Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець icon

Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець
Скачати 75.47 Kb.
НазваПоложення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець
Дата конвертації20.12.2012
Розмір75.47 Kb.
ТипПоложення

Тема Людина і соціальне середовище. Права людини.


Мета: навчати розуміння відмінності між людьми; формувати толерантність; уміння скоординовано працювати в групі та бути відповідальним.


Завдання: сприяти розвитку в учнів моральної рефлексії, що спрямована на визнання й повагу гідності людини, розпізнавання упереджень, пересудів, стереотипів, що принижують людську гідність.


Учні мають знати: про цінність життя людей, турботу держави і світового співтовариства про життя людей; про основні положення Конвенції ООН «Про права дитини»


Учні мають уміти: цінувати права людей.


Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець.

Ратифікація – ухвала, затвердження верховним органом державної влади міжнародного договору, підписаного уповноваженими на це особами.


Репатріація – 1. Повернення іммігрантів на батьківщину з поновленням їх у правах громадянства. 2. Повернення на батьківщину військовополонених і цивільних осіб, що опинилися за межами своєї країни внаслідок війни.


Вступне слово вчителя.

 • Питання про те, навіщо людина народжується, задля чого живе, завжди було , є і, мабуть, залишиться найбільшою загадкою людського життя.

Неповторність появи і життя кожної людини зумовлені вже самою природою та тим середовищем, у якому людина виховується й живе.

І все це незважаючи на те , що життя всіх людей розвивається за одними законами, що воно у кожного унікальне і неповторне. Інколи діти думають , що справжнє життя ще попереду, а зараз – лише його початок, і тому можна не цінувати те, що маєш . Думаючи лише про майбутнє , ми дуже недооцінюємо сьогоднішній день, про що нерідко потім доводиться жалкувати.

Не можна кожну людину міряти власною міркою. У житті кожного є темні і світлі сторони, проте не буває так , щоб людина була тільки доброю чи тільки злою. Уміти розуміти й прощати іншу людину, залишатися вимогливим до себе – дуже важко. Але до цього потрібно прагнути

Недорозвинена моральна свідомість, відсутність власної гідності, моральна глухота, не пробуджена совість учня – це грунт, на якому зерна правди навряд чи проростуть.

Протягом сторіч люди розмірковували над тим, як уникнути військових сутичок, як урегулювати розбіжності засобом переговорів, а не військовими діями. По закінченні Другої світової війни 24 жовтня 1945 року для підтримки миру було створено Організацію Об’єднаних Націй. Її Статут підписала 51 держава, зокрема й Україна. • Давайте прослухаємо, яка мета ООН.

 • Виступ учня.

Мета ООН:

 • Підтримувати мир в усьому світі;

 • Розвивати дружні стосунки між державами;

 • Діяти спільно, щоб допомогти бідним жити краще, ліквідувати бідність, хвороби, неграмотність у суспільстві, попереджувати завдання збитків довкіллю, заохочувати повагу прав і свобод людей. Правила країн – членів ООН:

 • Усі країни – члени ООН рівноправні;

 • Усі країни – члени повинні дотримуватися Статуту ООН;

 • Держави повинні врегульовувати неузгодженості мирними шляхами;

 • Держави повинні утримуватися від загроз військової сили або її застосування;

 • ООН не втручається у внутрішні справи країн;

 • Держави повинні намагатися сприяти діям ООН.
 • Виступ учня.

Загальним правам людини присвячено другий пункт преамбули Статуту ООН, одразу після пункту про лиха війн. Усе більше визнається, що саме порушення прав людини лежить в основі всіх конфліктів. Ще 1948 року ООН проголосила Загальну декларацію прав людини. У цій декларації передбачено, що права людини є основою свободи, справедливості й всезагального миру. Загальна декларація є стандартом, а не законом. Але декілька пактів, що містять у собі основні елементи Декларації, були підписані в 60 роки і набули чинності 1976 року, коли більшість країн їх ратифікувало. Це стало поворотним пунктом, оскільки означало, що країни, які підписали пакт і ратифікували ці угоди, повинні дотримуватися Декларації. Окрім цього, вони надали можливість ООН встановити контроль над тим, чи виконує Уряд права своїх громадян. У Декларації передбачено, що всі люди народжуються вільними і рівними у свої правах і що не можна їх піддавати дискримінації через національну, етнічну, релігійну, расову ознаки, а також через стать , політичні переконання.


Ось деякі права людини:

 • Свобода від рабства;

 • Свобода від катування;

 • Рівний захист закону, свобода від не правочинного арешту і право на справедливий суд;

 • Свобода думок, переконань, віросповідання;

 • Свобода слова;

 • Право на освіту;

 • Право на належний рівень життя , враховуючи добре здоров»я, житло й достатнє харчування.
 • Слово вчителя.

Становище в державі характеризується її правовим статусом, що передбачає певні права, свободи й обов’язки. Як ви думаєте, що таке права людини?


 • Права людини – це можливості, що необхідні для існування й розвитку. Людина є біологічною істотою, тому її потрібні їжа, житло, одяг. Водночас людина є соціальною істотою, тому їй необхідно мати змогу вчитися, працювати, спілкуватися з іншими людьми. Людина є громадянином певної держави, тому їй необхідно забезпечити можливість брати участь у житті держави та її справах.

 • Які ви знаєте основні принципи прав людини і громадянина, закріплені в Конституції України?


Діти опрацьовують Конституцію і зазначають основні положення про права людини.

 • Людина, її життя і здоров’я , честь, гідність , недоторканість і безпека – найвища соціальна цінність,

 • Вільний розвиток особистості,

 • Не відчужуваність і непорушність прав і свобод людини

 • Необмеженість правового статусу людини і громадянина їх конституційним статусом

 • Недопущення звуження змісту і об’єму існуючих прав і свобод при ухваленні нових законів або внесення змін у чинне законодавство,

 • Свобода і рівноправність громадян,

 • Рівність конституційних прав і свобод громадян і рівність громадян перед законом

 • Рівність прав чоловіків і жінок

 • Єдність прав і обов’язків

 • Неможливість позбавлення громадянства і права змінити громадянство

 • Неможливість видворення громадянина України за межі України або видача його іншій державі

 • Рівність правового статусу іноземців і осіб без громадянства з правовим статусом громадян України (деякі винятки встановлені Конституцією, законами або міжнародними договорами України)

 • Рівноправність подружжя в шлюбі

 • Рівноправність дітей незалежно від походження


Слово вчителя.

 • Давайте послухаємо про історію боротьби за права людини.

 • Виступ учня. Біблія та добіблійні джерела містили положення про цінність людського життя, недоторканість приватної власності, про заборону посягання на честь і гідність приватної власності. Реформація принесла ідеї віротерпимості і свободи віросповідання.

У 17ст. була розроблена теорія природних прав людини – на життя, безпеку, свободу, власність, які знайшли відображення у 18ст. в багатьох конституціях. 19ст. принесло доповнення політичних і громадянських прав правами економічними. Історія права. У1215 році в Англії була прийнята Magna Charta (Велика Хартія Вольностей), яка проголошувала ідею захисту людини від чиновницького свавілля, захищала приватну власність, наділяла людей правами свободи пересування і презумпції невинності.


 • А чи мають якісь права діти і як вони захищені?

 • Виступ учня.

Міжнародне право захищає інтереси і права дітей, оскільки дитині набагато складніше відстояти свої права. Права дитини – спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років, для існування і досягнення зрілості. У 1989 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини, в якій проголошено необхідність створення всіх умов для її освіти, виховання, розвитку. Конвенція виходить з того, що діти є рівноправними учасниками суспільного життя, проте потребують спеціального захисту й піклування. Кожна дитина, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового стану, стану здоров’я, має рівні права з іншими дітьми на життя, ім.» я, набуття громадянства, на піклування з боку її батьків.


Завдання 1.

Поділити учнів на групи. Кожній групі скласти перелік проблем у світі. Наприклад, це проблеми голоду, Сніду, безробіття, дискримінації. Потім виділити три найактуальніші на розсуд членів групи проблеми. Потім їх узагальнити та обміркувати можливі шляхи вирішення.


Завдання 2.

Проблемна ситуація. Як вирішити ? Твоя сестра не хоче вчитися, а брат , щоб допомогти родині, миє машини і не вчиться. Ваші пропозиції щодо вирішення проблем. Які права дітей тут порушено? ( Про освіту, дискримінація дитячої праці).


Завдання 3. Виберіть правильний варіант відповіді. Продовжте речення. У ст..17 Загальної декларації прав людини говориться, що кожна людина має право володіти майном і…

а) ніхто не має права мати співвласника цього майна;

б) ніхто не може без підстав бути позбавлений свого майна;

в) майно не може бути використано для пригнічення іншої людини;

г) майно не може бути використано для загарбання влади.


Завдання 4. Які заповіді Господні свідчать про захист прав людини?

Завдання 5. Ст.1 Загальної декларації прав людини проголошує всіх людей:

а) вільними і рівними

б) рівними і гідними

в) рівними і здоровими.


Закріплення та перевірка знань учнів.

Запитання:

 • Коли утворилась ООН?

 • Яка мета цієї організації?

 • Які з найголовніших прав Загальної декларації прав людини 1948 року вам були відомі, а що нового ви дізналися на уроці?

 • Які з прав Загальної декларації прав людини 1948 року для вас не зрозумілі і, на ваш погляд, важко виконувані в сучасному суспільстві?

 • Які порушення прав людини вам відомі особисто?

 • Чи потрібно кожній людині знати свої права?

 • Чи потрібно дітям знати свої права?


Висновок. Становище людини в державі характеризується її правовим статусом, що передбачає певні права, свободи і обов’язки. Права і свободи людини – це можливості людини, необхідні їй для існування і розвитку. Загальна декларація прав людини, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році визначила громадянські, політичні, соціальні та культурні права і свободи людини. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у1989 р., визначила права дитини й проголосила необхідність створення всіх умов для її освіти, виховання і розвитку.


Домашнє завдання: скласти оповідання про права людини у тій місцевості, де ти мешкаєш.


Людина і соціальне середовище.

Права людини


Година спілкування у 7 А класі

Вч. Степаненко Л. А.Схожі:

Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconПоложення Конвенції про права дитини, роздруковані картки «Права та обов'язки» для гри «Хто перший?», тест «Чи знаєш ти права та обов'язки». Коментар
Мета: розкрити поняття «закон», «конституція», «оон», «декларація», «конвенція», «право», «ратифіка­ція»; ознайомити учнів із змістом...
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconПоложення конвенції ООН про права дитини мета: формувати схильність до вивчення державних документів, розвивати правову культуру. Вступне слово вчителя
Групова робота «Синтез думок» «найважливіші положення конвенції ООН про права дитини»
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconГодина спілкування «сторінками конвенції ООН про права дитини»
Мета: ознайомити учнів із основними положеннями Конвенції ООН про права дитини; з’ясувати обов’язки, права І свободи дітей, визначені...
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconВиховний захід для учнів 1-4 класів Тема
Конвенції про права дитини, донести її важливість до людей всього світу, а також навчитися визначати порушення прав через казку....
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconБатькам про права дитини
Усі люди на Землі мають рівні права та свободи. Ці права закрі­плені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генераль­ною...
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 04. 05. 2011 №185 Про затвердження обласного плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини
Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconВиховна година на тему: Класний керівник 5 класу
Мета: розкрити поняття «закон», «конституція», «оон», «декларація», «конвенція», «право»; ознайомити учнів із змістом основних статей...
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconЗакон україни про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconМета. Ознайомити учнів з основними положеннями Конвенції про права дитини. Виховувати людяність, почуття чуйності, доброти. Обладнання
Обладнання. Конвенція про права дитини; Конституція України; газетні та журнальні статті; висловлювання відомих людей
Положення Конвенції ООН «Про права дитини» Учні мають уміти: цінувати права людей. Основні поняття: толерантність, ратифікація, репатріація, біженець iconРозпорядження від 22 квітня 2006 р. N 229-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки»
Схвалити Концепцію Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи