Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» icon

Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Скачати 229.37 Kb.
НазваРозпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Дата конвертації29.09.2013
Розмір229.37 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

БЛИЗНЮКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


05 вересня 2011 року № 453


Про вдосконалення роботи

із зверненнями громадян


Керуючись ст. ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року, з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади», розпорядження обласної державної адміністрації від 27 грудня 2010 року № 737:


1. Затвердити:


1.1. Положення про постійно діючу комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації (додається).


1.2. Затвердити склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації (додається).


1.3. Графік прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, начальниками відділів, управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (додається).


1.4. Порядок роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою, організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян (додається).


2


2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:


- від 24 січня 2010 року № 32 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян».


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Покас Н.М.


^ Голова районної

державної адміністрації Л.С.Шулець


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

«___»________ 2011 року №___


ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

при районній державній адміністрації


1. Загальні положення


1.1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян при районній державній адміністрації (далі – Комісія) утворена головою районної державної адміністрації з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, сприяння громадянам у вирішенні за місцем їх проживання питань, з якими вони звертаються до органів державної влади, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян.

1.2. Комісія є консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації.

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації та цим Положенням.


2. Основні завдання та напрями діяльності Комісії


2.1. Координація дій органів державної влади, місцевого самоврядування, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій щодо сприяння громадянам у вирішенні за місцем проживання питань, порушених у зверненнях.

2.2. Всебічне сприяння щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам, викорінення практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

2.3. Запровадження постійного контролю за організацією роботи посадових і службових осіб зі зверненнями громадян.

2.4. З’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян, аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень.


2


2.5. Вжиття заходів для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства України про звернення громадян. Внесення пропозицій щодо притягнення посадових осіб до відповідальності у встановленому порядку, у тому числі до дисциплінарної відповідальності, за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян.

2.6. Вивчення проблем, порушених у зверненнях, що надійшли від органів державної влади вищого рівня, або таких, які тривалий час знаходяться на контролі, сприяння у їх вирішенні.

2.7. Висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на сторінці районної державної адміністрації web-сайту обласної державної адміністрації матеріалів про роботу Комісії.


3. Основні функції та повноваження Комісії

Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

3.1. Отримувати інформацію та матеріали, необхідні для діяльності Комісії в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.2. Надавати доручення заступникам голови районної державної адміністрації, начальникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та залучати спеціалістів контролюючих і правоохоронних органів (за погодженням з їх керівниками) до роботи щодо перевірки розгляду окремих звернень громадян.

3.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, з питань, що належать до компетенції Комісії.

3.4. У разі необхідності проводити виїзні засідання Комісії.

3.5. Проводити роз’яснювальну роботу з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, надавати правову допомогу населенню з питань роботи із зверненнями громадян.

3.6. Запрошувати заявників на засідання Комісії.

3.7. Здійснювати моніторинг додержання законодавства з питань звернень громадян районними державними адміністраціями та їх структурними підрозділами.

3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із зверненнями громадян.

3.9. Брати участь у розгляді звернень, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації.


4. Організація та порядок роботи Комісії


4.1. Комісію очолює голова районної державної адміністрації.


3


4.2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

4.3. Основною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться щомісяця. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Комісії визначаються її головою.

4.4. Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови.

4.5. Члени Комісії беруть участь у роботі особисто на громадських засадах.

4.6. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

4.7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду і врахування в роботі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

4.8. Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем Комісії.

4.9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар Комісії.

4.10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на відділ фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації.


^ Керівник апарату районної

державної адміністрації Н.М.Покас


/Квасова С.В./


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

«___»_________ 2011 р. № ___

^ СКЛАД

постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян


1.

Шулець

Лідія Сергіївна

-

голова районної державної адміністрації, голова комісії


2.

Бреус

Володимир Вікторович


-

голова районної ради (за згодою)

3.

Покас

Наталія Миколаївна

-

керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови комісії


4.

Ніколенко

Світлана Федорівна

-

головний спеціаліст загального сектора апарату районної державної адміністрації, секретар комісії


5.

Вакантна посада

-

заступник голови районної державної адміністрації


6.

Бухтатий

Євген Олександрович

-

заступник голови районної державної адміністрації


7.

Квасова

Світлана Василівна

-

завідувач загального сектора апарату районної державної адміністрації,


8.

Іваненко

Володимир Вікторович

-

перший заступник голови районної державної адміністрації


9.

Волянюк

Валентин Олександрович

-

заступник начальника РВ ГУМВС України в Харківській області по роботі з кадрами (за згодою)


10.

Хомутова

Яна Юріївна

-

заступник голови Близнюківської селищної ради (за згодою)


11.

Бондаренко

Світлана Андріївна

-заступник начальника управління Пенсійного фонду України в Близню-ківському районі (за згодою)


12.

Воронкіна

Ірина Павлівна

-

редактор районної газети «Нове життя» (за згодою)


13.

Протасова

Інна Павлівна

-

завідувач юридичного сектора апарату райдержадміністрації


14.

Подереча

Ірина Валеріївна

-

радник голови районної ради (за згодою)


15.

Клименко

Ніна Миколаївна

-

голова Близнюківської районної організації ветеранів України (за згодою)
^ Керівник апарату районної

державної адміністрації Н.М.Покас


/Квасова С.В./


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

«___»_________ 2011 р. № ___


Порядок

роботи із зверненнями громадян, що надійшли поштою,

організації та проведення особистого та виїзних прийомів громадян


1. Загальні положення


Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», визначає основні вимоги до організації розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, прийому за місцем проживання громадян у Близнюківському районі.


ІІ. Порядок опрацювання та розгляду письмових звернень


1. Письмове звернення – це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, що направлені поштою або передані громадянином особисто чи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені згідно з чинним законодавством.

2. Письмові звернення можуть бути:

- індивідуальні – звернення, що подані окремою особою;

- колективні – звернення, подані групою осіб;

- повторні:

а) викладені громадянином або групою осіб у письмовій формі пропозиції, заяви, скарги виключно з тих питань, які вже були викладені в попередніх зверненнях і які розглянуті по суті, при цьому немає нових даних або фактів, що потребують додаткового вирішення;

б) якщо у зверненні оскаржуються рішення, прийняті при попередньому розгляду в райдержадміністрації;

в) якщо у зверненні повідомляється про несвоєчасний розгляд питань, коли термін розгляду порушено і заявник не отримав відповіді;

г) не вирішені по суті чи не в повному обсязі питання, підняті в попередньому зверненні;


2


- дублетні – це пропозиції, заяви, скарги одного й того ж громадянина (або однієї і тієї ж групи осіб) з одного і того ж питання, що направлені різним адресатам та які надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня або інших установ, організацій, ЗМІ за належність до райдержадміністрації для їх вирішення по суті, якщо останні вже отримали звернення відповідного змісту, при цьому дублетні звернення до групи повторних звернень не відносяться;

- анонімні – письмові звернення не підписані автором (авторами), без зазначення місця проживання, а також такі, по яких неможливо встановити авторство.

3. Листи громадян, що надійшли на адресу райдержадміністрації поштою, отримує загальний сектор апарату райдержадміністрації та в день отримання передає головному спеціалісту по роботі із зверненнями громадян загального сектора апарату райдержадміністрації (далі – сектор).

4. Працівник сектора:

- перевіряє наявність конверта та додатків до листа, а також відповідність вимогам ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»;

- визначає суть, характер і короткий зміст звернення;

- перевіряє чи є воно повторним або дублетним;

- реєструє в журналі звернень громадян (прізвище, ім'я, по батькові заявника, місце проживання або роботи, телефон заявника, назву організації, індекс, дату супровідного листа, якщо звернення надійшло з органу влади вищого рівня, дати і реєстраційні індекси попередніх звернень), робить позначку «повторно», якщо звернення є таким, та додає особову справу заявника з попереднім зверненням і листуванням по ньому; якщо звернення взято на контроль органом влади вищого рівня, ставлять штамп «особливий контроль».

5. Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернення у секторі здійснюється у день надходження.

6. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України або Голови Верховної Ради, розглядаються особисто головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – заступником, на якого покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

7. Звернення, оформлене без дотримання вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім’я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання), повертається авторові працівником загального сектора з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження. Копія такого звернення залишається у провадженні сектора.


3


8. Рішення про повернення звернення авторові приймає голова районної державної адміністрації. Відповідь заявнику з роз’ясненням вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» готує головний спеціаліст сектора. Відповідь надається заявнику за підписом голови райдержадміністрації.

9. Анонімні звернення розгляду не підлягають.

10. Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень районної державної адміністрації, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження до райдержадміністрації, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення за належністю та напрямами діяльності приймає голова районної державної адміністрації. Звернення направляється визначеному органу супровідним листом із проханням повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

11. Опрацьовані реєстраційно-контрольні картки разом із зверненнями передаються першому заступнику, заступникам голови, керівнику апарату райдержадміністрації під підпис у журналі реєстрації пошти.

12. Перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації знайомляться зі змістом звернення, визначають виконавця, до компетенції якого відноситься вирішення зазначених у зверненні питань.

У разі потреби вносять пропозиції щодо призначення виконавцю комісійного розгляду звернення, із виїздом на місце або за участю заявника, а також визначення заходів щодо вирішення питання і розв’язання проблем, які є підставою для скарги.

13. Розглянуті керівництвом райдержадміністрації письмові звернення передаються до сектора для подальшого опрацювання.

У журналі реєстрації пошти працівником сектора робиться відмітка дати надходження звернень до сектора.

14. Контролю за вирішенням питань громадян підлягають:

- листи, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації;

- листи, у резолюції по яких указано конкретні завдання та терміни.

15. Головний спеціаліст відділу:

- заносить до електронної реєстраційно-контрольної картки резолюції керівництва райдержадміністрації та дату контролю;

- готує до відправки оригінали звернень з додатками та необхідну кількість копій звернень, якщо виконавців декілька. На оригіналі звернення ставиться штамп «Взято на контроль. Додаток підлягає поверненню»;


4


- друкує повідомлення авторам про отримання звернення та порядок їх розгляду, якщо звернення не взято на контроль;

- складає реєстр відправлень повідомлень авторам звернень разом із реєстраційно-контрольною карткою виконавцям і відправляє адресатам.

16. Контроль за вирішенням питань громадян покладається на заступників голови райдержадміністрації.

Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень здійснює загальний сектор.

Головний спеціаліст сектора отримує від виконавця інформацію щодо розгляду питання (у т.ч. копію відповіді заявнику), проставляє відмітку в реєстраційно-контрольній картці виконавця з указанням дати надходження відповіді до сектора та всі матеріали по справі передає заступникам голови райдержадміністрації для перевірки змісту відповіді, повноти вирішення питання та доповіді відповідальному керівнику.

17. Термін розгляду звернень установлюється керівництвом райдержадміністрації відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення до райдержадміністрації приймає керівництво районної державної адміністрації, яким установлений первинний контроль, на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника.

18. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

19. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

20. Керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації до 5 числа кожного місяця надають до сектора інформацію про стан вирішення звернень за останній місяць, допущені порушення під час вирішення та розгляду звернень, недоліки при виконанні підпорядкованими установами, направлення їм зауважень із цього приводу, зазначають причини порушень і вжиті заходи.

ІІІ. Порядок організації і проведення особистого прийому

громадян в райдержадміністрації


1. Прийом громадян здійснюється щодня у районній державній адміністрації керівництвом з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00 (у п’ятницю до 16.00) крім суботи, неділі та святкових днів.


5


2. Вхід громадян вільний.

3. Інформація про порядок особистого прийому громадян в райдержадміністрації і графік прийому опубліковуються в засобах масової інформації, у приміщеннях райдержадміністрації, виконкомів селищної і сільських рад.

4. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах із цими громадянами (крім неповнолітніх дітей). Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

5. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації , першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться згідно із затвердженими графіками з питань, вирішення яких належить до повноважень райдержадміністрації, а також відповідно до функціонального розподілу обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, інвалідів Великої вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», проводиться особисто головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації першочергово у дні прийому згідно з графіком.

6. Під час запису громадян на особистий прийом голови райдержадміністрації проводиться співбесіда, за результатами якої:

З’ясовують прізвище, ім'я, по батькові громадянина, місце проживання, соціальний статус, зміст питання (викладено по суті в письмовій формі), посадові особи, до яких заявник звертався за місцем проживання, і рішення, що було прийнято з цього питання;

вивчають питання, з яким громадянин бажає звернутися на особистий прийом голови райдержадміністрації.

Якщо громадянин звертається до райдержадміністрації повторно, з’ясовується, до кого із заступників голови райдержадміністрації або якого структурного підрозділу райдержадміністрації він уже звертався і яке рішення було прийнято. При цьому перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, які розглядали питання раніше, і якщо питання не вирішено по суті, дані заявника та суть його питання вноситься до списку громадян, які бажають звернутися на особистий прийом голови райдержадміністрації.


6


Громадяни, вирішення питань яких на день прийому знаходиться на розгляді за дорученням керівництва райдержадміністрації у структурних підрозділах райдержадміністрації, головою райдержадміністрації з цих же питань не приймаються.

7. Головний спеціаліст сектора, присутній на особистому прийомі у голови райдержадміністрації, організовує його проведення та оформлення в журналі особистого прийому громадян за результатами прийому резолюцій і доручень голови райдержадміністрації.

8. Особистий прийом громадян першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації здійснюється згідно з графіком в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.


ІV. Порядок проведення керівництвом райдержадміністрації

виїзних особистих прийомів громадян за місцем їх проживання


1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються керівництвом райдержадміністрації за місцем проживання громадян згідно з графіком, який щокварталу складається сектором за пропозиціями, наданими керівництвом райдержадміністрації, і затверджується головою райдержадміністрації за 5 днів до початку наступного кварталу.

2. Після затвердження головою райдержадміністрації графік виїзних прийомів громадян направляється:

першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації – для виконання;

органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям, передбаченим графіком, для проведення підготовчої роботи з організації виїзного особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації.

3. Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств чи організацій, де заплановано проведення виїзного прийому:

3.1. Доводять через ЗМІ до відома населення інформацію щодо днів і часу прийому.

3.2. Виділяють приміщення та створюють відповідні умови для проведення прийому.

4. Під час проведення прийому головою райдержадміністрації, головний спеціаліст:

приймає від громадян звернення;

здійснює опрацювання протоколів виїзного прийому за змістом характером питань, контролює дотримання термінів надання відповідей заявникам;

готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан цієї роботи в райдержадміністрації;


7


забезпечує передачу звернень, що подані на особистому (у т.ч. виїзному) прийомі, безпосередньо тій установі, організації, відомству, у віданні яких знаходиться вирішення проблеми, згідно з резолюцією посадової особи, яка проводила прийом громадян;

вивчає та аналізує проблеми, з якими громадяни звертаються на особистому (виїзному) прийомі до керівництва районної державної адміністрації;

контролює додержання графіка особистого прийому громадян у райдержадміністрації, а також виїзних прийомів, готує щомісячні звіти про організацію прийому громадян. Про факти непроведення прийомів інформує голову райдержадміністрації через керівника апарату райдержадміністрації.

Відповіді на звернення, що надійшли на особистому (у т.ч. виїзному) прийомі, надаються заявниками посадовими особами відповідно до доручення керівництва райдержадміністрації або особисто.


^ V. Вирішення звернень громадян і надання відповідей заявникам


1. Керівники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яким доручено керівництвом райдержадміністрації розгляд звернень громадян, зобов’язані уважно вникати в їх суть, у разі потреби вимагати у виконавців матеріали та направляти працівникам цих органів на місця для перевірки фактів, викладених у зверненні, уживати інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати, усувати причини, умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями громадян у разі необхідності спілкуються з їх авторами, з’ясовують усі порушені питання та обставини, детально вникають в їх суть, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

2. За результатами розгляду звернення складається мотивований висновок, який має містити об’єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів, на підставі якого готується і надається інформація голові райдержадміністрації або його заступникам (згідно з дорученням), разом з копією або проектом відповіді заявнику в установлений керівництвом термін.

Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам.

3. За результатами розгляду звернень надається інформація керівництву райдержадміністрації та письмова відповідь заявникам за підписом керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та інших органів, яким доручено розгляд звернень і до повноважень яких належить вирішення порушених питань.


8


4. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

5. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам дані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.

6. Відповіді інвалідам Великої вітчизняної війни, звернення яких надійшли до райдержадміністрації та розглянуті головою райдержадміністрації, надаються за його особистим підписом керівним працівником райдержадміністрації. Проект відповіді готує виконавець.

7. Якщо виконавців, згідно з резолюціями, декілька, збір інформації та узагальнення відповіді громадянину здійснює виконавець, зазначений першим. У випадку, коли це заступники голови райдержадміністрації, то збір, узагальнення інформації та підготовку проекту відповіді заявнику за дорученням керівництва райдержадміністрації здійснює перший виконавець, при цьому інші виконавці надають йому проекту обґрунтованих відповідей не пізніше ніж за 4 робочих дні до настання терміну виконання, визначеного керівництвом райдержадміністрації.

8. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється тому громадянину, який у зверненні підписався першим або адреса якого вказана.

9. Підписані головою райдержадміністрації відповіді заявникам передаються сектору для оформлення їх у встановленому порядку і відправлення заявнику.

10. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю сформована в установленому порядку справа зберігається протягом року у секторі за територіальним і алфавітним принципом. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів вони підшиваються до цієї справи. Забороняється зберігання справ у виконавців. Сектор може надати справу заявника виконавцю за його запитом тільки під розпис для роботи з ним у приміщенні сектора, у інших випадках – тільки окремі копії документів.

11. Головний спеціаліст сектора за першою вимогою заявника надає йому матеріали розгляду звернення для ознайомлення.


^ Керівник апарату районної

державної адміністрації Н.М.Покас


/Квасова С.В./


Затверджено

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

«___»_______ 2011 р. № ___


^ Графік

проведення особистого прийому громадян керівництвом

Близнюківської районної державної адміністрації


Дні

Часи прийому

Прізвище, ім’я та по батькові

ПосадаВівторок


1

48.00 – 12.00

13.00 – 17.00Шулець

Лідія

СергіївнаГолова районної державної адміністрації

2

3


Виїзний прийом
Понеділок

1

3

2, 413.00-16.00

Виїзний прийом
Перший заступник голови районної державної адміністрації3

4

1, 213.00 – 17.00

8.00 – 12.00

Виїзний прийом


Заступник голови районної державної адміністрації


Четвер1

4

2, 39.00 – 12.00

11.00 – 15.00

Виїзний прийом


Лисенко

Олексій

миколайовичЗаступник голови районної державної адміністраціїП’ятниця


1

2

3

410.00 – 12.00

13.00 – 16.00

8.00 – 11.00

9.00 – 11.00


Покас

Наталія

МиколаївнаКерівник апарату районної державної адміністраціїКерівник апарату районної

державної адміністрації Н.М.Покас


/Квасова С.В./Схожі:

Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 22 вересня 2011 року №501 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 вересня 2011 року №453 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 17 жовтня 2011 року №550 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 вересня 2011 року №453 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2011 року №08 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян» слідуючу зміну: ввести до складу постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян
Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», внести до розпорядження голови районної державної адміністрації...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2011 року №08 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян» такі зміни: Додаток 1 до
У зв’язку кадровими змінами, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести до розпорядження...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 22 березня 2011 року №162 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 січня 2011 року №32 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами)
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 24 травня 2012 року смт Близнюки №592 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року №550 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 28 травня 2013 року смт Близнюки №292 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про впорядкування структури районної державної адміністрації» та з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 24 січня 2011 року №32 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 18. 07. 2012 Валки №453 Про підсумки роботи із зверненнями громадян у І півріччі 2012 року Відповідно до ст ст. 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №453 Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян Керуючись ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» iconРозпорядження 20 жовтня 2011 року №578 Про утворення районного оперативного штабу Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року, відповідно до розпорядження голови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи