Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую icon

Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую
Скачати 78.69 Kb.
НазваЗатверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую
Дата конвертації11.05.2013
Розмір78.69 Kb.
ТипПротокол

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник районного управління

освіти Ленінської у місті Харкові ради

___________________В.О.Євтушенко

«____»_______________________


ПОГОДЖУЮ

Заступник начальника Головного

Управління освіти і науки

Харківської облдержадміністрації

____________Г.В. Михайленко

«____»__________________________


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Гуртка здорового способу життя

«ГАРМОНІЯ І ДОСКОНАЛІСТЬ»

Центру дитячої та юнацької творчості №5

Харківської міської ради


^ Автор – укладач: «Погоджено»

Єгорова Наталія Олександрівна, На засіданні методичної ради

Керівник гуртка ЦДЮТ №5 ЦДЮТ №5 Харківської міської ради

Харківської міської ради Протокол №5 від 15.12.2009


Рекомендовано методичною радою

Управління освіти Ленінської

районної у м. Харкові ради

Протокол № 3 від 12.01.2010


Програму рекомендовано до використання

кафедрою педагогіки факультету ХНУ ім. Каразіна


Схвалено експертною радою Головного

Управління освіти і науки

Протокол №_____від_____20____


Харків

2010 рік

Рецензія

на робочу навчальну програму гуртка

здорового способу життя «Гармонія і Досконалість» ЦДЮТ №5

Харківської міської ради.


Робоча навчальна програма Єгорової Наталії Олександрівни, керівника гуртка здорового способу життя - «Гармонія і Досконалість», для дітей 1-6 класів, розрахована для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, яка є доповненням до навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти та науки України, та до вимог реального життя, враховуючи недостатній рівень стану здоров'я підростаючого покоління в Україні.

Ця програма гуртка допоможе педагогам у вихованні гармонійної особистості, формуванні ціннісного ставлення до Світу, Природи, Людини. У дітях повинен активізуватись творець, з'явитися бажання пізнати себе, свої внутрішні можливості, реалізувати їх з користю для оточуючих. Програма містить комплексні знання для реального оздоровлення дітей. Вивчаючи програму «Гармонія і Досконалість», діти підвищать своє духовне, фізичне, інтелектуальне здоров'я. Автор програми «Гармонія і Досконалість» є практичним спеціалістом щодо організації здорового способу життя протягом багатьох років. Особистий життєвий досвід з організації здорового способу життя, практичні навики дозволяють автору програми ефективно проводити заняття з дітьми, передавати їм теоретичні та практичні знання, щоб досягти істинного здоров'я. - основна задача програми гуртка здорового способу життя «Гармонія і Досконалість».

Основним завданням програми гуртка здорового способу життя «Гармонія і Досконалість» є виховання у дітей постійного прагнення

вдосконалювати духовне, фізичне, інтелектуальне здоров'я. Якраз, це завдання на сучасному етапі розвитку цивілізації допоможе підростаючому поколінню стати здоровими, гармонійно розвиненими, творчими особистостями.

Програма своєчасна, актуальна, використовує сучасні форми і методи, що сприяють розвитку потенціалу духовних, творчих і фізичних можливостей дітей. Інтерактивні методи сприяють більш глибокому засвоєнню дітьми основ правил здорового способу.

Програма гуртка змістовна, комплексна, що формує прагнення особистості щодо гармонійного ставлення до себе та оточуючих, розвивати вміння вдосконалювати свої фізичні можливості. Актуальна методика програми передбачає участь батьків у проведенні занять гуртка, що допомагає створити доброзичливу атмосферу-у стосунках між батьками і дітьми, дозволяє вирішити внутрішні сімейні проблем.

Майбутнє України будуть створювати діти, які живуть сьогодні. У тому наскільки вони будуть здорові, буде залежати благополуччя нашої держави. Програма гуртка здорового способу життя «Гармонія і Досконалість» обов'язково внесе свій гідний вклад в оздоровлення наших дітей, допоможе оволодіти їм з дитинства навичками здорового способу життя, постійно прагнути духовного та фізичного вдосконалення, стати істинно здоровими, шанобливо ставитися до свого здоров'я, бути культурними, щирими, люблячими, красивими та достойними людьми.


Рецензент

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки

факультету психології

Харківського національного

університету ім. В.Н.Каразіна (І. О. Ковальова)


Зміст програми

1. Зміст -------------------------------------------------------------------4 сторінка №

2. Рецензія на програму-----------------------------------------------2-3

3. І. Пояснювальна записка-------------------------------------------5

4. ІІ. Навчально-тематичний план---------------------------------- 6

5.ІІІ. Зміст навчальної прграми------------------------------------- 7-12

6.ІУ. Основні вимоги до знань умінь та навичок. Прогнозований

результат програми гуртка здорового способу життя «Гармонія і«Досконалість» - початковий рівень, один рік навчання для дітей 1-3 класу------- 13

7. У. Прогнозований результат програми гуртка здорового способу життя «Гармонія і Досконалість» - початковий рівень, один рік навчання для дітей

4-6 класу-------------- 14

8. УІ. Прогнозований результат та методи його діагностики по

закінченні реалізації програми-------------------------------------15

7.Використана література--------------------------------------------16-17

9.Додатки:---------------------------------------------------------------18

- рекомендації щодо роботи над програмою-------------------- 19-21

- методичні рекомендації щодо реалізації програми------------22-23

- рекомендації щодо перевірки та оцінювання знань, досягнень учнів--24-26

- інтерактивні форми і методи навчання у гуртку здорового способу життя «ГАРМОНІЯ і ДОСКОНАЛІСТЬ»----------------------------------27-28

- Секрети істинного здоров’я----------------------------------------29-30


I Пояснювальна записка.

Робоча програма занять гуртка здорового способу життя «Гармонія і Досконалість» сприяє вихованню фізично здорових, етично розвинених, високоморальних, бадьорих, життєвостійких дітей, які вже в ранньому дитинстві розкривають свої творчі здібності. У зв'язку з цим підібрано навчальний матеріал, метою якого є розвиток фізичного, соматичного, психо-емоційного і морального здоров'я вихованців.

Заняття за програмою гуртка здорового способу життя «Гармонія і Досконалість» допоможуть дітям у здобутті знань щодо до організації здорового способу життя та сприятимуть збереженню та примноженню здоров'я, налагодять дитину розкрити свої внутрішні можливості, фізично зміцнити своє тіло, глибше пізнати себе, реалізувати індивідуальні особливості шляхом турботи про власне фізичне і моральне здоров'я та індивідуальний розвиток; шляхом турботи про навколишнє середовище і збереження Природи, турботи про збереження на Землі Порядку, Гармонії і Рівноваги. Здорова людина - це не тільки відсутність хвороб, а й високий рівень пристосувальних можливостей, добре психологічне самопочуття, добробут і гарні соціальні стосунки. Саме тому до програми гуртка включено матеріали з різних галузей наук та дисциплін, таких як: біологія, хімія, фізкультура, етика, які сприяються на знання дітей та їх власний досвід.

Програма гуртка є комплексною і розрахована на організацію занять з дітьми віком від 6-ти до 12 років. На початковому (один рік навчання) та основному (один рік начання) освітніх рівнях враховуються вікові особливості учнів.

Діяльність гуртка початкового рівня спрямована на загальний розвиток учнів, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. Заняття гуртка основного рівня побудовано на підставі сформованності стійкого інтересу до навичок здорового способу життя, поглибленні знань та навичок організації змістового дозвілля, правильного харчування, естетичних потреб, виконання комплексу оздоровчих вправ тощо.

Форми і методи роботи програми розраховані на учнів 1-6 класів та передбачають теоретичні та практичні заняття: тренінги, ігри, конференції, екскурсії тощо.

Кількість годин на кожний рік-144; на тиждень-4 години.

Формування здорової особистості досягатиметься щляхом розвитку духовно-морального потенціалу дітей, що дозволить їм гармонійно співіснувати з оточуючим соціумом, дасть можливість цінувати красу і досконалість світу Природи, вміло взаємодіяти з ними.

Духовне та фізичне здоров'я дітей нашої держави на сучасному етапі розвитку потрібно покращувати. Програма гуртка здорового способу життя «Гармонія і Досконалість» саме і допоможе дітям опанувати знання про істинне здоров'я.


Основна мета та завдання програми

 1. Сформувати навички організації здорового способу життя у дітей.

 2. Фізичне укріплення тіла дитини шляхом занять фізичною культурою, що включає оздоровчу гімнастику, профілактичні вправи для всіх органів тіла, масаж тіла.

 3. Оволодіння основами раціонального харчування.

 4. Оволодяння умовами повноцінного відпочинку.

 5. Вироблення навичок гармонійного спілкування, основою якого є доброзичливість.

 6. Формування естетичних потреб у дітей.

 7. Розвиток у дітей бажання постійного прагнення до духовного та фізичного вдосконалення.

 8. Формування у дитини спільної гармонії, фізичного, інтелектуального та духовного здоров'я.

 9. Розвиток потенціалу духовних і творчих здібностей у дітей.

 10. Позбавлення дітей скутості і емоційного напруження.

 11. Розвиток здібностей концентрації уваги і уяви з використанням інтерактивних методів навчання та виховання.

 12. Формування екологічного мислення, бережливого ставлення до Природи.

 13. Створення високого рівня внутрішньої та зовнішньої культури.

 14. Виховання у дітей почуття особистої гідності та поваги до оточуючих.

 15. Створення більш глибокого розуміння у дітей поняття про істинне здоров'я.

 16. Виховання навичок піклування про особисте здоров'я та здоров'я своїх рідних.Схожі:

Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconЖовтнева районна у місті харкові рада виконавчий комітет управління освіти жовтневої районної у місті харкові ради
Управління освіти Жовтневої районної у місті Харкові ради доводить до вашого відома, що 20 жовтня 2010 року о 10. 00 на стадіоні...
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconЖовтнева районна у місті харкові рада виконавчий комітет управління освіти жовтневої районної у місті харкові ради
Згідно наради руо з вчителями фізичної культури від 21. 10. 10 надіслати до управління освіти кандидатів (учні 5-7 класів, 1-2 юн.,...
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconЖовтнева районна у місті харкові рада виконавчий комітет управління освіти жовтневої районної у місті харкові ради
Хг №65 відбудеться нарада з вчителями предмета «Захист Вітчизни». Явка обов`язково
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconКерівникам закладів освіти! Терміново!!! до 12. 00 надати інформацію щодо стану документації на виконання наказу управління освіти Жовтневої районної у місті Харкові ради №248 від 27.
Жовтневої районної у місті Харкові ради №248 від 27. 10. 2010 «Про переведення комунальних навчальних закладів району на обслуговування...
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconЖовтнева районна у місті харкові рада виконавчий комітет управління освіти жовтневої районної у місті харкові ради
Художня література, твори для програмного вивчення, фантастика, трилери, романи, література для дітей
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconПогоджую затверджую голова профкому Начальник відділу освіти

Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconГостей, дорогих привітали ми щиро
«Фантазери» при Донецькому навчально-виховному комплексі «Гармонія» Донецької міської ради На лінійку відкриття оздоровчої зміни...
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую iconЖовтнева районна у місті харкові рада виконавчий комітет управління освіти жовтневої районної у місті харкові ради
Хзш №153 хзш №92 10. 40. Хсш №93 хзш №127 11. 20. хзш №28 переможець (№153-№92) 12. 00. хзш №137 переможець (№93-№127) з повагою
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую icon«затверджую» Керівник (посада назва громадської організації) (підпис), ініціали І прізвище) 2011р. (число, місяць рік) М. П. «Погоджую»
Начальник управління молоді. сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Затверджую начальник районного управління освіти Ленінської у місті Харкові ради В. О.Євтушенко погоджую icon«Погоджую» «Затверджую» Начальник відділу освіти Директор Дворічанського Дворічанської рда дюкфп «Юність» Н.І. Коваль. С.І. Анопко. «Погоджено»
Вступ 3-12
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи