Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від icon

Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від
Скачати 86.68 Kb.
НазваРозпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від
Дата конвертації29.09.2013
Розмір86.68 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

БЛИЗНЮКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


05 вересня 2011 року № 456


Про внесення змін до розпорядження

районної державної адміністрації від

25.07.2011 р. № 358 «Про організацію

роботи по наданню та оприлюдненню

Близнюківською районною державною

адміністрацією публічної інформації»


З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про інформацію», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 548/2011 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження районної державної адміністрації від 27 травня 2011 року № 277 «Про організацію у Близнюківській районній державній адміністрації роботи з реалізації вимог Закону України від 13.01.2011 р. № 2939-УІ «Про доступ до публічної інформації»:


Внести зміни в п. 2.1. (додаток 1) розпорядження, доповнивши додаток 1 таким змістом:

^ 1. Загальні положення

1.1. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

2


1.2. Відповідальна особа за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації в Близнюківській районній державній адміністрації (далі – відповідальна особа) опрацьовує запити на інформацію, які адресовані голові райдержадміністрації, першому заступнику, заступникам голови та райдержадміністрації в цілому, без зазначення конкретного адресата.

Запити, що надійшли до структурних підрозділів райдержадміністрації, розглядаються відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації та передаються до відповідальної особи разом з вичерпною інформацією стосовно порушень у запиті питань у термін не пізніше, ніж на наступний день з дня його отримання.


1.3. Відповідальність за достовірність даних, наведених у запиті (адреса, телефон, E-mail), несе запитувач.


1.4. Запит, що надійшов поштою, реєструється в журналі реєстрації запитів, протягом однієї години, передається на резолюцію керівнику апарату районної державної адміністрації, в цей же день передається в копіях на виконання структурному підрозділу з обов’язковим визначенням строку виконання (один день). Для підготовки інформації на запити, які надійшли до відповідальної особи після 16.00, встановлюється дводенний термін виконання.


1.5. У випадку, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит, як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту відповідними структурними підрозділами апарату райдержадміністрації (загальним відділом апарату райдержад-міністрації, відповідальною особою) залучаються працівники управління юстиції в Близнюківському районі для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.


1.6. У разі, якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію містить прохання також надати інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запитання, які не стосуються надання публічної інформації, може бути направлена заявнику в окремі терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.


^ 2. Розгляд запитів на інформацію, які подані на особистому прийомі


2.1. Запит, який прийнятий на особистому прийомі (записаний зі слів запитувача), оформляється на відповідному бланку форми запиту.

3


2.2. Після реєстрації запиту на інформацію його копія разом із супровідним листом передається до структурного підрозділу райдержадміністрації, в компетенції якого знаходиться розгляд питання, що

порушується у запиті на інформацію, не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.


2.3. Структурний підрозділ райдержадміністрації, який отримав супровідний лист та копію запиту на інформацію, здійснює його реєстрацію та подальший розгляд, готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у інформаційному запиті та надає її до відповідальної особи не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.


2.4. Відповідальна особа готує та направляє відповідь на запит на інформацію запитувачу у терміни, визначені чинним законодавством.


^ 3. Розгляд письмових запитів на інформацію, які надійшли поштою, факсом, електронною поштою


3.1. Письмові запити на інформацію, адресовані керівництву райдержадміністрації або райдержадміністрації в цілому, які надійшли до загального сектора апарату райдержадміністрації, передаються протягом однієї години до відповідальної особи.


3.2. У разі, якщо письмовий запит на інформацію надійшов до структурного підрозділу райдержадміністрації, структурний підрозділ райдержадміністрації забезпечує його реєстрацію та терміновий розгляд, готує вичерпну інформацію (за підписом керівника) та разом з копією запиту на інформацію передає до відповідальної особи, але не пізніше ніж на наступний день з дня отримання.


3.3. Запит на інформацію, що надійшов на електронну адресу райдерж-адміністрації, роздруковується у паперовому вигляді та реєструється у відповідному журналі.


^ 4. Розгляд усних запитів на інформацію,

в тому числі в отриманих по телефону


4.1. Запит, що прийнятий відповідальною особою по телефону (записаний зі слів запитувача) оформляється відповідальною особою на відповідному бланку.


4.2. Відповідальна особа, яка прийняла запит, ставить свій підпис у формі запиту на інформацію.

4


^ 5. Терміни розгляду запитів на інформацію


5.1. Відповідальна особа забезпечує надання відповіді на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту або в інші терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».


5.2. У випадку надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ на інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше

48 годин з дня його отримання, відповідальна особа перевіряє обґрунтованість визначення запитувачем свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації». У разі, якщо терміновість запиту є необґрунтованою, він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачем окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.


5.3. При надходженні запиту на інформацію до відповідальної особи він опрацьовується та передається на виконання (із супровідним листом) до відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації не пізніше наступного дня з дати його отримання.


5.4. Структурний підрозділ райдержадміністрації протягом одного робочого дня готує вичерпну інформацію з питань, порушених у запиті на інформацію, та передає її до відповідальної особи не пізніше ніж на наступний день з дня його отримання.


5.5. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу райдержадміністрації він терміново реєструється та опрацьовується, Відповідний структурний підрозділ готує вичерпну інформацію щодо питань, порушених у запиті на інформацію, підписує її у керівника та передає до відповідальної особи н пізніше ніж на наступний день з дня його отримання. Разом з вичерпною інформацією в обов’язковому порядку передається копія запиту на інформацію.


5.6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в терміни, що не перевищуються п’яти робочих днів, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням в порядку оскарження прийнятого рішення.


5


5.7. У разі, якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа може продовжити строк розгляду такого запиту до 20-ти робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Відповідальна особа в письмовій формі повідомляє запитувача про продовження строку розгляду запиту на інформацію в термін, який не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня отримання запиту.


5.8. При надходження до структурного підрозділу райдержадміністрації запиту на інформацію, який стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, що знаходяться у структурних підрозділах райдержадміністрації, розгляд такого запиту здійснюється в два етапи.

На першому етапі структурним підрозділом готується лист з обґрунтуванням необхідності продовження терміну розгляду запиту на інформацію (за підписом керівника) та передається до відповідальної особи разом з копією запиту на інформацію. Після чого відповідальна особа інформує запитувача про продовження терміну розгляду запиту на інформацію.

На другому етапі структурний підрозділ готує та подає до відповідальної особи вичерпну інформацію з питань, порушених у запиті на інформацію (за підписом керівника). Відповідальна особа готує відповідь на інформаційний запит та направляє його запитувачу з обов’язковим дотримання термінів виконання.


^ 6. Відмова у наданні відповіді на запит на інформацію


6.1. Розпорядник має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у таких випадках:

райдержадміністрація або структурні підрозділи райдержадміністрації не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством або іншими нормативними актами, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом або входить до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затвердженого розпорядженням райдержадміністрації;

не дотримано встановлених вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;


6.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію в обов’язковому порядку має бути зазначено:

6

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

дату відмови;

мотивовану підставу відмови (з посиланням на відповідний пункт частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);

порядок оскарження відмови;

підпис.

^ 7. Пересилання інформаційного запиту за належністю

7.1. У разі коли розпорядник не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо хто нею володіє, запит перенаправляється належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача не пізніше ніж п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


7.2. У разі, коли структурний підрозділ райдержадміністрації, до якого надійшов інформаційний запит, не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо або має бути відомо хто нею володіє, відповідальною особою направляється лист із зазначенням розпорядника запитуваної інформації не пізніше ніж на наступний день з дня його надходження.


7.3. У разі, якщо запит, який надійшов до відповідальної особи, не містить ознак запиту на інформацію, він у той же день з супровідним листом передається до загального сектора апарату райдержадміністрації з обов’язковим інформуванням запитувача, що його запит буде розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».


^ 8. Контроль за виконанням інформаційних запитів


8.1. Відповідальна особа за допомогою відповідного журналу реєстрації здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів за підготовкою відповідної інформації структурними підрозділами райдержадміністрації. В процесі роботи може застосовуватись така форма контролю як нагадування виконавцю (у телефонному режимі) про спливання терміну виконання запиту.


8.2. У разі порушення термінів підготовки та надання структурним підрозділам райдержадміністрації інформації з питань, порушених у запиті, відповідальна особа протягом одного робочого дня готує відповідну доповідну записку та інформує керівника апарату райдержадміністрації.  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.


Голова районної

державної адміністрації Л.С.ШулецьСхожі:

Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 14 серпня 2012 року смт Близнюки №938 Про внесення змін до розпорядження голови Близнюківської районної державної адміністрації від 30 вересня
Про внесення змін до розпорядження голови Близнюківської районної державної адміністрації від 30 вересня 2011 року №525 «Про створення...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 05 серпня 2013 року №243 «Про внесення змін в розпорядження голови райдержадміністрації від 26 вересня 2012 року №317„Про структуру районної державної адміністрації»,
Про внесення змін в штатні розписи апарату районної державної адміністрації, відділів та інших структурних підрозділів районної державної...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 26 жовтня 2011 року №586 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 вересня 2011 року №454 «Про затвердження фактичної мережі закладів освіти на 2011-2012 навчальний рік»
Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Лисенка О. М
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 03 вересня 2012 року смт Близнюки №1026 Про внесення змін до розпорядження голови Близнюківської районної державної адміністрації від 19 вересня 2011 року №479
Близнюківської районної державної адміністрації від 19 вересня 2011 року №479 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 16 січня 2012 року №71 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 вересня
Близнюківській райдержадміністрації, пункти 2, 3 розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 вересня 2009 року №684...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 16 січня 2012 року №60 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 вересня
Близнюківській райдержадміністрації, пункти 2, 3 розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 вересня 2009 року №693...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 03 листопада 2011 року №653 Про внесення змін до розпорядження Близнюківської районної державної адміністрації від 13 липня 2011 року №333 в частині заміни прізвища
Близнюківській райдержадміністрації, пункт 2 розпорядження Близнюківської районної державної адміністрації від 13 липня 2011 року...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 14 вересня 2012 року смт Близнюки №1072 Про внесення змін до розпорядження Близнюківської районної державної адміністрації від 27 листопада 2009 року №891 в частині зміни терміну оренди
Близнюківської районної державної адміністрації від 27 листопада 2009 року №891 «Про внесення змін до розпорядження голови Близнюківської...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 26 жовтня 2011 року №589 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 вересня 2011 року №500 «Про затвердження персонального складу колегії районної державної адміністрації»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами), ввести до персонального...
Розпорядження 05 вересня 2011 року №456 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від iconРозпорядження 22 вересня 2011 року №501 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 вересня 2011 року №453 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян»
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи