Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» icon

Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості»
НазваКомплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості»
Сторінка2/3
Дата конвертації10.08.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ МЕТОДИКА «ЗАКІНЧИ РЕЧЕННЯ»

Мета: виявлення ступеня розвитку в учнів таких якостей, як самокритичність, колективізм, самостійність, справедливість, принциповість, чесність.

Вік досліджуваних: учні 5—6-х класів.

Учням пропонується послухати речення (коротке опові­дання). Потім швидко закінчити його.

 1. Якщо я знаю, що вчинив неправильно, то...

 2. Коли я відчуваю складнощі, приймаючи певне рішення, то...

 1. Обираючи між цікавим, але не обов'язковим, необхідним і нудним заняттям, я зазвичай...

 1. Коли в моїй присутності ображають людину, я...

 1. Коли брехня стає єдиним засобом збереження доброго ставлення до мене, я...

 1. Якби я був на місці вчителя, то я...

 2. Відсутність взаєморозуміння педагога з батьками.

 3. Несучасність поглядів, світогляду педагога.

 4. У педагога своєрідна манера вдягатися.

 1. Відсутність у педагога терплячості до недоліків школярів (роздратованість, голосна мова, знервованість тощо).

 2. Я помилився.

 3. Не вмію говорити стримано.

 4. Відчуваю несправедливість, надмірну критичність пе­дагога до мене.

 5. Я схильний здійснювати вчинки швидко, не замислю­ючись над їх значенням.

 6. Не можу (не хочу) знайти спільну мову з педагогом.

 7. Втратив інтерес до навчання.

 8. Чи є серед оточуючих ті, кого ти хотів би наслідувати?

а) Так;

б) ні;

в) важко відповісти.

18. Що, на твою думку, дозволяє людині почуватися рівною серед інших людей?

а) Уміння прислухатися до оточуючих;

б) уміння розуміти інших людей;

в) поступливість;

г) ввічливість;

ґ) принциповість;

д) прагнення до пізнання;

е) уміння вчити і навчатися самому;
є) прагнення допомогти іншим;

ж) доброта, душевність;

з) готовність прийти на допомогу;

и) працелюбність;
і) самостійність;
ї) мовчазність;

й) уміння ризикувати;

к) бажання успіху;

л) корисливість.

Оповідання

 1. У шкільній їдальні черговий учень зненацька впустив шматок хліба в каструлю з молоком і нікому не сказав про це. Один з однокласників бачив, що трапилося, але теж нікому не розповів. Молоко скисло, і вся школа залишилася без сні­данку.

Я думаю, що...

 1. На традиційній зустрічі з колишніми випускниками школи повинен був виступати вокально-інструментальний ансамбль старшокласників. Однак соліст ансамблю, без якого виступ відбутися не міг, у той же вечір мав брати участь у відбіркових змаганнях із боксу. Участь у змаганнях була для хлопця надзви­чайно важливою, оскільки відкривала йому можливість увійти до складу збірної юнацької команди міста. Довелося...

Опрацювання отриманих даних: якісний аналіз моральних суджень школярів.

^ ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА ШКОЛИ

Якщо анкета проводиться з усім класом у межах відповідного дослідження, то вона для більшої достовірності може бути ано­німною.

Інструкція. Прочитай уважно кожне запитання, познач від­повідь, яка тобі підходить найбільше. Відповіді на запитання 5, 6, 11, 24 запиши внизу під анкетою.

 1. Який, на твою думку, рівень розвитку твоїх умінь спіл­куватися з людьми?

а) Високий;

б) середній;

в) низький;

г) важко визначити.

 1. Чи можеш ти підтримувати партнерські стосунки з людьми, перед якими відчуваєш провину, або котрі винні перед тобою?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Я з повагою ставлюся до думки іншої людини, навіть якщо вона протилежна моїй власній.

а) Завжди;

б) інколи;

в) ніколи.

 1. Я здатний підтримати рішення більшості і діяти відповідно до нього, навіть якщо воно мені не подобається.

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Які знання і навички необхідні тобі для самоствердження у суспільстві? Відповідь обґрунтуй.

 2. Які, на твою думку, заходи варто вжити вже сьогодні для успішної кар'єри в майбутньому? Відповідь обґрунтуй.

 3. Яке ти приймеш рішення, якщо потрапиш у ситуацію без­робіття?

а) Сам активно шукатимеш роботу;

б) чекатимеш на пропозицію друзів;

в) чекатимеш на допомогу батьків.

 1. Чи будеш ти шукати вихід із «безвихідної ситуації»?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Чи вибивають тебе труднощі із життєвої колії?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Чи погодишся ти на тимчасову роботу, що тобі не по­добається, з перспективою надання бажаної роботи, якщо термін тимчасової роботи не обумовлений?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Які якості, на твою думку, необхідні сьогодні діловій людині, котра вирішила відкрити власну справу? Відповідь обґрунтуй.

 2. Як ти оцінюєш рівень своїх знань з економіки, ринкових відносин, права?

а) Високий;

б) достатній;

в) низький.

 1. Що тебе приваблює при визначенні власної діяльності?

а) Робити те, що подобається;

б) робити те, що вмію;

в) робити те, що потрібно родині, суспільству. Батьківщині.

 1. Я цікавлюся подіями, що відбуваються в нашій державі та за її межами.

а) Так;

б) ні;

в) інколи.

15. У чому суть багатопартійності в демократичній державі?

а) Сприяння економічній конкуренції;

б) висловлювання різних думок у парламенті;

в) попередження політичних демонстрацій.

 1. Який із нижченаведених аргументів дає можливість на­звати правління недемократичним?

а) Люди не можуть публічно критикувати уряд;

б) політичні партії часто критикують одна одну;

в) люди платять великі податки.

 1. Право на свободу совісті означає:

а) право чинити відповідно до власних поглядів;

б) свободу сповідувати релігійні або атеїстичні переконання;

в) можливість відкрито висловлювати власну думку.

 1. Чи хотів би ти, якби була можливість, постійно жити за кордоном?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Чи здатний ти змінити сферу, вид діяльності або спе­ціальність, щоб забезпечити засоби для існування?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Чи завжди ти завершує розпочату справу до кінця, до­сягаєш бажаних результатів праці?

а) Так;

б) ні;

в) не завжди.

 1. Якщо твій товариш для підтримки свого авторитету скаже неправду, ти:

а) виправиш його;

б) нічого не скажеш;

в) підтримаєш.

 1. Чи будеш ти враховувати традиції та звичаї людей іншої національності, спілкуючись із ними?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Перебуваючи на природі, ти збереш букет квітів або ці­кавих рослин, якщо знаєш, що не зможеш їх зберегти?

а) Ні;

б) не знаю;

в) так.

 1. Уяви, що ти став свідком правопорушення (крадіжки, бійки тощо). Твої дії? Відповідь обґрунтуй.


^ Типи компетентностей

Примітка. Номери навичок відповідають порядковим но­мерам відповідних питань анкети.

І. Соціально-комунікативна компетентність

Рівень сформованості навичок:

 1. Комунікативних.

 2. Співіснування і співпраці з оточуючими.

 3. Сприйняття плюралізму, толерантність.

 4. Повага до рішення більшості.

22. Визнання рівності всіх людей, повага до інших, оволодіння вітчизняною та світовою культурою.

П. Соціальна адаптація (сфера особистого життя, повсякденна діяльність)

Рівень сформованості навичок:

 1. Побудови моделі конструктивної поведінки.

 2. Побудови стратегії та програми життя.

 3. Наявність моделі виходу із життєвої кризи.

 4. Наявність моделі виходу із життєвої кризи.

 5. Наявність моделі виходу із життєвої кризи.

10. Умотивованості соціальної поведінки, відповідальності.

 1. Лабільності, побудови моделі самоосвіти.

 2. Цілеспрямованість, розвиток вольових якостей.

23. Гармонійного спілкування з довкіллям (екологічна компетентність).

ПІ. Економічна компетентність Рівень сформованості навичок:

 1. Розуміння вимог сучасного життя.

 2. Адаптації в діловій сфері.

 3. Відповідальності, дисциплінованості, громадянської по­зиції.

ІУ. Політико-правова компетентність

Рівень сформованості навичок:

14.Громадянської активності.

15. Знання принципів функціонування політичної системи та державної влади.

 1. Правова обізнаність.

 1. Правова обізнаність. 24. Правова обізнаність.

 2. Громадянської позиції.

21. Усвідомлення верховенства права.

Максимальна кількість балів: 52.

Рівень сформованості життєвої компетенції:

 • 0—10 балів — не сформована;

 • 11—17 балів - низький рівень сформованості;

 • 18—40 балів — достатній рівень сформованості;

 • 41—52 бали — високий рівень сформованості.^ СТОСУНКИ ДИТИНИ З БАТЬКАМИ, ВЧИТЕЛЯМИ

ПРОЕКТИВНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

(Модифікація В. Михала)

Мета: діагностування стосунків дитини з батьками, братами, сестрами, вчителями; вивчення ставлення до школи, до своїх здібностей, до неформальної та формальної груп; виявлення цілей, цінностей, конфліктів і значимих переживань.

Вік досліджуваних: учні початкових класів.

Примітка. Тест є методикою доповнення й частково асоці­ативною методикою. Запропонована В. Михалом послідовність із 24 пропозицій є модифікацією тесту Сакса для дітей.

Поданий тут варіант тесту дещо змінений порівняно з ро­сійським перекладом оригіналу, а саме: усунуто стилістичні по­грішності перекладу і змінено порядок пропозицій.

У запропонованому нами варіанті пропозиції згруповані за діагностичною спрямованістю на вивчення ставлення ди­тини до різних осіб і різних проблем — до матері, батька, братів, сестер, однолітків; до школи, вчителів; планів на май­бутнє тощо. Порядковий номер перед початком кожного ре­чення відповідає його місцю у списку, запропонованому для діагностичного застосування. Порядок можна змінювати, але так, щоб речення на одну тему розподілялися рівномірно, а не групувалися разом.

Інструкція. Пропоную тобі пограти. Я називатиму початок речення, а ти — закінчуватимеш його.

Увага! Відповідати потрібно швидко і щоразу те, що спадає на думку, але так, щоб виходило закінчене речення.

Рекомендується фіксувати час реакції за допомогою се­кундоміра, краще користуватися годинником із секундною стрілкою. Робити це слід непомітно, щоб уникнути додаткового хвилювання. Тест потрібно проводити в усній формі, індиві­дуально.


Стимульний матеріал

 1. Я думаю, що людей більше...

 2. Дитина у родині...

 3. Ми любимо маму, а...

 4. Буваємо серед дітей, але...

 5. Мій брат (сестра)...

 6. Я досить спритний, щоб...

 7. Батьки іноді...

 8. Діти, з якими я граюся...

 9. Щоб наш тато... 1. Мої близькі думають про мене, що я...

 2. Якби мій брат (сестра)...

 3. Мої друзі мене часто...

 4. Я хочу, щоб у мене не було... 1. Хвора дитина...

 2. Я думав, що мама найчастіше...

 3. Якби не було школи...

 4. Я тремчу, коли...

 5. Коли думаю про школу, то...

 6. Якби діти знали, як я боюся...

 7. Я був би дуже щасливий, якби...

 8. Я найслабший...

 9. У майбутньому я...

 10. Мій учитель (учителька, учителі)...

 11. Я завжди мрію...


Ключ

Пропозиції в методиці згруповані так:

а) ставлення до матері — З, 15;

б) ставлення до батька — 7, 9;

в) ставлення до братів, сестер — 5, 11;

г) ставлення до родини — 2, 10;

г) ставлення до однолітків — 4, 8, 12;

д) ставлення до вчителів і школи — 23, 16, 18;

е) ставлення до людей загалом — 1;

є) ставлення до власних здібностей — 6, 21;

ж) негативні переживання, страхи — 13, 17, 19;

з) ставлення до хвороби — 14;

и) мрії та плани на майбутнє — 20, 22, 24.


Інтерпретація

В основі інтерпретації — змістовний аналіз відповідей, частота додаткової частини речень, час відповіді, а також ви­словлювання дитини щодо того, наскільки запропоновані фрази відповідають реальності (за нашими даними, діти говорять про це досить часто).

Соціальна позиція дитини виявляється в реченнях, спря­мованих на вивчення її ставлення до групи однолітків, учителів, батьків і членів родини. Слід зазначити, що на випадки, коли у всіх закінчених фразах цієї групи є ознаки напруження, на­явності конфлікту, психолог повинен звернути особливу увагу, оскільки дезадаптація міжособистісних стосунків — симптом аномального розвитку особистості.

Саморозуміння дитини вивчається за допомогою пропозицій, спрямованих на дослідження значимих переживань дитини, оцінку своїх можливостей, а також рефлексивну самооцінку, що формується до початку підліткового віку.

Бали:

• 2 бали — серйозні порушення, що вимагають психо­терапії;

• 1 бал — помірні порушення.


^ СТИЛЬ ПОВЕДІНКИ

Мета: виявлення схильності до навіювання під впливом інструкції: встановити, чи може учень об'єктивно оцінювати об­ставини, аналізувати ситуації та робити правильні висновки.

^ Хід виконання

Спочатку звертаємо увагу учнів на те, що потрібно бути дуже уважними і швидко письмово виконувати запропоновані завдання. Зміст завдання диктується лише один раз.

Експериментатор — учитель, соціальний педагог чи прак­тичний психолог — інструктує:

 1. Напишіть будь-яке число, наприклад, 9 або якесь інше...

 1. А зараз напишіть будь-яку фразу... про що хочете..., на­приклад, про весну... або ще про що-небудь...

 2. Напишіть прізвище якого-небудь письменника, наприклад, Гоголь... або хтось інший...

 3. А зараз напишіть будь-яку фразу... про що хочете..., на­приклад, про музику.., а взагалі... про що хочете...

 4. Напишіть будь-яке число..., яке хочете... наприклад, 4... або інше...

Ключ до тесту

Ті, хто піддався безпосередньому навіюванню і написав назване число 9 або 4, — отримують З бали. Якщо напи­сане число близьке до сказаного, 8, 10 або З, 5, чи двоз­начне число із цифрами 4, 9 — отримують 2 бали, за інші числа О балів.

За фразу, написану безпосередньо про весну, музику, прі­звище Гоголь — З бали; хто написав про інші пори року, фразу, викликану асоціацією з музикою, а також прізвище класика, котрий жив приблизно в той же час, отримують 2 бали. Хто написав фразу, що віддалено нагадує пори року, музику чи прізвище зарубіжного письменника, який жив із Гоголем в один період, — 1 бал; зовсім інше О балів.

Інтерпретація

0—4 бали. Асугестивні. Це люди, які не піддаються навію­ванню, як правило, з високим рівнем конфліктності, здатності до протистояння, впертості й критичності. На все у них свій по­гляд, до останнього вони стоять на своєму, захищаючи власну позицію, яка, на їхню думку, не може бути помилковою. Що б не сталося, вони намагаються виграти. Люди, які вважають себе завжди правими і не бажають визнавати помилок. Як пра­вило, у них є проблеми у спілкуванні з товаришами, батьками.

Дружні стосунки не довготривалі (хоч це ще залежить і від тем­пераменту).

^ 5—7 балів. Сугестивні. Практичні і раціональні люди, яких нелегко в чомусь переконати. Перщ ніж щось зробити, вони зважують усі «за» і «проти». Можуть іти на компроміс.

^ 8—11 балів. Гіпосугестивні. Піддаються впливу. Як правило, намагаються уникати конфліктів, не доводити їх до відкритого зіткнення і загострення ситуації, пристосовуватися до ситуації та обставин, майже ніколи не відстоюють власну точку зору, із самого початку згодні на компроміс.

^ 12—15 балів. Гіперсугестивні. Дуже високий рівень навію­вання, легко піддаються переконанню, навіть на шкоду собі. Пластичні, прилаштовуються до обставин або поступаються своїми інтересами заради інших. Як правило, емоційні, не мо­жуть відстояти власну точку зору. Чуйно ставляться до людсь­кого горя.

Примітка. Учні, які набрали від О до 4 балів, асугестивні. З ними слід бути особливо терплячими, домагатися свого не криком, а переконанням, яке базується на беззаперечних фактах. Чому саме асугестивних учнів ми виокремлюємо? Бо вони конфліктні, з ними важко співпрацювати, і для того, щоб отримати хороший результат, необхідна ретельна підготовка до спілкування з ними. Якщо виявилися гіперсугестивні учні (12—15 балів), то до них теж потрібно проявляти особливу увагу, адже ці діти легко все сприймають на віру, швидко піддаються впливу. Тому варто аналізувати коло їх товаришів, пам'ятаючи, що вплив може бути не лише позитивний, а й негативний.


^ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Мета: визначення соціалізації та моральної вихованості учня.

Вік учнів: від 14 років.

Матеріали: роздруковані бланки тесту й контрольні аркуші відповідей, ручки або олівці.

Інструкція. Учню пропонується прочитати двадцять суджень і оцінити ступінь своєї згоди або незгоди за шкалою:

 • 4 — завжди;

 • З — майже завжди;

 • 2 — іноді;

 • 0 — ніколи.

Судження

 1. Я намагаюся у всьому слухатися вчителів і батьків.

 1. Вважаю, що завжди треба чимось відрізнятися від інших людей.

 1. За що б я не взявся, мені все під силу.

 2. Я вмію прощати людей.

 3. Я прагну чинити так само, як і мої друзі.

 1. У будь-якій справі мені хочеться бути попереду одно­літків.

 1. Я стаю дуже впертим, якщо впевнений у своїй правоті.

 2. Творити добро — це головний девіз мого життя.

 3. Я намагаюся чинити так, щоб мене відзначили.

 1. У спілкуванні з однолітками я завжди відстоюю власну думку.

 2. Якщо я щось задумав, то обов'язково виконаю.

 3. Мені подобається допомагати іншим людям.

 4. Мені хочеться, щоб зі мною всі дружили.

 5. Якщо мені хтось не подобається, я з ним спілкуватися не буду.

 6. Я прагну завжди перемагати й вигравати.

 7. Я завжди переживаю неприємності інших людей, як свої власні.

 8. Я уникаю сварок із друзями.

 9. Я намагаюся доводити свою правоту, навіть якщо з моєю думкою не згодні інші.

 10. Якщо я за щось беруся, то завжди закінчую.

 11. Я завжди захищаю тих, кого кривдять.


Опрацювання отриманих результатів

Кожен рядок контрольного аркушу характеризує один із напрямів соціального розвитку особистості учня. При опрацюванні даних сума відповідей у кожному рядку підраховується і ділиться на 5.

 1. Оцінка соціальної адаптованості учня визначається сумою оцінок першого рядка (і поділу отриманої суми на 5).

 2. Оцінка автономності учня визначається сумою оцінок дру­гого рядка.

 3. Оцінка соціальної активності учня визначається аналогічно (операція з третім рядком).

 4. Оцінка моральності учня визначається аналогічно (опе­рація з четвертим рядком).

Інтерпретація отриманих результатів

 • Якщо одержаний коефіцієнт більше З, можна констатувати високий ступінь соціалізації підлітка;

 • якщо одержаний коефіцієнт більше 2, але менше З, можна констатувати середній ступінь розвитку соціальних якостей;

 • якщо одержаний коефіцієнт менше 2, можна констатувати низький ступінь розвитку соціальних якостей.

Отримані результати необхідно уважно й неквапливо осмис­лити, узагальнити, розставити акценти. І вже на цій основі планувати подальшу навчально-виховну роботу з конкретним учнем, ураховуючи виявлені показники.

1   2   3Схожі:

Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconАлгоритм дій педагогічних працівників у випадку виявлення у дитини ознак насильства основні поняття: Девіантна поведінка
Девіантна поведінка – це система вчинків або окремі вчинки, які входять у протиріччя з існуючими у суспільстві нормами
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconТехнологія формування творчої особистості
...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconОсобистісна готовність школяра до профільного навчання: структура, психодіагностика, врахування, розвиток
Виходячи з вимог профільної підготовки до особистості учня та з розробленої нами концепції психологічної структури особистості, особистісну...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconМодель реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток особистості учня та творчості учителя шляхом впровадження інноваційних технологій»
«Розвиток особистості учня та творчості учителя шляхом впровадження інноваційних технологій»
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconМіністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Миколаївська облдержадміністрація Казанківський професійний аграрний ліцей Компетентісний підхід в навчанні хімії – засіб формування творчої особистості учня ліцею
Компетентісний підхід в навчанні хімії – засіб формування творчої особистості учня ліцею
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconДо творчого учня Презентація досвіду роботи
Виховання творчої особистості учня, здатної самостійно здобувати інформацію, поновлювати, коригувати, та інтерпретувати протягом...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconФормування творчої особистості учня на уроках світової літератури засобами інтерактивного навчання
На сучасному етапі становлення національної системи освіти України важливого значення набуває формування власної свідомості, розвиток...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconРеферат на тему: Психологічні ролі в структурі особистості
Соціально-індивідуальний дуалізм особистості є причиною суттєвих труднощів на шляху створення холістичних наукових концепцій, які...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» icon21 c ічня 2013 року на базі Богуславської сзш І-ІІІ ступенів №1 відбулося чергове засідання ршппд з проблеми «Формування та розвиток творчої особистості учня початкових класів»
Богуславської сзш І-ІІІ ступенів №1 відбулося чергове засідання ршппд з проблеми «Формування та розвиток творчої особистості учня...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconТема: Мистецтво виховання
Дати рекомендації, як спілкувати­ся з сином чи донькою (на основі аналізу анкет). Збагатити свої знання про індивідуальність кож­ного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи