням.

 2. Розрахунково-пояснювальна частина розрахунково-графічної роботи містить визначення продуктивності будівельних машин, що вказані в таблиці №1, відповідно з номером завдання. Дисципліною передбачено вивчення студентами три основних групи машин, що вивчаються: тема1 - підйомно-транспортні машини, тема2 - машини для земляних робіт, тема 3 - машини і устаткування для бетонних і залізобетонних робіт. Матеріали виконаних розрахунків також наводяться в записці.  1   2   3   4   5Схожі:

Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Теоретико-організаційні Основи менеджменту у сфері спорту" для студентів IV курсу спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” для студентів...
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 091501
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів денної форми навчання спеціальності 091501. Укл.:...
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до розв’язування загальні положення
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Екологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності 050....
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх
Методичні вказівки та завдання розроблено для допомоги студентам заочної форми навчання, спеціальності 0701001 «Організація і регулювання...
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів усіх форм навчання
Мета та завдання на дипломне проектування
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування” для студентів спеціальності 070904 „Землевпорядкування...
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки і завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Будівельна техніка» для студентів зі спеціальності 092101 «Промислове і цивільне будівництво» для усіх форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання.,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи