Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури icon

Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
Скачати 51.67 Kb.
НазваПоложення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
Дата конвертації30.09.2013
Розмір51.67 Kb.
ТипПоложенняЗатверджено

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

10 жовтня 2011 року № 548


Положення

про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших

маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та

інженерно-транспортної інфраструктури


1. Комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності) є консультативно-дорадчим органом, який утворений при Близнюківській районній державній адміністрації з метою координації роботи, пов’язаної зі створенням на території району інвалідам (у тому числі інвалідам із зору та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним групам населення (далі – маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об’єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації.


2. Комітет доступності у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, в тому числі Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1378), а також цим Положенням.


3. Основними завданнями комітету доступності є:

- забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо-тротуарної мережі, транспорті, засобів зв’язку та інформації, території населених пунктів вимогам чинних будівельних норм;

- підготовка пропозицій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям з питань створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу до житла, громадських і виробничих будинків, а також інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів та користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв’язку та інформації;

2


- надання аналітичної, інформаційної та консультативної допомоги з питань, що належать до його компетенції;

- сприяння розвитку середовища життєдіяльності маломобільних груп населення;

- розроблення пропозицій щодо удосконалення нормативів та стандартів стосовно безперешкодного доступу мало мобільних груп населення;

- сприяння ефективній взаємодії місцевих органів виконавчої влади у сфері створення для маломобільних груп населення безперешкодного доступу.


4. Комітет доступності відповідно до покладених на нього завдань має право:

- залучати для розгляду питань, пов’язаних з його діяльністю, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- заслуховувати на своїх засіданнях інформацію місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

- утворювати постійні та тимчасові робочі групи;

- організовувати проведення конференцій, семінарів та інших заходів;

- ініціювати перед місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проведення нарад та слухань з питань, що належать до його компетенції;

- подавати центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям пропозиції з питань, що належать до його компетенції.


5. Комітет доступності провадить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.


6. Склад комітету доступності формується з числа представників місцевих органів виконавчої влади, структурних підрозділів, на які покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою, житлово-комунального господарства, промисловості, зв’язку та інформатизації, праці та соціального захисту населення, комісій органів місцевого самоврядування (з благоустрою та архітектури), громадських організацій інвалідів та інших громадських організацій та фізичних осіб (за згодою).

Члени комітету доступності виконують свої обов’язки на громадських засадах.


3


7. Комітет доступності очолює голова, який за посадою є заступником голови місцевого органу виконавчої влади, до компетенції якого належать питання, що стосуються будівництва та благоустрою (за згодою).


Голова комітету доступності здійснює керівництво його роботою. Голова комітету доступності має заступника, який за посадою є керівником структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, на який покладено вирішення питань будівництва та архітектури, благоустрою.


8. Формою роботи комітету доступності є засідання, що проводяться за рішенням голови комітету доступності, а у разі його відсутності – заступником голови.


План роботи комітету доступності формується за пропозиціями його членів і затверджується його головою.


Порядок денний чергового засідання комітету доступності формується за пропозиціями його членів.


Засідання комітету доступності вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третин и його членів.


Засідання проводить його голова, а у разі його відсутності – заступник голови.


9. Рішення комітету доступності (в тому числі регламент, план роботи, порядок денний) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комітету доступності. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.


Рішення комітету доступності оформлюються протоколом, що підписує головуючий на засіданні. Примірники протоколу надсилаються відповідним місцевим органом виконавчої влади для використання в подальшій роботі.


Рішення комітету доступності мають рекомендаційний характер.


10. Члени комітету доступності можуть брати участь у нарадах, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції комітету доступності.


4


11. Забезпечення секретаріату комітету доступності приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи комітету доступності та проведення його засідань здійснює відповідний орган виконавчої влади.


12. Комітет доступності інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях рішення та стан їх виконання через засоби масової інформації.


13. Комітет доступності при районній державній адміністрації не менше одного разу на півріччя надає узагальнюючу інформацію та пропозиції комітету доступності при обласній державній адміністрації щороку до 15 червня та 15 грудня.


Заступник голови районної

державної адміністрації А.В.Воронкін


/Тимощук Н.В./Схожі:

Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconРозпорядження " 25 " 05 2011 р. №325-р Про внесення змін до складу комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної
Керуючись статтями 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення ефективного функціонування комітету...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconПро затвердження районного комітету із забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури

Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconПорядок денний
Про хід забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconРішення виконавчого комітету міської ради 09. 03. 2011 №140/5
Склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconРішення 09. 03. 20 11 №140/5 м. Чернівці Про комітет забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста,
Про комітет забезпечення доступності інвалідів до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, внесення змін...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconПро затвердження складу комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно транспортної інфраструктури міста при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради,
...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconРішення 22. 06. 2010 №422/11 м. Чернівці Про внесення змін до складу Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при
Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 26. 02. 2008 року №101/4 із змінами, внесеними...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconВитяг з протоколу №5 спільного засідання колегії краснокутської районної державної адміністрації та зборів адміністративно- господарського активу району
Про хід забезпеченості доступності інвалідів та інших мало мобільних груп населення до об”єктів соціальної та інженерно- транспортної...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconРозпорядження 10 жовтня 2011 року №548 Про створення комітету з забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Положення про комітет забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури iconРозпорядження «01» червня 2011 року №282 Про створення комітету з забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації від 09. 04. 1999 року (зі змінами) та в зв’язку з кадровими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи