Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 icon

Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947
Скачати 271.74 Kb.
НазваПостанова від 27 листопада 1995 р. N 947
Дата конвертації04.04.2013
Розмір271.74 Kb.
ТипПостанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 27 листопада 1995 р. N 947

Київ


Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду

засобами обліку та регулювання споживання води і

теплової енергії на 1996 - 2007 роки


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від 19.10.98

N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )


З метою забезпечення економного споживання води та теплової енергії у побуті Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996 - 2007 роки (далі - Програма), розроблену Державним комітетом по житлово-комунальному господарству за участю Уряду Автономної Республіки Крим,

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії, Міністерства економіки, Державного комітету у справах містобудування та архітектури, що додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від 19.10.98, N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )


2. Установити, що у 1996 - 2005 роках підлягають обов'язковому оснащенню засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії абонентські вводи багатоповерхових будинків (п'ять поверхів і вище), а до кінця 2007 року

малоповерхові будинки з одночасним у разі можливості впровадженням поквартирного обліку. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від 19.10.98, N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )

3. Міністерствам і відомствам, Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання Програми та створення служб монтажу, обслуговування, ремонту засобів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії та контролю за їх функціонуванням.


4. Покласти на Державний комітет по житлово-комунальному господарству координацію робіт з виконання Програми і надання методичної допомоги у вирішенні питань, пов'язаних з виробництвом і впровадженням засобів обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.


5. Відповідальність за впровадження засобів обліку, теплової енергії і газу покласти на Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.


6. Міністерству статистики за поданням Державного комітету по житлово-комунальному господарству у двомісячний термін запровадити державну статистичну звітність про хід оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.


7. Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії разом з Державним комітетом по житлово-комунальному господарству протягом двох місяців внести Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розроблення та

освоєння виробництва терморегуляторів і приладів - розподілювачів, що встановлюються на опалювальних пристроях у квартирах.


8. Контроль за ходом виконання цієї постанови покласти на Віце-прем'єр міністра України Кінаха А.К.


Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК


Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд.35


Затверджено

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 1995 р. N 947


ПРОГРАМА

поетапного оснащення наявного житлового фонду

засобами обліку витрачання та регулювання

споживання води і теплової енергії на 1996-2002 роки

( Термін виконання Програми продовжено до 2002 року згідно з Постановою КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від 19.10.98 )


( Термін виконання Програми продовжено до 2007 року згідно з Постановою КМ N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )


ВСТУП


Одним з важливих пріоритетів нинішньої економічної політики є реалізація комплексу питань, покликаних забезпечити якнайшвидше подолання енергетичної кризи.

Упродовж багатьох років ефективність функціонування водопровідного і теплового господарств визначалася збільшенням обсягів виробництва і споживання води та теплової енергії, що не стимулювало їх економію. В умовах енергетичної кризи і постійного

зростання вартості енергоносіїв економія цих видів ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи обліку їх споживання. Нині лише промисловим підприємствам та більшості об'єктів соцкультпобуту питна вода подається за показниками приладів обліку. В наявному житловому фонді, де споживається майже 60 відсотків питної води та 41

відсоток теплової енергії, їх облік з використанням відповідних приладів майже не ведеться.

Існуюча система розрахунків населення за користування водою і тепловою енергією, в основу якої покладено залежність обсягів споживання від розміру житлової площі, кількості мешканців квартири та діаметра трубопроводів, не відображає фактичних витрат

їх у побуті, що значно перевищують санітарно-гігієнічні норми.

Так, фактичне споживання води на одного міського жителя становить 328 л/добу, тоді як у розвинутих країнах цей показник дорівнює 150-240 л/добу.

Штучне заниження тарифів на послуги для населення та значне їх підвищення для промислових підприємств не стимулює ні виробників, ні споживачів послуг до економного і раціонального витрачання води та теплової енергії.

У нинішніх умовах назріла об'єктивна необхідність у розробці та реалізації програми повсюдного впровадження приладів обліку і регулювання споживання води та теплової енергії, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. N 483

( 483-95-п ) "Про впровадження засобів обліку витрачання і приладів регулювання споживання води та теплової енергії в побуті".


^ I. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ


В Україні налічується близько 600 тис. будинків державної та колективної власності, з них багатоповерхових (5 поверхів і більше) - 70 тисяч.

Ступінь санітарно-технічного оснащення державного та колективного житлового фонду України характеризується такими даними:

холодне водопостачання і каналізацію мають 92,3 відсотка цього фонду;

гаряче водопостачання - 75,8 відсотка;

центральне опалення - 87,7 відсотка.

Щорічний приріст житлового фонду в середньому дорівнює 1,2 відсотка, або 7460 будинків.

Нині приладами обліку холодної води обладнано тільки 9 відсотків усього житлового фонду, а облік споживання гарячої води та теплової енергії в житлових будинках майже не ведеться.

Централізованим водопостачанням в Україні забезпечені близько 100 тисяч комунально-побутових і соціально-культурних об'єктів, мешканці близько 12,8 млн.квартир та індивідуальних житлових будинків. Всього на побутові потреби використовується 3,7 млрд.куб.метрів води за рік, що становить 44 відсотки загального

відпуску води, 60 відсотків якого споживається населенням.

На опалення наявного житлового фонду в середньому за рік витрачається 70-75 млн.тонн умовного палива, або 1,3-1,4 тонни на одного мешканця, що в 1,5 - 2,2 раза більше, ніж у США, Данії та інших високорозвинутих країнах. При цьому слід враховувати, що в Україні для вироблення теплової енергії використовується переважно природний газ (його частка на ці потреби в загальному обсязі споживання становить 96 відсотків).

За нинішніх умов близько 30 відсотків води втрачається і використовується нераціонально, що потребує додаткових витрат 1,1 млрд.кВт.год електроенергії щорічно. Непродуктивні витрати теплової енергії при транспортуванні її від виробника до споживача в деяких областях становлять до 40 відсотків.

Наведені дані свідчать, що обсяги споживання води і теплової енергії в житловому фонді України та витрати на їх виробництво значно перевищують рівень споживання цих видів ресурсів у розвинутих країнах. Це зумовлює необхідність вжиття відповідних

заходів економії, пріоритетним серед яких є впровадження системи обліку витрачання та регулювання споживання води та теплової енергії в побуті.


^ II. КОНЦЕПЦІЯ ТА МЕТА ПРОГРАМИ


Програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії (далі - Програма) є складовою частиною державної енергозберігаючої політики.

Програма базується на таких основних положеннях:

залучення до виконання завдань Програми всіх міністерств, відомств, органів місцевої державної виконавчої влади, підприємств і організацій, які мають житловий фонд, незалежно від форм власності і їх підпорядкованості;

покладення, в основному, на вітчизняні підприємства і організації функцій забезпечення реалізації Програми необхідними матеріально-технічними ресурсами (промисловим обладнанням, засобами обліку і регулювання, трубопровідною арматурою тощо), науково-дослідними, конструкторськими та проектними розробками,

роботами з монтажу, налагодження і технічного обслуговування систем обліку і регулювання, нормативно-технічним, правовим та економічним механізмами;

поступовий перехід до єдиних економічно обгрунтованих тарифів на воду та теплову енергію для всіх категорій споживачів;

встановлення науково обгрунтованих норм споживання води і теплової енергії та запровадження диференційованих тарифів за нормативне і понаднормативне їх використання;

заборона Урядом, починаючи з другого півріччя 1995 року, введення в експлуатацію житлових будинків, закладів культури, об'єктів соціально-побутового та виробничого призначення без оснащення засобами обліку витрачання та регулювання споживання

води і теплової енергії.


Головною метою Програми є максимальне зменшення потреби держави в енергоресурсах за рахунок скорочення споживання води і теплової енергії, яке становитиме, за підрахунками, на першому етапі (1996 - 1998 роки) 15-20 відсотків, на другому - 30-50 відсотків.

Програмою визначено найбільш ефективний шлях зменшення затрат на впровадження засобів обліку.


Наявний житловий фонд


На першому етапі запроваджується побудинковий облік споживання води та теплової енергії. Оснащенню лічильниками підлягає майже 300 тис. багатоквартирних будинків, з яких у першу чергу, в 1996 - 1998 роках, обладнуються 70 тис. Багатоповерхових (5 поверхів і вище) будинків.

На другому етапі оснащуються лічильниками квартири наявного житлового фонду.

За наявності коштів оснащення квартир лічильниками провадиться одночасно з оснащенням ними будинків.


Нове будівництво


Відповідно до рішень Уряду, починаючи з другого півріччя 1995 р., оснащення будинків та квартир у ході нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду є обов'язковим.

Витрати на обладнання засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії для одного будинку в середньому становлять 697,6 млн.карбованців.

Вартість оснащення засобами обліку споживання холодної та гарячої води однієї квартири становить 18 млн.карбованців.

Обладнання протягом 1996-2000 років засобами обліку інженерних вводів 70 тис. багатоповерхових будинків і 230 тис. дво- чотириповерхових будинків дасть змогу забезпечити контроль за втрачанням близько 90 відсотків ресурсів.

В результаті реалізації програми щорічна економія ресурсів може становити:

води - 570 млн.куб.метрів;

теплової енергії - 16,3 млн.Гкал;

електроенергії - 700 млн.кВт.год;

природного газу - 1,2 млрд.куб.метрів.


За рахунок зниження витрат цих ресурсів обсяги інвестицій на будівництво нових об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства зменшаться на 98,3 трлн.крб., теплоенергетики - 16,2 трлн.крб., енергетики - 14,4 трлн.карбованців. Ці кошти можуть

бути спрямовані на відновлення інженерних мереж, які перебувають в аварійному стані, та на технічне переоснащення і реконструкцію діючих об'єктів.


^ III. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ


1. ОБСЯГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ВИТРАЧАННЯ ТА

РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ВОДИ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ УСТАНОВЛЕННЯ, ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ,

^ РЕМОНТУ І КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ


Завдання щодо впровадження засобів обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії (далі - лічильники) на 1996 - 2000 роки для нового будівництва та реконструкції житла і оснащення наявного житлового фонду наведено в таблицях N 1 і N 2.

Фінансування впровадження лічильників води та теплової енергії в побуті здійснюється за рахунок цільових фондів, що утворюються Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. N 483.

Установлення, технічне обслуговування, ремонт і контроль за функціями лічильників здійснюється спеціалізованими організаціями та підприємствами, які мають відповідну ліцензію.

Установлення лічильників виконується за типовими проектними рішеннями. Допускається установлення лічильників за індивідуальними проектними рішеннями, розробленими відповідно до нормативно-технічних вимог або вимог заводу-виготовлювача.

У ході створення мережі спеціалізованих служб для встановлення лічильників та їх обслуговування максимально використовуватимуться наявні потужності ремонтно-будівельних та метрологічних служб житлово-комунального господарства та інших міністерств і відомств.

Дані про обладнання житлового фонду лічильниками, обсяги їх впровадження на цих об'єктах незалежно від їх відомчого підпорядкування включаються до квартальної та річної державної статистичної звітності.

Установлені на об'єктах житлового фонду лічильники перебувають у віданні власника житлового фонду, або за його дорученням - у виконавців комунальних послуг. Згідно з нормативними вимогами вони підлягають періодичній державній

повірці як у процесі експлуатації, так і після ремонту.


Ремонт, обслуговування та повірка приладів обліку під час експлуатації виконуються за рахунок власника житлового фонду.


^ 2. ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ВИТРАЧАННЯ

ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЖИВАННЯ ВОДИ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ


Вибір типу і конструкції виробів


Програмою передбачається впровадження типів лічильників, які відповідають міжнародним стандартам і позитивно зарекомендували себе під час експлуатації. Це переважно крильчаті лічильники води та ультразвукові лічильники теплової енергії і води. В подальшому впроваджуватимуться конструкції лічильників, які

забезпечуватимуть дистанційну реєстрацію показань.


Задоволення потреби в лічильниках


Згідно із Державною програмою, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 р. N 421 ( 421-94-п ), освоєння виробництва лічильників води і теплової енергії та регуляторів температури здійснюється підприємствами

машинобудівного комплексу та інших відомств.

Потребу в лічильниках наведено в таблицях N 3 - 5.

У разі відставання виготовлення лічильників вітчизняними заводами-виготовлювачами від потреби в них недостатня їх кількість компенсуватиметься за рахунок імпорту, а у разі перевиробництва - експортуватиметься заводами-виготовлювачами до інших країн.

В Україні не розробляються і не випускаються терморегулятори і прилади-розподілювачі, які встановлюються на опалювальних пристроях у квартирах і дають додаткову економію теплової енергії в розмірі 10 - 15 відсотків. Тому для розв'язання проблеми у повному обсязі в найближчі роки Держжитлокомунгоспом і

Мінмашпромом буде організовано розробку і підготовку виробництва

цих приладів.

Наявні виробничі потужності для випуску електронних регуляторів температури, які встановлюються на вводах у будинки, на першому етапі задовольнять потребу в регулюванні теплової енергії. В подальшому передбачається розширити обсяги випуску цих приладів.

Таблиця N 1 (у редакції постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1957

( 1957-2002-п )


ЗАВДАННЯ

щодо впровадження у наявному житловому фонді засобів

обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

на 2002-2007 роки (будинковий облік)


Лічильники холодної води

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Кількість |Фактично|Кількість багатоквартирних будинків, які |З них підлягають оснащенню

Регіон |багатоквар- |оснащено| доцільно оснастити |будинки 5-поверхові і вищі

|тирних |будинків| |

|будинків,які |засобами|-----------------------------------------+-----------------------------

|мають |обліку |усього|у тому числі за роками |усього|у тому числі за роками

|централі- |на | |----------------------------------| |----------------------

|зоване |1 січня | |2002|2003 |2004 |2005 |2006 |2007 | |2002|2003 |2004 |2005

|холодне |2002 р. | | | | | | | | | | | |

|водопостача- |(за | | | | | | | | | | | |

|ння на |даними | | | | | | | | | | | |

|1 січня |стат- | | | | | | | | | | | |

|2002 р. |звітно- | | | | | | | | | | | |

|-------------|сті, | | | | | | | | | | | |

|усього|у тому|форма | | | | | | | | | | | |

| |числі |N1- | | | | | | | | | | | |

| |5-по- |прилади)| | | | | | | | | | | |

| |вер- | | | | | | | | | | | | |

| |хові і| | | | | | | | | | | | |

| |вищі | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Усього 209735 68155 59024 136336 4869 25820 26671 26948 27591 24437 41077 3077 12418 13822 11760


Автономна

Республіка Крим 8791 3603 1575 7216 150 1200 1372 1416 1750 1328 3072 150 1200 1372 350


Області:


Вінницька 6487 1556 1956 4523 100 800 900 900 1000 823 423 100 132 105 86


Волинська 2272 832 372 1654 100 200 400 300 333 321 623 100 190 166 167


Дніпропет-

ровська 16453 6020 3275 13178 300 2392 2393 2393 3000 2700 4800 300 1400 2000 1100


Донецька 20051 8227 8996 8020 160 1604 1406 1808 1700 1342 4378 160 1152 1314 1752


Житомирська 5126 1373 1583 3510 120 678 703 756 753 500 1001 100 272 300 329


Закарпатська 4532 961 786 3746 300 800 800 800 800 246 764 55 200 254 255


Запорізька 9530 3624 2970 6560 300 1400 1400 1400 1060 1000 1687 60 560 567 500


Івано-

Франківська 5543 1427 1394 4149 150 800 800 800 850 749 743 38 258 247 200


Київська 5418 2049 1775 1427 128 233 350 350 200 166 896 128 233 300 235


Кіровоградська 1605 1163 1157 420 78 80 87 120 35 20 356 77 72 87 120


Луганська 16631 4114 3028 7509 200 1347 1553 1553 1500 1356 2414 74 805 935 600


Львівська 16828 3050 3732 13096 150 3000 3000 3000 2000 1946 2601 150 820 820 811


Миколаївська 3974 1129 798 487 80 90 100 100 100 17 313 75 78 80 80


Одеська 18853 3352 6586 12267 1000 2300 2300 2300 2300 2067 1261 315 315 315 316


Полтавська 7743 2100 2925 4818 120 840 900 950 1000 1008 1598 100 475 510 513


Рівненська 2485 872 945 1540 90 200 200 275 385 390 613 42 200 185 186


Сумська 3533 1843 600 2933 10 500 500 500 723 700 1510 10 500 500 500


Тернопільська 2191 728 1377 814 100 165 165 165 128 91 282 24 62 93 103


Харківська 22230 5096 2689 19541 300 3414 3414 3414 4414 4585 2500 300 720 720 760


Херсонська 3370 1349 99 3245 16 610 610 610 610 789 1344 2 431 436 475


Хмельницька 3159 1768 447 2712 58 617 617 617 500 303 1539 58 494 494 493


Черкаська 2700 1348 429 2271 60 400 401 410 500 500 1160 60 350 370 380


Чернівецька 4366 554 1389 2977 102 500 600 600 600 575 408 102 102 102 102


Чернігівська 3521 1449 1182 2339 80 450 500 423 600 286 1186 80 297 400 409


м. Київ 9808 7539 6053 3755 600 900 900 688 450 217 2888 400 900 900 688


м. Севастополь 2535 1029 906 1629 17 300 300 300 300 412 717 17 200 250 250


Продовження таблиці N 1


ЗАВДАННЯ

щодо впровадження у наявному житловому фонді засобів обліку

та регулювання споживання води і теплової енергії

на 2002-2007 роки (будинковий облік)


Лічильники гарячої води

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Кількість |Фактично|Кількість багатоквартирних будинків, які |З них підлягають оснащенню

Регіон |багатоквар- |оснащено| доцільно оснастити |будинки 5-поверхові і вищі

|тирних |будинків| |

|будинків,які |засобами|-----------------------------------------+-----------------------------

|мають |обліку |усього|у тому числі за роками |усього|у тому числі за роками

|централі- |на | |----------------------------------| |----------------------

|зоване |1 січня | |2002|2003 |2004 |2005 |2006 |2007 | |2002|2003 |2004 |2005

|гаряче |2002 р. | | | | | | | | | | | |

|водопостача- |(за | | | | | | | | | | | |

|ння на |даними | | | | | | | | | | | |

|1 січня |стат- | | | | | | | | | | | |

|2002 р. |звітно- | | | | | | | | | | | |

|-------------|сті, | | | | | | | | | | | |

|усього|у тому|форма | | | | | | | | | | | |

| |числі |N1- | | | | | | | | | | | |

| |5-по- |прилади)| | | | | | | | | | | |

| |вер- | | | | | | | | | | | | |

| |хові і| | | | | | | | | | | | |

| |вищі | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Усього 88949 51580 4864 75108 1922 14733 17491 18185 12217 10560 44185 1708 11845 15146 15486


Автономна

Республіка Крим 4899 3603 79 4820 100 1150 1150 1166 505 749 3566 100 1150 1150 1166


Області:


Вінницька 4290 1532 49 4214 30 750 850 850 884 850 1456 30 360 566 500


Волинська 550 507 49 456 30 108 148 150 12 8 436 30 108 148 150


Дніпропет-

ровська 9069 5348 246 8823 100 1800 1800 1900 1835 1388 5316 100 1729 1729 1758


Донецька 5731 4987 235 2625 250 451 775 977 100 72 2253 50 451 775 977


Житомирська 1305 538 84 1221 20 206 211 300 260 224 483 20 123 160 180


Закарпатська 903 822 15 888 10 280 280 280 20 18 820 10 263 274 273


Запорізька 3639 2866 644 2995 232 730 730 800 400 103 2492 232 730 730 800


Івано-

Франківська 1812 938 216 1596 40 305 350 350 350 201 809 40 270 300 199


Київська 2573 1956 453 473 30 118 118 118 50 39 338 16 104 104 114


Кіровоградська 388 375 41 347 25 86 120 116 0 0 347 25 86 120 116


Луганська 6549 2550 147 3338 100 612 831 892 695 208 1949 100 600 757 492


Львівська 2432 2204 191 2241 60 660 660 720 70 71 2100 60 660 660 720


Миколаївська 1861 846 148 424 40 40 50 94 100 100 224 40 40 50 94


Одеська 4085 2130 134 3951 100 720 740 750 820 821 2000 100 600 650 650


Полтавська 5068 1900 185 4873 30 950 950 960 990 993 1800 30 510 630 630


Рівненська 615 501 86 529 10 150 150 150 35 34 430 10 140 140 140


Сумська 2626 1603 200 2426 20 456 490 490 490 480 1450 20 450 490 490


Тернопільська 502 424 93 398 5 142 143 100 5 3 390 5 142 143 100


Харківська 14609 4797 109 14500 200 2860 2860 2860 2860 2860 4696 200 1200 1500 1796


Херсонська 918 860 20 885 10 290 290 275 20 0 846 10 280 281 275


Хмельницька 1012 1012 134 878 10 277 300 291 0 0 878 10 277 300 291


Черкаська 1014 845 105 909 10 220 250 260 90 79 740 10 220 250 260


Чернівецька 490 423 19 471 30 120 130 140 31 20 420 30 120 130 140


Чернігівська 1434 1134 187 1247 20 318 370 370 100 69 1072 20 318 369 365


м. Київ 8120 5850 990 7130 400 634 2390 2426 800 480 5850 400 634 2390 2426


м. Севастополь 2455 1029 5 2450 10 300 355 400 695 690 1024 10 280 350 384


ЗАВДАННЯ

щодо впровадження у наявному житловому фонді засобів обліку та

регулювання споживання води і теплової енергії

на 2002-2007 роки (будинковий облік)


Лічильники теплової енергії та регулятори температури

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Кількість |Фактично|Кількість багатоквартирних будинків, які |З них підлягають оснащенню

Регіон |багатоквар- |оснащено| доцільно оснастити |будинки 5-поверхові і вищі

|тирних |будинків| |

|будинків,які |засобами|-----------------------------------------+-----------------------------

|мають |обліку |усього|у тому числі за роками |усього|у тому числі за роками

|централі- |на | |----------------------------------| |----------------------

|зоване |1 січня | |2002|2003 |2004 |2005 |2006 |2007 | |2002|2003 |2004 |2005

|опалення |2002 р. | | | | | | | | | | | |

|на 1 січня |(за | | | | | | | | | | | |

|2002 р. |даними | | | | | | | | | | | |

|-------------|стат- | | | | | | | | | | | |

|усього|у тому|звітно- | | | | | | | | | | | |

| |числі |сті, | | | | | | | | | | | |

| |5-по- |форма | | | | | | | | | | | |

| |вер- |N1- | | | | | | | | | | | |

| |хові і|прилади)| | | | | | | | | | | |

| |вищі | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Усього 147846 64991 10390 134428 3256 23677 29467 30877 25426 21725 57644 3196 14872 19647 19929


Автономна

Республіка Крим 5150 3603 1100 4050 300 1100 1050 1100 250 250 2822 300 900 922 700


Області:


Вінницька 5993 1532 192 5801 40 1500 1520 1541 734 466 1374 40 345 580 409


Волинська 1399 701 157 1242 25 284 350 250 200 133 673 25 190 260 198


Дніпропет-

ровська 9453 5348 512 8941 100 1935 2100 2100 1500 1206 5220 100 1500 1800 1820


Донецька 19398 8227 867 18531 182 2000 4000 5000 4349 3000 7686 147 1726 2900 2913


Житомирська 4132 1054 302 2877 30 761 726 698 400 262 952 30 288 350 284


Закарпатська 1860 961 48 1812 20 390 390 390 370 252 956 10 319 319 308


Запорізька 9127 3624 526 8601 400 1580 1600 1600 1600 1821 3294 400 810 810 1274


Івано-

Франківська 2970 1427 143 2788 50 595 650 600 550 343 1306 50 435 600 221


Київська 4361 1891 523 2512 200 428 480 480 464 460 1519 200 400 450 469


Кіровоградська 893 803 356 537 70 129 150 165 23 0 512 70 129 150 163


Луганська 11735 4114 97 11638 150 1500 2588 2500 2500 2400 3960 150 867 1460 1483


Львівська 4814 2977 888 3926 400 782 782 782 782 398 2179 400 570 580 629


Миколаївська 2984 953 208 2423 80 150 500 600 550 543 782 65 150 337 230


Одеська 4309 2130 368 3941 100 657 757 757 835 835 1965 100 560 600 705


Полтавська 6162 2140 263 5899 90 1000 1200 1200 1200 1209 2000 90 630 640 640


Рівненська 1718 1014 155 1563 20 289 320 320 310 304 860 20 266 287 287


Сумська 3189 1803 357 2527 25 500 500 550 502 450 1544 25 500 500 519


Тернопільська 1376 661 161 1215 8 82 205 300 310 310 592 8 82 205 297


Харківська 22148 5108 498 21650 300 4270 4270 4270 4270 4270 4700 300 1460 1460 1480


Херсонська 2507 1384 345 2110 29 449 449 449 449 285 1150 29 367 370 384


Хмельницька 2462 1768 201 2261 30 525 560 560 318 268 1621 30 512 550 529


Черкаська 4423 1495 371 4052 40 850 850 850 750 712 1000 40 250 350 360


Чернівецька 887 554 27 860 40 187 187 187 150 109 554 40 160 170 184


Чернігівська 2351 1449 274 2077 50 400 473 528 400 226 1287 50 322 387 528


м. Київ 9510 7241 1294 8216 400 874 2350 2640 1200 752 6264 400 874 2350 2640


м. Севастополь 2535 1029 157 2378 77 460 460 460 460 461 872 77 260 260 275


( Таблиця 1 в редакції Постанов КМ N 1657 ( 1657-98-п ) від

19.10.98, N 1957 ( 1957-2002-п ) від 25.12.2002 )

Таблиця N 2


Завдання щодо впровадження засобів обліку витрачання

та регулювання споживання води і теплової енергії

на 1996 - 2000 роки

(поквартирний облік)


(одиниць)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Завдання щодо впровадження (за роками)

|———————————————————————————————————————————————

Р е г і о н | лічильників холодної води

|———————————————————————————————————————————————

| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Автономна

Республіка Крим 40277 52917 61980 70460 83053


Області:

Вінницька 11116 14605 17107 19447 22923

Волинська 8710 11444 13404 15238 17961

Дніпропетровська 31043 40785 47771 54307 64013

Донецька 65721 86346 101135 114971 135520

Житомирська 19249 25290 29621 33674 39692

Закарпатська 6266 8232 9642 10961 12920

Запорізька 20192 26528 31072 35323 41636

Івано-Франківська 8861 11642 13636 15502 18272

Київська 16754 22012 25782 29310 34548

Кіровоградська 9518 12505 14647 16650 19626

Луганська 38232 50230 58834 66883 78837

Львівська 22744 29881 34999 39788 46899

Миколаївська 15295 20095 23537 26757 31539

Одеська 27039 35524 41609 47301 55755

Полтавська 14825 19478 22814 25935 30570

Рівненська 7855 10320 12088 13742 16198

Сумська 14436 18966 22215 25254 29767

Тернопільська 6150 8080 9464 10759 12682

Харківська 29868 39241 45962 52250 61589

Херсонська 20809 27339 32022 36403 42909

Хмельницька 8493 11158 13070 14858 17513

Черкаська 11724 15403 18042 20510 24175

Чернігівська 13059 17158 20097 22846 26929

Чернівецька 9176 12056 14121 16052 18921

м.Київ 8302 10908 12776 14524 17119

м.Севастополь 2741 3602 4219 4796 5653


Разом 488455 641745 751667 854499 1007221


—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Завдання щодо впровадження (за роками)

|———————————————————————————————————————————————

Р е г і о н | лічильників гарячої води

|———————————————————————————————————————————————

| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Автономна

Республіка Крим 26256 34006 41473 46363 53785


Області:

Вінницька 7247 9386 11447 12796 14845

Волинська 5678 7354 8969 10027 11632

Дніпропетровська 20237 26210 31966 35734 41455

Донецька 42842 55489 67674 75652 87763

Житомирська 12548 16252 19821 22158 25705

Закарпатська 4085 5290 6452 7213 8367

Запорізька 13163 17048 20792 23243 26964

Івано-Франківська 5776 7482 9124 10200 11833

Київська 10922 14146 17252 19286 22373

Кіровоградська 6205 8036 9801 10956 12710

Луганська 24923 32280 39368 44010 51055

Львівська 14826 19203 23419 26181 30372

Миколаївська 9971 12914 15749 17606 20425

Одеська 17626 22829 27842 31124 36107

Полтавська 9664 12517 15266 17066 19797

Рівненська 5121 6632 8089 9042 10490

Сумська 9410 12188 14865 16617 19277

Тернопільська 4009 5193 6333 7079 8213

Харківська 19470 25218 30755 34381 39885

Херсонська 13565 17569 21427 23953 27788

Хмельницька 5537 7171 8745 9777 11342

Черкаська 7643 9899 12072 13496 15656

Чернігівська 8513 11026 13447 15033 17439

Чернівецька 5982 7747 9449 10563 12254

м.Київ 5412 7010 8549 9557 11087

м.Севастополь 1787 2315 2823 3156 3661


Разом 318416 412407 502969 562268 652278


—————————————————————————————————————————————————————————————————

| Завдання щодо впровадження (за роками)

|———————————————————————————————————————————————

Р е г і о н | Терморегуляторів, приладів-розподілювачів

|———————————————————————————————————————————————

| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Автономна

Республіка Крим 66275 85797 91213 108081 122471


Області:

Вінницька 18292 23680 25175 29831 33802

Волинська 14333 18555 19726 23374 26486

Дніпропетровська 51082 66128 70302 83304 94394

Донецька 108144 139997 148835 176359 199839

Житомирська 31674 41004 43592 51654 58531

Закарпатська 10310 13347 14190 16814 19052

Запорізька 33225 43012 45727 54184 61397

Івано-Франківська 14581 18876 20068 23779 26945

Київська 27569 35690 37943 44959 50945

Кіровоградська 15662 20275 21555 25541 28941

Луганська 62911 81441 86583 102595 116254

Львівська 37425 48448 51507 61032 69157

Миколаївська 25168 32581 34638 41044 46508

Одеська 44492 57597 61233 72557 82217

Полтавська 24395 31580 33574 39783 45080

Рівненська 12926 16733 17790 21079 23886

Сумська 23754 30751 32692 38738 43895

Тернопільська 10120 13101 13928 16504 18701

Харківська 49147 63624 67640 80149 90820

Херсонська 34241 44327 47125 55840 63274

Хмельницька 13975 18092 19234 22791 25825

Черкаська 19292 24974 26551 31461 35649

Чернігівська 21489 27819 29575 35044 39710

Чернівецька 15099 19547 20780 24623 27902

м.Київ 13661 17685 18801 22278 25244

м.Севастополь 4511 5840 6208 7356 8336


Разом 803756 1040499 1106183 1310754 1485261


Таблиця N 3


Потреба в засобах обліку витрачання та регулювання

споживання води і теплової енергії на 1996 - 2000 роки


Лічильники холодної води


(одиниць)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр | 1 9 9 6 р і к | 1 9 9 7 р і к

(міліме-|————————————————————————————+———————————————————————————

трів) | план | план | +,- | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до |виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби | тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————————————————————————————————

10 100000 230000 -130000 100000 300000 -200000

15 251000 258455 -7455 300000 341745 -41745

20 201000 6554 194446 250000 6554 243446

25 500 2566 -2066 1000 2566 -1566

32 3100 4515 -1415 4000 4515 -515

40 57800 6873 50927 59000 6873 52127

50 2800 14435 -11635 5000 14435 -9435

65 1300 5670 -4370 3000 5670 -2670

80 1300 8397 -7097 3000 8397 -5397

100 1300 11274 -9974 3000 11274 -8274

150 1100 36 1064 2000 36 1964


Разом 621200 548775 72425 730000 702064 27936


—————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр | 1 9 9 8 р і к | 1 9 9 9 р і к

(міліме-|————————————————————————————+———————————————————————————

трів) | план | план | +,- | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до |виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби | тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————————————————————————————————

10 100000 350000 -250000 100000 400000 -300000

15 350000 401667 -51667 450000 454499 -4499

20 300000 6554 293446 400000 6554 393446

25 1000 2566 -1566 1500 2566 -1066

32 6500 4515 1985 8500 4515 3985

40 60000 6873 53127 62000 6873 55127

50 6000 14435 -8435 8000 14435 -6435

65 4000 5670 -1670 6000 5670 -330

80 4000 8397 -4397 6000 8397 -2397

100 4000 11274 -7274 6000 11274 -5274

150 3000 36 2964 5000 36 4964


Разом 838500 811986 26514 1053000 914818 138182


—————————————————————————————————————

Діаметр | 2 0 0 0 р і к

(міліме-|————————————————————————————

трів) | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————

10 100000 500000 -400000

15 450000 507221 -57221

20 400000 6554 393446

25 1500 2566 -1066

32 8500 4515 3985

40 62000 6873 55127

50 8000 14435 -6435

65 6000 5670 330

80 6000 8397 -2397

100 6000 11274 -5274

150 5000 36 4964


Разом 1053000 1067540 -14540


Таблиця N 4


Потреба в засобах обліку витрачання та регулювання

споживання води і теплової енергії на 1996 - 2000 роки


Лічильники гарячої води


(одиниць)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр | 1 9 9 6 р і к | 1 9 9 7 р і к

(міліме-|————————————————————————————+———————————————————————————

трів) | план | план | +,- | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до |виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби | тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————————————————————————————————

10 50000 100000 -50000 50000 150000 -100000

15 175000 218416 -43416 185000 262407 -77407

20 150000 2248 147752 160000 2248 157752

25 500 480 20 1000 480 520

32 2500 8968 -6468 3500 8968 -5468

40 31500 5341 26159 32500 5341 27159

50 2300 12368 -10068 4500 12368 -7868

65 1300 3454 -2154 3000 3454 -454

80 1300 7777 -6477 3000 7777 -4777

100 1300 7397 -6097 3000 7397 -4397

150 800 800 2000 2000


Разом 416500 366449 50051 447500 460440 -12940


—————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр | 1 9 9 8 р і к | 1 9 9 9 р і к

(міліме-|————————————————————————————+———————————————————————————

трів) | план | план | +,- | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до |виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби | тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————————————————————————————————

10 50000 200000 -150000 50000 250000 -200000

15 225000 302969 -77969 275000 312268 -37268

20 200000 2248 197752 250000 2248 247752

25 1000 480 520 1500 480 1020

32 4500 8968 -4468 5500 8968 -3468

40 33500 5341 28159 34500 5341 29159

50 6000 12368 -6368 8500 12368 -3868

65 4000 3454 546 6000 3454 2546

80 4000 7777 -3777 6000 7777 -1777

100 4000 7397 -3397 6000 7397 -1397

150 3000 3000 5000 5000


Разом 535000 551002 -16002 648000 601301 37699


—————————————————————————————————————

Діаметр | 2 0 0 0 р і к

(міліме-|————————————————————————————

трів) | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————

10 50000 300000 -250000

15 375000 352278 22722

20 350000 2248 347752

25 1500 480 1020

32 5500 8968 -3468

40 34500 5341 29159

50 8500 12368 -3868

65 6000 3454 2546

80 6000 7777 -1777

100 6000 7397 -1397

150 5000 5000


Разом 848000 700311 147689


Таблиця N 5


Потреба в засобах обліку витрачання та регулювання

споживання води і теплової енергії на 1996 - 2000 роки


Лічильники теплової енергії і регулятори температури


(одиниць)

—————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр | 1 9 9 6 р і к | 1 9 9 7 р і к

(міліме-|————————————————————————————+———————————————————————————

трів) | план | план | +,- | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до |виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби | тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————————————————————————————————

20 397 -397 397 -397

25 9056 -9056 9056 -9056

32 4000 9214 -5214 5500 9214 -3714

40 5100 6587 -1487 6500 6587 -87

50 5600 11975 -6375 7500 11975 -4475

65 4600 2250 2350 6000 2250 3750

80 3200 8353 -5153 4000 8353 -4353

100 3200 8420 -5220 4000 8420 -4420

150 2000 2000 2000 2000

200 1100 1100 1000 1000


Разом 28800 56249 -27452 36500 56249 -19752


—————————————————————————————————————————————————————————————————

Діаметр | 1 9 9 8 р і к | 1 9 9 9 р і к

(міліме-|————————————————————————————+———————————————————————————

трів) | план | план | +,- | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до |виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби | тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————————————————————————————————

20 397 -397 397 -397

25 9056 -9056 9056 -9056

32 11000 9214 1786 13500 9214 4286

40 10000 6587 3413 12500 6587 5913

50 11000 11975 -975 13500 11975 1525

65 9000 2250 6750 11000 2250 8750

80 6000 8353 -2353 9000 8353 647

100 6000 8420 -2420 9000 8420 580

150 4200 4200 6500 6500

200 1200 1200 1500 1500


Разом 58400 56249 2148 76500 56249 20248


—————————————————————————————————————

Діаметр | 2 0 0 0 р і к

(міліме-|————————————————————————————

трів) | план | план | +,-

|виробниц-|впровад-| до

| тва |ження |потреби

—————————————————————————————————————

20 397 -397

25 9056 -9056

32 13500 9214 4286

40 12500 6587 5913

50 13500 11975 1525

65 11000 2250 8750

80 10000 8353 1647

100 10000 8420 1580

150 7000 7000

200 2000 2000


Разом 79500 56249 23248Схожі:

Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconКабінет міністрів україни постанова від 23 травня 2012 р. №492
Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. №213 та від 23 листопада...
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconПостанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби" (зп україни, 1994 р., N 8, ст. 213)
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 758 "Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби" (зп...
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconПостанова від 18 квітня 1996 р. N 429
Виплата залишку грошової компенсації за 1995 рік за час позбавлення волі реабілітованого, що належить до виплати протягом
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconЗ а к о н у к р а ї н и про оплату праці ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1995, n 17, ст. 121 ) { Вводиться в дію Постанова
Додатково див. Рішення Конституційного Суду n 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22. 05. 2008 }
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconРозпорядження 01 листопада 2011 року №634 Про організацію проведення приписки до призовної дільниці Лозівського міськвійськкомату громадян 1995 року народження
Закону України «Про військовий обов’язок І військову службу» від 04. 04. 2006 року №3597-іу та необхідністю забезпечення своєчасної...
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconЗатверджено начальник управління соціального захисту населення райдержадміністраціїї
Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 10. 1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат...
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconПостанова від 23 листопада 2011 р. N 1210 Київ
Затвердити Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що додається
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconПостанова від 30 листопада 2011 р. №1232
Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,...
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconПостанова від 30 листопада 2011 р. N 1232
Затвердити Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,...
Постанова від 27 листопада 1995 р. N 947 iconПостанова кабінету міністрів україни від 18 листопада 2009р. №1223
Про затвердження розмірів тарифів на проведення експертизи, яка є підставою для державної реєстрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи