Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації»
Скачати 382.19 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації»
Сторінка1/2
Дата конвертації09.05.2013
Розмір382.19 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2
УКРАЇНА


БІЛОЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


19.09.2011 708


Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації


З метою створення необхідних умов для підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком району, удосконалення структури та організації роботи районної державної адміністрації, відповідно до пункту 4 регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 22 листопада 2007 року №1043 «Про регламент Білозерської районної державної адміністрації», керуючись статтею 6, частиною першою статті 10, пунктом 1 частини першої статті 39, статтею 40, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити розподіл функцій та повноважень між головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6.

2. Установити, що у разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови районної державної адміністрації.

У разі відсутності першого заступника чи одного із заступників, керівника апарату виконання їх повноважень здійснюється відповідно до розподілу виконання повноважень, визначених у додатку 7.

3. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова районної

державної адміністрації В.О. Поддубний


Додаток 1

до розпорядження голови районної державної адміністрації

19.09.2011 708


Функції і повноваження

голови районної державної адміністрації


1. Очолює і здійснює керівництво її діяльністю, спрямовує її на виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, реалізує власні та делеговані районній державній адміністрації повноваження.

2. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань і здійснення нею своїх повноважень.

3. Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

4. Спрямовує та координує діяльність першого заступника голови, заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищної рад із здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.

5. За погодженням з обласною державною адміністрацією призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

6. В установленому законом порядку призначає на посади та звільняє з посад керівників управлінь, відділів, служби районної державної адміністрації, керівників та спеціалістів структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації.

7. Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

8. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України.

9. Забезпечує організацію складення проектів планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку та бюджету району, подає їх на розгляд сесії районної ради, організовує виконання затверджених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

10. У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи лише за цільовим призначенням, розпоряджається приміщеннями, спорудами, обладнанням, що перебувають у віданні та управлінні районної державної адміністрації.

11. Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

12. Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

13. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією чи законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

14. У випадках, передбачених законом, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної ради, сільського, селищного голів.

15. Інформує обласну державну адміністрацію та звітує перед нею про виконання районною державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на території району, вносить пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації системи державного управління.

16. Вносить на розгляд районної ради питання, пов’язані з виконанням делегованих повноважень та інші пропозиції.

17. Затверджує положення про структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарат та структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.

18. Визначає та затверджує граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання структурних підрозділів районної державної адміністрації.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання визначає і затверджує структуру апарату районної державної адміністрації, штатний розпис та видатки на утримання.

19. Затверджує плани роботи районної державної адміністрації.

20. Очолює колегію районної державної адміністрації, проводить її засідання.

21. У межах своїх повноважень одноособово видає розпорядження, несе за них відповідальність згідно із законодавством.

22. Спрямовує та здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів районної державної адміністрації, скасовує накази начальників, управлінь, відділів, що суперечать Конституції України та законам України або є недоцільними, неекономічними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами.

23. Приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату, за наявності підстав, передбачених законодавством. застосовує встановлені законодавством заохочення до посадових осіб. Погоджує преміювання керівників структурних підрозділів, працівників апарату райдержадміністрації.

24. Організовує взаємодію з сільськими, селищною радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищним головами, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

25. Визначає основні напрямки здійснення та забезпечує реалізацію кадрової політики в органах виконавчої влади району.

26. Розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами України, відзнаками та почесних звань України працівникам господарського комплексу та жителям району. Нагороджує Почесною грамотою та оголошує Подяку голови районної державної адміністрації.

27. Забезпечує реалізацію міжнародних зобов’язань України на території району, координує зовнішньоекономічну діяльність, здійснення експортно-імпортних поставок, сприяє створенню спільних підприємств, у тому числі за участю іноземних інвесторів.

28. Має право звертатися до власників підприємств, установ, організацій чи уповноважених ними осіб з вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів.

29. Забезпечує виконання законодавства України з питань державної таємниці, оборонної роботи та мобілізаційної підготовки, несе відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення вимог Закону України «Про державну таємницю», інших нормативно-правових актів з питань охорони державної таємниці.

30. Забезпечує координацію банківських центрів та їх філій, розташованих на території району.

31. Забезпечує здійснення заходів щодо громадської безпеки, боротьби з організованою злочинністю, охорони громадського порядку.

32. Забезпечує додержання законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. Розглядає звернення громадян і не пізніше, ніж у визначений законом термін, приймає рішення або дає обґрунтовану відповідь. Проводить особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.

33. Забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

34. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації, зокрема сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, фінансово-господарського забезпечення, державного реєстратора.

35. Координує діяльність територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зокрема:

- районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України;

- Державної податкової інспекції в районі.

36. Забезпечує організацію питань, пов’язаних з захистом населення від засобів масового враження та надзвичайних ситуацій, мобілізаційної готовності та територіальної оборони району.

37. Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Заступник керівника апарату, начальник

відділу організаційно-кадрової роботи

апарату районної державної адміністрації С.Д. Ковальчук


Додаток 2

до розпорядження голови районної державної адміністрації

19. 09 .2011 708


Функції і повноваження

першого заступника голови районної державної адміністрації з гуманітарної політики та правових питань


1. У межах наданих чинним законодавством повноважень забезпечує реалізацію Конституції України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови районної державної адміністрації.

2. Відповідає за реалізацію державної та регіональної політики у сфері внутрішньої політики, преси, інформації, охорони здоров’я, міжнародних відносин, міграції, виконання законодавства про свободу думки і слова, свободи світогляду та віросповідання, освіти, культури, фізкультури та спорту, сім’ї, дітей та молоді, неповнолітніх, гендерної політики, звернень громадян.

3. Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення.

4. Забезпечує координацію діяльності суб’єктів рекламного та туристичного ринку.

5. Реалізує заходи з питань розвитку інформаційного простору району.

6. Бере участь у вирішенні питання проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством і згідно з розподілом обов’язків.

7. Забезпечує виконання програм щодо обов’язкової і повної загальної середньої освіти, здійснює загальне керівництво закладами освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, проводить роботу щодо їх матеріально-фінансового забезпечення.

8. Вживає заходів до збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту та розробляє прогнози її розвитку, забезпечує врахування їх при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку району.

9. Забезпечує виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей.

10. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій.

11. Сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, культури.

12. Організовує здійснення державного контролю в навчальних закладах, закладах культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, сім’ї, молоді, неповнолітніх за:

- збереженням і раціональним використанням державного майна;

- станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;

- додержанням законодавства з питань освіти, охорони здоров’я, мови, культури, реклами, захисту працівників зазначених галузей;

- охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці працівників соціально-культурної сфери.

13. Забезпечує реалізацію державної політики в районі стосовно сім’ї, жінок, молоді та дітей, відповідає за дотримання в районі рівних прав жінок і чоловіків.

14. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань інтелектуальної власності.

15. Організовує виконання державних та регіональних програм з питань соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями.

16. Сприяє впровадженню інноваційних заходів. залученню інвестицій, спрямованих на розвиток гуманітарної сфери району, проведенню аналізу виконання інноваційних проектів та їх експертизи.

17. Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

18. Забезпечує здійснення заходів щодо організації роботи медичних закладів по наданню допомоги населенню, надання встановлених пільг і допомог, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей, у межах своїх повноважень.

19. Бере участь у вирішенні питань встановлення округів і зон санітарної охорони курортів та визначення режиму їх функціонування, забезпечує розвиток рекреаційно-курортного та туристичного комплексу в районі.

20. Забезпечує відповідно до законодавства розвиток галузі охорони здоров’я.

21. Забезпечує контроль за реалізацією заходів щодо своєчасності виплати заробітної плати, інших обов’язкових платежів працівникам освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, молоді та неповнолітніх.

22. Відповідно до законодавства організовує роботу щодо розвитку науки, усіх видів освіти.

23. В межах наданих чинним законодавством повноважень забезпечує проведення у життя на території району державної політики з питань масової інформації, видавничої справи, міжнаціональних відносин та міграції, розв’язання питань, пов’язаних з державно-церковними відносинами.

23. Організовує роботу щодо забезпечення виконання актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням в районі іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

24. Організовує роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.

25. Організовує роботу з розроблення проектів та реалізації програм з питань, віднесених до його компетенції.

26. В межах визначених законодавством забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями та фондами, засобами масової інформації.

27. Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду та віросповідання.

28. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату:

- сектору внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськості;

- сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи (в частині діяльності правоохоронних органів);

- відділу освіти;

- відділу культури і туризму;

- відділу у справах сім’ї, молоді та спорту;

- архівного відділу;

- служби у справах дітей;

- відділу ведення Державного реєстру виборців (в частині діяльності щодо підготовки і проведення виборів, референдумів).

29. Координує роботу та сприяє діяльності:

- центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- ДЗ «Білозерська районна санітарно-епідеміологічна станція»;

- КП «Білозерська центральна районна лікарня»;

- музеїв, бібліотек.

30. Взаємодіє та сприяє у виконанні покладених завдань:

- районному управлінню юстиції;

- районному військовому комісаріату;

- районному суду.

31. Здійснює керівництво робочою групою районної Книги пам’яті.

32. Вносить пропозиції щодо призначення, звільнення керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

33. Забезпечує виконання державних завдань і функцій, пов’язаних з державною таємницею та мобілізаційною підготовкою. Несе відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення вимог Закону України «Про державну таємницю»,

34. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

35. Очолює консультативно-дорадчі та інші допоміжні органи.

36. Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.


Заступник керівника апарату, начальник

відділу організаційно-кадрової роботи

апарату районної державної адміністрації С.Д. Ковальчук


Додаток 3

до розпорядження голови районної державної адміністрації

20.09.2011 708


Функції і повноваження

заступника голови районної державної адміністрації

з питань економіки, фінансово-бюджетної та соціальної політики


1. Відповідає за реалізацію повноважень районної державної адміністрації у сфері здійснення державної та регіональної економічної політики, соціально-економічного розвитку, фінансів, планування та обліку, сприяння розвитку підприємництва, інвестиційно-інноваційної політики, вдосконаленню, розширенню зовнішніх економічних зв’язків, соціального захисту, зайнятості, праці та заробітної плати.

2. Організовує роботу з розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку району, соціального захисту соціально незахищених громадян – пенсіонерів, інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноких непрацездатних, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують матеріальної допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

3. Готує пропозиції до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення, утворення мережі забезпечення зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня та якості обслуговування в них.

4. Сприяє розвитку в районі сфери побутового обслуговування населення, торгівлі та споживчої кооперації; забезпечує дотримання чинного законодавства України з питань захисту прав споживачів.

5. Організовує реалізацію заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій та інших нормативних документів з питань економічної політики та фінансів.

6. Готує пропозиції щодо ефективної структури управління господарським комплексом району, визначення напрямів структурно-інвестиційної політики, пріоритетів соціально-економічного розвитку, розробки та впровадження регіональних науково-технічних програм.

7. Готує та контролює реалізацію програм розвитку конкуренції, ринкової інфраструктури та впровадження організаційно-економічного механізму ринкових перетворень, демонополізації.

8. Готує пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу району, забезпечення в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

9. Організує підготовку та реалізацію:

- заходів щодо розвитку міжрегіональних економічних зв’язків, виробничої кооперації різних галузей;

- програм, перспективних планів і прогнозів району щодо управління майном, яке потребує у спільній власності територіальних громад району;

- проектів договорів про співробітництво району з іноземними партнерами та партнерами в Україні;

- заходів, пропозицій до вищих органів виконавчої влади з питань управління переданими райдержадміністрації державними корпоративними правами.

10. Забезпечує запровадження ефективних методів регулювання цін на товари, продукцію, послуги у встановленому законодавством порядку.

12. Координує складення необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива; визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів мінімальних соціальних потреб, проведення послуг, необхідних для забезпечення передбаченого законодавством рівня мінімальних соціальних потреб.

13. Сприяє розвитку малого та середнього бізнесу.

14. Координує діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування району та їх посадових осіб з питань здійснення економічної реформи, комплексного розвитку району, проведення державної політики в галузі ціноутворення, зовнішньоекономічних зв’язків, розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності.

15. Забезпечує контроль за складанням і поданням районній раді на затвердження проекту районного бюджету та його виконанням.

16. Організовує підготовку та здійснює подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансових показників і пропозицій до проекту бюджету.

17. Отримує від усіх об’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складення і виконання бюджету.

18. Координує роботу щодо ефективного управління державною часткою майна в акціонерних товариствах.

19. Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємства, переданих в управління районної державної адміністрації та здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

20. Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної для населення продукції; створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.

21. Забезпечує реалізацію заходів щодо фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління районній державній адміністрації вищими органами державної влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів. передбачених законодавством.

22. Здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності.

23. Вносить пропозиції щодо регулювання цін та тарифів за виконання робіт і надання житлово-комунальних послуг підприємствами, здійснює контроль за їх додержанням.

24. Забезпечує здійснення делегованих районною радою та переданих до сфери управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад району; організовує в установленому порядку їх фінансування; готує пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ і організацій.

25. Контролює передачу об’єктів соціально-культурного призначення з державної в комунальну власність.

26. Організовує здійснення державного контролю на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, за збереженням і раціональним використанням державного майна, дотриманням фінансової дисципліни, забезпечення обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом.

27. Реалізує державну політику у сфері банківської і страхової діяльності.

28. Організовує здійснення державного контролю на підприємствах промисловості за:

- збереженням і раціональним використанням державного майна;

- станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом;

- додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов й інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;

- охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державною мінімального розміру оплатою праці.

29. Відповідає за реалізацію повноважень районної державної адміністрації у здійсненні державної політики у галузі торговельно-побутового обслуговування населення.

30. Організовує підготовку та реалізацію заходів щодо здійснення державної політики у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, споживчої кооперації.

31. Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування населення незалежно від форм власності.

32. Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захисту.

33. Готує та подає пропозиції щодо утворення мережі, забезпечення, зміцнення і розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них.

34. Забезпечує запровадження ефективних методів регулювання цін на товари, продукцію, послуги у встановлених законодавством порядку та працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

35. Організовує роботу і контролює виконання державних функцій з надання послуг протезно-ортопедичної допомоги населенню над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

36. Здійснює в установленому порядку контроль за наданням населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.

37. Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

38. Готує та організовує виконання програм зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

39. Організовує здійснення державного контролю щодо:

- проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

- охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці.

40. Контролює роботу щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісного проведення атестації робочих місць.

41. Бере участь у веденні переговорів та укладенні територіальних колективних угод, вирішенні колективних спорів (конфліктів).

42. Контролює реалізацію заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності.

43. Спрямовує і контролює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, зокрема:

- управління економіки;

- фінансового управління;

- управління праці та соціального захисту населення;

- державного адміністратора.

44. Координує діяльність та сприяє у виконанні покладених завдань:

- районному центру зайнятості;

- районному відділу статистики;

- контрольно-ревізійному відділу в районі;

- Державної податкової інспекції в районі;

- районній раді підприємців;

- НАСК «Оранта»;

- районній спілці споживчих товариств;

- управлінню Пенсійного фонду України в районі;

- районному відділенню Херсонської виконавчої дирекції соціального страхування;

- районному відділенню Херсонської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

45. У межах своїх повноважень координує діяльність підприємств, організацій, установ, товариств району інших форм власності з економічно-фінансових та соціальних питань.

46. Координує роботу громадських організацій та фондів, які займаються питаннями, віднесеними до його компетенції.

47. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом у порядку, визначеному законом.

48. Погоджує призначення та звільнення з посад керівників підпорядкованих управлінь, відділів.

49. Очолює комісії, ради, робочі групи згідно з окремим переліком.

50. Виконує інші обов’язки за дорученням голови районної державної адміністрації.


Заступник керівника апарату, начальник

відділу організаційно-кадрової роботи

апарату районної державної адміністрації С.Д. Ковальчук


Додаток 4

до розпорядження голови районної державної адміністрації

20.09.2011 708

  1   2Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconРозпорядження 05. 04. 2011 смт Білогір’я №126/2011-р Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації
Затвердити розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації (додається)
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconРозпорядження від 21 лютого 2013 року №36 Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconРозпорядження 28. 12. 2011 смт Білогір’я №475/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на І квартал 2012 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації»
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconРозпорядження 29. 03. 2012 смт Білогір’я №132/2012-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації»
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconРозпорядження 25. 06. 2011 смт Білогір’я №237/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації»
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconГрафік проведення «прямих телефонних ліній» головою районної державної адміністрації, її першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації у І кварталі 2014 року піб
«прямих телефонних ліній» головою районної державної адміністрації, її першим заступником та заступниками голови районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconГрафік проведення «прямих телефонних ліній» головою районної державної адміністрації, її першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації у листопаді, грудні 2013 року піб
«прямих телефонних ліній» головою районної державної адміністрації, її першим заступником та заступниками голови районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconРозподіл обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату Голова районної державної адміністрації
Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 липня 2010 року №569 «Про розподіл функцій і повноважень між головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації» iconГрафік прийому громадян за місцем їх проживання головою районної державної адміністрації, її першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації у І кварталі 2014 року № з/п

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи