П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова icon

П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
НазваП о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Сторінка1/10
>П О С Т А Н О В А <><><> <> <> N 28 від 31.07.96 Зареєстровано
Дата конвертації04.04.2013
Розмір2.14 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В АN 28 від 31.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 серпня 1996 р.
за N 417/1442


Про затвердження Правил користування електричною енергією

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної
комісії регулювання електроенергетики


N 1196 ( z0650-99 ) від 14.09.99

N 998 ( z0709-00 ) від 22.09.2000

N 1072 ( z0725-00 ) від 18.10.2000

N 393 ( z0450-01 ) від 20.04.2001

N 983 ( z0883-01 ) від 27.09.2001

N 280 ( z0344-02 ) від 25.03.2002

N 928 ( z0903-02 ) від 22.08.2002

N 1305 ( z1179-03 ) від 11.12.2003

N 910 ( z1399-05 ) від 17.10.2005

N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006

N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }


{ В тексті Постанови слова "розподільчий рахунок" в усіх
відмінках та числах замінено словами "поточний рахунок
із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках та числах згідно з Постановою НКРЕ N 280
( z0344-02 ) від 25.03.2002 }
Згідно з Указами Президента України від 8 грудня 1994 року
N 738 ( 738/94 ) та від 14 березня 1995 року N 213 ( 213/95 )
Національна комісія з питань регулювання електроенергетики
України, П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Правила користування електричною енергією
(додаються).

2. Ввести в дію Правила користування електричною енергією з
13 серпня 1996 року.

Голова Комісії З.Буцьо


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
31.07.96 N 28
(у редакції постанови НКРЕ
від 17.10.2005 N 910
( z1399-05 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 1996 р.
за N 417/1442


ПРАВИЛА
користування електричною енергією
1. Загальні положення1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в
процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або
постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному
ринку електричної енергії).

^ Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних
осіб (крім населення).


Норми розділів "Загальні положення", "Межі балансової
належності та експлуатаційної відповідальності сторін" та
"Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів"
поширюються на всіх споживачів без винятку.

1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни та
визначення вживаються в такому значенні:

авансовий платіж - часткова оплата (у розмірі, обумовленому
договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу
електричної енергії, яка здійснюється до початку розрахункового
періоду;

аварійна броня електропостачання - найменша величина
електричної потужності та мінімальна добова величина
електроспоживання, яка в разі повної зупинки виробництва
забезпечує безпеку життя людей, запобігає пошкодженню основного
обладнання та систем опалення споживача, забезпечує збереження
аварійного, охоронного освітлення та сигналізації, мінімально
допустимого рівня вентиляції та каналізації, роботу систем
пожежогасіння, водовідведення та дренажу, запобігає негативним
наслідкам техногенного та природного характеру;

аварійне розвантаження - режим роботи об'єднаної енергетичної
системи України, при якому проводиться вимушене зменшення величини
споживаної потужності для упередження порушення сталості роботи
енергосистеми;

автоматизована система комерційного обліку електричної
енергії (АСКОЕ)
- сукупність об'єднаних в єдину функціональну
метрологічно-атестовану систему локального устаткування збору і
обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів передачі інформації
та пристроїв приймання, обробки, відображення та реєстрації
інформації; { Абзац п'ятий пункту 1.2 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1497
( z1294-06 ) від 22.11.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

акт екологічної, аварійної та технологічної броні
електропостачання споживача
- документ установленої форми, у якому
зазначені загальні відомості про споживача, перелік
струмоприймачів, віднесених до екологічної, аварійної та
технологічної броні, визначені їх навантаження, добове
електроспоживання та враховано час, необхідний для завершення
технологічного процесу (циклу виробництва);

акт розподілу електричної енергії - документ установленої
сторонами форми щодо розподілу у відсотковому відношенні за зонами
(годинами) доби та/або відповідними тарифами обсягу електричної
енергії, облікованого за загальним однотарифним засобом обліку,
складається за результатами інструментальних вимірювань протягом
доби, коли підприємство (споживач) працювали в нормальному режимі;

блок-станція - електростанція, яка належить споживачеві,
працює в об'єднаній енергетичній системі України;

від'єднання споживача (від електромережі) - виконання
організаційних і технічних заходів, спрямованих на усунення
можливості здійснення передачі електричної енергії окремому
споживачу;

відключення споживача (від електромережі) - припинення подачі
електричної енергії споживачу за допомогою відповідної
комутаційної апаратури та/або внаслідок виконання організаційних і
технічних заходів, спрямованих на припинення передачі електричної
енергії в електроустановку споживача;

відповідальна сторона - власник засобів комерційного обліку
або інша організація, яка несе відповідальність за їх
функціонування згідно з договором; { Пункт 1.2 доповнено абзацом
одинадцятим згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій
на праві власності або користування належать електроустановки,
призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії;
{ Пункт 1.2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Постановою
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449
( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

гранична величина споживання електричної потужності -
максимальна величина сумарного споживання електричної потужності в
години максимального навантаження Об'єднаної енергетичної системи
України, яка визначається для споживачів постачальником
електричної енергії за регульованим тарифом відповідно до порядку,
встановленого чинними нормативно-правовими актами та договором;

договір про технічне забезпечення електропостачання
споживача
- домовленість двох сторін (споживач та
електропередавальна організація або основний споживач), яка є
документом певної форми, що встановлює зміст та регулює
правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення
постачання електричної енергії;

договір про купівлю-продаж електричної енергії - домовленість
двох сторін (постачальник електричної енергії за нерегульованим
тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює
зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу
постачальником за нерегульованим тарифом електричної енергії
споживачу за вільними цінами;

договір про спільне використання технологічних електричних
мереж
- домовленість двох сторін, що є документом певної форми,
який встановлює зміст та регулює правовідносини між
електропередавальною організацією (ліцензіатом з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) мережами) та основним
споживачем під час передачі (транзиту) електричної енергії
технологічними електричними мережами; { Абзац шістнадцятий пункту
1.2 в редакції Постанови Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

договір про постачання електричної енергії - домовленість
двох сторін (постачальник електричної енергії за регульованим
тарифом і споживач), що є документом певної форми, який встановлює
зміст та регулює правовідносини між сторонами під час продажу
постачальником за регульованим тарифом електричної енергії
споживачу за тарифами, які регулюються відповідно до законодавства
України;

договірна величина споживання електричної енергії - узгоджена
в договорі між постачальником електричної енергії і споживачем
величина обсягу електричної енергії на відповідний розрахунковий
період;

договірна потужність - узгоджена із споживачем на
розрахунковий період відповідно до нормативних актів та зазначена
у договорі гранична величина сумарної споживаної електричної
потужності в періоди максимального навантаження енергосистеми, яка
встановлюється для окремої площадки вимірювання потужністю 150 кВт
і більше та середньомісячним споживанням 50 000 кВт.год і більше,
що не має спільної з іншими площадками вимірювання споживача
технологічної електричної мережі;

дозволена потужність - максимальна величина потужності, яку
електропередавальна організація дозволила споживачу для
одночасного використання (одночасного ввімкнення
електрообладнання) за кожною окремою площадкою вимірювання на
підставі нормативно-технічних документів відповідно до умов
договору; { Абзац двадцятий пункту 1.2 в редакції Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики N 1449
( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

доставка (транзит) електричної енергії - комплекс технічних
заходів з утримання електричних мереж, що здійснюються їх
власником (уповноваженою власником особою) або суб'єктом
господарювання, в господарському віданні якого є ці електричні
мережі, з метою передачі електричної енергії та забезпечення в
певній точці електричної мережі отримання певного обсягу
електричної енергії електроустановками відповідної величини
потужності із дотриманням якості електричної енергії;

екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім населення),
який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру;

експертиза засобу обліку - комплекс заходів, які здійснюються
з метою отримання даних щодо цілісності пломб, якими
опломбовується засіб обліку, їх відповідності пломбам
заінтересованих організацій, відповідності засобу обліку
метрологічним характеристикам та умовам експлуатації; { Абзац
пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від
22.11.2006 }

електрична енергія (активна) - енергоносій, який виступає на
ринку як товар, що відрізняється від інших товарів особливими
споживчими якостями та фізико-технічними характеристиками
(одночасність виробництва та споживання, неможливість складування,
повернення, переадресування), які визначають необхідність
регулювання та регламентації використання цього товару;

електрична енергія (реактивна) - технологічно шкідлива
циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та
приймачами змінного електричного струму, викликана
електромагнітною незбалансованістю електроустановок;

електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі
та розподілу електричної енергії;

електропередавальна організація - суб'єкт господарювання,
який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами або місцевими (локальними)
електричними мережами, а також суб'єкт господарювання, який
отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами та ліцензію НКРЕ на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій
території;

електропроводка - сукупність проводів і кабелів з
кріпленнями, деталями монтажу та захисту, які прокладено на
поверхні чи всередині конструктивних елементів споруд; { Пункт 1.2
доповнено абзацом згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від 22.11.2006 }

електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і
споруд, призначених для виробництва або перетворення, передачі,
розподілу чи споживання електричної енергії;

заінтересовані сторони - юридичні та фізичні особи, на яких
впливає чи може вплинути реалізація заходів із програмування
електронних багатофункціональних засобів обліку електричної
енергії; { Пункт 1.2 доповнено абзацом тридцятим згідно з
Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

засоби диференційного (погодинного) обліку електричної
енергії
- засоби обліку, які використовуються для визначення
обсягу електричної енергії та реалізують процедуру реєстрації
показів засобів обліку за відповідними періодами часу;

засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, у тому числі
лічильники, трансформатори струму та напруги, кола обліку, які
використовуються для визначення обсягу електричної енергії та
величини споживання електричної потужності;

збитки (з вини споживача) - витрати, недоотримана вигода (за
винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії)
постачальника електричної енергії або електропередавальної
організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок
пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність
споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і
послуг, необхідних для відновлення електроустановок та
електропостачання;

збитки споживача - вартість пошкодженого устаткування,
недоотримана вигода від реалізації недовиробленої продукції,
втрати від екологічних наслідків і травматизму та втрати здоров'я,
які виникли внаслідок обмеження чи припинення постачання
електричної енергії з вини постачальника електричної енергії або
електропередавальної організації, та вартість робіт, необхідних
для відновлення устаткування та технологічних процесів;

зміна тарифних зон і тарифних коефіцієнтів - зміна
зазначених параметрів первинного програмування електронного
багатофункціонального засобу обліку після встановлення
електронного багатофункціонального засобу обліку в точці обліку
електричної енергії під час експлуатації; { Пункт 1.2 доповнено
абзацом тридцять п'ятим згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

компенсація перетікань реактивної електричної енергії -
комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та
спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його
електроустановок на межі балансової належності;

контрольний огляд засобу обліку - виконання комплексу робіт
з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу,
скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про
пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів
засобів обліку, а також з метою виявлення без використання
спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу
будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних
підключень; { Абзац тридцять сьомий пункту 1.2 в редакції
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики
N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

користування електричною енергією - споживання електричної
енергії з дотриманням споживачем визначених відповідними
договорами умов підключення електроустановок споживача до
електричних мереж у точці приєднання, умов оплати купованої
електричної енергії та режимів споживання електричної енергії для
отримання договірних обсягів електричної енергії та величини
потужності;

локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) -
улаштована з метою розрахунків за спожиту електричну енергію
сукупність засобів обліку (або один засіб обліку), які
забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення
результатів вимірювань за відповідними періодами часу (формування
первинної вимірювальної інформації) про обсяги і параметри потоків
електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій
площадці вимірювання та мають інтерфейс передачі даних для роботи
в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної
енергії; { Абзац пункту 1.2 в редакції Постанов Національної
комісії регулювання електроенергетики N 1497 ( z1294-06 ) від
22.11.2006, N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

межа балансової належності - точка розділу елементів
електричної мережі між власниками електроустановок за ознаками
права власності або повного господарського відання;

межа експлуатаційної відповідальності - точка розділу
електричної мережі за ознакою договірних зобов'язань з
експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, встановлюється
за згодою сторін.
За відсутності такої згоди межа експлуатаційної
відповідальності збігається з межею балансової належності;

населений пункт - юридична особа-споживач (власник
електроустановок населеного пункту або уповноважена власником
(співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському
віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує
населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з
метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного
пункту;

населення - споживачі електричної енергії - фізичні особи,
які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб
споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що
належать їм за ознакою права власності або користування, за
винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в
установленому законодавством порядку підприємницької діяльності;

недовідпущена електрична енергія - різниця між обсягом
електричної енергії, який мав бути поставлений споживачеві у
певний період відповідно до договору, і фактично отриманим
споживачем обсягом електричної енергії за цей період, що виникла в
результаті перерви в електропостачанні, у тому числі при
відключеннях та обмеженнях;

недоврахована електрична енергія - обсяг електричної енергії,
використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований
розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно;

обмеження електропостачання - зниження обсягу постачання
електричної енергії та (або) величини потужності споживачу в
порівнянні із договірними величинами;

об'єкт - електрифікована споруда або частина споруди, що
належить суб'єкту господарювання на правах власності або
користування;

однотарифні засоби обліку - засоби вимірювальної техніки, які
використовуються для визначення обсягу електричної енергії та
реєструють виключно інтегральне (сумарне) значення показів;

оператор даних комерційного обліку - суб'єкт господарювання,
який в установленому законодавством порядку забезпечує зчитування,
обробку та передачу даних обліку, створення, управління базою
даних обліку, перевірку достовірності та заміну даних обліку,
надання даних обліку заінтересованим сторонам, які мають право
доступу до відповідних даних; { Пункт 1.2 доповнено абзацом сорок
дев'ятим згідно з Постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

основний споживач - споживач електричної енергії або власник
електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми
технологічними електричними мережами субспоживачам та/або
електропередавальній організації; { Абзац п'ятдесятий пункту 1.2
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну
електричну енергію)
- повний розрахунок споживача за спожиту в
розрахунковому періоді електричну енергію згідно з призначенням
платежу;

первинне програмування - установлення параметрів
(параметризація) електронного багатофункціонального засобу обліку,
достатніх для введення його в експлуатацію, залежно від
розрахункової схеми обліку, порядку розрахунків за електричну
енергію та вимог щодо інформаційного обміну в складі
автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії та
встановлення електронного багатофункціонального засобу обліку в
точці обліку електричної енергії; { Пункт 1.2 доповнено абзацом
п'ятдесят другим згідно з Постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від 25.12.2008 }

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconП о с т а н о в а від 26 липня 1999 р. N 1357 Київ Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
У тексті Правил слово "електропостачальник" в усіх відмінках і формах числа замінено словом
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПостанова від № Київ
Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26. 07. 99 №1357 (Офіційний...
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconНаказ №173 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №379/1404
Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconНаказ №172 від 19. 06. 96 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р за №378/1403 Про затвердження Державних санітарних правил розміщення,
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" наказую
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconНаказ №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р за №1025/8346 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1591 ( ) від 09.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження Змін до Правил користування електричною енергією Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-вр ) та Положення про Національну комісію регулювання
України, затвердженого Указом Президента України від 14. 03. 95 N 213 ( 213/95 )
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconНаказ №779 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за №823/14090 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1591 ( ) від 09.
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) н а к а з у ю
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. №1004
...
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconНаказ №817 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р за №35/10315 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів" { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів №1176 ( ) від 11.
Наказами Міністерства фінансів №1176 ( z1342-06 ) від 11. 12. 2006 №1591 ( z1556-11 ) від 09. 12. 2011 }
П о с т а н о в а n 28 від 31. 07. 96 Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 2 серпня 1996 р за n 417/1442 Про затвердження Правил користування електричною енергією { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження Правил користування електричною енергією 1 Загальні положення 3 > Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін 13
Права, обов’язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом 50
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи