1. Комп\

1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання
Скачати 462.7 Kb.
Назва1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання
Сторінка1/3
Дата конвертації19.02.2014
Розмір462.7 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є комп'ютер.
При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.
^ Такому уроку властиво таке:

1. Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

2.Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

3.Інтерактивність і діалоговий характер навчання; - ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя, "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;

4.Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

5.Підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.
7.Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.
^ При цьому комп'ютер виконує такі функції:
1. У функції вчителя комп'ютер являє собою:

-джерело навчальної інформації;

-наочний посібник;

 -тренажер;

-засіб діагностики і контролю.
2. У функції робочого інструменту:

-засіб підготовки текстів,

- їх зберігання;

 -графічний редактор;

- засіб підготовки виступів;

-обчислювальна машина великих можливостей.

^ При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:
1. Мови програмування - за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великих трудовитрат.
2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яку погано засвоїв. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.
3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.
4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.
5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.
6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.
^ Переваги використання ІКТ

- Індивідуалізація навчання;

-Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

-Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

-Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

-Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно приклади - відкриєш картинку, повставляєш правильно всі букви – продвинешся ближче до мети казкового героя.

 Комп'ютер дає вчителю нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни шкільного кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.
Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.
Цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.
Застосування на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволить вчителю за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.
Для учня важливо те, що відразу після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність) він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності;
^ Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.
Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ: Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів, час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

Відсутність контакту з учителем інформатики;

У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

 Складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

У шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

 При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративними методами.
^ Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу.

У вітчизняній загальноосвітній школі в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше використовуватися при вивченні більшості навчальних предметів.
Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань.

 Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань.

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ - технології, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Інформаційно-комунікативна компетентність – це система загальних умінь практично працювати з інформацією і передавати її іншим, що є основним пріоритетом сучасної освіти.

Так як інформаційно-комунікаційні технології – це всілякі способи й методи обміну знаннями, фактами, правилами, тому будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, тому що  основу технологічного процесу навчання складає отримання та перетворення інформації.

Сьогодні ми все більше відчуваємо вплив на людину медіа-технологій, тому сьогодні часто звужують поняття  ІКТ до комп’ютерних технологій. Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки та передачі інформації учневі за допомогою комп’ютера. Проте, вчитель, використовуючи ІКТ, не повинен забувати, що комп’ютер не замінює вчителя, а лише доповнює його.

Останнім часом в школах почали з’являтися інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами. Урок з використанням мультимедіа – мультимедійний урок. Мультимедійні засоби навчання є доволі перспективним та високоефективним інструментом, який дозволяє вчителеві надавати масиви інформації в більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації, наочно в інтегрованому виді використовувати не тільки текст, діаграми, графіки, але й звук, анімацію, відео.

^ Можна виділити 3 основних способи (підходи) використання мультимедійних засобів:

 1. Ілюстративний (традиційний): вдало підібраний ряд картинок супроводжує розповідь вчителя. Спочатку учні уважно слідкують за зміною малюнків, часто при цьому «забуваючи» сприймати інформацію. З часом наступає звикання й сприйняття притупляється.

 2. Схематичний (шаталовський): в основу покладено конструювання опорних конспектів або структуровано поданих таблиць, схем, діаграм. За допомогою мультимедіа побудовані схеми стають більш наочними, яскравими, доповнюються елементами, які рухаються.

 3. Інтерактивний: поєднує в собі ілюстративний і схематичний підходи.

За висновками методистів, які досліджують ІКТ,  використання мультимедіа не привносить в педагогічну стратегію нічого принципово нового. Вибір її визначається індивідуальними особливостями, вподобаннями, кваліфікацією вчителя та його вмінням працювати з мультимедіа. Вчитель працює так, як і раніше, проте можливості його розширюються. Отже, мультимедійний урок – це урок, який більш озброєний технічно.

^ Серед основних напрямків використання ІКТ можна виділити такі:

1)   При викладанні нового матеріалу – візуалізація знань;

2)   Проведення віртуальних лабораторних робіт з використанням навчальних програм;

3)     Закріплення вивченого – тренінги, навчальні практичні роботи, лабораторні роботи;

4)     Система контролю й перевірки - тестування з оцінюванням, контролюючі програми;

5)     Самостійна навчальна робота учнів – навчальні програми зразка «Репетитор», енциклопедії, розвиваючі програми;

6)     Проведення інтегрованих уроків за методом проектів;

7)     Тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам’ять, мислення).

^ Поки що найчастіше ми використовуємо можливості електронної презентації. Серед найбільш ефективних прийомів використання презентацій на уроках можна зазначити такі:

1)     При вивченні нового матеріалу ;

2)     При проведенні усних вправ – дає можливість оперативно пред’являти завдання й корегувати їх виконання;

3)     Під час перевірки фронтальних самостійних робіт – разом з усним і візуальний контроль результатів;

4)     Під час перевірки домашніх робіт (аналогічно сам. роб.);

5)     Під час розв’язування задач навчального характеру – допомагає виконати рисунок, скласти план розв’язування, контролювати проміжні й остаточні результати самостійної роботи за складеним планом.

Отже, комп’ютер у школі являє собою потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик.

^ Але існують і недоліки використання ІКТ:

1)     У багатьох вчителів, учнів немає домашнього комп’ютера;

2)     На підготовку мультимедійного уроку витрачається більше часу, ніж на підготовку традиційного уроку;

3)     Недостатня комп’ютерна грамотність вчителів;

4)     Складно інтегрувати використання комп’ютера учнями в поурочну структуру занять;

Існує вірогідність, що із захоплення використання ІКТ на уроках, вчитель перейде від розвивального навчання до наглядно-ілюстративних методик.


^ 2.Додаток до листа МОНмолодьспорт від «24»червня 2011 р. № 1/9-493

Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.
З початком комп’ютеризації навчальних закладів проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось:

 • під час навчання в педагогічних навчальних закладах;

 • під час курсів підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної педагогічної освіти;

 • шляхом самоосвіти;

 • шляхом проведення курсів окремими потужними міжнародними ІТ-корпораціями тощо.

З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій Міністерство рекомендує активізувати традиційні, наведені вище, форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, які були представлені під час Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи":

 • вчитель – вчитель. Ця форма передбачає навчання одних вчителів іншими, які мають навички володіння ІКТ, в межах одного навчального закладу. Досвід впровадження такої форми мають майже всі регіони країни;

 • школа – школа. Навчальні заклади, в яких вчителі володіють інформаційно-комунікаційними технологіями беруть шефство над своїми колегами з іншого(их) закладу(ів) з метою підвищення рівня їх ІК компетентності. Досвід подібної роботи мають заклади міста Києва;

 • учень – вчитель. Подібна форма спрямована на співпрацю між вчителем і учнем, в ході якої йде двосторонній обмін інформацією. Вона дозволяє вчителям підвищити свій рівень володіння ІК технологіями та покращити взаєморозуміння з учнями. Досвід такої форми роботи не настільки поширений, але він апробований у окремих закладах більшості регіонів країни.

Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. А саме:


Створювати:

 • текстові документи;

 • таблиці;

 • малюнки;

 • діаграми;

 • презентації.

Використовувати:

 • Інтернет-технології;

 • локальні мережі;

 • бази даних.

Здійснювати:

 • анкетування;

 • діагностування;

 • тестування;

 • пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.

Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал, )
Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.)  у своїй професійній діяльності.
Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями наведеним вище орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою. Міністерство передбачає проведення моніторингу навченості вчителів.
Навчальним закладам, всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видають сертифікат «100 відсотків володіння ІКТ».

^ 3.Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Однією зі складових професійної компетентності учителя, важливість якої обумовлена нині змінами в освіті, викликаними розвитком інформаційних технологій, є компетентність у сфері інформаційно- комунікаційних технологій.

Реалії сьогодення такі, що кожен учитель має бути здатним до використання інформаційних технологій у власній діяльності, а також у роботі з учнями, батьками, громадськістю.

Під інформаційно-комунікаційною компетентністю розуміють – підтверджену здатність особистості застосовувати на практиці інформаційно- комунікаційні технології для задоволення власних потреб і розв’язування суспільно-значущих, зокрема, професійних, задач у певній предметній галузі або виді діяльності.

Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні питання:

 • використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних  технологій;

 • удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;

 • ефективно й доступно підкреслити новизну навчального матеріалу,

 • продемонструвати міжпредметні зв’язки,

 • продемонструвати складні природні процеси,

 • зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим,

Використання ІКТ в комплекті з традиційним підручником сприяє наступному:

 • забезпечує особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні;

 • забезпечує реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей на них);

 • підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації;

 • здійснює контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю .

До інформатичних компетентностей включаються такі знання:

 • розуміння основних комп’ютерних програм, включаючи графічний редактор, текстовий процесор, електронні таблиці, бази даних, засіб для створення презентацій, засоби збереження та опрацювання, архівування даних;

 • освіченість у сфері діяльності, яка базується на використанні Інтернету та електронних способах передавання даних, таких як е-пошта, відео конференції тощо, розуміння між реальним та віртуальним світом;

 • розуміння потенціалу інформаційних технологій для можливості працевлаштування, підтримки інноваційної діяльності людини та залучення її у справи суспільства;

 • базове розуміння надійності та достовірності одержаних даних та повага до етичних принципів за інтерактивного використання інформаційних технологій.

До даних компетентностей включаються такі вміння та здатності:

  • здатність шукати, збирати, створювати, організовувати електронні дані та поняття, уміння відрізняти суб’єктивне від об’єктивного, реальне від віртуального;

  • здатність використовувати потрібні засоби (презентації, графіки, діаграми, карти знань) для комплексного розуміння та подання отриманих даних;

  • здатність шукати та знаходити потрібні веб-сайти та використовувати Інтернет-сервіси такі, як форуми та е-пошту та сервіси, які відносяться до Веб 2.0;

  • здатність використовувати інформаційні технології для критичного осмислення того, що відбувається, інноваційної діяльності в різних контекстах дома, в школі і дозвіллі.

Найбільш популярними до 2015 р. стануть такі комунікаційні технології: вебінари та форуми для обговорення, ІР-відеоконференції, асинхронні та синхронні комунікації, чати та ІР-аудіоконференції, блоги та Вікі, інтерактивне телебачення; які мають допомогти викладачеві здійснювати комунікації із учнями на новому рівні.


^ Орієнтовні вимоги до рівня оволодіння вчителями

інформаційно-комунікаційними технологіями
Початківець
 • Використання апаратури комп'ютера.

 • Використання комп'ютерних програм (робота з файлами, запуск програм на виконання, користування довідковою системою ОС та іншими програмами для роботи з файлами, текстовим редактором, графічним редактором, засобами підготовки презентацій, засобами підготовки публікацій, браузером, електронною поштою, антивірусними програмами, програмами-архіваторами) .

 • Пошук потрібних даних в Інтернеті.

 • Використання інших електронних джерел: електронних енциклопедій, електронних посібників, ППЗ навчального призначення, електронних довідників.

 • Використання ІКТ для розв'язування освітніх задач навчального предмета.

 • Спілкування електронною поштою (з батьками, учнями, колегами).

 • Використання дидактичних засобів, створених за допомогою ІКТ.

 • Створення, друкування, тиражування та використання в навчальному процесі методичних матеріалів та дидактичних засобів за допомогою ІКТ (текстового редактора, засобів підготовки презентацій і публікацій, графічних та мультимедійних програм).

 • Використання Інтернету для вивчення передового педагогічного досвіду.

Активний

користувач

 • Початківець +

 • Використання існуючих посібників з ІКТ для виконання додаткових операцій з ППЗ.

 • Передавання електронною поштою великих за обсягом об'ємів інформації.

 • Використання електронних таблиць та табличного процесора для створення методичних і дидактичних матеріалів.

 • Проведення простого статистичного аналізу даних за допомогою ІКТ.

 • Уміння розрізняти завдання, для вирішення яких ІКТ є ефективним засобом.

 • Використання ІКТ на різних етапах уроку.

 • Застосування методу навчальних проектів з використанням ІКТ.

 • Добір міжпредметних навчальних проектів з використанням ІКТ та участь у них.

 • Упровадження активних методів навчання.

 • Використання освітніх сайтів для організації та проведення навчального процесу.

 • Представлення на наукових семінарах результатів навчальної діяльності, заснованої на використанні ІКТ.

 • Участь у дистанційних курсах підвищення кваліфікації в Україні.

Експерт

 • Активний користувач +

 • Аналіз потреб у освітніх комп'ютерних програмах для використання під час навчання різних предметів.

 • Аналіз та описування ППЗ, шляхів ефективного використання ІКТ у навчальному процесі.

 • Розробка і проведення уроків з використанням ІКТ.

 • Обирання і проведення телекомунікаційних навчальних проектів.

 • Представлення результатів навчальних досягнень учнів у вигляді діаграм та графіків.

 • Участь у міжнародних дистанційних курсах підвищення кваліфікації.

 • Використання Інтернету для пошуку професійних курсів в освітній галузі.

 • Консультування вчителів з питань використання ІКТ у навчальному процесі.

 • Проведення семінарів для вчителів з проблем інтегрування ІКТ у навчальний процес.

 • Розроблення і проведення тренінгових курсів з базових комп'ютерних навичок та ІКТ для своїх колег.

 • Обговорення з колегами інших шкіл та країн методичних та організаційних питань використання ІКТ.  1   2   3Схожі:

1. Комп\1. Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання
Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання це процес підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення...
1. Комп\Інформаційні комп’ютерні технології
Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були...
1. Комп\Інформаційно-комунікаційні технології Суть
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
1. Комп\Інформаційно-комунікаційні технології Суть
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
1. Комп\Інформаційно-комунікаційні технології Суть
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
1. Комп\Комп'ютерні технології навчання в школі
Під комп'ютерними технологіями навчання розуміють сукупність методів, форм і засобів навчання, які базуються на використанні сучасних...
1. Комп\Акт введення в експлуатацію нкк виконавець – зат «Інформаційні комп’ютерні системи»
Виконавець – зат «Інформаційні комп’ютерні системи», в особі директора Департаменту продаж Тимофеєва В. В
1. Комп\Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень
Сучасні суспільні, соціально-економічні та інформаційно-технологічні зміни висувають нові вимоги до підготовки вчителя нової генерації,...
1. Комп\Що таке сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання. Сизько В. С.,учитель англійської мови зош №17 м. Донецьк
Сучасні інформаційні технології це – форми і методи передачі інформації при допомозі новітніх засобів та пристроїв зв’язку(телебачення,...
1. Комп\«Вчимося працювати на комп’ютері»
На сучасному етапі розвитку людства, комп’ютерні технології стали частиною суспільства та невід'ємною складовою роботи людини у різних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи