Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» icon

Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
НазваРозпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Дата конвертації29.09.2013
Розмір186 Kb.
ТипРозпорядженняБЛИЗНЮКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


15 січня 2013 року смт Близнюки № 56


Про розподіл обов’язків


Відповідно ст. ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року та п. 1.4. Регламенту районної державної адміністрації:


1. Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації (додаються).


2. Затвердити розподіл обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату райдержадміністрації (додається).


3. Затвердити закріплення заступників голови районної державної адміністрації за селищною та сільськими радами району.


4. Визнати таким, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

- від 17 жовтня 2011 року № 557 «Про розподіл обов’язків»;

- від 03 квітня 2012 року № 412 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року № 557 «Про розподіл обов’язків»;

- від 05 червня 2012 року № 627 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року № 557 «Про розподіл обов’язків»;


^ Голова районної державної

адміністрації Л.С.Шулець


ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови районної

державної адміністрації

«15» січня 2013 року № 56


^ РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату


Голова районної державної адміністрації

ШУЛЕЦЬ Лідія Сергіївна


1. Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій.


2. Представляє райдержадміністрацію у відносинах із центральними органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими органами, політичними партіями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в області, Україні, так і за її межами.


3. Організує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.


4. Організує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.


5. Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.


6. Контролює дотримання штатної, кошторисної, розрахунково - платіжної, фінансової дисципліни в районній державної адміністрації. Підписує фінансові документи, договори, платіжні документи, накладні на приймання, передачу товарно-матеріальних цінностей тощо. Затверджує акти на списання матеріальних цінностей.


7. Координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів.


8. Організує складення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних і культурних програм.


9. Вирішує питання :

- реформування і демонополізації економіки та господарства, сприяння створенню конкурентного середовища, регіонального управління, зовнішньоекономічних зв’язків; реалізації державної політики в політико-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, громадськими організаціями (у тому числі з профспілками); вирішення інших питань суспільно-політичного життя району;

- з аналізу суспільно-політичної обстановки в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у політичному житті району;

- реалізації державної політики щодо релігій і церкви. Засвідчує своїм підписом зареєстрований розпорядженням голови райдержадміністрації статут релігійної організації та свідоцтво про реєстрацію статуту.

- реалізації державної політики у сфері національностей.

- взаємодії з органами місцевого самоврядування, депутатами рад усіх рівнів.

- взаємодії, у межах своїх повноважень, із редакціями газет, радіо, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об'єктивного висвітлення роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

- розвитку інформаційного суспільства.


10. Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною та територіальною обороною.


11. У межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику.


12. Утворює, реорганізує, ліквідує, відповідно до законодавства, структурні підрозділи апарату, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника, заступників голови, керівника апарату, заступника керівника апарату райдержадміністрації, працівників апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників.


13. Утворює для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад.

14. Організує контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій в місцевих органах виконавчої влади району.

15. На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації.


16. Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію.


17. Організує взаємодію райдержадміністрації з районною радою та іншими місцевими радами.


18. Організує технічний захист інформації та створює належні умови для контролю за його забезпеченням в райдержадміністрації.


19. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в райдержадміністрації.


20. Координує, у межах своїх повноважень, діяльність управління Державної казначейської служби України у Близнюківському районі та сектор інспектування в Близнюківському районі Лозівської міжрайонної державної фінансової інспекції.


21. Сприяє діяльності Близнюківського селищного відділення міліції Лозівського МВ (з обслуговування міста Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, Управлінню державної пенітенціарної служби України в Харківській області Близнюківського районного підрозділу Барвінківського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції Управління Державного Департаменту України, Служби цивільного захисту в Близнюківському районі ГТУ МНС України в Харківській області, Лозівського міжрайонного відділу управління Служби безпеки України в Харківській області, Лозівської об’єднаної державної податкової інспекції, прокуратури Близнюківського району Харківської області.


22. Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.


23. Спрямовує та контролює діяльність:

  • фінансового управління;

  • відповідальної особи з питань запобігання та протидії корупції;

  • сектора з питань внутрішньої політики;

24. Очолює колегію районної державної адміністрації та відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.

25. У разі відсутності голови районної державної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього – один із заступників голови районної державної адміністрації.


Перший заступник голови районної державної адміністрації

ЛОБАНОВСЬКИЙ Сергій Матвійович


1. Вирішує питання:

1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу району, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції.

1.2. Реформування аграрних і земельних відносин в районі.

1.3. Організації роботи разом із відповідними органами щодо реалізації програм розвитку агропромислового комплексу.

1.4. Підготовки пропозицій щодо розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства.

1.5. Спрямування діяльності районних установ агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків сільськогосподарських товаровиробників із переробними, сервісними та іншими підприємствами та організаціями.

1.6. Сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ.

1.7. Внесення пропозицій щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі.

1.8. Організації роботи з реалізації законодавства України щодо ринку зерна та цукру.

1.9. Організації роботи щодо виконання регіонального контракту, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.

1.10. Сприяння діяльності громадських об'єднань агропромислового комплексу.

1.11. Реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва в аграрному секторі.

1.12. Забезпечення реалізації державної політики соціально-економічного розвитку території району.

1.13. Реалізації державної політики у сфері внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів, роботи бірж, закупівель за державні кошти.

1.14. Розвитку малого та середнього бізнесу.

1.15. Проведення регуляторної політики держави.

1.16. Організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних і ринкових реформ у всіх галузях економіки району.

1.17. Економічної безпеки та детінізації економіки.

1.18. Забезпечення планування, організації та контролю мобілізаційної підготовки економіки району.


1.19. Реалізації державної політики у сфері національностей та міграції, боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, розробки цільових і комплексних програм протидії злочинності та корупції;

1.20. Контролю за виконанням районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.21. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм.

1.22. Організації функціонування підрозділів охорони здоров’я з питань ефективного використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

1.23. Формування пропозицій з основних напрямів використання коштів районного фонду охорони навколишнього природного середовища та внесення їх у встановленому порядку на розгляд районної ради.


2. Спрямовує та контролює діяльність:

- управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

- адміністратора райдержадміністрації;

- державного реєстратора апарату райдержадміністрації;

- відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;

- відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

- сектора взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

3. Координує діяльність:

- підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління: Міністерства аграрної політики та продовольства України; Державного агентства водних ресурсів України; Державного агентства земельних ресурсів України; Державного агентства лісових ресурсів України; Міністерства екології та природних ресурсів України.

- відділу Держземагенства в Близнюківському районі; Близнюківської районної державної лікарні ветеринарної медицини; Управління ветеринарної медицини в Близнюківському району; Близнюківсько-Лозівського лісництва ДП Зміївського лісового господарства; Державної інспекції захисту рослин Близнюківського району Харківської області; Державної фітосанітарної інспекції в Близнюківському районі Харківської області; Відділу статистики в Близнюківському районі; ТОВ «Близнюківський КХП», ТОВ «Самійлівський елеватор», Близнюківської районної організації роботодавців агропромислового комплексу;

- КП «Близнюківська ЦРЛ»; КП «Близнюківський РЦПМД»;

- Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області в частині Близнюківського району;

- Лозівського об’єднаного міського військового комісаріату в питаннях організації приписки та призову громадян до лав Збройних Сил України.


4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами виконавчої влади;

- відповідними постійними комісіями районної ради;

- районною організацією Українського товариства мисливців та рибалок;

- районною радою сільгосптоваровиробників;

- банківськими установами, страховими компаніями, спілками та фондами підтримки підприємництва, фінансово-кредитними спілками, підприємствами малого та середнього бізнесу;

- підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, підприємствами громадського харчування, служби побуту незалежно від форм власності;

- органами юстиції;

- аптечними закладами району.


5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


Заступник голови районної державної адміністрації

ВОРОНКІН Андрій Вікторович


1. Вирішує питання:

1.1. Забезпечення реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, містобудування та архітектури, охорони пам’яток архітектури.

1.2. Контролює стан розрахунків за споживання тепла, газу та інших ресурсів.

1.3. Утримання в належному стані мережі тепло - і газопостачання.

1.4. Реалізації державної політики ціноутворення і формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

1.5. Розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, організації будівництва та експлуатації доріг.

1.6. Енергозбереження в підвідомчих галузях.

1.7. Реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів, екологічної безпеки.

1.8. Газифікації населених пунктів району, водозабезпечення та водовідведення;

1.9. Розвитку транспортного зв’язку, сприяння та створенню конкурентного середовища в ньому, організації будівництва та експлуатації телефонного та поштового зв’язку;

1.10. Правової та протипожежної освіти населення району;

1.11. Охорони громадського порядку;

1.12. Проведення протипожежних заходів, надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району;

1.13. Передачі об’єктів соціальної сфери у комунальну власність селищної та сільських рад;

1.14. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм.

1.15. Забезпечення здійснення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків.

1.16. Забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту, розвитку спортивної інфраструктури району.


2. Спрямовує та контролює діяльність:

- відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації;

- відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації з питань фізичної культури та спорту.


3. Координує діяльність:

- підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління: Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України; Міністерства з питань надзвичайних ситуацій;

- установ, які займаються проблемами житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури;

- Близнюківського дорожньо-ремонтного пункту філії «Лозівський Райавтодор»;

- цеху телекомунікаційних послуг №21 Харківської філії ПАТ «Укртелеком»;

- служби цивільного захисту в Близнюківському районі ГТУ МНС України в Харківській області;

- району розподільчих електричних мереж;

- районного відділу енергозбуту;

- ТОВ Близнюківський «Райсільгоспкомунгосп».

4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами виконавчої влади;

- підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства, цивільного захисту всіх форм власності;

- відповідними постійними комісіями районної ради;

5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


Заступник голови районної державної адміністрації

ЛИСЕНКО Олексій Миколайович


1. Вирішує питання:

1.1. Соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи, трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

1.2. Здійснення заходів щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги та підтримки.

1.3. Розробки і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги, регіональних програм із питань охорони здоров'я.

1.4. Збереження мережі соціальних закладів, організовує розробку відповідних розділів програм соціально - економічного розвитку району та контролює їх виконання.

1.5. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм.

1.6. Роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

1.7. Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму, з питань сім'ї, молоді, жінок, їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім'ї, молодіжного житлового будівництва.

1.8. Сприяння розвитку тендерної політики, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному і культурному житті.

1.9. Реалізації державної політики щодо релігій і церкви.

1.10. Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та науки, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, захисту інтелектуальної власності.

1.11. Розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району.

1.12. Контролю за виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої освіти.

1.13. Подальшого впровадження державної мови в усі сфери суспільного життя району.


2. Спрямовує та контролює діяльність:

- управління соціального захисту населення районної державної адміністрації;

- служби у справах дітей районної державної адміністрації.

- відділ у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації з питань сім’ї та молоді;

- відділу освіти районної державної адміністрації;

- відділу культури і туризму районної державної адміністрації;

- архівного відділу районної державної адміністрації.


3. Координує діяльність:

- Лозівської виконавчої дирекції Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- Барвінківського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Харківській області;

- Лозівського міжрайонного Управління Головного управління Держсан-епідслужби у Харківській області;

- Близнюківського районного центру зайнятості;

- управління Пенсійного фонду України в Близнюківському районі;

- районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

- ЦПЗ № 6 Близнюківського відділення зв’язку.


4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- територіальними органами виконавчої влади;

- відповідними постійними комісіями районної ради;

- Близнюківською районною громадською організацією «Союз Чорнобиль України», районною організацією ветеранів України, Близнюківською районною спілкою ветеранів Афганістану, Близнюківською районною організацією інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»;

- Близнюківською районною громадсько-інформаційною газетою «Нове життя»;

- релігійними організаціями району.


5. Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


Керівник апарату районної державної адміністрації

ПОКАС Наталія Миколаївна


1. Вирішує питання:

1.1.Організації роботи апарату райдержадміністрації щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів.

1.2. Організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату райдержадміністрації; подає голові райдержадміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації; пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації, замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів; повертає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені та внесені до райдержадміністрації з порушенням установленого порядку.

1.3. Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних програм.

1.4. Підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов'язків між головою райдержадміністрації та його заступниками.

1.5. Підготовки та узгодження проекту Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації та проектів відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до них.

1.6. Реалізації заходів щодо додержання вимог Закону України «Про державну службу»; забезпечує формування кадрового резерву.

1.7. Реалізації державної політики в боротьбі з корупцією та злочинністю.

1.8. Забезпечення контролю за виконанням перспективних і поточних планів роботи апарату райдержадміністрації.

1.9.Забезпечення підготовки звітів про виконання планів роботи райдержадміністрації.

1.10. Організації перевірок виконання виконкомами селищної та сільських рад делегованих повноважень.

1.11. Забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації; має право отримувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.

1.12. Забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією, районною радою у процесі поточної діяльності.

1.13. Забезпечення щоденного інформування обласної державної адміністрації про основні заходи голови райдержадміністрації на наступний день.

1.14. Координації роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації та погодження її порядку денного з головою райдержадміністрації.

1.15. Підготовки питань і надання пропозицій щодо їх включення до проекту плану роботи районної ради на рік.

1.16. Здійснення загального керівництва за веденням централізованого діловодства в райдержадміністрації.

1.17. Забезпечення організації особистих прийомів голови райдержадміністрації.

1.18. Забезпечення організації виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.19. Веде особистий прийом громадян.


2. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

- структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації щодо системного,організаційного забезпечення управлінської діяльності районної державної адміністрації, якісної роботи шляхом вивчення і впровадження нових форм і методів роботи.


3. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

- виконавчим апаратом Близнюківської районної ради;

- Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та іншими навчальними закладами з питань підготовки магістрів державного управління, державної служби та підвищення кваліфікації державних службовців; виконкомами селищної та сільських рад.


4. Є заступником голови відповідних консультативно-дорадчих органів при районній державній адміністрації.


^ Порядок взаємозамінності на період відсутності :


перший заступник голови - заступник голови

райдержадміністрації райдержадміністрації

Лобановський С.М. Воронкін А.В.


заступник голови - заступник голови

райдержадміністрації райдержадміністрації

Воронкін А.В. Лисенко О.М.


керівник апарату - заступник керівника,

райдержадміністрації начальник відділу

Покас Н.М. організаційно-кадрової

роботи апарату

райдержадміністрації

Купріна О.Ю.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Н.М.Покас


/Купріна О.Ю./Схожі:

Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 03 квітня 2012 року смт Близнюки №412 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року №557 «Про розподіл обов’язків»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами)
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 17 жовтня 2011 року №557 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року та п. Регламенту районної державної...
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 05 червня 2012 року смт Близнюки №627 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року №557 «Про розподіл обов’язків»
Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 р. (зі змінами)
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 листопада 2013 року №400 «Про розподіл обов’язків»
Відповідно до статей 9, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», внести зміни до розпорядження голови районної державної...
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 10. 06. 2013 Валки №188 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 05. 07. 2013 Валки №246 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Відповідно до ст ст. 6, 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 20. 05. 2013 Валки №139 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, керівника...
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження краснокутськ від " 01 " листопада 2013 року №400 Про розподіл обов'язків Відповідно до статті 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації та керівника...
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 16. 12. 2011 №792 Про розподіл обов’язків Відповідно до ст ст. 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, керівника...
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Близнюки №56 Про розподіл обов’язків Відповідно ст ст. 6, 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 09 січня 2013 року смт Близнюки №33 Про затвердження пріоритетних напрямків роботи апарату районної державної адміністрації на 2013 рік
Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 27-29 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи