Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» icon

Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання»
Скачати 301.08 Kb.
НазваСписок рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання»
Дата конвертації27.04.2013
Розмір301.08 Kb.
ТипДокументиСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ТЕМИ:


«Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання»


 1. Волобуєва Т. Розвиток творчої компетентності школярів// Управління освітою.- 2007.- № 14.- с.2-8.

 2. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: Науково-методичний посібник / За ред.. І.Г.Єрмакова.- Запоріжжя: ХНРБЦ, 2006.

 3. Зінов’єва Т. Формування ключових компетентностей учнів// Директор школи.- 2006.- №42.- с.19-21.

 4. Канішевська Л. Життєва компетентність: особливості формування// Шкільний світ.- №45.- с.2-3.

 5. Скрипник М. Технології розвитку україномовної компетенції учителів у системі післядипломної освіти// Управління освітою.- 2006.- №19.- с. 6-8.

 6. Кезик О. Життєві компетенції учнів: Формування життєвої компетенції учнів шляхом використання методу проектів// Завуч.- 2006.- №26.- с. 16-26.

 7. Полякова Г. Компетентність як орієнтація учителя на найвищий результат у своїй роботі// Завуч.- 2006.- №34.- с. 8-10.

 8. Погрібняк Ю.В. Формування професійної компетенції керівників шкіл як педагогічна проблема// Управління школою.- 2004.- №16-18.- с. 21-24.

 9. Павлютенко Є.М. Практичне значення теоретико-методологічної компетентності директора школи// Управління школою.- 2005.- №8.- с. 10-19.

 10. Ситник О.П. Професійна компетентність вчителя// Управління школою.- 2006.- №14.- с. 2-9.

 11. Сергієчко В.П. Формування ключових компетентностей вчителя в умовах школи культури здоров’я// Управління школою.- 2006.- №14.- с. 10-12.

 12. Компетентність випускника школи// Завуч.- 2005.- №19.

 13. Кравченко Г. Інноваційне навчання. Формування професійної компетентності вчителя шляхом створення інноваційного середовища ЗНЗ// Завуч.- 2007.- №6.- с. 3-5.

 14. Андреев Л.А. Компетентностная парадигма в образовании: опыт филослфско-методологического анализа// Педагокика.- 2005.- № 4.

 15. Бондар Л. Проблема громадянської компетентності// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2003.- № 3.- с. 64.

 16. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів.- Х.: «Основа», 2005.- с. 96.

 17. Єльникова Г. Управлінська компетентність.- К.: Ред.. загальнопед. Газ., 2005.-128с.(б-ка «Шк.. світ»).

 18. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник/ за ред.. Л.В.Сохань та ін.- К.:Богдана, 2003.

 19. Компетентність випускника школи// Завуч.- 2005.- № 19.

 20. Ксьонзенко М., Чайкіна Л. Варіативна складова навчального плану як засіб реалізації компетентнісно зорієнтованого навчаня// Завуч.- 2005.- № 20-21.- с. 62-63.

 21. Родигіна І. Формування основних груп компетентностей учнів: можливості продуктивного навчання// Директор школи, ліцею, гімназії.- 2004.- № 2-3.- с. 180-184.

 22. Розвиток життєвої компетентності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції 7-8 жовтня 2004р. – Київ-Запоріжжя, 2005.- 423с.

 23. Сизоненко Г. Від пошуку «свого» вчителя до становлення високо компетентного професіонала// Завуч.- 2005.- №25.

 24. Учебный план курса «Технология оценки сфомированности ключевых компетентностей учащихся». (Online). Доступ НТТР: http: // www. mega/edu cat. samara/ru.

 25. Хуторский А. Ключевые компетенции. Технология конструирования// Народное образование.- 2003.- № 5.

 26. Єрмаков І.Г. , Пузіков Д.О. Проектне бачення компетентнісно- спрямованої 12-річної середньої освіти.- З., 2005.

 27. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів. – Х.: «Основа», 2005.- с. 112.

 28. Мистецтво життєтворчості: Наук.- метод. Посібник: У 2 ч./ Ред.. рада: В.М. Доній, Г.М. Гессен, Л.В. Сохань, І.Г. Єрмаков та ін..- К.: ІЗМН, 1997.

 29. Овчарук О. Компетентності як ключ оновлення змісту освіти// Стратегія реформування освіти в Україні.- К.: «К.І.С.», 2003.- с. 13-41.

 30. Павлютенков Є.М., Денисенко Н.Ф. Формування здорового способу життя у дітей із особливими потребами як складової їхньої життєвої компетентності // Управління школою.- 2004.- № 35.- с. 7-10.

 31. Радченко А.Є. Професійна компетентність учителя.- Х.: «Основа», 2006.

 32. Технологія розвитку комунікативної компетентності вчителя // Практична психологія та соціальна робота.0 2007.- № 7.- с. 31-35.

 33. Інформативна компетентність: сутність, структура та становлення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.-2007.- № 4.- с. 63-70.

 34. Зразок підготовки та проведення педагогічної ради «Громадянська освіта як засіб виховання компетентної особистості»// Англійська мова та література.- 2007.- № 2.- с. 6-8.

 35. Формування в школярів компетентнісного ставлення до свого здоров’я // Біологія.- 2007.- № 30.- с. 2-13.

 36. Розвиток життєвої компетентності на уроках з основ економіки // Економіка в школах України.- 2007.- № 10.- с. 10-11.

 37. Робота вчителя з формування основних груп компетентності: продуктивна творча компетентність // Математика в школах України.- 2007.- № 25.- с. 7-11.

 38. Формування громадянської компетентності // Управління школою.- 2005.- № 8.- с.2.

 39. Фоміна Н.В. Компетентнісний підхід у діяльності ліцею// Управління школою.- 2008.- № 25.- с.16-22.

 40. Групова діяльність на уроках словесності як засіб розвитку комунікативної компетентності учнів// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 6. – с.34-41.

 41. Формування ключових компетенцій учнів на основі психолого-педагогічної діагностики особистості учня (на уроках української мови та літератури)// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. - № 16-18. – с.86-91.

 42. Вправи з чотирьох видів мовленнєвої діяльності щодо формування життєвих компетентностей (методичні рекомендації)// Англійська мова та література. – 2008. - № 27.- с.4-10.

 43. Можливості підручника у формуванні ключових компетентностей учнів// Географія. -2008.- №5.- с.6-8.

 44. Використання краєзнавчого принципу у формуванні основних компетентностей учнів// Географія. -2008.- №4.- с.5-9.

 45. Формування комунікативної компетентності на уроках хімії//Хімія.-2008.-№8.- с.7.^

Методика викладання російської та зарубіжної літератури, російської мовиРекомендаційний список літератури 1. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. - 2008.- №6.-с.12-34.

 2. Групова діяльність на уроках словесності як засіб розвитку комунікативної компетентності учнів// Зарубіжна література в школі. – 2008.- № 6.- с.34-41.

 3. Формування активної читацької особистості засобами інтерактивних форм навчання на уроках зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. – 2008.- №6.- с.2-12.

 4. Бінарний урок літератури та англійської мови// Зарубіжна література в школі. – 2008.- №5.- с.26.

 5. Французькі символісти другої половини 19 ст.// Зарубіжна література в школі. – 2008.- № 5.- с.18-20.

 6. Матеріали до біографій письменників// Зарубіжна література в школі. – 2008. - №5.- с.6-18.

 7. Новела Франца Кафки «Перевтілення» (бінарний урок).// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 2.- с.25-34.

 8. Проблеми гуманізації освіти та формування творчої особистості на уроках літератури та етики.// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 4. – с.2-5.

 9. Впровадження комп’ютерних технологій на уроках зарубіжної літератури.// Зарубіжна література в школі. – 2007. - № 24. – с.36-46.

 10. Усе починається з любові… (Літературно- музична композиція).// Зарубіжна література в школі. – 2008. - №1.- с.37-42.

 11. Тиждень зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 1. – с.24-34.

 12. Літературна гра «Щасливий випадок». Повторення й узагальнення вивченого в 9 класі// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 7. – с.37.

 13. Технологічний прийом «Лови помилку» під час вивчення біографічних тем у 10 класі// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 7. – с.9-14.

 14. Літературний вечір, присвячений життю і творчості Й.В. Гете// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 9. – с.36.

 15. «Вас кличе світ літератури…»// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 9. – с.13-20.

 16. Технології інтерактивного навчання у викладанні зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 8. – с.15-19.

 17. Його народила українська земля (Гоголь і Україна)// Зарубіжна література в школі. – 2008. - №11-12. – с.12-17.

 18. Таблиці: особливості розвитку світової культури// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 11-12. – с.28-35.

 19. Олександр Сергійович Пушкін і Україна// Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 11-12. – с.43-46.

 20. М.В.Гоголь. Сторінками життя великого письменника (з використанням методу проектів)// Зарубіжна література в школі. – 2008. - №17. – с.2-10.

 21. Полеміка як засіб формування критичного мислення// Зарубіжна література в школі. – 2008. - №17. – с.16-18.

 22. Література класицизму, її видатні представники у французькій літературі// Зарубіжна література в школі. – 2008. - №2. – с.2-9.

 23. Дробот В.Н. Изучение биографии писателя в школе: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1988. – 192 с.

 24. Доманский В.а. Факультативные занятия по русской литературе в 11 классе: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1990. – 159с.

 25. Углубленное изучение литературы в 11 классе: Пособие для учителя. – К.: Рад. шк., 1989. – 237с.

 26. Поиск нових путей: (из опыта работы). – М.: Просвещение, 1990. – 191с.

 27. Меркин Г.С., Меркин Б.Г. Путь к сотворчеству: Уроки и внеклассная работа по литературе: Книга для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1991. – 128с.

 28. Скороспелова Е.Б. Будуще не придет само…Духовная биография героического поколения в прозе 20-30-х гг.: Кн.. для уч. ст.. классов сред. шк.. – М.: Просвещение, 1989. – 143с., ил.

 29. Банчуков Р.В. Из опыта внеклассной работы по литературе: Развитие навыков анализа поэт. произведений у старшеклассников. Пособие для учителя . – М.: Просвещение, 1985. – 144с., ил.

 30. Русская и зарубежная литература: Учебн. пособие для 10 кл. сред. общеобр. шк.. – Запорожье: Премьер, 1997. – 224с.

 31. Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси: Сборник. – М.: Столица, 1991. – 464с.

 32. Ради жизни на земле: Репертуарн. сб. для руководителей шк.. худож. самодеятельности. – М.: Просвещение, 1990. – 288с., ил.

 33. Ильин Е.Н. Путь к ученику: Раздумья учителя-словесника. Кн.. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 1988. – 224с.

 34. Хализев В.Е. Цикл А.С.Пушкина «Повести Белкина»: Учеб пособие для филол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1989. – 80с.

 35. Зайцева Г.С. М.Горький и крестьянские писатели: Учеб. Пособие для ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1989. – 103с.

 36. Иванихин В.В. Почему у Ильина читают все?: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 160с.

 37. Кузнецов Ф. Самая кровная связь: Судьбы деревни в современной прозе: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 1987.- 240с.

 38. Корзов Ю.И. Изучение драматических произведений в школе: Пособие для учителя.- К.: Рад. школа, 1985.- 152с.

 39. Курбатов В.Я. Михаил Пришвин: Жизнеописание идеи.- М.: Сов. писатель, 1986.- 224с.

 40. Карпов А.С. Поэмы Сергея Есенина: Учеб. Пособие для вузов.- М.: Высш. шк., 1989.- 111с.

 41. Лермонтовский вечер в школе: Инсценировки.- М.: Дет. лит., 1987.- 192с.

 42. Мультатули В.М. Мольер: Кн. для учащихся ст. классов сред. шк. – М.: Просвещение, 1988.- 142с.

 43. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1988.- 352с.

 44. Лермонтов М.Ю. в школе. Пособие для учителя / Сост. А.А. Шаталов.- М.: Просвещение, 1976. – 254с.

 45. Мейлах Б.С. «…Сквозь магический кристалл…».- М.: Высшая школа, 1990.- 398с.

 46. Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир»: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1987.- 176с.

 47. Пустовойт П.Г. Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»: Коммент.: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1991.- 191с.

 48. Пустильник Л.С. Жизнь и творчество А.Н.Плещеева. – М.: Наука, 1988.- 192с.

 49. Толстой Л.Н. в русской критике. Сборник статей.- М.: Сов. Россия, 1978.- 256с.

 50. Теплинский М.В. Пьесы жизни: изучение творчества А.Н.Островского в школе: Пособие для для учителя. – К.: Рад. шк., 1991.- 207с.

 51. Поликанов А. Михаил Исаковский: Кн. для учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1989.- 160с.

 52. Розанова Л.А. О творчестве Н.А. Некрасова: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1988.- 239с.

 53. Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов: Кн. для учащихся.- М.: Просвещение, 1987.- 176с.

 54. Теплинский М.В. Изучение творчества А.П. Чехова в школе: Пособие для учителя.- К.: Рад. шк., 1985.- 184с.

 55. Лебедев Ю.В. Иван Сергеевич Тургенев: Книга для учащихся ст. классов сред. шк.- М.: Просвещение, 1989.- 207с.

 56. Чагин Г.В. Федор Иванович Тютчев: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1990.- 175с.

 57. Шошин В.А. Николай Тихонов: Кн. для учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1990.- 144с.

 58. Уроки літератури – уроки формування читача// Зарубіжна літ-ра в школі. – 2008.- №20.- с.2-13.

 59. Бінарний урок, присвячений поезії Р. Бернса// Зарубіжна літ-ра в школі. – 2008.- №20.- с.17-22.

 60. Діалектика Добра й Зла (за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита»). Інтегрований урок для 11 класу (зарубіжна літ-ра, історія, СХК)// Зарубіжна літ-ра в школі. – 2008. - №20.- с.38.

 61. Проблемно-пошукова робота на уроках зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. – 2008.- №19.- с.16-22.

 62. Діалектика Добра й Зла (за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита»). Інтегрований урок для 11 класу (зарубіжна література, історія, СХК)// Зарубіжна література в школі. – 2008. – №20.- с.38.

 63. Уроки літератури – уроки формування читача// Зарубіжна література в школі. – 2008.- №20.- с.2-13.

 64. Проблемно-пошукова робота на уроках зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. – 2008.- № 19. –с.16.

 65. Французька поезія середини 19 ст. 10 клас// Зарубіжна література в школі. – 2008.-№21-22.- с.2-29.

 66. Урок зарубіжної літератури в 9 і 10 класах// Зарубіжна література в школі. – 2008.- №21-22.- с.35-41.

 67. Інтелектуальні ігри з використанням мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури// Зарубіжна література в школі. – 2008.- №21-22.- с.41-49.

 68. Реалізація програми «Соціально-комунікативний розвиток особистості школяра»//Зарубіжна література в школі. – 2008.- №23.- с.2-10.

^
Методика викладання англійської мови в школіРекомендаційний список літератури


 1. Граматичний довідник. Your Helper in the English Grammar// Англійська мова та література.- 2008. - № 8.- с. 2-12.

 2. Контроль навичок та вмінь учнів у читанні, письмі та аудіюванні. 8 клас// Англійська мова та література.- 2007.- № 34.- с. 23-25.

 3. Нестандартный урок на тему «Природа. Времена года. Погода»// Англійська мова та література. – 2007.- № 34.- с. 10.

 4. Наука України. Вчені України (Тексти для читання з текстовим завданням)// Англійська мова та література. – 2007. - № 36.- с. 21.

 5. Дидактичні ігри як засіб активізації діяльності учнів на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2007. - № 36.- с. 2-4.

 6. Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2007. - № 32.- с. 13-16.

 7. Підвищення рівня мовної компетенції з допомогою таблиць та схем// Англійська мова та література. – 2007. - № 32. – с. 2-13.

 8. Групова робота на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2008. – №7. – с. 16-23.

 9. Ділові комунікативні ігри під час навчання учнів іноземної мови// Англійська мова та література. – 2008. – № 5.- с. 2-4.

 10. Урахування особливостей сприйняття в процесі навчання іноземної мови// Англійська мова та література. – 2008. -№ 4. – с. 22.

 11. Вивчення теми «Україна» на основі блок-схем// Англійська мова та література. – 2008. - № 3. – с. 26-27.

 12. Упровадження елементів національного виховання на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2008.- № 3. – с. 4-11.

 13. St. Valentines Day// Англійська мова та література. – 2008. - № 3. –с. 30.

 14. Тест з країнознавства// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с. 6-8.

 15. Діагностичний лексико-граматичний тест для учнів 10-11 класів// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с. 8-9.

 16. Предметний тиждень A day of English// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с. 19-21.

 17. From the History of the West European Art (цикл уроків для 10 класу)// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с.23-28.

 18. Завдання з англійської мови (вхідний контроль) для учнів 3-11 класів загальноосвітньої школи// Англійська мова та література. – 2007.- № 30.- с. 21-24.

 19. Ні! Я жива! Я буду вічно жити! (нестандартний урок)// Англійська мова та література. -2007.- № 3.- с.2-7.

 20. Вчимося спілкуватись (з досвіду роботи над проблемою «Розвиток комунікативних здібностей учнів з використанням інтерактивних методів навчання на уроках англ.. мови»)// Англійська мова та література. – 2007. -№ 28.- с. 2-5.

 21. Викладання граматики англійської мови з допомогою граматичних таблиць// Англійська мова та література. – 2007. -№ 26.- с. 13.

 22. Тексти для перевірки аудіювання та читання// Англійська мова та література. -2008.- № 10.

 23. Використання виховного потенціалу на уроках іноземної мови у середній школі// Англійська мова та література. -2008.- № 10.- с.2-3.

 24. Використання різноманітних вправ під час вивчення лексики на уроках англійської мови як засіб розвитку творчих здібностей учнів// Англійська мова та література. -2008.- № 11.- с.21-30.

 25. Використання комп’ютерних технологій як засіб творчого та інтерактивного навчання// Англійська мова та література. -2008.- № 11.- с.18-21.

 26. Завдання вхідної діагностичної контрольної роботи доля 7(11) класу з не поглибленим вивченням англійської мови// Англійська мова та література. – 2008.- № 12.- с.10-12.

 27. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчання// Англійська мова та література. – 2008.- №13.- с.2-5.

 28. Сімейні справи (Урок у 10 класі)// Англійська мова та література. -2008.- № 14.- с.2-8.

 29. Розробка уроку англійської мови з розвитку критичного мислення учнів// Англійська мова та література. – 2008.- №24.- с. 26-28.

 30. Ігрові технології – як засіб активізації вивчення англійської мови учнями основної школи// Англійська мова та література. -2008.- №24.- с.14-17.

 31. Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови// Англійська мова та література. -2008.- №24.- с.17-24.

 32. Робота з обдарованими учнями на уроках іноземної мови та в позаурочний час// Англійська мова та література. -2008.- № 24.- с.2-5.

 33. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови// Англійська мова та література. -2008.- №24.- с.9-14.

 34. Захист рефератів з теми «Видатні вчені англомовних країн». Контроль навичок монологічного мовлення// Англійська мова та література. -2008.- №26.- с.17-22.

 35. Вправи з чотирьох видів мовленнєвої діяльності щодо формування життєвих компетентностей (методичні рекомендації)// Англійська мова та література. -2008.- № 27.- с.4-10.

 36. Позаурочна діяльність школярів// Англійська мова та література. -2008.- № 27.- с. 25-28.

 37. Клоуз-тест як ефективний метод перевірки іншомовних знань, умінь і навичок учнів// Англійська мова та література. -2008.- №27.- с.21-23.

 38. Утевская Н.Л. All Around You (вокруг нас).- СПб.: Питер Пресс, 1997.-224с.

 39. Гордєєва Н.М. Англійська література: Навч. посібник для шкіл з поглибл. вивч. англ. мови.- К.: Равлик, 1998.- 286с.

 40. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.- СПб.: «КАРО», 2001.-506с.

 41. Урок за темою «Як досягти успіху в житті» (з використанням методу проектів). 11 клас// Англійська мова та література. – 2008.- №29.- с.14-16.

 42. Використання різнорівневих завдань для діагностування навченості учнів. 9 клас// Англійська мова та література. – 2008.- №29.- с.22-27.

 43. Створення сприятливих умов для розвитку навичок аудіювання та вільного усного мовлення та впевненості учнів// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.2-6.

 44. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.9-13.

 45. Розробка вправ для розвитку мовленнєвої компетенції// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.24.

 46. Розробка вправ для розвитку мовленнєвої компетенції// Англійська мова та література. -2008.- №28.- с.24.

 47. Аудіювання – це цікаво// Англійська мова та література. – 2008.- №30.- с.20.

 48. Використання різнорівневих завдань для діагностування навченості учнів. 9 клас// Англійська мова та література. – 2008.- №29.- с.22.

 49. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.9-13.

 50. Тестовые задания по чтению в 9, 10, 11 кл.// Англ.. мова та література. – 2008.-№31.
^

Методика викладання географії в школі
Рекомендаційний список літератури

 1. Методичні рекомендації з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання// Географія.- 2008.- № 6.- с.36-39.

 2. Формування краєзнавчих знань учнів з географії// Географія. - 2007.- № 24. – с. 5-8.

 3. Роль пізнавальних ігор у вивченні географії// Географія. – 2007. - № 24.-с. 2-5.

 4. Індивідуальна робота з учнями// Географія. - 2007.- №23. – с.5-8.

 5. Елементи нетрадиційних форм навчання на уроках географії// Географія. – 2008.- №2.- с.13-15.

 6. Географічні кросворди// Географія. -2008.- № 2.- с.18.

 7. Засоби навчання// Географія. -2008.- №2.- с.8-9.

 8. Використання краєзнавчого принципу у формуванні основних компетентностей учнів// Географія. -2008.- №4. –с.5-9.

 9. Як створити урок із використанням інформаційних технологій// Географія. -2008.- №4.- с.2-5.

 10. Можливості підручника у формуванні ключових компетентностей учнів// Географія. -2008.- №5.- с.6-8.

 11. Матеріал для тижня географії. Турнір лицарів// Географія. -2008.- №5.- с.36-37.

 12. Міжпредметні зв’язки на уроках фізичної географії// Географія. -2008. - №5.- с.13-15.

 13. Розгорнутий план комплексної географічної характеристики країни// Географія. -2008.- №4.- с.39.

 14. Десять батьківських заповідей. До батьківських зборів// Географія. -2008.- №4.- с.26-27.

 15. Групові форми організації навчання// Географія. -2008.- №4.- с.9-14.

 16. З досвіду організації методичної роботи з учителями географії// Географія. -2008.- №1.- с.2-5.

 17. Використання комп’ютерних технологій на уроках географії// Географія. -2007.- №21.- с.7.

 18. Географічне краєзнавство як засіб активізації навчально-виховної роботи// Географія. -2008.- №7.- с.5-15.

 19. Підвищення ефективності сучасного уроку географії// Географія. -2008.- №8.- с.5-13.

 20. Мотивація як етап сучасного уроку// Географія. -2008.- №9.- с.36-38.

 21. Зразки розв’язання типових задач з географії// Географія. -2008.- №9.- с.29-36.

 22. Зміст і структура географічних курсів для профільної школи// Географія. -2008.- №9.- с.22-24.

 23. Заохочення та покарання дітей у родині. -2008.- №10.- с.39.

 24. Нові «старі»форми організації навчально-виховного процесу// Географія. – 2008.- №10.- с.2-6.

 25. Особливості вивчення географії в старшій школі// Географія. -2008.- №17.- с.18-1.

 26. Проблемне навчання – перспективний напрям формування творчих здібностей учнів// Географія. -2008.- №18.- с.2-5.

 27. Глобус і робота з ним// Географія. -2008.- №18.- с.25.

 28. Применение информационных технологий в школьной географии// Географія. -2008.- №18.- с.13-16.

 29. Чернов Б.А. и др. Методы обучения географии в школе: Пособие для учителей.- К.: Рад. шк., 1986.- 174с.

 30. Практикум по методике обучения географии.- М.: Просвещение, 1986.- 128с.

 31. Преображенский А.И. Экономические карты в преподавании географии. Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 1980.- 151с.

 32. Берлянт А.М. Карта – второй язик географи.-М.: Просвещение,1985.- 192с.

 33. По материкам и океанам: Африка, Австралия, Антарктида, Индийский и Тихий океаны: Кн.. для чтения по географии материков и океанов.- М.: Просвещение, 1988.- 191с.

 34. Герасимова Т.П. и др. Методическое пособие по физической географи: 6 кл.- М.: Просвещение, 1991.- 176с.

 35. Кучер Т.В. Экологическое образование учащихся в обучении географи: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1990.- 128с.

 36. Хрестоматия по экономической географи зарубежных стран: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 1985.- 271с.

 37. Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов?.- М.: мир, 1989.- 264с.

 38. Друянов В.А. Загадочная биография Земли.- М.: Недра, 1989.- 159с.

 39. Бялко А.В. Наша планета – Земля. – М.: Наука, 1983.- 208с.

 40. Стафеев К.Г. Жизнь вулкана: Кн. для внекл. чтения 8-10 кл.- М.:Просвещение, 1982.-127с.

 41. Алибеков Л.А. Щедрость пустуни. – М.: Мисль, 1988.- 173с.

 42. Чувство земли: Писатели и учене об охране родной природы, об экологии хозяйствования.- М.: Мысль, 1988.- 269с.

 43. Готуємось до олімпіад// Географія. – 2008.- №20.- с.2-11.

 44. Розробка завдань з урахуванням рівнів навченості// Географія. – 2008. - №20.- с.38.

 45. Екологічне виховання на уроках фізичної географії// Географія. – 2008. - №19.- с.2-4.

 46. Міжнародна Інтернет географічна асоціація// Географія. – 2008. - №19.- с.4-6.

 47. Господарство України. 9 клас// Географія. – 2008. - №19.- с.17-24.

 48. Розробка завдань з урахуванням рівня навченості// Географія. -2008.- №20.- с.38.

 49. Готуємось до олімпіад// Географія. – 2008.- №20.- с.2.

 50. Міжнародна Інтернет географічна асоціація// Географія. – 2008.- №19.- с.4-6.

 51. Господарство України. 9 клас.//Географія. – 2008.- №19.- с.17-24.

 52. Формування ключових компетентностей учнів під час навчальної дискусії// Географія. – 2008.- №21.- с.2-5.

 53. Тестові завдання до курсу 9 класу// Географія. – 2008.- №21.

 54. Творчі домашні завдання// Географія. – 2008.- №22. – с.13-17.

 55. Використання комп’ютерних технологій на уроках географії// Географія. – 2008. - №23.- с.2-4.

 56. Шляхи підвищення ефективності уроків географії// Географія. – 2008. - №23. – с.4-8.

 57. Всі професії важливі, всі професії потрібні (класна година)// Географія. – 2008.- №23.- с.30.^

Методика викладання хімії в школі

Рекомендаційний список літератури

 1. Тестові завдання з теми «Насичені й ненасичені вуглеводи»// Хімія. – 2008.- №6.- с.34-40.

 2. Тестові завдання для тематичного оцінювання в 10 класі// Хімія. – 2008.- №6.- с.40-44.

 3. Самостійні роботи з органічної хімії// Хімія. – 2008.- №6.- с.2-9.

 4. Урок хімії з використанням комп’ютерних технологій// Хімія. – 2008.- №6.- с.16-18.

 5. Формування в учнів навичок критичного мислення// Хімія. – 2007.- №23.- с.2-9.

 6. Тестові завдання для тематичного оцінювання знань учнів// Хімія. – 2007.- №23.- с.31-37.

 7. Формування інтелекту успіху на уроках хімії// Хімія. – 2008.- №2.- с.2-11.

 8. Алгоритми у вивченні хімії// Хімія. – 2008.- №2.- с.11-15.

 9. Білки. Урок-семінар в 11 класі (Рольова гра)// Хімія. – 2008.- №2.- с.22-24.

 10. Тестові завдання та запитання// Хімія. – 2008.- №2.- с.31-35.

 11. Інтегрований урок з теми «Вода – найцінніший мінерал»// Хімія. – 2008.- №4.- с.26-30.

 12. Життя і діяльність Д.І.Менделєєва// Хімія. – 2008.- №4.- с.22-26.

 13. Активні форми та методи навчання хімії// Хімія. – 2008.- №4.- с.2-13.

 14. Хімічні катастрофи та екологія// Хімія. – 2008.- №5.- с.28-32.

 15. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом удосконалення методики розв’язування задач// Хімія. – 2008.- №5.- с.2-9.

 16. Добірка тестових завдань// Хімія. – 2007.- №21.- с.19-35.

 17. Методичні рекомендації щодо розв’язування якісних завдань з хімії// Хімія. – 2007.- №20.- с.2-5.

 18. Використання опорних формул для розв’язання задач// Хімія. – 2007.- №20.- с.5-6.

 19. Спирти. Методична розробка уроків хімії. 11 клас// Хімія. – 2007.- №20.- с.6-12.

 20. Творчий підхід до розв’язання задач з хімії// Хімія. - 2007.- №21.- с.2-4.

 21. Розробка уроку з теми «Хімія та екологія»// Хімія. – 2007.- №21.- с.5-10.

 22. Дидактичні матеріали для проведення тематичного оцінювання (загальна та неорганічна хімія). 8-10 класи// Хімія. – 2008.- №1.- с.20-35.

 23. Хімічний мінімум. 10 клас// Хімія. – 2008.- №1.

 24. Екологічні проблеми довкілля на уроках географії та хімії. Бінарний урок (8 клас)// Хімія. -2008. - №1.- с.16-18.

 25. Інтегрований урок з алгебри та хімії// Хімія. – 2008.- №1.- с.18-20.

 26. Розробка інтегрованого уроку з хімії та географії// Хімія. – 2007.- №21.- с.14-17.

 27. Харчова промисловість – джерело енергії життя. Інтегрований урок з хімії та географії// Хімія. – 2007.- №20.- с.14-23.

 28. Урок з технології особистісно зорієнтованого навчання// Хімія. – 2008.- №5.- с.20.

 29. Реалізація диференційованого навчання на уроках хімії шляхом гуманізації навчально-виховного процесу// Хімія. – 2008.- №7.- с.2-7.

 30. Завдання для тематичного оцінювання в 9-11 класах// Хімія. – 2008.- №7.- с.33-36.

 31. Самостійні роботи з органічної хімії// Хімія. – 2008.- №7.- с.13-17.

 32. Відкритий урок у 9 класі з теми «Ферум»// Хімія. – 2008.- №27-30.

 33. Бінарний урок – хімія + біологія (7 клас)// Хімія. – 2008.- №7.- с.21-27.

 34. Органічні сполуки живих систем. Будова, особливості,значення органічних молекул. Інтегрований урок з хімії та біології// Хімія. – 2008.- №9.- с.29-31.

 35. Професіограма вчителя хімії// Хімія. – 2008.- №9.- с.2-5.

 36. Інтегрований урок з алгебри та хімії «Масова частка розчиненої речовини»// Хімія. – 2008.- №8.- с.31-34.

 37. Формування комунікативної компетентності на уроках хімії (ігрова діяльність)// Хімія. – 2008.- №8.- с.7-10.

 38. Органічні сполуки живих систем. Будова, особливості, значення органічних молекул. Інтегрований урок з хімії та біології// Хімія. – 2008.- №9.- с.29-31.

 39. Проблемне навчання як один із засобів розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів// Хімія. – 2008.- №10.- с.2-5.

 40. Методична розробка «Різнорівневі завдання для тематичного оцінювання знань, умінь із шести тем з хімії в 7 класі»// Хімія. – 2008.- №11-12.- с.46-54.

 41. Хімічний тренажер в таблицях// Хімія. – 2008.- №17.- с.15-21.

 42. Інтелектуальна гра «Щасливий випадок»// Хімія. – 2008.- №26.- с.35.

 43. Різнорівневі тематичні контрольні роботи з хімії у 10 класі// Хімія. – 2008.- №26.- с.28-32.

 44. Технологія компетентнісно орієнтованого підходу до навчання хімії: від теорії до практики// Хімія. – 2008. - №19.- с.2-5.

 45. Із досвіду використання рейтингової системи оцінювання знань учнів на уроках хімії// Хімія. – 2008. - №19.- с.7-10.

 46. Кросворди на уроках хімії// Хімія. – 2008. - №20.- с.5-9.

 47. Урок – дослідний практикум з теми «Хімічні властивості металів»// Хімія. – 2008. - №20.- с.28-30.

 48. Конференція «Глобальні екологічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання» (за програмою факультативу «Хімічна екологія» для учнів 8-11 класів)// Хімія. – 2008.- №20.- с.34-38.

 49. Технологія компетентнісно орієнтованого підходу до навчання хімії: від теорії до практики// Хімія. – 2008.- №19.- с. 2-5.

 50. Кросворди на уроках хімії// Хімія. – 2008.- №20.- с.5-9.

 51. Конференція «Глобальні економічні проблеми сучасності та шляхи їх подолання» (за програмою факультативу «Хімічна екологія» для учнів 8-11 класів)// Хімія. – 2008. - №20.- с.34-38.

 52. Із досвіду використання рейтингової системи оцінювання знань учнів на уроках хімії// Хімія. – 2008.- №19.- с.7-10.

 53. Моніторинг формування самоосвітньої компетентності учнів// Хімія. – 2008.- №21.- с.2-9.

 54. Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання// Хімія. – 2008. - №22.- с.15-20.

 55. КВК з теми «Відкриття періодичного закону»// Хімія. – 2008.- №22.- с.37-39.

 56. Проектний підхід як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення хімії// Хімія. -2008.- №23.- с.2-5.

 57. Інтелектуальна гра для учнів 10-х класів «Хімічні перегони»// Хімія. – 2008.- №23.- с.35-38.^

Інформаційний список літератури «У пам’яті скорботний 33-й»О, миттєвосте, стій!

Дай хвилину…

На спокуту до Пам’яті йду,

По хрестах я вивчаю родину

Й колосок на надгріб’я кладу.

О. Забарний


 1. Закон України №376-\/ «Про голодомор 1932-1233рр. в Україні» (Від 28 листопада 2006р.)// Директор школи. – 2007.- №9-12.- с.78-79.

 2. Наказ МОН України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів, учителів та педагогічних працівників «Голодомор 1932-1933рр. Україна пам’ятає»// Історія та правознавство. – 2007.- №25.- с.28-30.

 3. Андрієнко Л.Ф., Балашкевич А.В. Голодомор 1932-1933рр. та його відображення в українській літературі (урок-реквієм)// «Нестандартні уроки з української мови та літератури. Вип.. 1/ Упоряд. К.Ю.Голобородько. – Х.: Основа,2006.- 304с.

 4. Андрущенко Б. Факт геноциду проти українців визнає ООН// Освіта України. – 2002.- №94.- с.9.

 5. Антологія пам’яті: Київщина: Поетичні твори. Чернігівщина: Спогади очевидців. Поезія// Українська мова та література. – 2002.- №42.- с.4-7.

 6. Бадзьо Ю. Вигублювали не просто села. Знищували українські традиції, українську мову, наш національний дух (історія: деякі аспекти голодомору 1932-1933рр.)// Голос України. – 1993.- №121, 30 червня. - с.6.

 7. Барка В. Жовтий князь. – Харків: Веста: Ранок, 2005.- 304с.

 8. Безп’ятчук Ж. Італійські вчені про голодомор в Україні// Освіта України. – 2005.- №70 (23 вересня).- с.4.

 9. Бойко Л., Чорна В. «Розіп’ята душа на хресті всевишньої печалі» (Тема голодомору 1932-1933рр. в усній народній творчості) (розробка інтегрованого уроку»// Українська мова та література. – 2006.- №3-4.- с.8-11.

 10. Боровицька О. Дзвони пам’яті: літературно-музична композиція в пам’ять про голодомор 1933 року// Шкільний світ. – 2004.- № 6.- с.16-18.

 11. Валько Л., Гурик Т. Віче пам’яті ( до 70-річчя голодомору 1932-1933 років)// Історія України. – 2003.- №10. – с.22-25.

 12. Вареник Т.Г. Злочин проти нації (До дня пам’яті жертв голодомору)// Шкільна бібліотека. – 2006.- № 10.- с.7-8.

 13. Гаврилова Л.Г. Голодомор 1932-1933рр. в Україні (урок-суд. 10 клас)// Позакласні заходи з історії/ упоряд. Н.І.Харківська. – Х.: Основа, 2005. – с.67-75.

 14. Га понова М.Н. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні та відображення його в українській літературі (інтегрований урок: українська література, історія)// Інтегровані уроки з української мови та літератури/ Упоряд. Н.В.Кучерук, Н.В.Полицька, Н.В.Полицький. – Х.: Основа,2007.- с.170-186.

 15. Гвоздь Л. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні (урок-семінар)// Історія України. – 2007.- №43.- с.10-11.

 16. Година скорботи (пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.)// Г.М. Боднарчук, М.М. Тимочків. Виховні години. 9 клас: на допомогу класному керівнику. – Тернопіль:Навчальна книга. Богдан, 2007.- с.61-68.

 17. Голгофа голодної смерті: година пам’яті і скорботи: жертвам голодомору 1932-1933 рр. в Україні присвячується// Позакласний час. – 2001.- №31.- с.6-9.

 18. Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає (Положення про Всеукраїнський конкурс науково- пошукових робіт школярів, студентів, учителів та педагогічних працівників)// Історія в школах України. – 2007.- №7.- с.11-13.

 19. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. – Політвидав України, 1990.- 605с.

 20. Голодомор 1932-1933 рр.: пошук правди// Історія та правознавство. – 2006.- №8-9.- с.28-32.

 21. Голодомори в Україні: Одеська область (1921-1923, 1932-1933,1946-1947). Дослідження, спогади, документи. – Одеса: Астропринт, 2007. – 460с.

 22. Гончаренко Т. Голгофа голодної смерті (вшанування пам’яті жертв голодомору)// Позакласний час. – 2004.- №19-20.- с.51.

 23. Горіна О. День пам’яті жертв голодомору// Позакласний час. -2003.- №21.- с.10-11.

 24. Дранчук Г.В. Стоїть в скорботі мати – Україна, біля могил своїх дітей стоїть…(інтегрований урок: українська література, історія. 11 клас)// Інтегровані уроки з української мови та літератури/ Упоряд. Н.В.Кучерук та ін..- Х.: Основа, 2007.- с.162-169.

 25. Жнива скорботи: Голодомор 1932-1933 рр. (інформаційний список літератури на допомогу вчителю)// Історія України. – 2007.- №45.- с.7-9.

 26. Запорожченко Т.Д. Українська ніч 1933 року(Урок пам’яті)// Позакласний час. – 2004.- №19-20.- с.53.

 27. Кирій І.І. Голодна весна: Автобіографічна повість: для середнього шкільного віку. – К.: Молодь, 1993.- 256с.

 28. Кісіленко С. Урок-реквієм «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні»: Історія України. 10 клас// Істрія в школах України. – 2002.- №6.- с.40-44.

 29. Кожем’яка О. Допоки пам’ять в серці не згасає (Голодомор 1932-1933рр. в Україні. Історія України. 10 клас)// Історія України. – 2007.- №41.- с.11-16.

 30. Коржановська Л.Трагедія українського народу (голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини і наслідки) (Урок-дослідження)// Історія України. – 2007.- №46.- с.7-9.

 31. –Конвест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор/ Пер. З англ. – К.: Либідь, 1993.- 384с.

 32. Кульчицький С. Причини голоду 1933 року в Україні ( по сторінках однієї забутої книги)// Історія України. – 2003.- №42.- с.1-10.

 33. Мак Ольга. Каміння під косою. Повість. Пам’яті безіменних мільйонів мучеників у сорокову річницю голодової трагедії в Україні присвячено// Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. -2006.- №2.- с.110-120.

 34. Проектне дослідження «Голодомор 1932-1933 рр.»// Історія та правознавство. – 2008.- №29.- с.11-15.

 35. Набат скорботи: Голодомор 1932-1933 рр. в Україні// Історія та правознавство. – 2008.- №29.- с.8—11.

 36. Неділько В. «Голодний рік, голодний вік»: Виховна година: 5 клас// Позакласний час. – 2001.- №7.- с.47-48.

 37. Плівачук К «Хто знав, хто вів смертям і стратам лік?» ( Бінарний урок з української літератури та історії в 11-му класі на тему: «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні та його відображення в українській літературі»)// Диво слово. – 2003.- №5.- с.52-56.

 38. Про голодомор 1932-1933рр. в Україні має знати увесь світ (Мітинг-реквієм)// Освіта України. – 2002.- №94.- с.9.

 39. Рекомендації щодо проведення заняття з учнями загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у позаурочний час «Голодомор – трагедія українського народу», підготовлені національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді// Директор школи. – 2007.- №45.- с.27-31, 2007.- №47.- с.20-21.

 40. Рубан Т.В. Виховний захід «Голодомор 1932-1933 рр.- геноцид українського народу»// Історія та правознавство. – 2007.- №29.- с.29-31.

 41. Самчук У. Марія. Хроніка одного життя. – Львів: «Оріяна-Нова», 2004.- 176с.

 42. Степанчук Т. Вечір-реквієм, присвячений дню пам’яті жертв голодомору// Позакласний час. – 2000.- №5.- с.12-15.

^

Компетентнісно орієнтований підхід до навчання та вихованняСписок рекомендованої літератури


 1. Моніторинг формування самоосвітньої компетентності учнів// Хімія. – 2008.- №21. – с.2-9.

 2. Формування ключових компетентностей учнів під час навчальної дискусії// Географія. – 2008. - №21. – с.2-5.

 3. Між предметні зв’язки у викладанні історії – дієві критерії формування громадянської компетенції підростаючого покоління// Історія та правознавство. – 2008.- №32.- с.6-8.

 4. Педагогічна рада «Організація виховної роботи щодо формування ключових компетенцій учнів як умова їх ефективної самореалізації»// Виховна робота в школі. – 2008. - №11. – с.22-26.

 5. Формування основних груп компетентностей засобами економіки// Економіка в школах України. – 2008.- № 3.- с.6-10.^

Методика викладання англійської мови

Рекомендаційний список літератури

 1. Тестові завдання// Англійська мова та література. – 2008.- №32.- с.26-28.

 2. Прийоми інтерактивного навчання// Англійська мова та література. – 2008. - №33.- с.2-4.

 3. Традиції святкування Різдва та Нового року у світі// Англійська мова та література. – 2008.- №33.- с.24-26.

 4. Вітання зі святом. Вітальні листівки (10 клас)// Англійська мова та література. -2008. - №33.- с.21-24.

^

Рекомендаційні списки

до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

 1. Імунна система. Імунні реакції організму. СНІД// Біологія. – 2008.- №7.- с.27-30.

 2. Усний журнал «СНІД – чума 21 століття»// Біологія. -2008.- №3.- с.35.

 3. ВІЛ та СНІД: Шляхи передачі та діагностика// Завуч. -2005.- №8.- с.7.

 4. 10 основних чинників, які молодь має знати про ВІЛ та СНІД// Завуч. – 2006.- №32.- с.11-12.

 5. Убережи себе від Сніду// Завуч. – 2006.- №32.- с.9-11.

 6. СНІД – проблема віку// Біологія. -2008. - №3.- с.24-26.

 7. Молодь проти наркоманії та СНІДу// Виховна робота в школі. – 2007.- №12.- с.39-41.

 8. Венеричні захворювання та їх попередження// Біологія. – 2008.- №10.- с.31-34.

 9. Тищенко Л.Д. СПИД: проблемы лечения и профилактики: Учеб. пособие. – М.: Изд-во УДН, 1989.- 64с., ил.

 10. Мороз О. Группа риска. – М.: Просвещение, 1990. – 96с.

 11. Фролов А.Ф. СПИД – рана человечества. – К.: Знание, 1989.- 48с.

 12. Данилин Г.Д. Поединок со СПИДом. Болезнь победит человека или человек победит болезнь? – М.: Профиздат, 1991.- 96с.

 13. Гирин В.Н. Что мы знаем о СПИДе. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Здоров’я, 1989.- 48с.^

Рекомендаційний список літератури

Зовнішнє незалежне оцінювання

 1. ЗНО з економіки: роздуми щодо…// Економіка в школах України. – 2008. - №9. – с.11-14.

 2. Готуємось до підсумкової атестації з математики, до зовнішнього незалежного оцінювання// Математика в школах України. – 2008. - №27. – с.2.

 3. Методичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів// Історія та правознавство. – 2008. - №5. – с.2-4.

 4. Методичні рекомендації з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання// Географія. – 2008. - №6.- с.36-39.

 5. Готуємося до ЗНО. Початки аналізу// Математика в школах України. – 2008. -№33.

 6. Зовнішнє незалежне оцінювання (Орієнтовні матеріали до підготовки, надані МОНУ)// Економіка в школах України. – 2008. -№ 4.- с.27-32.

 7. Тренувальні тести для підготовки до ЗНО// Економіка в школах України. – 2008.- № 3.- с.10-13.

 8. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики// Фізика в школах України. – 2008. - №23.- с.7-13.

 9. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з біології// Біологія. – 2008. - №34.- с.12-20.

 10. Аванесов В. Нетрадиционные тесты (текст)// Управление школой. – 1999. - №34.

 11. Аванесов В. Композиция тестовых заданий (Текст). – М.: Центр тестирования, 2002.

 12. Берещук М., Стадник Г., Бархаєв Ю. Діагностичні і навчальні функції тестового педагогічного контролю (Текст)// Вісник ТІМО. – 2007. - №6-7.

 13. Берещук М., Стадник Г., Нечос В. Науково-методичні основи визначення рейтингу та вдосконалення системи підвищення якості освіти (Текст)// Вища школа. – 2003. -№4-5.

 14. Вілмут Дж. Оцінювання для навчання: Навчальний посібник для вчителів, викладачів, методистів. (Текст). – К.: Майстер-клас, 2007.

 15. Колгатін О. Автоматизовані системи тестування (Текст)// Вісник ТІМО. – 2007. - №10.

 16. Паращенко Л., Леонський В. Моніторинг якості роботи навчального закладу: модель моніторингу роботи Київського ліцею бізнесу з використанням комплексної інформаційної системи «LECO 5» (Текст)// Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики/ Міністерство освіти і науки України; Під заг. ред. О.І.Локшиної. – К.: К. І. С., 2004. – с.129-145.

 17. Паращенко Л.і., Леонський В.Д., Леонська Г.л. Тестові технології у навчальному закладі: Методичний посібник (Текст). – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2006. – 217с.

 18. Романов А. Методика підготовки і проведення тестового контролю в навчальному процесі (Текст)// Завуч. – 2001. - №1.

 19. Система тестування учнів у середній школі: Методичний посібник/ Л.Паращенко, Л. Леонський, Г. Леонська, Ю.Богачков, В Радченко (Текст)// Завуч. – 2007. - №16-18.^

Рекомендаційний список літератури

Методика викладання економіки

 1. Завдання для тематичного опитування// Економіка в школах України. – 2008. -№3.- с.13-18.

 2. Тренувальні тести для підготовки до ЗНО// Економіка в школах України. – 2008. - №3.- с. 10-13.

 3. Формування основних груп компетентностей засобами економіки// Економіка в школах України. – 2008. -№3. –с.6-10.

 4. Методи та форми позакласної роботи з економіки// Економіка в школах України. – 2008. -№3.- с.26-35.

 5. Усна народна творчість як засіб активізації інтересу до основ економічних знань// Економіка в школах України. – 2008. -№2.- с.7-10.

 6. Економічний цикл і його фази// Економіка в школах України. – 2008. -№2. –с.10-16.

 7. Макроекономічні показники// Економіка в школах України. – 2008. -№2.- с.29-30.

 8. Від споживчих знань до економічного мислення// Економіка в школах України. -2008. -№1.- с.28.

 9. Календарно-тематичне планування курсу «Основи економіки». ІІ півріччя. За програмою Л.П.Крупської// Економіка в школах України. -2008. -№1.- с.2-15.

 10. Навчання на уроках економіки? Легке, цікаве, успішне! (Практичні поради з розвитку мотивації навчальної діяльності старшокласників)// Економіка в школах України. -2008. -№1.- с.15-22.

 11. Між предметні зв’язки при вивченні економіки// Економіка в школах України. – 2007.- №11.- с.15-20.

 12. Євро інтеграція// Економіка в школах України. – 2007. -№11.- с.38-46.

 13. Картки для індивідуального опитування// Економіка в школах України. – 2007.- №9.- с.2-6.

 14. Гроші, їхня сутність і функції (Інтегрований урок)// Економіка в школах України. – 2007.- №9.- с.14-22.

 15. Практична економіка. Практикум для учнів 11 класу// Економіка в школах України. -2007.- №9.- с.22-27.

 16. Тематичне оцінювання з теми «Вступ до економіки» 10 клас// Економіка в школах України. – 2007. -№10.- с.13-18.

 17. Підсумкова ділова імітаційна гра «Шляхами інтеграції України в Європу» (розробка учнівського проекту та програми)// Економіка в школах України. – 2008.- №4.- с.34-38.

 18. Зовнішнє незалежне оцінювання (орієнтовні матеріали до підготовки, надані МОНУ)// Економіка в школах України. – 2008.- №4.- с.27-32.

 19. Чого хочуть клієнти? Розв’язання економічних задач із використанням електронних таблиць// Економіка в школах України. – 2008.- №4.- с.9-17.

 20. Проектування рейтингової системи оцінювання якості знань учнів на уроках економіки// Економіка в школах України. – 2008.- №6.- с.36-38.

 21. Значення економічної науки в сучасному суспільстві// Економіка в школах України. -2008.- №8.- с.29-32.

 22. Календарно-тематичне планування з курсу «Основи економіки»// Економіка в школах України. – 2008.- №8.- с.2.

 23. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008-2009 н.р. Економіка. Рекомендації по роботі з класним журналом// Економіка в школах України. – 2008.- №9.- с.2-11.

 24. Проблеми нестандартного підходу до навчання основам економіки в сучасній школі// Економіка в школах України. – 2008.- №10.- с.30.

 25. Нестандартні форми підсумкових уроків з економіки// Економіка в школах України. – 2008.- №10.- с. 2-9.

 26. Нестандартні форми уроків економіки// Економіка в школах України. – 2008. -№11. – с.4-10.Рекомендаційні списки літератури
^

з професій «Водій», «Сварщик», «Слюсар»

 1. Іващенко М.В. Будова та основи експлуатації вантажних автомобілів.

 2. Роговцев В.Л. Автомобили и тракторы: Учебник для автомобил. – дор. техникумов.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1986. – 311с.

 3. Гладков Ф.В. Цемент: Роман. – Днепропетровск: Проминь, 1985.- 232с.

 4. Зайцев Л.В., Полосин М.Д. Автомобильные краны: Учеб. для СПТУ. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш.шк., 1987.- 208с.

 5. Александров А.Г. и др. Эксплуатация сварочного оборудования: Справочник рабочего. – К.: Будівельник, 1990.- 224с.

 6. Демченко Б.Ф. Советы мотоциклистам. –М.: ДОСААФ, 1985.- 96с.

 7. Скакун В.а. Производственное обучение Общеслесарным работам: Метод. пособие для ПТУ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.., 1989. – 256с.

 8. Ходош М.с. Грузовые автомобильные перевозки: Ученик для автотранспортних техникумов. – 4-е узд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1986. -208с.

 9. Карагодин В.И. и др. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей: Учеб. пособие для водите лей. – М.:Транспорт, 1991. – 223с.

 10. Сварочные материалы для дуговой сварки: Справочное пособие: В 2-х т. Т. 1. Защитные газы и сварочные флюсы/ Под общей редакцией Н.Н. Потапова. – М.: Машиностроение, 1989. – 544с.

 11. Майоров В.Н., Абрамов Г.Г. Модельник по деревяным моделям: Учеб. пособие для ПТУ. – М.: Высшая школа, 1990.- 352с.

 12. Малаховский В.А. Руководство для обучения газосварщика и газорезчика: Практическое пособие. – М.:Высшая школа, 1990. – 303с.

 13. Ханапетов М.В. Сварка и резка метал лов. – 3- изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1987. – 288с.

 14. Сапиро Л.С. Справочник сварщика: Пособие для сварщиков, мастеров, технологов, конструкторов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Донецк: Донбас, 1984.- 191с.

 15. Фастовцев Г.Ф. Автотехобслуживание. – М.:Машиностроение, 1985. – 256с.

 16. Круглов С.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легкових автомобилей: Практ. пособие. – М.: Высшая школа, 1987. – 336с.

 17. Круглов С.М. Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей: Практическое пособие. – М.: Высшая школа, 1987. – 336с.

 18. Раевский М.А. Справочник по ремонту и обслуживанию автомобилей ВАЗ. Оборудование и инструмент: Справ очник/ Под ред.. А.М.Фоменко. – К.: Вища школа, 1989.- 175с.

 19. Клейнер Б.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Организация и управление. – М.: Транспорт, 1986. – 237с.

 20. Фастовцев Г.Ф. Автотехобслуживание. –М.: Машиностроение, 1985. – 256с.

 21. Гержодов В.И. и др. Техническое состояние автомобилей и безопасность движения. – К.: Техника, 1978. – 149с.

 22. Рютман Х.Я. Ремонт легкових автомобилей. – М.: Патріот, 1992. – 320с.

 23. Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Организация и управление. – М.: Транспорт, 1986. – 237с.

 24. Справ очник автолюбителя/ Н.Е. Основенко, П.М. Шоцкий, Д.С.Колосюк, Г.И. Задорожный.- К.: Техника, 1990. – 432с.

 25. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. – Київ, 1998. – 80с.

 26. Лудченко А.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – К.: Вища школа, 1977. – 312с.

 27. Боровських Ю.И. Устройство автомобилей: Практическое пособие. – М.: Высшая школа, 1989. – 288с.

 28. Долматовский Ю.А. Автомобиль в движении. – М.: Транспорт, 1987. – 159с.

 29. Колягин В.В. Водитель и ГАИ. Ч2. Практика взаимоотношений (советы, рекомендации, примеры). – Х.: Консум, 1998. – 238с.

 30. Автомобиль: учебник водителя третьего класса. – М.: Транспорт, 1969. – 384с.

 31. Левитин К.М. Безопасность движения автомобилей в условиях ограниченной видимості. – 2-е изд., перераб. и доп. – м.: Транспорт, 1986. – 166с.

 32. Елизаров В.А., Львин М.Е. и др. Автоматизированые системы управления на автомобильном транспорте. Учебник для автотранспортних техникумов. – М.: Транспорт, 1983. – 144с.

 33. Ваванов В.В. Автомобильные пластичне смазки. – М.: Транспорт, 1986. – 144с.

 34. Хом’як Я.В. Организация дорожного движения: Учебник для вузов. – К.: Вища школа, 1986. – 271с.

 35. Котов Г.Г. Автомобильный туризм. – М.: Профиздат, 1986. – 128с.

 36. Гильбух Ю.З., Удодова Л.П. Как стать надежным водителем. – К.: Техника, 1990. – 104с.

 37. Иванов В.Н. Наука управления автомобилем. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1990. – 224с.

 38. Бандривский М.И., Левітан В.Л. Что полезно знать водителю легкового автомобіля. – 2-е изд., доп. – К.: Техника, 1990. – 240с.

 39. Ротенберг Р.В. Основы надежности системы родитель- автомобіль – дорога – середа. – М.: Машиностроение, 1986. – 216с.

 40. Звягин А.А. и др. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание. – Л.: Машиностроение, 1981. – 238с.Рекомендаційний список літератури

з професії «Продавець»

 1. Ляндсман Р.Д., Гиль И.М. Кассовые машины и торговое оборудование магазинов самообслуживания: Учеб. для ПТУ. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 208с.

 2. Улейский Н.Т., Улейская Р.И. Оборудование торговых предприятий: Учебник для учащихся профессиональных колледжей, лицеев. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 416с.

 3. Кучевская Н.В. Советы психолога продавцу. – М.: Экономика, 1990. – 127с.Схожі:

Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconНавчально-методичний посібник розроблено з урахуванням навчальної програми студентів-юристів кнеу. Містить теми та плани лекцій, список літератури, рекомендованої для вивчення кожної теми,
М 47 Адвокатура в Україні: Навч метод посіб для самост вивч дисципліни. — К.: Кнеу, 2005. — 89 с. Isbn 966-574-661-8
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconПлан роботи миронівського нвк
Життя вимагає інтелектуально розвиненої особистості і разом із цим толерантної, відкритої до спілкування й розвитку. Провідні освітянські...
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconЗагальна психологія (Список рекомендованої літератури)
Титова М. С. — Психологические особенности брэнда как инструмента формирования имиджа
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconПедагоги-організатори
Педагоги-організатори. Спецкурс: Особистісно-орієнтований підхід до організації виховної роботи в загальноосвітньому навчальному...
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconКласний керівник як організатор морального розвитку учнів
«Виховання особистості в колективі як запорука становлення українського громадянина». Шляхи реалізації виховної системи дозволили...
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconМетодичні рекомендації до правил з орфографії Зразки диктантів. Список рекомендованої літератури Пояснювальна записка
«Українська мова» (диктант) для вступників до коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconМетодичні рекомендації молодому вчителю
Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті передбачає реаліза­цію принципу гуманізації освіти, методо­логічну переорієнтацію...
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconМетодичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, список рекомендованої літератури
Навчально-методичний посібник. Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 115 с
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconОсобистісно орієнтоване навчання. Пам'ятка вчителю
Особистісно орієнтований підхід у навчанні ґрунтується на сприйнятті індивідуальності, самоцінності дитини як носія суб’єктивного...
Список рекомендованої літератури з теми: «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» iconШлях бандери київ 2008
Оун в правдивому насвітленні покликане це видання. Пропонована збірка містить біографічні дані Провідника оун І огляд його теоретичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи