Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік
Скачати 397.08 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік
Сторінка1/5
Дата конвертації18.12.2012
Розмір397.08 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

26.12.2011 912


ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік


І. Пріоритетні завдання та основні напрями роботи з реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку району на 2012 рік

1. В економічній політиці та фінансово-бюджетній сфері:

- реалізація ініціатив Президента України В.Ф.Януковича «Економічний розвиток» та «Успішний бізнес»;

- сприяння розвиткові на відповідній території підприємництва, ринкової інфраструктури, забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання;

- забезпечення реформування системи надання адміністративних послуг;

- створення додаткових робочих місць за рахунок розширення виробництва, розвитку суб’єктів інфраструктури аграрного ринку, підвищення рівня оплати праці та своєчасність розрахунків з заробітної плати та орендної плати за використання земельних та майнових паїв;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;

- забезпечення реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

- забезпечення реалізації державної цінової політики;

- ефективне та цільове використання бюджетних коштів, досягнення запланованих результатів державної підтримки у відповідних сферах та галузях економіки, зокрема щодо розвитку сільського господарства, житлово-комунального господарства;

- здійснення структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

- протидія штучній збитковості підприємств, тіньової діяльності та ухиленню від оподаткування;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг, сприяння вирішенню питань соціально-побутового обслуговування населення;

- проведення аналізу стану і тенденцій економічного і соціального розвитку району, участь у визначенні його пріоритетів, напрямів структурної та інвестиційної політики;

- освоєння прогресивних технологій та впровадження технічних засобів для виробництва високоякісної, екологічно чистої продукції, підвищення її конкурентоспроможності.

- забезпечення надходжень до державного та місцевих бюджетів району;

- фінансування заходів соціально – економічного розвитку району, насамперед, заробітної плати та соціальних виплат;

- здійснення заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету.


2. У галузі агропромислового виробництва:

- формування сприятливого економічного середовища для інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового комплексу;

- сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку на селі;

- забезпечення продовольчої безпеки та потреби населення, бюджетних установ у хлібі, хлібобулочних виробах та інших продуктах переробки;

- сприяння розвитку нових видів діяльності кооперативів, спілок по виробництву та реалізації продукції. Подальше врегулювання земельних і майнових відносин, підвищення ефективності використання зрошуваних земель, земель, зайнятих під багаторічні насадження, виведення з обробітку малопродуктивних земель;

- формування та забезпечення реалізації державної політики з питань дотримання норм і гарантій галузевої угоди та зайнятості населення;

- підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору шляхом удосконалення механізмів його технічного та технологічного оновлення;

- забезпечення збереження, відновлення зрошувальних систем та завершення передачі у спільну власність територіальної громади району;

- формування сільськогосподарської дорадчої служби, створення умов для надання суб’єктам господарювання, що проводить діяльність у сільській місцевості та сільському населенню комплексу соціально-спрямованих дорадчих послуг;

- здійснення заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, бюджетно тваринницької дотації, державної підтримки виробництва продукції виноградарства, садівництва та хмелярства;

- відпрацювання питань оновлення та поповнення парку сільськогосподарської техніки, залучення техніки у разі недостатньої її кількості з агротехнічних формувань та інших регіонів України;

- сприяння оновленню машинно-тракторного парку через часткову компенсацію вартості з державного бюджету та на умовах фінансового лізингу.

3. У галузі цивільного захисту населення і територій, промислово-транспортного комплексу, зв’язку, будівництва та житлово-комунального господарства:

- організація реагування на всі види надзвичайних ситуацій в районі, в тому числі на об’єктах підвищеної небезпеки, в контексті вимог функціонування єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами;

- підготовка та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони району;

- підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

- координація роботи, пов'язаної з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами-надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

- розроблення системи заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

- здійснення в межах своєї компетенції контролю за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

- вжиття заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

- проведення аналізу рівня цін і тарифів на послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби підготовка пропозицій щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

- сприяння проведення ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснення контролю за їх будівництвом, участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

- здійснення, відповідно до законодавства, контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

- вжиття заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району;

- аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення погодження і забезпечення в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

- забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення при відведенні земельних ділянок під забудову в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

4. У соціальній та гуманітарній сферах:

- виконання завдань щодо підвищення рівня життя населення та своєчасності надання соціальних виплат:

- реалізація районних програм з питань охорони здоров’я, підвищення якості надання медичної допомоги;

- підвищення рівня медичного обслуговування людей похилого віку;

- забезпечення особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, підвищення технічної і технологічної забезпеченості навчального процесу, його комп’ютеризації, підвищення якості освіти шляхом її модернізації, збереження надбань освітянської галузі і їх ефективне використання, запровадження допрофільної підготовки та профільного навчання;

- збереження існуючої мережі дошкільних навчальних закладів, забезпечення не менше 90% охоплення дітей дошкільною освітою через використання різних форм її здобуття;

- збереження існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, з метою забезпечення прав громадян на доступність до якісної освіти;

- збереження мережі позашкільних закладів району, створення умов для здобуття позашкільної освіти дітьми, особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі гуртків, подальшого зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази позашкільних закладів;

- забезпечення виконання заходів щодо захисту прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- поліпшення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, влаштування під опіку, до прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу);

- здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства про працю дітей;

- підвищення ефективності роботи із запобігання дитячій бездоглядності, поліпшення існуючих та вишукання нових форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих умовах;

- - здійснення соціального інспектування та патронажу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- здійснення соціального обслуговування дітей, молоді, сімей шляхом надання їм психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-медичних та інформаційних послуг;

- забезпечення оздоровлення дітей;

- залучення населення до занять фізичною культурою і спортом;

- поліпшення матеріально-технічного стану районних закладів культури;

- збереження мережі закладів культури;

- здійснення заходів щодо збереження та поповнення бібліотечних та музейних фондів;

- здійснення заходів щодо покращення кадрового забезпечення закладів культури;

- підтримка та подальший розвиток фестивального руху в районі;

- збереження об’єктів культурної спадщини;

- реалізація програм розвитку архівної справи.

5. У внутрішньополітичній діяльності:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на свободу світогляду;

- надання всебічної підтримки релігійним організаціям щодо розвитку соціальних програм, реалізації доброчинних та милосердницьких проектів;

- взаємодія районної державної адміністрації з політичними партіями, громадськими організаціями;

- аналіз та прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів в районі;

- забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади шляхом залучення до цієї роботи журналістів місцевих засобів масової інформації;

- підготовка лекційних матеріалів про діяльність Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій з вирішення важливих проблем держави, області та району для проведення Єдиних днів інформування населення.


ІІ. Питання для розгляду на сесіях районної ради

І квартал


Звіт про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району за 2011 рік.

^ Відповідальні за підготовку Заступники голови районної державної

матеріалів адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації

Звіт про виконання районного бюджету за 2011рік.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови районної матеріалів державної адміністрації,

Мартиновець С.М.

Про хід виконання районної програми реалізації державної політики у сфері підтримки сім’ї та молоді на 2011 - 2015 роки.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної,

Тритенко Т.Є.

Про хід виконання районної програми з імунопрофілактики населення району на 2011-2015 роки.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної,

Доманський Д.С.


Про хід виконання комплексної програми підтримки правоохоронних органів у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності в районі на 2011-2015 роки.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної,

Калугін Д.С.,

Керкез С.А.


ІІ квартал


Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року.

Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної,

^ Мартиновець С.М.


Про хід виконання районної програми «Питна вода» на 2009-2013 роки.

Відповідальні за підготовку Заступник голови

матеріалів районної державної,

^ Комиш І.В.

Про хід виконання комплексної програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань на період до 2013 року.

Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної,

^ Доманський Д.С.

ІІІ квартал


Про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року.

Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної,

^ Мартиновець С.М.

Про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району на 2012 рік в частині діяльності агропромислового комплексу та земельних відносин.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної

Куліш М.І.


Про хід виконання районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2009-2013 роки.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної

Тритенко Т.Є.

Козльонкова І.Я.


Про хід виконання районної програми організації оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011-2015 роки.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної

Самойлова Т.В.

Про хід виконання районної програми з виконання в районі загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної

Тритенко Т.Є.

Козльонкова І.Я.

Чумак Н.В.


IV квартал


Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2012 року.

Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної

^ Мартиновець С.М.


Про хід виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району за 9 місяців 2012 року.

Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної, управляння економіки районної державної адміністрації

Про хід виконання районної програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2009-2013 роки

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної

Козльонкова І .Я.

Звіт голови районної державної адміністрації про здійснення делегованих районною радою повноважень.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник, заступники матеріалів голови районної державної,

начальники управлінь, відділів

структурних підрозділів районної державної адміністрації


ІІІ. Основні питання для розгляду на засіданнях

колегії районної державної адміністрації у 2012 році


Січень


Про підсумки виконання районного бюджету та місцевих бюджетів району за 2011 рік.

^ Відповідальні за підготовку Перший заступник голови

матеріалів районної державної адміністрації,

Мартиновець С.М.
  1   2   3   4   5Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 12. 2013 №236 Перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2014 рік. № Зміст заходів
Розділ І. Колегії, наради та інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconПерспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2011 рік
Про затвердження перспективного плану роботи районної державної адміністрації на 2011 рік
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № перспективний план роботи Каланчацької районної державної адміністрації на 2014 рік І. Щодо пріоритетів та цілей діяльності райдержадміністрації
Пріоритетні завдання щодо організаційної роботи апарату районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 21 грудня 2012 р. №1488 перспективний план ( основні напрями ) діяльності Близнюківської районної державної адміністрації на 2013 рік
Спільні засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно – господарського активу району
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 21. 12. 2012 №1022 перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2013 рік
Пріоритетні завдання та основні напрями роботи з реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку району на...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 07. 2011 р. №526 положення про відділ освіти районної державної адміністрації
Білозерської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 29 грудня 2012 №891-р перспективний план роботи олександрівської районної державної адміністрації на 2013 рік № п/п
Про стан дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та контролю за станом використання державного майна і фінансових ресурсів на підприємствах,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 23. 12. 2013 №471 Перспективний план (основні напрями) діяльності Краснокутської районної державної адміністрації на 2014 рік
Питання для розгляду на спільних засіданнях колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconМ. Платановський 30. 12. 2013 року Перспективний план роботи апарату районної державної адміністрації на 2014 рік
Розділ І. Колегії, наради та інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2011 №912 перспективний план роботи Білозерської районної державної адміністрації на 2012 рік iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи