Про затвердження Порядку обліку icon

Про затвердження Порядку обліку
Скачати 241.61 Kb.
НазваПро затвердження Порядку обліку
Дата конвертації04.04.2013
Розмір241.61 Kb.
ТипДокументи


                                                          


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

Н А К А З09.08.2004 N 136

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2004 р.
за N 1068/9667


Про затвердження Порядку обліку
зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
в органах Державного казначейства України{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства
N 225 ( z1680-04 ) від 28.12.2004
N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005
N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }{ Зміни внесені частково. Додатково див. Наказ
Державного казначейства
N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }На виконання статей 48, 51, 112 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та з метою забезпечення здійснення контролю органами
Державного казначейства України при прийнятті зобов'язань
розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих
бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні,
удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та
управління бюджетними коштами органами Державного казначейства
України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок обліку зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах Державного казначейства України
(додається).

2. Управлінню методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності довести до управлінь
Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі Порядок обліку зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства
України, затверджений цим наказом.

3. Начальникам управлінь Державного казначейства в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах
Державного казначейства України відповідно до затвердженого
Порядку.

4. Цей наказ набуває чинності з 1 квітня 2005 року. ( Пункт 4
в редакції Наказу Державного казначейства N 225 ( z1680-04 ) від
28.12.2004 )

5. З моменту набрання чинності цим наказом визнати таким, що
втратив чинність, наказ Державного казначейства України від
19.10.2000 N 103 ( z0759-00 ) "Про затвердження Порядку обліку
зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного
казначейства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
30.10.2000 за N 759/4980 (із змінами та доповненнями).

6. Зазначений Порядок та пункт 5 цього наказу на період
проведення експерименту відповідно до наказу Державного
казначейства України від 21.03.2005 N 48 поширюється виключно на
учасників цього експерименту.

( Наказ доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )7. Управлінню інформаційних технологій доопрацювати програмне
забезпечення в частині дії цього Порядку.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова П.Г.Петрашко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
казначейства України
09.08.2004 N 136

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2004 р.
за N 1068/9667


ПОРЯДОК
обліку зобов'язань розпорядників бюджетних
коштів в органах Державного казначейства України
1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання статей 48, 51, 112
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою забезпечення
здійснення контролю органами Державного казначейства України при
прийнятті зобов'язань розпорядниками і одержувачами коштів
державного та місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському
обслуговуванні, удосконалення механізмів використання бюджетних
коштів та управління бюджетними коштами. { Пункт 1.1 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 165
( z0811-06 ) від 23.06.2006 }

1.2. Поняття та економічні категорії, що використовуються у
цьому Порядку, уживаються у значенні, наведеному в Бюджетному
кодексі України ( 2542-14 ) та інших нормативно-правових актах
України, що регламентують бюджетні відносини.

1.3. Визначення інших термінів, які вживаються в такому
значенні тільки в цьому Порядку:

бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника
або одержувача бюджетних коштів сплатити кошти за будь-яке
здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення
замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи
здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду,
тобто - кредиторська заборгованість та/або попередня оплата, яка
передбачена законодавством;

небюджетне зобов'язання - будь-яке зобов'язання за коштами
державного та/або місцевих бюджетів, узяте розпорядниками або
одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань
або ж з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом
України ( 2542-14 ), законом України про Державний бюджет України
та рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік. ( Абзац третій
підпункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )

1.4. Цей Порядок поширюється на розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів державного та місцевих бюджетів, які перебувають
на казначейському обслуговуванні (далі - розпорядники бюджетних
коштів).

2. Організація роботи органів
Державного казначейства України,
розпорядників бюджетних коштів щодо реєстрації
та обліку зобов'язань

( Назва пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 ){ Пункт 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }2.1. Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні
зобов'язання за загальним фондом бюджету в межах бюджетних
асигнувань, установлених кошторисом (планом використання бюджетних
коштів), за спеціальним фондом бюджету в межах відповідних
фактичних надходжень до цього фонду та бюджетних асигнувань (у
розрізі складових спеціального фонду відповідно до зведення
показників спеціального фонду кошторису), установлених кошторисом
(планом використання бюджетних коштів), виходячи з потреби в
забезпеченні виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного
року та з урахуванням необхідності здійснення платежів для
погашення бюджетних зобов'язань минулих періодів.

Обсяг бюджетних зобов'язань, узятих установою протягом року,
повинен забезпечити зменшення рівня заборгованості за бюджетними
зобов'язаннями минулих періодів та недопущення виникнення
заборгованості за бюджетними зобов'язаннями в поточному році.

2.2. Розпорядники бюджетних коштів за умови взяття
зобов'язання протягом 7 робочих днів з дати його виникнення
подають до відповідного органу Державного казначейства України
Реєстр зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
( za811-06 ) (далі - Реєстр) (додаток 1) на паперових (у двох
примірниках) та електронних носіях і оригінали документів та/або
їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують
факт узяття зобов'язання. { Абзац перший пункту 2.2 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 137
( z0435-08 ) від 22.04.2008 }

За умови взяття зобов'язання, за яким застосовуються
процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти,
розпорядник бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати його
виникнення подає до Державного казначейства України додатково,
крім документів, зазначених в абзаці першому цього пункту,
оригінали документів та/або їх копії, засвідчені в установленому
порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені
законодавством у сфері державних закупівель. { Пункт 2.2 глави 2
доповнено абзацом згідно з Наказом Державного казначейства N 137
( z0435-08 ) від 22.04.2008 }

За умови взяття зобов'язання, що виникло на виконання
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), розпорядник бюджетних
коштів проставляє суму в Реєстрі ( za811-06 ) розрахунково, на
підставі договору (контракту) за курсом Національного банку
України на день подання Реєстру ( za811-06 ).

За зобов'язаннями за окремими напрямами видатків (наприклад,
заробітна плата, стипендії, нарахування на заробітну плату, різні
види допомоги, міжбюджетні трансферти, витрати на службові
відрядження), у тому числі за зобов'язаннями, у яких не
зазначаються суми (наприклад, договори про надання послуг
зв'язку), у Реєстрі ( za811-06 ) суми проставляються
розпорядниками бюджетних коштів розрахунково, але в межах планових
показників.

За довгостроковими зобов'язаннями, строк дії яких перевищує
один бюджетний рік (довгострокові договори, більше одного року),
суми в Реєстрі ( za811-06 ) проставляються в межах планових
показників поточного бюджетного року на підставі даних
календарного плану до довгострокового договору.

{ Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005, в редакції Наказу
Державного казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }
{ Пункт 2.3 глави 2 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }
2.3. Органи Державного казначейства України звіряють поданий
розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет
відповідності даних, уключених до Реєстру.

Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів,
опрацьовуються органом Державного казначейства України:

за захищеними статтями, які не потребують проведення процедур
закупівель, - протягом 1 операційного дня;

за захищеними статтями, які потребують проведення процедур
закупівель (крім капітальних видатків), - до 3 операційних днів;

за іншими поточними видатками, крім захищених, - до
3 операційних днів;

за капітальними видатками - до 5 операційних днів.

{ Пункт доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006; в редакції Наказу
Державного казначейства N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }2.4. За фінансовими зобов'язаннями, які виникають у процесі
виконання кошторису, розпорядники бюджетних коштів протягом
7 робочих днів з дати виникнення фінансового зобов'язання, але не
пізніше останнього робочого дня місяця подають до відповідного
органу Державного казначейства України Реєстр фінансових
зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
( za811-06 ) (далі - Реєстр фінансових зобов'язань) (додаток 2) на
паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також
оригінали документів та/або їх копії, засвідчені в установленому
порядку, що підтверджують факт узяття зобов'язання та фінансового
зобов'язання.

{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005; в редакції Наказу
Державного казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства N 137
( z0435-08 ) від 22.04.2008 }( Підпункт 2.7 вилучено на підставі Наказу Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )2.5. У виняткових випадках, коли такі документи розкривають
плани оперативної діяльності чи специфіку органів державної влади,
що забезпечують оборону або безпеку України, розпорядники
бюджетних коштів подають тільки реєстри, на одному примірнику яких
при поверненні проставляється відмітка "зареєстровано та взято на
облік". При цьому за цільове спрямування коштів, узяття
зобов'язань, фінансових зобов'язань та наявність на підтвердних
документах грифа секретності відповідає розпорядник бюджетних
коштів.

{ Пункт в редакції Наказів Державного казначейства N 50
( z0350-05 ) від 21.03.2005, N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }2.6. Дані бухгалтерського обліку з виконання кошторису на
звітну дату мають відповідати аналогічним даним бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

{ Пункт в редакції Наказів Державного казначейства N 50
( z0350-05 ) від 21.03.2005, N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }2.7. Після перевірки підтвердних документів один примірник
Реєстру та/або Реєстру фінансових зобов'язань ( za435-08 ) і
Заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні
рахунки повертаються розпоряднику бюджетних коштів, другі
примірники цих документів залишаються на зберіганні в органі
Державного казначейства України.

Документи, що підтверджують факт узяття зобов'язання та/або
фінансового зобов'язання, повертаються розпоряднику з відміткою
"зареєстровано та взято на облік".

{ Підпункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005; в редакції Наказу
Державного казначейства N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }{ Пункт 2.9 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }2.8. Розпорядник бюджетних коштів залишає в органі
Державного казначейства України копії, засвідчені в установленому
порядку:

договорів, укладених із застосуванням процедур закупівель
товарів, робіт та послуг за державні кошти;

документів, перелік яких визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 27.12.2001 N 1764 ( 1764-2001-п ) "Про
затвердження Порядку державного фінансування капітального
будівництва".

{ Главу 2 доповнено пунктом 2.8 згідно з Наказом Державного
казначейства N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }2.9. У ході виконання умов одного зобов'язання можуть
виникати декілька фінансових зобов'язань у різні періоди часу, які
реєструються в органах Державного казначейства України відповідно
до пункту 2.4 цього Порядку.

{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005, N 165 ( z0811-06 )
від 23.06.2006, N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }2.10. У разі змін умов зобов'язань (додаткові договори,
розірвання договору) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом
3 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Державного
казначейства України Реєстр ( za811-06 ) та/або Реєстр фінансових
зобов'язань ( za811-06 ) і відповідні підтвердні документи.
{ Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005, в
редакції Наказу Державного казначейства N 165 ( z0811-06 ) від
23.06.2006 }

При зміні курсу валют на дату здійснення операції
розпорядником бюджетних коштів вносяться відповідні зміни до
реєстрів. ( Абзац другий підпункту із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )

При знятті з обліку зобов'язань суми зобов'язання та
фінансового зобов'язання у реєстрах проставляються з мінусом.
( Абзац третій підпункту в редакції Наказу Державного казначейства
N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )

{ Пункт 2.11 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }2.11. Органи Державного казначейства України не реєструють:

а) зобов'язання при:

відсутності документів, які підтверджують факт узяття
зобов'язання;

невідповідності напрямів витрачання бюджетних коштів
зобов'язанню;

неподанні або поданні неповного пакета підтвердних документів
щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти;

недотриманні розпорядниками бюджетних коштів бюджетних
повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів;

б) фінансові зобов'язання при:

відсутності відповідного бюджетного зобов'язання у
бухгалтерському обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

відсутності документів, які підтверджують факт узяття
фінансового зобов'язання;

недотриманні вимог щодо оформлення поданих документів.

У таких випадках органи Державного казначейства України
зобов'язання та/або фінансові зобов'язання не реєструють, а
повідомляють відповідних розпорядників про відмову в реєстрації
зобов'язань та/або фінансових зобов'язань у письмовій формі
(додаток 3). У Реєстрі та/або Реєстрі фінансових зобов'язань
( za435-08 ) у графі "Примітка" робиться відмітка про відмову в
реєстрації (номер та дата відмови). Відмови в реєстрації
зобов'язань та/або фінансових зобов'язань реєструються органами
Державного казначейства України в журналі реєстрації відмов у
взятті зобов'язань та/або фінансових зобов'язань (додаток 4).
Розпорядник бюджетних коштів у разі усунення недоліків подає
виправлені документи до відповідного органу Державного
казначейства України.

{ Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006; в редакції Наказу
Державного казначейства N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }2.12. Відповідальність за взяті зобов'язання, їх зміст,
правильність оформлення та достовірність інформації, уключеної до
реєстрів, своєчасність реєстрації зобов'язань та фінансових
зобов'язань несуть розпорядники бюджетних коштів.

{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005, в редакції Наказу
Державного казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }2.13. { Абзац перший пункту виключено на підставі Наказу
Державного казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }

У разі скорочення асигнувань розпорядники бюджетних коштів
повинні вживати заходів до ліквідації або скорочення обсягу
бюджетних зобов'язань та/або бюджетних фінансових зобов'язань, які
перевищують уточнені плани асигнувань загального фонду бюджету,
плани спеціального фонду.

У разі прийняття відповідного рішення щодо тимчасового
обмеження асигнувань загального фонду бюджету розпорядники
бюджетних коштів повинні забезпечити приведення обсягів
зобов'язань у відповідність з тимчасовим обмеженням асигнувань.

Бюджетні фінансові зобов'язання щодо виплати субсидій,
допомоги, пільг за оплатою за спожиті житлово-комунальні послуги
та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із
законодавством України мають право відповідні категорії громадян,
обліковуються органами Державного казначейства України незалежно
від визначених на цю мету бюджетних призначень і бюджетних
асигнувань. { Абзац третій пункту в редакції Наказу Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }

2.14. При виконанні рішень, які прийняті органами державної
влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних
коштів органи Державного казначейства України відображають в
обліку відповідні бюджетні зобов'язання та фінансові зобов'язання.
Після проведення примусового списання коштів з рахунків
розпорядники бюджетних коштів повинні привести у відповідність до
проведених операцій зобов'язання та фінансові зобов'язання.
{ Розділ 2 доповнено пунктом згідно з Наказом Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }

( Підпункт 2.16 вилучено на підставі Наказу Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 ){ Розділ 3 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }3. Особливості обліку зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів бюджетів
місцевого самоврядування

( Назва пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )3.1. Особливості обліку бюджетних зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів бюджетів місцевого самоврядування застосовуються
при взятті бюджетних фінансових зобов'язань за такими кодами
економічної класифікації видатків: 1111 "Заробітна плата", 1120
"Нарахування на заробітну плату", 1138 "Послуги зв'язку", 1161
"Оплата теплопостачання", 1162 "Оплата водопостачання і
водовідведення", 1163 "Оплата електроенергії", 1164 "Оплата
природного газу", 1165 "Оплата інших комунальних послуг". При
взятті бюджетних фінансових зобов'язань за іншими кодами
економічної класифікації видатків та класифікації кредитування
бюджету облік зобов'язань здійснюється відповідно до розділу 2
цього Порядку. ( Підпункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державного казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005,
N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }

3.2. Розпорядники бюджетних коштів бюджетів місцевого
самоврядування за умови взяття бюджетного фінансового зобов'язання
подають до відповідного органу Державного казначейства України
Реєстр-розпорядження на виділення коштів з бюджетів місцевого
самоврядування на погашення бюджетних фінансових зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів (додаток 5) (на паперових у двох
примірниках та електронних носіях), оригінали документів або їх
копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт
взяття бюджетного фінансового зобов'язання, а також платіжні
доручення на погашення бюджетних фінансових зобов'язань.
{ Підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005, N 165 ( z0811-06 )
від 23.06.2006 }

4. Небюджетні зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів

4.1. По закінченні бюджетного періоду (31 грудня або інший
останній день бюджетного періоду, якщо Міністром фінансів України
визначено інший термін закриття рахунків) розпорядники бюджетних
коштів проводять інвентаризацію активів та зобов'язань і за даними
обліку визначають суми небюджетних фінансових зобов'язань.
Інформація подається органам Державного казначейства України.
{ Пункт 4.1 в редакції Наказу Державного казначейства N 165
( z0811-06 ) від 23.06.2006 }

{ Пункт 4.2 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }( Пункт 4 в редакції Наказу Державного казначейства N 50
( z0350-05 ) від 21.03.2005 )5. Облік та звітність органів
Державного казначейства України

5.1. Зобов'язання та фінансові зобов'язання розпорядників
бюджетних коштів обліковуються органами Державного казначейства
України в бухгалтерському обліку виконання бюджетів. ( Підпункт
5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства
N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )

5.2. Для відображення даних про зобов'язання та фінансові
зобов'язання розпорядників бюджетних коштів, які виникають у
процесі виконання загального та спеціального фондів кошторису
розпорядників, органи Державного казначейства України в
автоматизованому режимі заносять дані з Реєстру, Реєстру
фінансового зобов'язання у картку обліку зобов'язань (форма якої
встановлюється Державним казначейством України) за відповідними
кодами програмної (тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів) та економічної класифікації
видатків і класифікації кредитування бюджетів. ( Підпункт 5.2 із
змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства N 50
( z0350-05 ) від 21.03.2005, N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }

5.3. Для забезпечення складання і надання повної та
достовірної звітності про виконання бюджетів органи Державного
казначейства України здійснюють коригування даних бухгалтерського
обліку виконання державного та місцевих бюджетів в частині обліку
зобов'язань та фінансових зобов'язань.

{ Главу 5 доповнено пунктом 5.3 згідно з Наказом Державного
казначейства N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }5.4. На підставі даних бухгалтерського обліку органи
Державного казначейства України за загальним та спеціальним
фондами державного та місцевих бюджетів у терміни, установлені
органами Державного казначейства України вищого рівня та/або
місцевими фінансовими органами, подають інформацію про наявність
фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів. Дані
бухгалтерського обліку органів Державного казначейства України
звіряються з відповідними даними звітів розпорядників бюджетних
коштів, які подаються до органів Державного казначейства України в
установленому порядку. ( Підпункт із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 )

{ Розділ 6 виключено на підставі Наказу Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }6. Контроль за дотриманням цього Порядку

6.1. Розпорядники бюджетних коштів протягом року повинні
укладати договори (брати зобов'язання) та здійснювати видатки за
загальним фондом кошторисів у межах бюджетних асигнувань,
установлених законом України про Державний бюджет України та
рішенням відповідної ради про місцевий бюджет на відповідний рік,
а за спеціальним фондом - у межах бюджетних асигнувань,
установлених законом України про Державний бюджет України або
рішенням відповідної ради про місцевий бюджет на відповідний рік,
але з урахуванням фактичних надходжень.

Зобов'язання, узяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань, є небюджетними зобов'язаннями і
не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Узяття таких
зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

6.2. Порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо
прийняття ними бюджетних зобов'язань є підставою для призупинення
бюджетних асигнувань. { Розділ 6 доповнено пунктом 6.2 згідно з
Наказом Державного казначейства N 165 ( z0811-06 ) від
23.06.2006 }

6.3. У разі, якщо за даними річного звіту про виконання
державного та місцевих бюджетів у розпорядника бюджетних коштів є
небюджетні зобов'язання (небюджетна кредиторська заборгованість),
органи Державного казначейства України надають інформацію щодо
наявності небюджетних зобов'язань (небюджетної кредиторської
заборгованості) у розрізі розпорядників бюджетних коштів до
органів державної контрольно-ревізійної служби для вжиття заходів
згідно з вимогами Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та інших
відповідних нормативно-правових актів.

{ Пункт 6.3 глави 6 в редакції Наказу Державного казначейства
N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }6.4. Керівники бюджетних установ зобов'язані виконувати
вимоги цього Порядку.

Начальник Управління
методології по виконанню
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко


Додаток 1
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України


^ РЕЄСТР
зобов'язань розпорядників (одержувачів)
бюджетних коштів
( za811-06 )
{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного казначействоа N 50
( z0350-05 ) від 21.03.2005 }
{ Зміни в додатку 1 додатково див. Наказ Державного казначейства
N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }Додаток 2
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України


РЕЄСТР
фінансових зобов'язань розпорядників
(одержувачів) бюджетних коштів
( za811-06 )
{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного казначействоа N 50
( z0350-05 ) від 21.03.2005 }
{ Зміни в додатку 2 додатково див. Наказ Державного казначейства
N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }Додаток 3
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України

____________________________________
(найменування органу
Державного казначейства України)

____________________________________
(найменування розпорядника коштів)

____________________________________
(номер реєстраційного /
спеціального реєстраційного рахунку)


ВІДМОВА
у реєстрації зобов'язань (фінансових зобов'язань)
N _____ від _____________


У реєстрації зобов'язання (фінансового зобов'язання)

_________________________________________________________________
(назва документа)

"___"______________ 200__ року
(дата)

на суму _________________________________________________________
(сума словами)

відмовлено у зв'язку з

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________ ________ ____________________
(керівник органу (підпис) (ініціали, прізвище)
Державного казначейства України)

Виконавець: _____________________________________
(ініціали, прізвище)
Тел. _____________________________________

{ Зміни в додатку 3 додатково див. Наказ Державного казначейства
N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 }{ Додаток 3 в редакції Наказів Державного казначейства N 165
( z0811-06 ) від 23.06.2006, N 137 ( z0435-08 ) від 22.04.2008 }Додаток 4
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України


______________________________________________
(назва органу Державного казначейства України)


^ ЖУРНАЛ
реєстрації відмов у взятті зобов'язань та/або
фінансових зобов'язань
------------------------------------------------------------------

| N |Дата| Номер | Назва |Сума|Причина |Прізвище |Відмітка |

|з/п| |рахунку |розпорядника| |відмови |виконавця|(підпис) |

| | | | бюджетних | | | | про |

| | | | коштів | | | |отримання|

| | | | | | | | відмови |

|---+----+--------+------------+----+--------+---------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---+----+--------+------------+----+--------+---------+---------|

| | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначействоа N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005, в редакції Наказу
Державного казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }
{ Додаток 5 вилучено на підставі Наказу Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 }
Додаток 5
до Порядку обліку
зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах
Державного казначейства
України

_____________________________________
(назва розпорядника коштів)

----------

Код за ЄДРПОУ | |

----------


РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ N___
на виділення коштів з рахунку ________________
на погашення бюджетних фінансових зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів
від __________________ 200_ р.

(грн)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Дані зобов'язання | Дані фінансового зобов'язання |Відмітка |Сума |Номер/дата|

|з/п|-------------------------------------------------------+---------------------------------------------------|про |централі-|платіжного|

| |дата |номер|сума |фонд |КТКВМБ|КЕКВ|сума|у т.ч.: |дата |номер|сума |номер |сума|у т.ч.: |виконання|зованого |доручення |

| |доку-|доку-|зобов'я-|бюджету| | | |попередня|доку-|доку-|зобов'я-|реєстраційного/| |попередня| |перераху-| |

| |мента|мента|зання |(*) | | | |оплата |мента|мента|зання |спеціального | |оплата | |вання | |

| | | | | | | | | | | | |реєстраційного | | | |(**) | |

| | | | | | | | | | | | |рахунку | | | | | |

|---+-----+-----+--------+-------+------+----+----+---------+-----+-----+--------+---------------+----+---------+---------+---------+----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

|---+-----+-----+--------+-------+------+----+----+---------+-----+-----+--------+---------------+----+---------+---------+---------+----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________
(*) Ознака коштів.
(**) Заповнюється бюджетами місцевого самоврядування у разі
централізованого перерахування.

Керівник установи

Головний бухгалтер

М.П.

{ Порядок доповнено додатком 5 згідно з Наказом Державного
казначейства N 165 ( z0811-06 ) від 23.06.2006 }
{ Додаток 6 вилучено на підставі Наказу Державного
казначейства N 50 ( z0350-05 ) від 21.03.2005 }
Схожі:

Про затвердження Порядку обліку iconРозпорядження 04. 05. 2012 Валки №314 Про затвердження Порядку обліку, використання, зберігання печаток І штампів у Валківській районній державній адміністрації
Про затвердження Порядку обліку, використання, зберігання печаток і штампів у Валківській районній державній адміністрації
Про затвердження Порядку обліку iconПро затвердження форми Книги обліку доходів І витрат суб'єкта малого підприємництва юридичної особи та Порядку її ведення Зміст документу державна податкова адміністрація україни наказ n 477 від 13.
Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємниц
Про затвердження Порядку обліку iconПро затвердження Порядку обліку, використання, зберігання печаток і штампів у Краснокутській районній державній адміністрації

Про затвердження Порядку обліку iconДержавна податкова адміністрація україни н а к а з
Про затвердження Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)
Про затвердження Порядку обліку iconПро затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру з метою реалізації державної політики в сфері безпечної життєдіяльності
Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що додається
Про затвердження Порядку обліку iconП о с т а н о в а від 22 березня 2001 р. N 270 Київ Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що додається
Про затвердження Порядку обліку iconП о с т а н о в а від 22 березня 2001 р. N 270 Київ Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що додається
Про затвердження Порядку обліку iconРішення від 12. 02. 2014 №9 смт. Мангуш Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади Мангушської селищної ради та подальшого розпорядження ним
Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної...
Про затвердження Порядку обліку iconРішення від 12. 02. 2014 №9 смт. Мангуш Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади Мангушської селищної ради та подальшого розпорядження ним
Про затвердження Порядку виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної...
Про затвердження Порядку обліку iconРозпорядження «30» листопада 2011 року №772 Про затвердження Положення про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Близнюківській
З метою визначення порядку оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Близнюківській районній державній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи