Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» icon

Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості»
НазваКомплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості»
Сторінка3/3
Дата конвертації10.08.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3

^ МЕТОДИКА «АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА»

(За Є. Ільїним та П. Ковальовим)

Мета: визначення стриманості/нестриманості й типу агре­сивної поведінки.

Інструкція. На кожне твердження треба дати відповідь «так» (знак «+») або «ні»

(знак «—»).

 1. Я не можу втриматися від грубих слів, якщо хтось не згоден зі мною.

 2. Інколи я пліткую про людей, яких недолюблюю.

 3. я ніколи не дратуюся настільки, щоб кидатися пред­метами.

 1. я рідко даю здачу, якщо мене вдарять.

 2. Інколи я в грубій формі вимагаю, щоб поважали мої права.

 3. Від люті я часто проклинаю свого кривдника.

 4. Я можу пригадати випадки, коли був такий злий, що -хапав речі, які потрапляли під руку, і трощив їх.

 5. Якщо я розізлюся, то можу вдарити людину.

 6. Якщо мене хтось дратує, я готовий сказати все, що про нього думаю.

 1. Якщо виникає конфлікт у школі, найчастіше я «роз­ряджаюся», розмовляючи з друзями та близькими.

 2. Інколи я виражаю свій гнів тим, що стукаю по столу ку­лаком.

 3. Якщо для захисту моїх прав потрібно застосовувати фі­зичну силу, я так і роблю.

 4. Коли на мене кричать, я кричу у відповідь.

 5. Я часто розповідаю вдома про вади однокласників, які мене критикують.

 6. Спересердя я можу штурнути все, що потрапить під ноги.

 7. У дитинстві мені подобалося битися.

 8. Я часто погрожую людям, хоч і не збираюся виконувати погроз.

 9. Я часто обмірковую, що хочу сказати вчителеві, але так і не роблю цього.

 10. Я вважаю, що непристойно стукати по столу, навіть якщо людина сердита.

 11. Якщо хтось узяв мою річ і не повертає Гі, я можу за­стосувати силу.

 12. Під час сварки я часто серджуся і кричу.

 13. Я вважаю, що оцінювати людину поза очі неетично.

 14. Не було такого, щоб я від злості щось розтрощив.

 15. Я ніколи не застосовую фізичної сили для вирішення конфліктних питань.

 16. Навіть якщо я злюся, грубі висловлювання не викори­стовую.

 17. Я не пліткую про людей, навіть якщо вони мені не дуже подобаються.

 18. Я можу так розізлитися, що трощитиму все підряд.

 19. Я не здатний ударити людину.

 1. Я не вмію поставити людину на місце, навіть якщо вона цього заслуговує.

 2. Інколи про себе я називаю поганими словами вчителя, якщо мені не подобаються його рішення.

 3. Мені не подобаються люди, які виливають своє зло на дітей, роздаючи їм стусани.

 4. Люди, які постійно чіпають вас, заслуговують на те, щоб їх ударили.

 5. Хоч який би я не був злий, я намагаюся не ображати інших.

 1. Після неприємностей у школі я часто конфліктую вдома.

 2. Коли я хвилююся, то грюкаю дверима.

 3. Я ніколи не любив битися.

 4. Я буваю грубий із людьми, які мені не подобаються.

 5. Якщо у транспорті мені наступили на ногу, я сварюся.

 6. Я зневажаю батьків, які б'ють своїх дітей.

 7. Краще переконати людину, ніж принижувати її фізично.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

ЗОЗІ

32

33

34

35

36

37

38

39

40Ключ

 1. Пряма вербальна агресія: «+» 1, 5, 9, 13, 17, 21, 37; «-» - 25, 29, 33.

 2. Непряма вербальна агресія: «+» 2, 6, 10, 14, 18, 30, 34, 38; «-» - 22, 26.

 3. Пряма фізична агресія: «+» 8, 12, 16, 20, 32; «-» — 4 24, 28, 36, 40.

 4. Непряма фізична агресія: «+» 7, 11, 15, 27, 35; «-» З, 19, 23, 31, 39.


За кожен збіг нараховується 1 бал.

Що більша загальна сума набраних балів, то вища схильність людини до агресії.

Сума балів за пряму і непряму фізичну агресію та пряму вер­бальну агресію 20 і більше балів дає підстави говорити про не­стриманість, 10 і менше — про стриманість (витримку).


^ МЕТОДИКА «ДОСЛІДЖЕННЯ САМООЦІНКИ»

(За Т. Дембо, С. Рубінштейном)

Мета: вивчення рівня самооцінки підлітка; встановлення рівня домагань; визначення адекватності розуміння різних сту­пенів категорій «здоров'я», «розум», «характер», «щастя».

Матеріали: спеціальний бланк зі словами, що характеризують певні параметри якостей особистості, ручка.

Процедура дослідження: дослідження самооцінки можна про­водити з однією особою або з групою. Щоб забезпечити само­стійність відповідей досліджуваних, кожному видається бланк.

Примітка. Інструкція дається у вільній формі й визначає пе­рехід від попередньої бесіди до обстеження.

Інструкція. Вам пропонується тест, який включає чотири па­раметри якостей особистості поданих у вигляді східців. Якщо умовно розмістити на сходинках людей, то на верхньому щаблі перших східців будуть «найздоровіші», а на нижньому «най-хворіші». За аналогічним принципом будуть розміщені люди і на інших східцях. Уважно прочитайте твердження, за кожним із параметрів визначте своє місце на сходинках, але спочатку зорієнтуйтеся, відповідаючи на запитання.

 1. Яких людей ви вважаєте здоровими, розумними, з хо­рошим характером, щасливими?

 2. Яких людей Вважаєте хворими, дурними, з поганим ха­рактером, нещасливими?

 3. Як ви розумієте, що таке здоров'я, розум, характер, щастя?

 4. Чому обираєте саме той чи інший щабель сходинок «здо­ров'я», «розум», «характер», «щастя»?

 5. Чого вам не вистачає, щоб бути здоровим, розумним, із хорошим характером, щасливим?

Під виглядом з'ясування й уточнення цих характеристик ви до­сліджуєте дані про здоров'я та хворобу, «розум», характер тощо самого випробуваного. Далі буде видно, що в різних людей ці уявлення можуть дуже відрізнятися. Ви зрозумієте, коли ці харак­теристики продумані й «вистраждані» самим учнем, а коли вони просто бездумно «привласнені» ним як формальні знання про цін­ності. Необхідно зауважувати, наскільки значимі обговорювані теми для учня, наскільки формально або зацікавлено він бере участь у їх обговоренні. Це не лише індикатор можливого неблагополуччя в певній сфері, але й показник зрціості ставлення до самого себе.

Після закінчення основного опитування можна ввести ше одну інструкцію, що розширює ваше уявлення про самосвідомість учня: «Відзначте хрестиком на всіх шкалах, яким вас зараз вва­жають інші». Залежно від мети дослідження за цією методикою, можна використати іншій варіант інструкції. Наприклад, запро­понувати учню (учням) позначити хрестиком на шкалі (умовних східцях) те місце, «де він зараз перебуває» (як він сам це розуміє або відчуває), потім відзначити кружком те місце, «куди б він мріяв потрапити», і, нарешті, галочкою — «те, чого реально зможе досягти, об'єктивно оцінюючи власні можливості».


Бланк для роботи за методикою «Дослідження самооцінки»

 1. Найздоровіші.

 2. З добрим здоров'ям.

 3. Здорові.

 4. Більш-менш здорові.

 5. Середнього здоров'я.

 6. Більш-менш хворі.

 7. Хворі.

 8. Дуже хворі.

 9. Найхворіші.

 1. Найрозумніші.

 2. Дуже розумні.

 3. Розумні.

 4. Більш-менш розумні.

 5. Середнього розуму.

 6. Більш-менш нерозумні.

 7. Нерозумні.

 8. Дурні.

 9. Найдурніші.

 1. Неймовірно щасливі.

 2. Дуже щасливі.

 3. Щасливі.

 4. Більш-менш щасливі.

 1. Не дуже щасливі.

 2. Мало щасливі.

 3. Нещасливі.

 4. Дуже нещасливі.

 5. Найнещасніші.

 1. Із чудовим характером.

 2. З гарним характером.

 3. З більш-менш гарним характером.

 4. З непоганим характером.

 5. Зі звичайним характером.

 6. З не дуже гарним характером.

 7. З поганим характером.

 8. З дуже поганим характером.

 9. З важким характером.


Здорові діти, незалежно від самооцінки та об'єктивної жит­тєвої ситуації, не схильні до крайнощів і вказують «своє місце», як правило, посередині (на 4—6 позиціях). Вони бачать із се­редніми показниками.


^ ВИВЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ УЧНІВ

ДО ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК

Мета: виявлення у класному колективі учнів, які потребують допомоги з проблем тютюнової, алкогольної та наркотичної за­лежності; визначення, наскільки актуальні для класу проблеми алкоголю, тютюнопаління та вживання наркотиків.

Бік учнів: від 13 років.

Матеріали: роздруковані бланки анкети, ручки.

Інструкція. Потрібно відверто й чесно відповідати на за­питання анонімної анкети, обираючи варіант відповіді, що від­повідає дійсності.

 1. Як ти гадаєш, скільки твоїх однокласників палять?

а) Таких немає;

б) 1—2 особи;

в) майже третина;

г) майже половина;
г) більшість.

 1. Скільки твоїх однокласників уживають алкоголь?

а) Таких немає;

б) 1—2 особи;

в) майже третина;

г) майже половина;

ґ) більшість.

 1. Скільки твоїх однокласників хоча б раз спробували нар­котики?

а) Таких немає;

б) 1—2 особи;

в) майже третина;

г) майже половина;
г) більшість.

 1. Скільки твоїх друзів уживають наркотики?

а) Таких немає;

б) 1—2 особи;

в) майже третина;

г) майже половина;
ґ) більшість.

 1. Чи вважаєш ти паління анаші, маріхуани, гашишу нар­команією?

а) Так;

б) ні.

 1. Звідки одержуєш інформацію про шкідливий і небезпечний вплив наркотиків?

а) Не одержую зовсім;

б) від батьків;

в) у школі;

г) із теле- і радіопередач;
ґ) із газет, журналів;

д) від друзів;

е) від співробітників міліції;
є) від нарколога;

ж)інше (вказати).

 1. Яку інформацію ти вважаєш найцікавішою та правдивою?

а) Отриману від батьків;

б) у школі;

в) із теле- і радіопередач;

г) із газет, журналів;
ґ) від друзів;

д) співробітників міліції;

е) нарколога;

є) інше (вказати).

 1. Що З перерахованого досить часто буває у твоїй школі?

а) Ображання особистості;

б) бійки;

в) злодійство;

г) паління на території школи;
ґ) вимагання грошей;

д) уживання алкоголю;

е) уживання наркотиків;

є) інші антигромадські вчинки (вказати).

 1. Після уроків ти відвідуєш:

а) факультативи у школі;

б) курси;

в) спортивну секцію;

г) гуртки;

ґ) нічим не займаєшся.

 1. Для дозвілля й активного відпочинку у твоїй школі про­водять:

а) дискотеки;

б) «вогники»;

в) предметні тижні, вечори;

г) спектаклі;

ґ) спортивні змагання;

д) походи;

е) не проводять нічого.


^ Опрацювання отриманих результатів

Підрахувати відсоток учнів, які відповіли на запитання з кожної позиції, враховуючи, що на запитання 6—10 може бути кілька відповідей. Представити відповіді на запитання 1—3 у вигляді таблиць або діаграм. Скласти письмовий аналіз ситуації в класі, відповівши на запитання:

 1. Чи існує у класі «наркотичний ризик»?

(Відповідь вважається позитивною, якщо на запитан­ня 1—3 більшість учнів обрали відповіді «в», «г», а на запитан­ня 5 — «б».)

 1. Чи є «наркотичний ризик» для певних учнів класу?

(Відповідь вважається позитивною, якщо на запитання 4 біль­шість учнів обрали варіанти «б», «в», «г», «д», а на запитан­ня 5 — «б».)

 1. Яке основне й достовірне джерело інформації про шкоду наркотиків?

(Об'єктивна картина визначається за кількістю учнів, які обрали той чи інший варіант із запитань 6, 7.)

 1. Які правопорушення є у школі?

(Об'єктивну картину визначити за кількістю учнів, які обрали той чи інший варіант із запитання 8.)

5. Чи цікаво школярі проводять вільний час?
(Об'єктивну картину визначити за кількістю учнів, які обрали той чи інший варіант із запитань 9, 10.)
1   2   3Схожі:

Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconАлгоритм дій педагогічних працівників у випадку виявлення у дитини ознак насильства основні поняття: Девіантна поведінка
Девіантна поведінка – це система вчинків або окремі вчинки, які входять у протиріччя з існуючими у суспільстві нормами
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconТехнологія формування творчої особистості
...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconОсобистісна готовність школяра до профільного навчання: структура, психодіагностика, врахування, розвиток
Виходячи з вимог профільної підготовки до особистості учня та з розробленої нами концепції психологічної структури особистості, особистісну...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconМодель реалізації науково-методичної проблеми «Розвиток особистості учня та творчості учителя шляхом впровадження інноваційних технологій»
«Розвиток особистості учня та творчості учителя шляхом впровадження інноваційних технологій»
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconМіністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Миколаївська облдержадміністрація Казанківський професійний аграрний ліцей Компетентісний підхід в навчанні хімії – засіб формування творчої особистості учня ліцею
Компетентісний підхід в навчанні хімії – засіб формування творчої особистості учня ліцею
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconДо творчого учня Презентація досвіду роботи
Виховання творчої особистості учня, здатної самостійно здобувати інформацію, поновлювати, коригувати, та інтерпретувати протягом...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconФормування творчої особистості учня на уроках світової літератури засобами інтерактивного навчання
На сучасному етапі становлення національної системи освіти України важливого значення набуває формування власної свідомості, розвиток...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconРеферат на тему: Психологічні ролі в структурі особистості
Соціально-індивідуальний дуалізм особистості є причиною суттєвих труднощів на шляху створення холістичних наукових концепцій, які...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» icon21 c ічня 2013 року на базі Богуславської сзш І-ІІІ ступенів №1 відбулося чергове засідання ршппд з проблеми «Формування та розвиток творчої особистості учня початкових класів»
Богуславської сзш І-ІІІ ступенів №1 відбулося чергове засідання ршппд з проблеми «Формування та розвиток творчої особистості учня...
Комплексне вивчення особистості учня опитувальник «девіантна поведінка особистості» iconТема: Мистецтво виховання
Дати рекомендації, як спілкувати­ся з сином чи донькою (на основі аналізу анкет). Збагатити свої знання про індивідуальність кож­ного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи