Оподаткування осбб icon

Оподаткування осбб
Скачати 128.45 Kb.
НазваОподаткування осбб
Дата конвертації04.04.2013
Розмір128.45 Kb.
ТипДокументи

Оподаткування ОСББ


Податок на прибуток

Згідно з підпунктом "є" пункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 4 Закону про ОСББ, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків є неприбутковими організаціями. Доходи ОСББ, які звільняються від оподаткування, визначені в п. 7.11.7 Закону про прибуток:

- внески, кошти або майно, які надходять для забезпечення потреб їх основної діяльності;

- пасивні доходи (проценти, дивіденди тощо).

Вище зазначалося, що отримана орендна плата теж використовується для потреб основної діяльності, але ми рекомендуємо, як і раніше, сплачувати податок на прибуток з доходу від оренди. Сума амортизаційних відрахувань за приміщеннями, що їх ОСББ здають в оренду, не відноситься на валові витрати і не враховується при визначенні сум оподатковуваного прибутку, відповідно до підпункту 7.11.9 пункту 7 Закону про прибуток. Відшкодування орендарями експлуатаційних витрат відноситься на валові витрати, і на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток. Розмір відшкодування визначається виходячи із фактичних витрат ОСББ на утримання 1 кв. м житлової площі.

??? У разі якщо доходи ОСББ, отримані протягом звітного (податкового року) з джерел (внески, кошти або майно, які надходять ОСББ для забезпечення потреб їх основної діяльності, та у вигляді пасивних доходів), визначених підпунктами 7.11.2 - 7.11.7 Закону про прибуток, на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25% загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, ОСББ зобов’язане сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 25% до суми такого перевищення.

^ Податок на додану вартість

Об’єктом обкладення ПДВ є операції з продажу товарів (робіт, послуг) згідно із підпунктом 3.1.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість". ОСББ не продає роботи, послуги, а є замовником на ринку житлово-комунальних послуг, сплачує ПДВ у складі вартості товарів (робіт, послуг), що надаються об’єднанню сторонніми організаціями. Тому внески членів об’єднання не є об’єктом обкладення ПДВ.

Члени об’єднання сплачують комунальні послуги через поточний рахунок ОСББ транзитом, тобто ПДВ, що надходить у складі цих платежів, перераховується відповідному комунальному підприємству. Однак деякі податкові органи вимагають від ОСББ сплати ПДВ, тому для об’єднань, які зареєструвались як платники ПДВ, нижче наведено відповідні бухгалтерські проведення. Що стосується дати виникнення податкових зобов’язань та права на податковий кредит з ПДВ, то для ОСББ вона визначається за касовим методом.

Діяльність ОСББ, яка підлягає оподаткуванню (зокрема здавання майна в оперативну оренду), обліковується на загальних підставах за принципом першої події. Реєструватися як платник ПДВ за зазначеними операціями ОСББ має тільки після того, як обсяг оподатковуваних операцій протягом якого-небудь періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищить 3600 н. м. д. г. (тобто 61200 грн). Платником ПДВ до бюджету ОСББ стає з моменту реєстрації як платника ПДВ.
^

Доходи в ОСББ


Основні доходи ОСББ:

- відшкодування експлуатаційних витрат членами об’єднання в межах ставок квартирної плати - цільові внески членів об’єднання;

- доходи від здавання в оренду приміщень, що належать ОСББ, та від іншої комерційної діяльності (за їх наявності);

- відшкодування комунальними організаціями витрат на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

- державні субсидії малозабезпеченим сім’ям;

- відшкодування пільг окремим категоріям громадян, що надходять з бюджету;

- дотації з бюджету на відшкодування збитків ОСББ;

- додаткові збори зі співвласників;

- цільові внески не членів об’єднання.

Доходи ОСББ не є доходами від реалізації, тому, згідно з новим Планом рахунків, пропонується обліковувати їх на рахунку 71 "Інший операційний дохід", субрахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності"; доходи від оренди - на субрахунку 713 "Дохід від операційної оренди активів". Розгляньмо різні види доходів докладніше.

^ Цільові внески членів об’єднання, як у межах квартирної плати, так і додаткові, доцільно обліковувати на рахунку 48 "Цільове фінансування та цільові надходження". На цьому ж рахунку обліковують бюджетне фінансування (субсидії, пільги, дотації). У таблиці 1 наведено пропонований план рахунків для ОСББ, в якому субрахунки рахунка 48 запропоновані довільно. Облік цільового фінансування згідно із національними стандартами бухобліку має певні особливості: цільове фінансування, відповідно до п. 16 П(С)БО 15 "Дохід", "не визнається доходом доти, доки нема підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування". Тому об’єднанням співвласників доцільно відображати цільове фінансування у момент його нарахування не в синтетичному, а тільки в аналітичному обліку. А бухгалтерські проведення - робити в момент отримання коштів з одночасним відображенням доходу ОСББ:

Д-т 311

К-т 48

Д-т 48

К-т 719

Доходи від оренди включають суму орендної плати та відшкодування орендарями нежитлових приміщень витрат на утримання будинку і прибудинкової території. З орендної плати сплачують податок на прибуток, а відшкодування експлуатаційних витрат, розмір якого окремо обумовлюється в договорі про оренду, включається одночасно до валового доходу і до валових витрат і не є об’єктом обкладання податком на прибуток.

Розмір відшкодування визначають виходячи з кошторису витрат, затвердженого загальними зборами, пропорційно частці власності орендаря (або власника) нежитлового приміщення в будинку, якщо інше не передбачене статутом об’єднання.

^ Відшкодування витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж (теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних) обчислюють за нормами в розрахунку на 1 кв. м загальної площі, оснащеної відповідними мережами та обладнанням, згідно з Положенням про порядок відшкодування власникам житла витрат з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання житлового фонду і зборів платежів з населення, затвердженим наказом Держкомітету житлово-комунального господарства від 17.10.96 р. №87 (втратив чинність). Підставою для отримання відшкодування є договір між об’єднанням і відповідними організаціями.

Субсидія - вид допомоги, зазвичай грошової, що надається будь-кому державою або установою.

Субсидії держава надає малозабезпеченим категоріям громадян, тобто фізичним особам, на оплату житлово-комунальних послуг; надання таких субсидій здійснюється шляхом перерахування коштів з бюджету відповідним житлово-комунальним підприємствам або ОСББ.

^ Відшкодування пільг окремим категоріям громадян

Відповідно до законодавства України, деяким категоріям громадян (ветеранам війн, військовослужбовцям, суддям та ін.) надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Питання пільг з оплати житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян буде розглянуто в одному з наступних номерів.

Дотація - це кошти, що надаються без повернення з державного бюджету для компенсації перевищення витрат над доходами підприємств, організацій. Вище зазначалося, що пунктом 3 статті 30 Закону про ОСББ запроваджено дотації не тільки на комунальні послуги та обслуговування будинків, а й на капітальний ремонт будинків ОСББ. Розмір дотації визначається згідно з кошторисом доходів і витрат, складеним на підставі чинних нормативів, узгодженим з відповідними фінансовими органами.
^

Витрати в ОСББ


Склад витрат ОСББ визначається відповідно до Складу витрат підприємств житлового господарства, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій, які входять до квартирної плати (плати за утримання житла), затвердженого постановою КМУ від 22.06.98 р. №939.

До витрат ОСББ належать:

- матеріальні витрати;

- заробітна плата обслуговуючого персоналу (члени правління, прибиральниці, двірники та ін.);

- відрахування органам соціального страхування;

- амортизація основних засобів (крім житлового будинку);

- податкові платежі;

- утримання місць загального користування (опалювання, освітлення тощо);

- відсотки, що сплачуються за послуги ощадбанку, обчислювального центру;

- плата банку за касове і банківське обслуговування;

- поточний ремонт житлового будинку;

- плата за обслуговування ліфтів;

- плата за санітарне очищення території;

- перерахування платежів комунальним підприємствам тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення тощо.

Методологія обліку витрат ОСББ як неприбуткової організації згідно з новим Планом рахунків відрізняється від попередньої. Раніше ОСББ, як і житлові організації, обліковували витрати на рахунку 29 "Обслуговуючі виробництва та господарства", тому деякі бухгалтери ОСББ і тепер за аналогією ведуть облік витрат на рахунку 23 "Виробництво". Це не буде помилкою, але нова методологія обліку зручніша: згідно з Інструкцією до нового Плану рахунків (розділ 1, абзац 8), "організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8

"Витрати за елементами".

Це доцільніше для ОСББ, бо, по-перше, вони не мають виробництва, а по-друге, використання рахунків класу 8 дозволяє бачити не тільки загальну суму витрат, а й їх структуру:

- рахунок 80 "Матеріальні витрати" (їх частка в ОСББ незначна);

- рахунок 81 "Витрати на оплату праці";

- рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи";

- рахунок 83 "Амортизація";

- рахунок 84 "Інші операційні витрати" (на ньому доцільно відкривати субрахунки за видами витрат: податкові платежі, оплата послуг з обслуговування ліфтів та санітарного очищення, оплата послуг банку тощо).

Що стосується оплати комунальних платежів, то об’єднання від імені всіх співвласників може виступати єдиним абонентом зі споживання мешканцями будинку комунальних та інших послуг, на підставі укладених з підприємствами - постачальниками послуг договорів і проводити з ними розрахунки за надані послуги згідно з діючими тарифами. Оплата за комунальні й інші послуги від членів об’єднання в такому разі надходить на поточний рахунок об’єднання, а ОСББ перераховує їх відповідним комунальним підприємствам, тобто ці суми проходять через рахунок ОСББ транзитом: надійшли від квартиронаймачів і перераховані комунальним підприємствам. Розмір перерахувань комунальним підприємствам визначають або за обсягами наданих послуг, згідно з даними приладів (за наявності лічильників) або за нормами споживання послуг, затвердженими місцевими органами виконавчої влади.

Відповідно до договорів, укладених з постачальниками послуг, і рішення місцевих органів влади, об’єднання залишає у своєму розпорядженні певний відсоток зібраних коштів на покриття витрат зі збирання, обліку і перерахування платежів мешканців за комунальні послуги.

Як єдиний абонент, об’єднання у себе на поточному рахунку акумулює кошти, що надходять від мешканців за комунальні послуги, для подальшого їх розподілу і сплати підприємствам-постачальникам. Треба вести окремий облік зборів і платежів за цими послугами і пильнувати, щоб гроші у повному обсязі надходили на поточний рахунок і своєчасно перераховувалися підприємствам-постачальникам. У багатьох ОСББ усі платежі, що надходять від мешканців на його рахунок, не розбиваються надалі за їх видами, а оплата комунальним підприємствам здійснюється в загальній сумі, незалежно від заборгованості мешканців та інших чинників.
^

Бухгалтерський облік в ОСББ


У більшості ОСББ аналітичний облік ведуть за основними статтями доходів і витрат - за касою (касова книга), поточним рахунком (відомість за видами надходжень і витрачання коштів), за співвласниками (книги), орендарями, постачальниками, матеріалами (відомості). Такий облік з тими чи іншими модифікаціями, а також розрахунок заробітної плати, платежів до бюджету й органів соціального страхування, зносу обладнання тощо ведуть усі ОСББ.

У цій статті докладніше буде розглянуто синтетичний бухгалтерський облік згідно з новим Планом рахунків та особливостями діяльності ОСББ.

У таблиці 1 наведено пропонований скорочений план рахунків для ОСББ, а в подальших таблицях - бухгалтерські проведення з обліку витрат та доходів ОСББ, розрахунків з мешканцями будинку та постачальниками.

Звертаємо увагу, що в таблиці 4 наведено бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з постачальниками та доходів для тих ОСББ, які зареєструвалися платниками ПДВ. Ще раз нагадаємо: податкове зобов’язання та право на податковий кредит з ПДВ виникають за датою оплати, і тільки щодо доходів з оренди - за датою нарахування заборгованості.

Важливо


^ ОСББ має право звертатися до суду з позовом на тих власників приміщень, які не сплачують вчасно і в повному обсязі всі встановлені платежі (стаття 17, абзац 5 Закону). Також визначено можливість зарахування виконаних членом об’єднання робіт у погашення його боргів перед ОСББ.

Порядок цих розрахунків повинен бути додатково визначений Кабінетом Міністрів України.

^ ОСББ має право отримувати дотацію на комунальні послуги, обслуговування та капітальний ремонт будинків (стаття 30, пункт 3). При цьому у разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки дотацій і субсидій підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, "можуть звертатися з позовом до суду про безспірне стягнення коштів з платників, які мають сплачувати зазначені дотації, компенсації (субсидії)" (стаття 25, абзац 5).

^ Колишній власник багатоквартирного будинку "бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку" (стаття 24 Закону).
^

Проблеми ОСББ


??? 1. Згідно зі статтею 10, ОСББ може "прийняти на баланс весь житловий комплекс", що не тягне за собою виникнення права (саме у ОСББ) власності на нього. "Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном" (стаття 4), при цьому житловий комплекс із земельною ділянкою не включається до майна об’єднання.

Але в бухгалтерському обліку прийняття на баланс означає зарахування в дебет рахунка 10 "Основні засоби", тобто до активів підприємства. У житловому будинку частина квартир (як правило, досить значна) є власністю мешканців, а згідно з принципом автономності "кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства" (Закон України від 16.07.99 р. №996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"). Тому майно мешканців (співвласників) не може бути відображене як активи в балансі ОСББ.

Наведеними положеннями Закону про ОСББ врегульовано питання передачі будинку з балансу житлової організації (до власності якої він теж не належав) в управління ОСББ. Вартість житлового комплексу треба, як і раніше, обліковувати на позабалансовому рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні", субрахунок 025 "Майно в довірчому управлінні".

2. Пунктом 2 статті 30 внесено доповнення до підпункту 7.11.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": "Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій,ѕ отриманіѕ для забезпечення потреб їх основної діяльності". Основна діяльність визначена в статті 4. Зокрема, орендна плата, яку отримує ОСББ, теж використовується для забезпечення потреб їх основної діяльності, тому потрібне додаткове роз’яснення, чи є послуги оренди та інші комерційні послуги об’єктом обкладання податком на прибуток.

3. У Законі чітко не визначено, що ОСББ не є платниками ПДВ (хоча укладачі Закону в консультаціях засобам масової інформації однозначно вважають ОСББ неплатниками ПДВ). Стаття 21 визначає кошти об’єднання, які складаються, головним чином, із внесків, обов’язкових чи добровільних, фізичних та юридичних осіб, а також державних субсидій та компенсацій. Усі ці доходи (за винятком доходів від оренди та іншої комерційної діяльності) не виникають у результаті продажу, тому не виникає об’єкта обкладання ПДВ.

4 .Статтею 21 передбачено обов’язкове створення ремонтного та резервного фондів.

??? По-перше, таких термінів і таких рахунків немає в сучасному бухгалтерському обліку. Що стосується резервного капіталу, то створення його неприбутковою організацією викликає подив.

По-друге, ця вимога суперечить статті 7 цього ж Закону (що зазначалося вище), згідно з якою порядок створення та використання фондів об’єднання визначається статутом об’єднання.

По-третє, в умовах інфляції створення таких фондів може призвести до знецінення накопичених коштів, що вже мало місце кілька років тому. Тому загальні збори можуть не затвердити цих додаткових витрат.

По-четверте, не врегульовано питання оподаткування таких зборів - деякі податкові органи вимагають сплати з цих надходжень ПДВ, не виключена вимога враховувати їх для сплати податку на прибуток за результатами І кварталу.

По-п’яте, субсидії та пільги відповідним категоріям громадян надаються без урахування додаткових зборів з населення. Тому, поки немає механізму введення в дію цього пункту Закону, рішення про створення ремонтного та резервного фондів приймають загальні збори ОСББ. Якщо таке рішення прийнято, то - як один із засобів боротьби з інфляцією - зібрані кошти рекомендується зберігати на окремому депозитному рахунку.

5. У статті 13 зазначено: "Укладення договору між власником окремого приміщення та управителем є обов’язковим і не залежить від членства в об’єднанні". Водночас у статті 7 зазначено: "Права й обов’язки членів об’єднання" і "порядок та умови укладення договорів між об’єднанням та кожним власником квартири, приміщення" визначаються в статуті об’єднання. Відносини в ОСББ регулюються статутом, усі члени об’єднання є співвласниками, тому укладення договору між управителем та іншими співвласниками є нелогічним і невиправданим. При підготовці проектів Закону розглядалося, зокрема, питання укладення договору з тими власниками приміщень, які не є членами ОСББ, - це зрозуміло й необхідно. Вважаємо, що до розроблення підзаконних актів, у тому числі форми договору, ОСББ може не укладати договори з членами об’єднання, якщо їх відносини визначено у статуті.
^

Сім особливостей бухобліку в ОСББ


1 Використання скороченого плану рахунків з деякими специфічними рахунками.

2 Відсутність виробництва, що робить доцільним використання рахунків класу 8 без використання рахунків класу 9.

3 Відсутність реалізації робіт, послуг, що робить доцільним використання для обліку доходів від основної діяльності не рахунка 70, а рахунка 71.

4 ^ Облік розрахунків з членами об’єднання як цільового фінансування (рахунок 48), а не як розрахунків з дебіторами.

5 Використання кількох субрахунків рахунка 48 за видами цільового фінансування.

6 Визнання доходів (крім орендної плати) за датою отримання коштів, а не за датою нарахування заборгованості.

7 Використання максимально спрощеної форми обліку - ведення журналу обліку господарських операцій і окремих відомостей (розрахунків з мешканцями будинку, постачальниками тощо) зі складанням наприкінці звітного періоду шахової та оборотної відомостей.

Надія ГУРА, кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса ШевченкаСхожі:

Оподаткування осбб iconОподаткування осбб
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 4 Закону про осбб, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків...
Оподаткування осбб iconФункції асоціації осбб
Метою створення асоціації осбб`є сприяння розвитку І забезпечення захисту прав її членів (тих осбб, які стали членами асоціації)
Оподаткування осбб iconДокументи
1. /Створення ОСББ/1. Пов_домлення.doc
2. /Створення...

Оподаткування осбб iconРеєстрація осбб
Осбб – спірне питання. Ця стаття не для того, щоб відшукати винних, а щоб знайти оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми та «вималювати»...
Оподаткування осбб iconЧи може осбб продати горище
Для осбб основним джерелом фінансування залишаються платежі та внески власників квартир, нежилих приміщень. Однак цих грошей не вистачає...
Оподаткування осбб iconДо Методики бухгалтерського обліку в осбб групування доходів осбб з точки зору сплати пдв

Оподаткування осбб iconЧи можна створювати осбб на декількох будинках?
Осбб, завжди вживає термін "об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Тобто, оскільки слово "будинок" завжди вживається...
Оподаткування осбб iconCхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра оподаткування
...
Оподаткування осбб iconПрактичні поради що до створення осбб
...
Оподаткування осбб iconДо Методики бухгалтерського обліку в осбб (зразок, що рекомендується)
Відображення в обліку розрахунків з мешканцями осбб з урахуванням відсотків, утримуваних банком за обслуговування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи