Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 icon

Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226
Скачати 111.94 Kb.
НазваПостанова від 5 квітня 1994 р. N 226
Дата конвертації10.08.2013
Розмір111.94 Kb.
ТипПостановаКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 1994 р. N 226


Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування


Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 червня 1995 року N 433, від 30 серпня 2003 року N 1381 (зміни, передбачені пунктом 2 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2003 року N 1381 набрали чинності з 1 січня 2004 року)


(У назві, тексті постанови та додатках 1 і 2 до неї слова "які залишилися без піклування батьків" замінено словами "позбавлених батьківського піклування" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2003 року N 1381)


З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям упорядкувати протягом 1994 – 1996 років у встановленому порядку мережу державних навчально-виховних закладів для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, віддаючи перевагу розвиткові нових форм виховання таких дітей, зокрема дитячим будинкам сімейного типу. Забезпечити державний захист цих закладів від перепрофілювання, продажу, приватизації.

Взяти до відома, що Міністерством освіти та Міністерством охорони здоров'я визначено мережу навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, згідно з додатками N 1 – 4.

2. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення разом з Урядом Республіки Крим, обласним, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями:

до 1 вересня 1994 р. переглянути склад працівників будинків дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Залучати до роботи в цих закладах осіб, яким притаманні сердечність, доброта, висока відповідальність за доручену справу. Встановити порядок, за яким комплектування кадрами зазначених закладів має провадитися першочергово;

вживати заходів до підвищення якості виховання і навчання учнів у навчально-виховних закладах, духовного, творчого та інтелектуального розвитку їх вихованців в умовах розбудови незалежної держави;

відкривати в зазначених закладах спеціальні класи і групи з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного, гуманітарного, трудового, спортивного та інших профілів за інтересами школярів;

при доборі батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного типу враховувати їх ділові, моральні якості, здібності й досвід роботи з дітьми.

3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати у планах економічного і соціального розвитку та бюджеті капіталовкладення і асигнування на будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.


4. Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

до 1 липня 1994 р. розробити і затвердити регіональні програми захисту і підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в яких передбачалося б, зокрема, одержання кожною дитиною освіти і спеціальності з наступним працевлаштуванням, забезпечення житлом, отримання в установленому чинним законодавством порядку пільгових кредитів тощо;

заохочувати виробничі об'єднання та підприємства до спрямування частини прибутку, що залишається в їх розпорядженні, та наявних матеріально-технічних ресурсів на поліпшення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

5. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному комітетові з легкої і текстильної промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати в першочерговому порядку навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними засобами, товарами культурно-побутового та спортивного призначення, господарського вжитку.

6. Міністерству освіти, Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти створенню і розширенню при дитячих будинках і школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, підсобних господарств і цехів. Забезпечувати першочергове виділення їм згідно з потребою сільськогосподарських угідь, матеріально-технічних ресурсів, добрив, насіння, садивного матеріалу тощо. Надавати зазначеним закладам пільги для функціонування та розвитку їх підсобних господарств і цехів.

7. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному комітетові по харчовій промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати першочергове постачання навчально-виховним закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, продуктів харчування, в тому числі спеціальних продуктів дитячого харчування, овочів і фруктів відповідно до норм харчування і контингенту дітей.

Продукція, що надходитиме з радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств для задоволення потреб зазначених закладів зараховується до обсягу продукції, передбаченого державним контрактом і державним замовленням.

8. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти, Міністерству у справах молоді і спорту, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з регіональними і галузевими профспілковими об'єднаннями та Дитячим фондом щороку організовувати оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах.

9. Міністерству охорони здоров'я:

забезпечувати медичне обслуговування (у тому числі стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

двічі на рік проводити медичні огляди всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі потреби брати їх на диспансерний облік, здійснювати постійний медичний нагляд за ними і своєчасне лікування;

забезпечити пріоритетне постачання навчально-виховним закладам необхідних медикаментів, медичної апаратури та обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.


10. З метою прилучення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до надбань українського і світового мистецтва, формування і розвитку їх творчих здібностей Міністерству культури, Міністерству освіти разом з Дитячим фондом, Федерацією професійних спілок, творчими спілками, систематично проводити у дитячих будинках, школах-інтернатах, професійних начально-виховних закладах театральні вистави, концерти, виставки образотворчого та інших видів мистецтва, творчі зустрічі з літераторами та митцями. Систематично організовувати конкурси-огляди молодих талантів з метою відбору найобдарованіших дітей для навчання у спеціальних мистецьких закладах і дитячих школах естетичного виховання.

Рекомендувати творчим спілкам, іншим громадським організаціям та об'єднанням безплатно передавати у користування навчально-виховним закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, художню, нотну та іншу спеціальну літературу, твори мистецтва, музичні записи тощо.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, звільняються від сплати за навчання у державних дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

11. Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який дає право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі).

Міністерству освіти за погодженням з Міністерством культури, Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту, Державним комітетом по житлово-комунальному господарству розробити та затвердити відповідну інструкцію на зразок єдиного квитка.

12. Установити, що діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.

Міністерству освіти і Міністерству фінансів разом з іншими заінтересованими міністерствами і відомствами:

у місячний термін упорядкувати та затвердити норми і нормативи утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і матеріального забезпечення навчально-виховного процесу;

враховуючи особливості утримання дітей у будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, передбачити збільшення асигнувань на харчування та придбання м'якого інвентаря для вихованців цих закладів на 10 відсотків порівняно з масовими навчально-виховними закладами.

Уряд Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у разі необхідності можуть збільшувати грошові і натуральні норми витрат на утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

13. Установити, що:

1) дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, (у тому числі випускникам професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації) при вступі до професійних навчально-виховних закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації видається комплект нового одягу і взуття на суму, не менш як 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Зазначені діти зараховуються на повне державне утримання і на період навчання забезпечуються безплатним харчуванням, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами, встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Такими ж пільгами користуються учні та студенти, позбавлені батьківського піклування у період навчання чи до вступу до навчального закладу перебували на повному державному утриманні; (підпункт 1 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433, від 30.08.2003 р. N 1381)

2) абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, приймаються до навчальних закладів поза конкурсом;

3) учням професійних навчально-виховних закладів і студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, щорічно надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; (підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N433, від 30.08.2003 р.N 1381)

4) дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, що навчалися або виховувалися в навчально-виховних та вищих навчальних закладах і перебували на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який інвентар і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова допомога на початкові витрати не менш як 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; (підпункт 4 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433, від 30.08.2003 р. N 1381)

5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі забезпечуються безплатно шкільною і спортивною формами, обідами, у вищих навчальних закладах і професійних навчально-виховних закладах – обідами і гуртожитком. При влаштуванні їх на роботу після закінчення (припинення) навчання у загальноосвітній школі, професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі їм виплачується підприємствами, установами, організаціями одноразова допомога у розмірі не менш як 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і видається одяг, взуття та інше майно на суму, не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з віднесенням цих коштів на витрати виробництва (обігу) або кошторис витрат; (підпункт 5 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433, від 30.08.2003 р.N 1381)

6) у період канікул учням професійних навчально-виховних закладів, студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони виховувалися, за рахунок асигнувань на утримання навчальних закладів;

7) учні професійних навчально-виховних закладів і студенти вищих навчальних закладів – колишні вихованці дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених закладах з безплатним проживанням і харчуванням;

8) зарахованим на повне державне утримання учням і студентам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки;

9) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті, що перебувають під опікою (піклуванням), після закінчення (припинення) перебування у державному навчально-виховному закладі, навчання у професійному навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також молодь цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.

14. Запровадити з 1 вересня 1994 р. обов'язкове особисте страхування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, починаючи з шестирічного віку до повноліття за рахунок асигнувань, що виділяються на утримання закладів освіти.


Міністерству освіти разом з Міністерством фінансів і Міністерством соціального захисту населення у тримісячний термін розробити і затвердити інструкцію про порядок обов'язкового особистого страхування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

15. Пункт 15 втратив чинність. (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.95 р. N 433)

16. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення разом з Академією педагогічних наук:

сформувати у 1994-1995 роках державний і регіональний банки даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

розробити до 1997 року в межах асигнувань, що виділяються на наукові дослідження, наукові методологічні основи, принципи і форми виховання, навчання і соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах навчально-виховного закладу.

Міністерству освіти, Академії педагогічних наук під час розроблення концепції педагогічної освіти передбачити програмно-методичне забезпечення підготовки спеціалістів для державних і недержавних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

17. Рекомендувати Державній телерадіомовній компанії, іншим засобам масової інформації постійно привертати увагу громадськості до проблем сирітства через тематичні передачі, інтерв'ю, бесіди по телебаченню, радіо та у пресі.

18. Визначити такими, що втратили чинність:

постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 лютого 1985 р. N 67 "Про заходи по поліпшенню виховання, навчання і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей які залишилися без піклування батьків, у будинках дитини, дитячих будинках та школах-інтернатах";

постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 серпня 1987 р. N 289 "Про організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх виховання, навчання і матеріального забезпечення"; розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1988 р. N 51-р;

абзац другий підпункту 5 пункту 13 постанови Ради Міністрів УРСР від 5 жовтня 1988 р. N 318 "Про створення в республіці дитячих будинків сімейного типу" (ЗП УРСР, 1988 р., N 11, ст. 24);

розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1989 р. N 75-р;

постанову Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1991 р. N 8 "Про поліпшення умов життя дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків" (ЗП УРСР, 1991 р., N 1, ст. 5).


Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України

Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України

І. ДОЦЕНКОСхожі:

Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconПостанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ
Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 icon226 кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і [ ]
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconПостанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби" (зп україни, 1994 р., N 8, ст. 213)
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 758 "Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби" (зп...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 icon868 кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 6 вересня 2005 р. N 868 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 226
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconДокументи
1. /НП_1_4_Зм_ст/Moвa_врит_1_4_ШкНавчУкрМовою.doc
2. /НП_1_4_Зм_ст/_ноземн_Мови_1-4.doc
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconПостанова від 27 квітня 1994 р. N 250 Київ Про порядок І умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток
Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу" та статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconПоложення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. №217 (зп україни, 1994 р., №7, ст. 187; Офіційний вісник України, 2009 р., №28, ст. 938), зміни, що додаються
Затвердити зразки посвідчення тракториста-машиніста і талона попереджень згідно з додатками 1 і 2
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconЮрій збанацький (1914-1994)
Стельмах, Натан Рибак. Бували там Олесь Гончар, Михайло Стельмах, Павло Загребельний, Василь Кучер, литовський поет Едуардас Межелайтіс,...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconДокументи
1. /14.06.2006 N 1983 388 452 221 556 596 106.doc
2. /ЗУ...

Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 iconНаказ №16-м від "4" квітня 2011 р м. Ужгород Про підсумки проведення обласного відкритого конкурсу з писанкарства
Закарпатського територіального відділення Малої академії наук України на 2011 рік» та від 31. 03. 2011 року №226 «Про проведення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи