Оподаткування осбб icon

Оподаткування осбб
Скачати 217.57 Kb.
НазваОподаткування осбб
Дата конвертації04.04.2013
Розмір217.57 Kb.
ТипДокументи


Оподаткування ОСББПодаток на прибуток

Згідно з підпунктом "є" пункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 4 Закону про ОСББ, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків є неприбутковими організаціями. Доходи ОСББ, які звільняються від оподаткування, визначені в п. 7.11.7 Закону про прибуток:

- внески, кошти або майно, які надходять для забезпечення потреб їх основної діяльності;

- пасивні доходи (проценти, дивіденди тощо).

Вище зазначалося, що отримана орендна плата теж використовується для потреб основної діяльності, але ми рекомендуємо, як і раніше, сплачувати податок на прибуток з доходу від оренди. Сума амортвідрахувань за приміщеннями, що їх ОСББ здають в оренду, не відноситься на валові витрати і не враховується при визначенні сум оподатковуваного прибутку, відповідно до підпункту 7.11.9 пункту 7 Закону про прибуток. Відшкодування орендарями експлуатаційних витрат відноситься на валові витрати, і на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток. Розмір відшкодування визначається виходячи із фактичних витрат ОСББ на утримання 1 кв. м житлової площі.

У разі якщо доходи ОСББ, отримані протягом звітного (податкового року) з джерел, визначених підпунктами 7.11.2-7.11.7 Закону про прибуток, на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25% загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, ОСББ зобов’язане сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30% до суми такого перевищення.

Податок на додану вартість

Об’єктом обкладення ПДВ є операції з продажу товарів (робіт, послуг) згідно із підпунктом 3.1.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість". ОСББ не продає роботи, послуги, а є замовником на ринку житлово-комунальних послуг, сплачує ПДВ у складі вартості товарів (робіт, послуг), що надаються об’єднанню сторонніми організаціями. Тому внески членів об’єднання не є об’єктом обкладення ПДВ.

Члени об’єднання сплачують комунальні послуги через поточний рахунок ОСББ транзитом, тобто ПДВ, що надходить у складі цих платежів, перераховується відповідному комунальному підприємству. Однак деякі податкові органи вимагають від ОСББ сплати ПДВ, тому для об’єднань, які зареєструвались як платники ПДВ, нижче наведено відповідні бухгалтерські проведення. Що стосується дати виникнення податкових зобов’язань та права на податковий кредит з ПДВ, то для ОСББ вона визначається за касовим методом.

Діяльність ОСББ, яка підлягає оподаткуванню (зокрема здавання майна в оперативну оренду), обліковується на загальних підставах за принципом першої події. Реєструватися як платник ПДВ за зазначеними операціями ОСББ має тільки після того, як обсяг оподатковуваних операцій протягом якого-небудь періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищить 3600 н. м. д. г. (тобто 61200 грн). Платником ПДВ до бюджету ОСББ стає з моменту реєстрації як платника ПДВ.

^ Доходи в ОСББ
Основні доходи ОСББ:

- відшкодування експлуатаційних витрат членами об’єднання в межах ставок квартирної плати - цільові внески членів об’єднання;

- доходи від здавання в оренду приміщень, що належать ОСББ, та від іншої комерційної діяльності (за їх наявності);

- відшкодування комунальними організаціями витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

- державні субсидії малозабезпеченим сім’ям;

- відшкодування пільг окремим категоріям громадян, що надходять з бюджету;

- дотації з бюджету на відшкодування збитків ОСББ;

- додаткові збори зі співвласників;

- цільові внески не членів об’єднання.

Доходи ОСББ не є доходами від реалізації, тому, згідно з новим Планом рахунків, пропонується обліковувати їх на рахунку 71 "Інший операційний дохід", субрахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності"; доходи від оренди - на субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів". Розгляньмо різні види доходів докладніше.

Цільові внески членів об’єднання, як у межах квартирної плати, так і додаткові, доцільно обліковувати на рахунку 48 "Цільове фінансування та цільові надходження". На цьому ж рахунку обліковують бюджетне фінансування (субсидії, пільги, дотації). У таблиці 1 наведено пропонований план рахунків для ОСББ, в якому субрахунки рахунка 48 запропоновані довільно. Облік цільового фінансування згідно із національними стандартами бухобліку має певні особливості: цільове фінансування, відповідно до п. 16 П(С)БО 15 "Дохід", "не визнається доходом доти, доки нема підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування". Тому об’єднанням співвласників доцільно відображати цільове фінансування у момент його нарахування не в синтетичному, а тільки в аналітичному обліку. А бухгалтерські проведення - робити в момент отримання коштів з одночасним відображенням доходу ОСББ: Д-т 311 К-т 48 Д-т 48 К-т 719

Доходи від оренди включають суму орендної плати та відшкодування орендарями нежитлових приміщень витрат на утримання будинку і прибудинкової території. З орендної плати сплачують податок на прибуток, а відшкодування експлуатаційних витрат, розмір якого окремо обумовлюється в договорі про оренду, включається одночасно до валового доходу і до валових витрат і не є об’єктом обкладання податком на прибуток.

Розмір відшкодування визначають виходячи з кошторису витрат, затвердженого загальними зборами, пропорційно частці власності орендаря (або власника) нежитлового приміщення в будинку, якщо інше не передбачене статутом об’єднання.

Відшкодування витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж (теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних) обчислюють за нормами в розрахунку на 1 кв. м загальної площі, оснащеної відповідними мережами та обладнанням, згідно з Положенням про порядок відшкодування власникам житла витрат з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання житлового фонду і зборів платежів з населення, затвердженим наказом Держкомітету житлово-комунального господарства від 17.10.96 р. №87. Підставою для отримання відшкодування є договір між об’єднанням і відповідними організаціями.

Субсидія - вид допомоги, зазвичай грошової, що надається будь-кому державою або установою.

Субсидії держава надає малозабезпеченим категоріям громадян, тобто фізичним особам, на оплату житлово-комунальних послуг; надання таких субсидій здійснюється шляхом перерахування коштів з бюджету відповідним житлово-комунальним підприємствам або ОСББ.

Відшкодування пільг окремим категоріям громадян

Відповідно до законодавства України, деяким категоріям громадян (ветеранам війн, військовослужбовцям, суддям та ін.) надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Питання пільг з оплати житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян буде розглянуто в одному з наступних номерів.

Дотація - це кошти, що надаються без повернення з державного бюджету для компенсації перевищення витрат над доходами підприємств, організацій. Вище зазначалося, що пунктом 3 статті 30 Закону про ОСББ запроваджено дотації не тільки на комунальні послуги та обслуговування будинків, а й на капітальний ремонт будинків ОСББ. Розмір дотації визначається згідно з кошторисом доходів і витрат, складеним на підставі чинних нормативів, узгодженим з відповідними фінансовими органами.

^ Витрати в ОСББ
Склад витрат ОСББ визначається відповідно до Складу витрат підприємств житлового господарства, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій, які входять до квартирної плати (плати за утримання житла), затвердженого постановою КМУ від 22.06.98 р. №939.

До витрат ОСББ належать:

- матеріальні витрати;

- заробітна плата обслуговуючого персоналу (члени правління, прибиральниці, двірники та ін.);

- відрахування органам соціального страхування;

- амортизація основних засобів (крім житлового будинку);

- податкові платежі;

- утримання місць загального користування (опалювання, освітлення тощо);

- відсотки, що сплачуються за послуги ощадбанку, обчислювального центру;

- плата банку за касове і банківське обслуговування;

- поточний ремонт житлового будинку;

- плата за обслуговування ліфтів;

- плата за санітарне очищення території;

- перерахування платежів комунальним підприємствам тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення тощо.

Методологія обліку витрат ОСББ як неприбуткової організації згідно з новим Планом рахунків відрізняється від попередньої. Раніше ОСББ, як і житлові організації, обліковували витрати на рахунку 29 "Обслуговуючі виробництва та господарства", тому деякі бухгалтери ОСББ і тепер за аналогією ведуть облік витрат на рахунку 23 "Виробництво". Це не буде помилкою, але нова методологія обліку зручніша: згідно з Інструкцією до нового Плану рахунків (розділ 1, абзац , "організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами".

Це доцільніше для ОСББ, бо, по-перше, вони не мають виробництва, а по-друге, використання рахунків класу 8 дозволяє бачити не тільки загальну суму витрат, а й їх структуру:

- рахунок 80 "Матеріальні витрати" (їх частка в ОСББ незначна);

- рахунок 81 "Витрати на оплату праці";

- рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи";

- рахунок 83 "Амортизація";

- рахунок 84 "Інші операційні витрати" (на ньому доцільно відкривати субрахунки за видами витрат: податкові платежі, оплата послуг з обслуговування ліфтів та санітарного очищення, оплата послуг банку тощо).

Що стосується оплати комунальних платежів, то об’єднання від імені всіх співвласників може виступати єдиним абонентом зі споживання мешканцями будинку комунальних та інших послуг, на підставі укладених з підприємствами - постачальниками послуг договорів і проводити з ними розрахунки за надані послуги згідно з діючими тарифами. Оплата за комунальні й інші послуги від членів об’єднання в такому разі надходить на поточний рахунок об’єднання, а ОСББ перераховує їх відповідним комунальним підприємствам, тобто ці суми проходять через рахунок ОСББ транзитом: надійшли від квартиронаймачів і перераховані комунальним підприємствам. Розмір перерахувань комунальним підприємствам визначають або за обсягами наданих послуг, згідно з даними приладів (за наявності лічильників) або за нормами споживання послуг, затвердженими місцевими органами виконавчої влади.

Відповідно до договорів, укладених з постачальниками послуг, і рішення місцевих органів влади, об’єднання залишає у своєму розпорядженні певний відсоток зібраних коштів на покриття витрат зі збирання, обліку і перерахування платежів мешканців за комунальні послуги.

Як єдиний абонент, об’єднання у себе на поточному рахунку акумулює кошти, що надходять від мешканців за комунальні послуги, для подальшого їх розподілу і сплати підприємствам-постачальникам. Треба вести окремий облік зборів і платежів за цими послугами і пильнувати, щоб гроші у повному обсязі надходили на поточний рахунок і своєчасно перераховувалися підприємствам-постачальникам. У багатьох ОСББ усі платежі, що надходять від мешканців на його рахунок, не розбиваються надалі за їх видами, а оплата комунальним підприємствам здійснюється в загальній сумі, незалежно від заборгованості мешканців та інших чинників.

^ Бухгалтерський облік в ОСББ
У більшості ОСББ аналітичний облік ведуть за основними статтями доходів і витрат - за касою (касова книга), поточним рахунком (відомість за видами надходжень і витрачання коштів), за співвласниками (книги), орендарями, постачальниками, матеріалами (відомості). Такий облік з тими чи іншими модифікаціями, а також розрахунок заробітної плати, платежів до бюджету й органів соціального страхування, зносу обладнання тощо ведуть усі ОСББ.

У цій статті докладніше буде розглянуто синтетичний бухгалтерський облік згідно з новим Планом рахунків та особливостями діяльності ОСББ.

У таблиці 1 наведено пропонований скорочений план рахунків для ОСББ, а в подальших таблицях - бухгалтерські проведення з обліку витрат та доходів ОСББ, розрахунків з мешканцями будинку та постачальниками.

Звертаємо увагу, що в таблиці 4 наведено бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з постачальниками та доходів для тих ОСББ, які зареєструвалися платниками ПДВ. Ще раз нагадаємо: податкове зобов’язання та право на податковий кредит з ПДВ виникають за датою оплати, і тільки щодо доходів з оренди - за датою нарахування заборгованості.
--------------------------------------------------------------------------------

Важливо
ОСББ має право звертатися до суду з позовом на тих власників приміщень, які не сплачують вчасно і в повному обсязі всі встановлені платежі (стаття 17, абзац 5 Закону). Також визначено можливість зарахування виконаних членом об’єднання робіт у погашення його боргів перед ОСББ.

Порядок цих розрахунків повинен бути додатково визначений Кабінетом Міністрів України.

ОСББ має право отримувати дотацію на комунальні послуги, обслуговування та капітальний ремонт будинків (стаття 30, пункт 3). При цьому у разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки дотацій і субсидій підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, "можуть звертатися з позовом до суду про безспірне стягнення коштів з платників, які мають сплачувати зазначені дотації, компенсації (субсидії)" (стаття 25, абзац 5).

Колишній власник багатоквартирного будинку "бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку" (стаття 24 Закону).
--------------------------------------------------------------------------------

^ Проблеми ОСББ

1. Згідно зі статтею 10, ОСББ може "прийняти на баланс весь житловий комплекс", що не тягне за собою виникнення права власності на нього. "Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном" (стаття 4), при цьому житловий комплекс із земельною ділянкою не включається до майна об’єднання.

Але в бухгалтерському обліку прийняття на баланс означає зарахування в дебет рахунка 10 "Основні засоби", тобто до активів підприємства. У житловому будинку частина квартир (як правило, досить значна) є власністю мешканців, а згідно з принципом автономності "кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства" (Закон України від 16.07.99 р. № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). Тому майно мешканців (співвласників) не може бути відображене як активи в балансі ОСББ.

Наведеними положеннями Закону про ОСББ врегульовано питання передачі будинку з балансу житлової організації (до власності якої він теж не належав) в управління ОСББ. Вартість житлового комплексу треба, як і раніше, обліковувати на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні", субрахунок 025 "Майно в довірчому управлінні".

2. Пунктом 2 статті 30 внесено доповнення до підпункту 7.11.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": "Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані для забезпечення потреб їх основної діяльності". Основна діяльність визначена в статті 4. Зокрема, орендна плата, яку отримує ОСББ, теж використовується для забезпечення потреб їх основної діяльності, тому потрібне додаткове роз’яснення, чи є послуги оренди та інші комерційні послуги об’єктом обкладання податком на прибуток.

3. У Законі чітко не визначено, що ОСББ не є платниками ПДВ (хоча укладачі Закону в консультаціях засобам масової інформації однозначно вважають ОСББ неплатниками ПДВ). Стаття 21 визначає кошти об’єднання, які складаються, головним чином, із внесків, обов’язкових чи добровільних, фізичних та юридичних осіб, а також державних субсидій та компенсацій. Усі ці доходи (за винятком доходів від оренди та іншої комерційної діяльності) не виникають у результаті продажу, тому не виникає об’єкта обкладання ПДВ.

4 .Статтею 21 передбачено обов’язкове створення ремонтного та резервного фондів.
По-перше,таких термінів і таких рахунків немає в сучасному бухгалтерському обліку. Що стосується резервного капіталу, то створення його неприбутковою організацією викликає подив.

По-друге, ця вимога суперечить статті 7 цього ж Закону (що зазначалося вище), згідно з якою порядок створення та використання фондів об’єднання визначається статутом об’єднання.

По-третє, в умовах інфляції створення таких фондів може призвести до знецінення накопичених коштів, що вже мало місце кілька років тому. Тому загальні збори можуть не затвердити цих додаткових витрат.

По-четверте, не врегульовано питання оподаткування таких зборів - деякі податкові органи вимагають сплати з цих надходжень ПДВ, не виключена вимога враховувати їх для сплати податку на прибуток за результатами І кварталу.

По-п’яте, субсидії та пільги відповідним категоріям громадян надаються без урахування додаткових зборів з населення. Тому, поки немає механізму введення в дію цього пункту Закону, рішення про створення ремонтного та резервного фондів приймають загальні збори ОСББ. Якщо таке рішення прийнято, то - як один із засобів боротьби з інфляцією - зібрані кошти рекомендується зберігати на окремому депозитному рахунку.

5. У статті 13 зазначено: "Укладення договору між власником окремого приміщення та управителем є обов’язковим і не залежить від членства в об’єднанні". Водночас у статті 7 зазначено: "Права й обов’язки членів об’єднання" і "порядок та умови укладення договорів між об’єднанням та кожним власником квартири, приміщення" визначаються в статуті об’єднання. Відносини в ОСББ регулюються статутом, усі члени об’єднання є співвласниками, тому укладення договору між управителем та іншими співвласниками є нелогічним і невиправданим. При підготовці проектів Закону розглядалося, зокрема, питання укладення договору з тими власниками приміщень, які не є членами ОСББ, - це зрозуміло й необхідно. Вважаємо, що до розроблення підзаконних актів, у тому числі форми договору, ОСББ може не укладати договори з членами об’єднання, якщо їх відносини визначено у статуті.
--------------------------------------------------------------------------------

^ Сім особливостей бухобліку в ОСББ

1 Використання скороченого плану рахунків з деякими специфічними рахунками.

2 Відсутність виробництва, що робить доцільним використання рахунків класу 8 без використання рахунків класу 9.

3 Відсутність реалізації робіт, послуг, що робить доцільним використання для обліку доходів від основної діяльності не рахунка 70, а рахунка 71.

4 Облік розрахунків з членами об’єднання як цільового фінансування (рахунок 4, а не як розрахунків з дебіторами.

5 Використання кількох субрахунків рахунка 48 за видами цільового фінансування.

6 Визнання доходів (крім орендної плати) за датою отримання коштів, а не за датою нарахування заборгованості.

7 Використання максимально спрощеної форми обліку - ведення журналу обліку господарських операцій і окремих відомостей (розрахунків з мешканцями будинку, постачальниками тощо) зі складанням наприкінці звітного періоду шахової та оборотної відомостей.

-----------------------------------------------------------------------


^ Як звітують неприбуткові організації

Статтею 9 Закону про систему оподаткування серед інших обов’язків платників податків і зборів зазначено загальний обов’язок подавати податковим та іншим державним органам декларації, бухгалтерську звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів і інших обов’язкових платежів.


Не будемо у цьому матеріалі говорити про бухгалтерську звітність, постараємося розібратися з податковою. Однак, здавалося б, до чого тут податкова декларація, якщо організація неприбуткова, тобто не має прибутку…


Утім, про все за порядком.

--------------------------------------------------------------------------------


Перше запитання: чи підпадає Податковий звіт про використання коштів, що складається неприбутковими організаціями, під визначення податкової декларації?


Так, оскільки як податковий розрахунок, який подається до податкового органу у встановлені терміни і на основі якого може нараховуватися та сплачуватися податок, він відповідає визначенню податкової декларації (п. 1.11 Закону №2181).


Податковий звіт неприбуткових заповнюють на основі Порядку складання звіту, затвердженого ДПАУ. Він призначений для складання організаціями, які включені до Реєстру неприбуткових організацій і установ та яким присвоєно ознаку неприбутковості відповідно до Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженого наказом ДПАУ від 03.07.2000 р. №355.


Що, коли і куди подавати і платити

Згідно з п. 16.4 Закону про прибуток, усі платники податків подають до податкового органу за місцем реєстрації податкову декларацію у терміни, визначені пп. 4.1.4 Закону №2181. Для щоквартальної звітності - протягом 40календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового кварталу. Щоправда, враховується, чи не є цей граничний термін вихідним або святковим днем. У такому разі останнім днем є найближчий після нього робочий операційний (банківський) день.


Отже, останній день для подання звіту за три квартали 2004 року - 9 листопада (вівторок), а за 2004 рік - 9 лютого 2005 р. (середа).


При здаванні звіту завжди треба пам’ятати, що той же пункт Закону про прибуток забороняє податковим органам вимагати подання будь-яких форм звітності (включаючи бухгалтерські), прямо не передбачених цим Законом.


При бажанні Податковий звіт можна подати в електронній формі або за десять днів до закінчення терміну надіслати поштою (з повідомленням про вручення), на що вказує п. 1.6 Порядку складання звіту.


Важлива деталь: п. 1.5 Порядку складання звіту встановлює, що Податковий звіт слід подавати навіть у тому разі, коли організація або установа зовсім не має операцій (сум) протягом звітного періоду. Тоді у звіті у всіх рядках будуть прочерки.


Податок за звітний період сплачують до бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за граничним терміном подання звіту (пп. 5.3.1 Закону №2181). Хоча сплачувати податок на прибуток будуть хіба що ті неприбуткові, які одержують прибуток з додаткових джерел, наприклад від здачі в оренду свого майна.


При обчисленні граничного терміну платежу треба враховувати, що останній день сплати обчислюється від граничного терміну подачі декларації, встановленого Законом, навіть якщо він фактично припадає на вихідний або святковий день. Іншими словами, податок слід перерахувати протягом 50 календарних днів після закінчення звітного періоду. Для податку за три квартали 19 листопада, а за 2004 рік 19 лютого 2005 р. - остання дата, коли платіжка з податковими сумами має бути передана до банку.


^ Як заповнювати звіт - загальні правила

Звіт базується на даних бухгалтерського обліку і складається за звітний період наростаючим підсумком з початку календарного року (згідно з п. 11.1 Закону про прибуток, з метою обкладання податком на прибуток використовують такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік). Підсумкові суми зазначають у графі 3 звітної форми.


Податковий звіт заповнюють у тисячах гривень з одним десятковим знаком. Прочерк ставлять у тих рядках, які не заповнюють унаслідок відсутності операції, для якої вони призначені.


Сплачувати до бюджету треба саме ту суму податку, яка відображена у Податковому звіті (тобто з точністю до ста гривень), а не ту, що виходить при точному розрахунку податку. Саме сума, округлена до сотень, є сумою узгодженого податкового зобов’язання і саме вона буде відображена у картці особового рахунка організації.


Звичайно, достовірність даних звіту підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера (або фахівця, ведучого облік) організації та завіряється друком.


Виходячи з вимог п. 7.20 Закону про прибуток, неприбуткові організації зобов’язані окремо вести облік доходів, звільнених від оподаткування (їм присвячена I частина Податкового звіту), і окремо - оподатковуваних доходів і пов’язаних з ними витрат (їм присвячена II частина Податкового звіту). Розглянемо кожну частину докладніше.


I частина. Пільговані доходи

Перша частина Податкового звіту призначена для узагальнення доходів неприбуткових організацій (установ), звільнених від оподаткування згідно з підпунктам 7.11.2 - 7.11.7 Закону про прибуток (рядки з 1 до 7). Кожна група неприбуткових заповнює тільки одну з вказаних рядків (груп рядків), яка відповідає їй і тільки їй. У підрядках до кожного рядка наводять докладний перелік джерел таких пільгових надходжень, що належить до відповідної групи.


Дані, зазначені у звіті, повинні грунтуватися на даних бухгалтерського обліку (п. 1.5 Порядку складання звіту). Отже, пільговані доходи неприбуткових відображають за правилами бухгалтерського обліку, викладеними, зокрема, у П(С)БО 15 "Дохід". Наприклад:


відсотки визнаються з доходів у тому періоді, до якого відноситься їх нарахування;


дивіденди - у періоді прийняття рішення про їх виплату;


роялті - у періоді нарахування;


отримане цільове фінансування - протягом періодів, коли будуть здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування;


безповоротна фінансова допомога або добровільні пожертвування (у вигляді грошей або майна) - у періоді фактичного надходження (оприбуткування);


доходи від продажу товарів (послуг), що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких була створена неприбуткова організація, - у періоді фактичної передачі товарів (підписання акта виконаних послуг).


Крім того, вартість отриманого неприбутковою організацією майна (безкоштовно або у вигляді добровільних пожертвувань) відображають у відповідних рядках звіту в сумі, зазначеній у супровідних документах.


У рядках І частини Податкового звіту, що залишилися, неприбуткові вказують, з якою метою були витрачені отримані пільговані доходи:


у ряд. 8 - бюджетні установи (організації);


у ряд. 9 - решта, крім бюджетних.


У цих рядках форми зазначають профінансовані витрати, а отже, витрати, фактично сплачені протягом звітного періоду.


Таким чином, у звіті будь-якої неприбуткової організації (крім профспілок) буде заповнено один рядок із перших семи (включаючи його підрядки), а також або ряд. 8 (бюджетниками), або ряд. 9 (іншими неприбутковими).


II частина. Розрахунок податку на прибуток

II частина Податкового звіту неприбуткових присвячена розрахунку податкового зобов’язання організації з податку на прибуток. Вона, своєю чергою, складається з трьох незалежних частин.


Перша. У ній здійснюється розрахунок податку на прибуток від доходів, отриманих "зацікавленою" неприбутковою організацією з початку року з інших джерел (тобто, крім пільгованих, тих, які визначені підпунктами 7.11.2 - 7.11.7 Закону про прибуток і зазначені в I частині звіту).


Такий розрахунок виконується у рядках з 10 до 15 і грунтується на нормах абз. 2 пп. 7.11.9 Закону про прибуток, згідно з яким у разі, якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел інших, ніж зазначені вище, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток від отриманого таким чином прибутку.


Прибуток визначається як різниця між доходами з інших джерел і витратами, безпосередньо пов’язаними з їх отриманням:


Причому законодавець накладає додаткові обмеження: сума таких витрат не може перевищити суму "додаткових" доходів, тобто


Таким чином, напрошується висновок: неприбуткова організація не має права на збиток. Тобто прибуток, що утворився від доходів з інших джерел, завжди буде додатним або принаймні нульовим.


Звертаємо увагу, що при розрахунку оподатковуваного прибутку не враховується сума амортизаційних відрахувань.


Податок від отриманого прибутку розраховують щокварталу за загальною ставкою 25% і сплачують до бюджету на загальних підставах у терміни, визначені п. 5.3 ст. 5 Закону №2181.


Якщо I частина Податкового звіту заповнюється виключно за правилами бухгалтерського обліку, то ця частина грунтується на нормах обліку податкового і підпорядковується Закону про прибуток, у тому числі і правилу "першої події".


Друга. Тут виконують розрахунок податку на прибуток від суми перевищення відповідно до першого абзацу пп. 7.11.9 Закону про прибуток. Зазначений абзац говорить: якщо нерозподілений прибуток попереднього року до кінця І кварталу поточного року перевищує 25% від загальної суми валових доходів попереднього року, то така організація зобов’язана сплатити податок на прибуток від суми такого перевищення.


Це положення Закону про прибуток стосується лише тих неприбуткових, які мають код 0011 (визначені абзацом "г" пп. 7.11.1 Закону про прибуток). До них належать юридичні особи (крім визначених в абзаці "б" цього підпункту), діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів, наприклад, садівничі і гаражні кооперативи, приватні навчальні заклади.


Зазначений розрахунок здійснюється у рядкахз 16 до 24 Податкового звіту тільки за результатами першого кварталу кожного року і підлягає сплаті до бюджету в терміни, призначені для сплати податку за I квартал, - протягом 50 календарних днів (п. 3.9 Порядку складання звіту).


Третя. Рядки з 25 по 26 заповнюють тільки у тому разі, якщо неприбуткова організація самостійно виявила помилки у показниках податкового звіту, наданого раніше. Докладніше про це - у наступних публікаціях.


Важливо

--------------------------------------------------------------------------------


Податок слід перерахувати протягом 50 календарних днів після закінчення звітного періоду. Для податку за три квартали 19 листопада, а за 2004 рік 19 лютого 2005 р. - остання дата, коли платіжка з податковими сумами має бути передана до банку.


--------------------------------------------------------------------------------


Зверніть увагу! Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями прирівнюється до податкової декларації згідно з Законом №2181.


Дані Податкового звіту неприбуткових грунтуються на даних бухгалтерського обліку. Звіт складається за звітний період наростаючим підсумком з початку календарного року.


За підсумками звітного періоду у неприбуткової організація не може утворитися збиток. Прибуток, отриманий від пільгових доходів, завжди буде додатним або принаймні нульовим.


При розрахунку оподатковуваного прибутку заборонено враховувати суму амортизаційних відрахувань навіть за тими основними засобами, які працюють на отримання оподатковуваного прибутку.


За невчасне подання Податкового звіту неприбуткових або затримку сплати задекларованого податку на прибуток організації "належиться" штраф згідно з п. 17.1 Закону №2181.

--------------------------------------------------------------------------------


^ А що буде, якщо.., або Трохи про відповідальність

Оскільки Податковий звіт неприбуткових прирівнюється до податкової декларації, то неприбуткова організація або установа підпадає під дію не тільки Закону про прибуток, а й Закону №2181.


А це означає, що за порушення встановлених термінів подання звіту пп. 17.1.1 Закону №2181 встановлює відповідальність у вигляді застосування штрафних санкцій у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На сьогодні штраф становить 170 грн.


За невчасне перерахування нарахованого податку організація повинна буде сплатити штраф у розмірі від 10% до 50% погашеної суми податкового боргу залежно від кількості днів затримки (пп. 17.1.7 Закону №2181). І, природно, додасться пеня згідно зі ст. 16 зазначеного Закону.


Але, навіть принісши вчасно звіт, можна наразитися на неприємність, передбачену пп. 4.1.2 Закону №2181. Заповнюючи Податковий звіт, слід суворо дотримуватися вимог, встановлених Порядком складання звіту. Якщо платник податків подасть до податкової інспекції звітність, заповнену не за правилами, вона під час приймання може бути не визнана податковою звітністю.


На таке рішення контролюючого органу можуть вплинути незазначення обов’язкових реквізитів, відсутність підписів посадових осіб або печатки, недбале заповнення, при якому текст і цифри читаються тяжко, зім’яті або подерті сторінки, а також якщо здається копія замість оригіналу…


Але краще б обійтися без цього...

--------------------------------------------------------------------------------


Нормативна база


1. Закон про систему оподаткування - Закон України від 25.06.91 р. №1251 у редакції Закону України від 18.02.97 р. "Про систему оподаткування".


2. Закон про прибуток - Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР.


3. Закон №2181 - Закон України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами".


4. П(С)БО 15 "Дохід" - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290.


5. Порядок складання звіту - Порядок складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, затверджений наказом ДПАУ від 11.07.97 р. №233, в редакції наказу ДПАУ від 03.04.2003 р. №153.


Схожі:

Оподаткування осбб iconОподаткування осбб
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 4 Закону про осбб, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків...
Оподаткування осбб iconФункції асоціації осбб
Метою створення асоціації осбб`є сприяння розвитку І забезпечення захисту прав її членів (тих осбб, які стали членами асоціації)
Оподаткування осбб iconДокументи
1. /Створення ОСББ/1. Пов_домлення.doc
2. /Створення...

Оподаткування осбб iconРеєстрація осбб
Осбб – спірне питання. Ця стаття не для того, щоб відшукати винних, а щоб знайти оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми та «вималювати»...
Оподаткування осбб iconЧи може осбб продати горище
Для осбб основним джерелом фінансування залишаються платежі та внески власників квартир, нежилих приміщень. Однак цих грошей не вистачає...
Оподаткування осбб iconДо Методики бухгалтерського обліку в осбб групування доходів осбб з точки зору сплати пдв

Оподаткування осбб iconЧи можна створювати осбб на декількох будинках?
Осбб, завжди вживає термін "об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Тобто, оскільки слово "будинок" завжди вживається...
Оподаткування осбб iconCхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра оподаткування
...
Оподаткування осбб iconПрактичні поради що до створення осбб
...
Оподаткування осбб iconДо Методики бухгалтерського обліку в осбб (зразок, що рекомендується)
Відображення в обліку розрахунків з мешканцями осбб з урахуванням відсотків, утримуваних банком за обслуговування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи