Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса icon

Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса
Скачати 178.33 Kb.
НазваБілозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса
Дата конвертації28.09.2013
Розмір178.33 Kb.
ТипДокументи


Білозерської Районної Державної Адміністрації


Відділ освіти, молоді і спорту


Адреса:

Відділ освіти, молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації

Херсонська область,

смт. Білозерка, вул. Станіславське шосе 29/48

поштовий індекс 75000

телефон 34018

електронна адреса: bilozirka65@mail.ru

Кадровий склад відділу освіти, молоді і спортуПрізвище, ім’я по батькові

Посада працівника

Номер службового телефону

1

Козльонкова Ірина Ярославівна

Начальник відділу освіти, молоді і спорту

34018

2

Білоус Валерій Сергійович

Заступник начальника відділу освіти, молоді і спорту

33692

3

Незбай Вікторія Вікторівна

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді і спорту

33806

4

Долінченко Тетяна Євгеніївна

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді і спорту

33806

5

Щербина Лариса Володимирівна

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді і спорту

33806


Розклад роботи відділу освіти


Понеділок – четвер з 8.00 до 17.00 години

П’ятниця та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45 години

Обідня перерва з 12.00 до 12.45 години


Відділ освіти, молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації діє відповідно до Положення про відділ освіти, затвердженого розпорядженням голови Білозерської районної державної адміністрації від 17 грудня 2012 року №997 (додається).


^ Комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню

закладів освіти Білозерської районної ради Херсонської області

(підпорядкована відділу освіти, молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації)


Директор Комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти Білозерської районної ради Херсонської області» - Павлик Тетяна Василівна, тел.. 33732


^ Структурні підрозділи

районного центру по обслуговуванню закладів освіти


1. Районний методичний кабінет

Завідувач районним методичним кабінетом – Задніпряний Григорій Олексійович, тел. 33632


^ 2. Централізована бухгалтерія

Головний бухгалтер – Піскун Олександр Миколайович, тел. 33380

Заступник головного бухгалтера – Гавриш Галина Володимирівна, тел. 21504

Планово-економічний відділ централізованої бухгалтерії – тел. 33832.

Розрахунковий відділ централізованої бухгалтерії – тел. 33878.

Матеріальний відділ централізованої бухгалтерії – тел. 33703.


^ 3. Група з централізованого господарського

обслуговування установ та закладів освіти

Начальник господарчої групи відділу освіти – Шевченко Володимир Олександрович, тел. 33344


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

17.12.2012 року997

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти, молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації

(нова редакція)  

1. Відділ освіти, молоді і спорту районної  державної адміністрації (далі - відділ ) є структурним підрозділом Білозерської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та управлінню освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами та іншими документами управління освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

У межах своїх повноважень відділ організовує виконання законодавчих та нормативно-правових актів і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.


 3. Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики в галузі освіти, з питань молоді, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;

- створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

- здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;

- зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;

- аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми та контролює її виконання;

- організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

- участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

- проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;

- забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, запобігання насильству в сім'ї;

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;

- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.


4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

2) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;

3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;

4) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

5) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;

6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;

7) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;

8) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;

9) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

10) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;

11) координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

12) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців) та вчителів, які проживають у сільській місцевості;

13) організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;

14) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

15) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;

16) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

17) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;

18) видає інформаційно-методичні бюлетені;

19) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;

20) координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

21) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;

22) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і
цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери
управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під
час проведення масових спортивних заходів;

23) організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

24) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

25) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;

26) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

27) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

28) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

29) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;

30) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

31) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;

33) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

33) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;

34) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

35) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

36) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

37) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

38) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);

39) взаємодіє з органами громадського самоврядування;

40) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;

41) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі;

42) забезпечує організацію в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

43) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;


44) розробляє і подає на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;


45) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;


46) залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;


47) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;


48) здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;


49) сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;


50) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;


51) організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;


52) координує діяльність районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;


53) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;


54) вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;


55) проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;


56) здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;


57) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;


58) порушує, в установленому порядку, клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;


50) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (міського) рівня;


60) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;


61) сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;

62) надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

63) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;


64) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;

65) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

5. Відділ має право:

- залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів, спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

- брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;

- скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;

- вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;

- зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

- отримувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- укладати договори оренди рухомого та нерухомого майна, яке знаходиться на балансі відділу освіти, молоді і спорту, в порядку установленому власником майна;

- надавати платні послуги з перевезення населення, зокрема туристично-екскурсійних груп, дітей до дошкільних навчальних закладів;

- надавати в оренду будівлі, споруди, окремі тимчасово вільні приміщення і площі, інше рухоме та нерухоме майно або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій діяльності.

6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


7. Відділ освіти, молоді і спорту очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником управління освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.

8. Начальник відділу освіти, молоді і спорту може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної
державної адміністрації за поданням начальника відділу освіти, молоді і спорту, за погодженням відповідно з начальником управління освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації.


9. Начальник  відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності заступника начальника відділу та його працівників;

- представляє інтереси району в галузі освіти, з питань молоді та спорту у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;

- створює структурні підрозділи відділу необхідні для методичного, фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів району;

- затверджує положення про підрозділи і служби відділу, функціональні обов'язки його працівників;

- розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;

- планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;

- видає у межах компетенції відділу освіти накази, організує і контролює їх виконання;

- затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату відділу, працівників структурних підрозділів, керівників навчальних закладів та установ освіти.

 

10. Накази начальника відділу, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником управління освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної  державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.


11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів держадміністрації, директорів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.


12. При відділі утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти.


13. При відділі може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.


14. Відділ фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної  державної адміністрації.


Структуру і штатний розпис відділу затверджує начальник відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.

15. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.


Начальник відділу освіти І.Я. Козльонкова

Схожі:

Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconБілозерської районної державної адміністрації Відділ освіти Адреса
Відділ освіти Білозерської районної державної адміністрації діє відповідно до Положення про відділ освіти, затвердженого розпорядженням...
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconБілозерської районної державної адміністрації Відділ культури Адреса
Відділ культури Білозерської районної державної адміністрації діє відповідно до Положення про відділ культури, затвердженого розпорядженням...
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню з питань фізичної культури і спорту та відділу у справах...
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 07. 2011 р. №526 положення про відділ освіти районної державної адміністрації
Білозерської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №43 від 06. 02. 2012 положення про відділ освіти Гребінківської районної державної адміністрації 1
Відділ освіти районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється...
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconПро затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
Нету Міністрів України від 01. 02. 2006 року №78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconРозпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення про Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі...
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconВідділ освіти, молоді та спорту Великобагачанської районної державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Великобагачанської районної державної адміністрації Товари
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconВідділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури Білозерської районної державної адміністрації
Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти
Білозерської Районної Державної Адміністрації Відділ освіти, молоді і спорту Адреса iconЗатверджено кучерява Т. О. начальникок відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (піб та посада керівника структурного підрозділу) (підпис) мп 20 р стандарт надання адміністративної послуги
Відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи