Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи icon

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи
Скачати 77.85 Kb.
НазваПерелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи
Дата конвертації28.09.2013
Розмір77.85 Kb.
ТипДокументи


ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф

обмеження доступу «Для службового користування»


З питань мобілізаційної роботи:

1. Інформація щодо:

- організації оповіщення, мобілізації, переведення аппарату районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій району на роботу в умовах особливого періоду;

- кількості військовозобов’язаних, які заброньовані за структурними підрозділами районної державної адміністрації на період мобілізації та воєнного стану.

2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та складових частин мобілізаційного плану району, області щодо:

- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

- виробництва закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, пально-мастильних матеріалів в особливий період;

- кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України;

- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

- підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період.

3. Мобілізаційні завдання, які встановлені обласною державною адміністрацією підприємствам, установам та організаціям району.

4. Відомості про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву щодо окремих підприємств, установ та організацій, які знаходяться у віданні районної державної адміністрації.

5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

6. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку району.


З питань охорони державної таємниці:

1. Номенклатури секретних справ та посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці (форма 6).

3. Акти внутрішніх перевірок, перевірок стану охорони державної таємниці, знищення таємних документів і справ, зміни грифів секретності документів, гриф яким було надано раніше.

4. Плани заходів забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану, під час міжнародного співробітництва, проведення нарад з використанням інформації, що становить державну таємницю, технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

5. Форми облікової документації матеріальних носіїв секретної інформації.

6. Протоколи засідань експертних комісій та нарад, на яких розглядаються питання, що містять інформацію обмеженого доступу.

7. Про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

8. Про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

9. Звіти про стан охорони державної таємниці.

10. Протоколи засідань постійно діючої експертної комісії з питань державної таємниці районної державної адміністрації.


З питань технічного захисту інформації:

1. Перелік режимних приміщень районної державної адміністрації.

2. Акти категоріювання, обстеження та придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

3. Про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації обмеженого доступу.

4. Про розташування та потужність засобів передачі радіосигналів обласних каналів та телерадіоорганізацій.

5. Інформація щодо кількості неліцензійного програмного забезпечення.

6. Паролі доступу до інформації на комп’ютері та мережі.


З кадрових та фінансових питань:

1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

2. Особові справи державних службовців апарату районної державної адміністрації (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731).

3. Інформація про особу, що міститься у службовій переписці та інших документах, які знаходяться у користуванні районної державної адміністрації, крім випадків, передбачених законом.

4. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних справ державних службовців обласної державної адміністрації, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи «Картка») єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

5. Зміст питань, які включено до білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.


З питань житлово-комунального господарства:

1. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2. Зміст організаційних і технічних заходів охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

3. Відомості щодо організації охорони та оборони об'єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

4. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

5. Інформація про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водопостачання міст та районів області.


З питань будівництва та архітектури:

1. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів спецпризначення.

2. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1:50000 – 1:200000, карти ділянок масштабів 1: 25000, 1:50000.

З питань цивільного захисту:

1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Перелік об'єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

3. Про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення.

4. Про технічний стан системи оповіщення.

5. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки області.

6. Про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

7. Про організацію заходів при ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

8. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) за область.

9. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів за область, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.


^ З питань зовнішньоекономічної діяльності:

1. Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2. Про зміст директив, планів, вказівок делегаціям і посадовим особам, які представляють інтереси України, з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки.


^ З питань охорони здоров’я:

1. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.

3. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період.

4. За сукупністю всіх показників про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідситуації в районі.

5. За окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів, що не становлять державну таємницю.


З релігійних питань:

1. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

2. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в районі.

^ З територіальної оборони:

Про виконання документів вищестоящих органів влади щодо планування територіальної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.


^ З питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю:

1. Інформація про листування з правоохоронними органами щодо їх завдань і функцій.

2. Про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницюУкраїни.

3. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

4. Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.


З питань освіти та культури:

1. З підготовки фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань.

2. Зведені відомості про персональний склад іноземних студентів, які проходять практику у навчальних закладах району.

3. Про охоронну сигналізацію в районному музеї і організацію охорони у місцях розміщення унікальних цінностей.

^ З питань соціального захисту:

1. Персональні дані постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів, підопічних дитячих, психоневрологічних та геріатричних будинків-інтернатів, центрів реабілітації дітей-інвалідів, підопічних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), одержувачів усіх видів державної соціальної допомоги та пенсій.

^ З архівних питань:

Протоколи засідань експертних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

^ З питань Державного реєстру виборців:

Листування з організаціями та установами з питань функціонування Державного реєстру виборців та внесення відповідних змін до нього.

Із загальних питань:

Інформація, що міститься у внутрішній службовій кореспонденції районної державної адміністрації (службові та доповідні записки, акти внутрішніх перевірок, доручення, протоколи апаратних нарад, засідань тощо).


Примітка: Головний розробник проектів розпорядчих актів та службової кореспонденції (керівник структурного підрозділу районної державної адміністрації та її апарату) може, виходячи із змісту питання і конкретної ситуації, ініціювати питання щодо присвоєння документам грифу «Для службового користування» і поза межами цього Переліку (за винятком

інформації, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України).
Схожі:

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи icon391 Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»
Нформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», ураховуючи рішення експертної комісії Краснокутської...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconПро затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування
Ння Указу Президента України від 05. 05. 11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconРозпорядження від 1 липня 2011 року №207 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф "Для службового користування"
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», ураховуючи рішення експертної комісії апарату райдержадміністрації...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconРозпорядження 1 липня 2011 року №207
«Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», ураховуючи рішення експертної комісії апарату райдержадміністрації...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconЗапорізької області розпорядження
Про перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconРозпорядження 08. 07. 2011 смт Білогір’я №250/2011-р Про затвердження відомостей, що становлять службову інформацію
Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”,...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconРозпорядження від 20 червня 2011 року №283 / 2011-р м. Красилів Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформа­цію”, з ме­тою забезпечення виконання в районній державній адміністрації...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconРозпорядження 2011 року № Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, І яким надається гриф обмеження доступу
Мнс україни від 02. 12. 2008 р. №880, листом облдержадміністрації від 10. 02. 2009 р. №03/02-27/12-дск, листом облдержадміністрації...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconНаказ №1180 Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформації у Головному управлінні юстиції у Львівській області
«Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформації у Міністерстві юстиції України, Указу Президента України...
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію І яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» з питань мобілізаційної роботи iconПереліки відомостей, що становлять службову інформацію та оприлюднення їх в установленому порядку
Ументах відділу, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи