Закон №2866 Закон України «Про об\

Закон №2866 Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»
Скачати 81.46 Kb.
НазваЗакон №2866 Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»
Дата конвертації03.04.2013
Розмір81.46 Kb.
ТипЗакон

Як ОСББ обліковувати доходи від основної діяльності

08.Aug.2008

Як ОСББ обліковувати доходи від основної діяльності

За останній час до редакції надійшло декілька запитань від такої категорії неприбуткових організацій, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, такого змісту:

1. Наше об'єднання одержує від своїх членів комунальні платежі, які потім перераховує на рахунки комунальних підприємств, що надають такі послуги. В яких рядках Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами та організаціями показувати платежі за комунальні послуги?

2. Як об'єднанню заповнити Звіт за ф. № 1-ПП?

3. Як правильно прибуткувати кошти, які члени об'єднання вносять готівкою (членські внески, плата за комунальні послуги, плата за утримання будинку тощо) ?

їх розгляду і присвячено цей матеріал.

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» (передруковано з журналу "Податки та бухгалтерський облік" №62 (1142) від 4 серпня 2008 року)


Документи статті

ГКУ — Господарський кодекс України від 16. 01.2003 р. №436-ІУ.

Закон № 2866 — Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-ІИ.

Закон про податок на прибуток — Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР).

Закон про ПДВ — Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637.


Питанням діяльності об'єднань багатоквартирних додому ми неодноразово приділяли увагу на сторінках нашої газети (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 95, 97, 103). Однак, оскільки число об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ) постійно збільшується, у таких суб'єктів господарювання з'являються запитання, що вимагають додаткового висвітлення. У свою чергу, працівники податкових органів також виявляють «свій» інтерес до цієї категорії платників, що іноді виражається в суперечливих консультаціях.


Оплата комунальних послуг

Перше запитання стосується порядку розрахунків членів ОСББ за комунальні послуги, до яких належать послуги з водо-, тепло-, газо-, електропостачання та водовідведення.

Згідно зі ст. 22 Закону № 2866 застосовуються такі варіанти оплати комунальних платежів членами ОСББ.

Варіант перший. Члени ОСББ перераховують кошти за комунальні послуги безпосередньо на рахунки підприємств, що надають такі послуги. Такий варіант можливий за наявності технічної можливості ведення поквартирного обліку споживання комунальних послуг. У цьому випадку члени ОСББ укладають договори на надання комунальних послуг безпосередньо з підприємствами, що надають такі послуги, на рахунок ОСББ такі кошти не зараховуватимуться.

Отже, ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку ОСББ платежі за комунальні послуги

не відображатимуться. Звичайно, такий варіанте для ОСББ найприйнятнішим, оскільки об'єднання не виступатиме колективним замовником (абонентом) таких послуг і відповідно не нестиме відповідальність за своєчасність та повноту їх сплати.

Другий варіант. Члени ОСББ перераховують на рахунок ОСБ& комунальні платежі для акумулювання та подальшого перерахування підприємствам, що надають такі послуги. У цьому випадку ОСББ перераховує такі кошти постачальникам комунальних послуг щомісячно у строки, передбачені договорами. Якщо на ОСББ покладено функції управителя житлового комплексу, то воно може виступати колективним замовником (абонентом) комунальних послуг відповідно до договорів, укладених з постачальниками комунальних послуг. При цьому ОСББ нестиме відповідальність за несвоєчасність та повноту сплати вартості комунальних послуг, фактично спожитих членами об'єднання.

Незважаючи на те що другий варіант менш прийнятний для ОСББ, саме він набув найбільшого поширення на практиці. І судячи із запитання саме він використовується нашими читачами.

Отже, ОСББ одержує платежі за комунальні послуги від своїх членів та в подальшому перераховує їх постачальникам таких послуг. Причому такі платежі повинні надійти від власників житла в повній сумі, тобто з урахуванням ПДВ, і так само з урахуванням ПДВ перераховуються комунальним підприємствам. Незважаючи на те що такі платежі проходитимуть транзитом через ОСББ, об'єднанню доведеться відображати ці кошти в податковому обліку та податковій декларації з ПДВ.

У зв'язку з цим нагадаємо, що згідно з п. 11.11 Закону про ПДВ ОСББ при обчисленні ПДВ щодо житлово-комунальних послуг використовує касовий метод, при якому:

—податкове зобов'язання відображають під час надходження коштів від власників житла за надані житлово-комунальні послуги;

— податковий кредит відображають при перерахуванні відповідних сум постачальникам комунальних послуг.

І хоча кошти, що надходять від членів об'єднання в оплату житлово-комунальних послуг, проходять через ОСББ транзитом, вони зараховуватимуться до складу доходів від основної діяльності ОСББ. Це і зрозуміло, адже основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, які забезпечують реалізацію прав власників приміщень, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами.

Однак з такими висновками згодні не всі. Так, у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 21, с. 20 у консультації «Укладення житлово-будівельними кооперативами та об'єднаннями багатоквартирного будинку — неприбутковими організаціями договорів з постачальниками комунальних послуг», наведено такі висновки:

«Отже, основна діяльність житлово-будівельних кооперативів і об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, яких з метою звільнення від оподаткування окремих видів доходів включено до Реєстру неприбуткових організацій та установ, не передбачає одержання прибутку.

Грошові кошти, які надходять від мешканців, які оплачують вартість спожитих комунальних послуг, для подальшого їх перерахування підприємствам-постачальникам, не можуть розглядатися як кошти, які надходять житловим кооперативам та об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку — неприбутковим організаціям та установам для забезпечення потреб їх основної діяльності, передбаченої статутними документами таких неприбуткових організацій та положеннями п.7.11 ст. 7 Закону № 334/94-ВР.

Таким чином, виконання зазначеними неприбутковими організаціями функцій з укладення договору з підприємствами-постачальниками комунальних послуг та здійснення розрахунків за надання таких послуг не може розглядатися як господарська діяльність.»

Проаналізуємо ці висновки докладніше.

З одного боку, автор в першому абзаці цілком справедливо зазначає, що основна діяльність ОСББ не передбачає одержання прибутку. Однак уже в наступному абзаці стверджує, що грошові кошти, одержані ОСББ від мешканців у вигляді оплати житлово-комунальних послуг, не можуть розглядатися як кошти, що надходять для забезпечення потреб їх основної діяльності.

Можливо, такі висновки пов'язано з тим, що кошти, які одержуються ОСББ від своїх членів, не залишаються в розпорядженні ОСББ, а перераховуються постачальникам комунальних послуг. Адже виходить, що фактично в ОСББ нічого не залишається в розпорядженні від таких надходжень (скільки одержав — стільки і перерахував). Отже, такі кошти неможливо направити на забезпечення потреб основної діяльності об'єднання.

Однак, застосовуючи саме такий механізм розрахунків за комунальні послуги, ОСББ первісно не передбачає одержати прибуток від такої операції. Адже укладати договір із суб'єктами господарювання, які виконують роботи, у тому числі будівельні, надавати житлово-комунальні та інші послуги, а також здійснювати контроль за їх виконанням належить до компетенції правління ОСББ. Отже, виконання зазначених функцій є одним з видів діяльності об'єднання, що має бути відображено у статутних документах.

Щодо останнього абзацу, то допускаємо, що автор вирішив підкоригувати наведені вище висновки, і абсолютно справедливо стверджує, що виконання таких функцій ОСББ не розглядається як господарська діяльність. Адже, дійсно, такі дії об'єднання є їх основною діяльністю.

З урахуванням зроблених висновків перейдемо до Податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, форму і порядок заповнення якого затверджено наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 233 (у редакції від 03.04.2003 р. № 153).

Ураховуючи, що комунальні платежі, одержані ОСББ від своїх членів, є доходами від основної діяльності, такі суми відображаються так:

— плата за житлово-комунальні послуги, що надійшла від мешканців ОСББ (до каси або на рахунок) — у рядку 7.1.2 Податкового звіту;

—суми, перераховані постачальникам житлово-комунальних послуг — у рядку 9.2.9 Податкового звіту.

Слід також мати на увазі, що комунальні платежі в Податковому звіті відображатимуться без урахування ПДВ.


Заповнення звіту за ф. № 1 -ПП

Неприбуткові організації, що одержують доходи, звільнені від оподаткування, повинні подавати до податкових органів Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб— суб'єктів підприємницької діяльності, затверджений наказом ДПАУ, Держкомстату України від 23.07.2003 р. № 419/453 (далі — звіт за ф. № 1-ПП). Зауважимо: на необхідність подання звіту за ф. № 1-ПП неприбутковими організаціями, що мають пільги з оподаткування, зверталася увага в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 8, № 35.

Порядок заповнення звіту за ф. № 1-ПП ґрунтується на розрахунку не внесених до бюджету сум податків виходячи з виду пільг, одержаних за кожним видом платежу, відповідно до Довідника пільг (на сьогодні діє Довідник пільг, наданих чинним заколнодавством зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 01.06.2008р. ) відповідно до п.п. 7.11.3 Закону про податок на прибуток від оподаткування звільняється доходи ОСББ, одержані у вигляді:

— внесків, коштів або майна, що надходить для забезпечення потреб їх основної діяльності;

— пасивних доходів.

Отже, ОСББ на суму зазначених вище доходів мало право зменшити базу обкладення податком на прибуток. Тому при розрахунку суми пільги з податку на прибуток необхідно загальну суму доходів, звільнених від оподаткування, які було одержано ОСББ у звітному періоді, помножити на 25 % і розраховану величину відобразити у графі 5 звіту за ф. № 1-ПП.

У графі 6 цього звіту зазначається частина суми платежу з графи 5, що припадає на державний бюджет. У зв'язку з тим, що податок на прибуток сплачується до держбюджету в повній сумі, у нашому випадку дані граф 5 і 6 збігатимуться.

Крім суми пільг, об'єднання у графах 9 і 10 звіту за ф. № 1-ПП має зазначити відомості про цільове використання пільг. Ураховуючи, що на сьогодні чинним законодавством не встановлено порядок розрахунку суми цільового використання пільг, у цих графах, як правило, відображають усю суму податкової пільги.


Оприбутковування готівки

При оприбуткуванні готівкових коштів, унесених членами об'єднання, необхідно керуватися вимогами Положення № 637. Так, відповідно до п. 1.2 цього документа під підприємствами розуміється юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учасниками відносин у сфері господарювання, зокрема суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також інші суб'єкти господарювання, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Із визначення суб'єктів господарювання (сг. 55 ГКУ) та господарської діяльності (ст. З ГКУ) випливає, що до цієї категорії належать суб'єкти, які здійснюють господарську діяльність як з метою одержання прибутку, так і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).

Тому до суб'єктів господарювання належать також і неприбуткові організації —ОСББ, а отже, на них поширюються норми Положення № 637.

У зв'язку з цим всі готівкові грошові кошти, що надходять до каси ОСББ (наприклад, членські внески, плата за комунальні послуги, плата за утримання будинку, орендна плата тощо) має бути оприбутковано своєчасно (у день одержання) та в повній сумі. Приймання готівкових коштів до каси оформлюється виписуванням прибуткового касового ордера, на підставі якого проводяться записи до касової книги.

Крім того, ОСББ необхідно потурбуватися про встановлення ліміту каси. У ситуації, що розглядається, неприбуткова організація переважно приймає готівкові кошти до каси. Тому рекомендуємо розрахунок ліміту провадити виходячи з середньоденного надходження готівки.

При цьому зауважимо: необхідність установлення ліміту каси не залежить від обсягу руху готівки. Якщо ліміт каси не встановлено (незалежно від причин), то він вважатиметься нульовим (п. 5.9 Положення № 637). При цьому вся готівка, що знаходиться в касі на кінець робочого дня і не здана підприємством, вважатиметься понадлімітною. Як відомо, наявність понадлімітних коштів загрожує підприємству штрафними санкціями, передбаченими ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки» від 12.06.95 р. №436, а саме: за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі встановлено штраф у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.Схожі:

Закон №2866 Закон України «Про об\Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного
Відповідно до пункту 4 статті 30 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29 листопада 2001 року...
Закон №2866 Закон України «Про об\Закон україни про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Закон №2866 Закон України «Про об\Закон України про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку з змінами

Закон №2866 Закон України «Про об\Повідомлення про проведення установчих зборів об′єднання співвласників багатоквартирного будинку Шановний (а) !
Створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – об’єднання) та затвердження його назви
Закон №2866 Закон України «Про об\Закон україни про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 10, ст. 78 )

Закон №2866 Закон України «Про об\Постанова від 11 жовтня 2002 р. N 1521
Відповідно до статей 6, 11, 17 і 21 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" ( 2866-14 ) Кабінет Міністрів...
Закон №2866 Закон України «Про об\З а к о н у к р а ї н и про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 10, ст. 78 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Закон №2866 Закон України «Про об\Рішення ХLVІІІ сесія VІ скликання від 26 липня 2013 року №973 Про надання дозволу на зняття багатоквартирного будинку, розташованого у м. Валки по вул. Перемоги, 10, із балансу кп «Благоустрій» у зв’язку із передачею на баланс осбб «Перемога-10»
Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 10. 2002...
Закон №2866 Закон України «Про об\Рішення від 15 квітня 2011 року №249 м. Знам`янка Про державну реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Еліт"
Розглянувши заяву голови об'єднання Вербуховської Віри Петрівни, відповідно до статей 6, 11, 17 і 21 Закону України "Про об'єднання...
Закон №2866 Закон України «Про об\Рішення від 15 квітня 2011 року №250 м. Знам`янка Про державну реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Гарні сусіди"
Розглянувши заяву голови об'єднання Суковача Олександра Івановича, відповідно до статей 6, 11, 17 і 21 Закону України "Про об'єднання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи