Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ icon

Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ
Скачати 167.44 Kb.
НазваПостанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ
Дата конвертації20.12.2012
Розмір167.44 Kb.
ТипПостанова


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 5 квітня 1994 р. N 226

Київ


Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування


( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95

N 1381 ( 1381-2003-п ) від 30.08.2003

N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


( У назві, тексті постанови та додатках 1 і 2 до неї слова

"які залишилися без піклування батьків" замінено словами

"позбавлених батьківського піклування" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 1381 ( 1381-2003-п )

від 30.08.2003 )


З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту

та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим,

обласним, Київській та Севастопольській міським державним

адміністраціям упорядкувати протягом 1994-1996 років у

встановленому порядку мережу державних навчально-виховних закладів

для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, віддаючи

перевагу розвиткові нових форм виховання таких дітей, зокрема

дитячим будинкам сімейного типу. Забезпечити державний захист цих

закладів від перепрофілювання, продажу, приватизації.


( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ

N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


2. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення разом з Урядом

Республіки Крим, обласним, Київською та Севастопольською міськими

державними адміністраціями:


до 1 вересня 1994 р. переглянути склад працівників будинків

дитини, дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування. Залучати до роботи в

цих закладах осіб, яким притаманні сердечність, доброта, висока

відповідальність за доручену справу. Встановити порядок, за яким

комплектування кадрами зазначених закладів має провадитися

першочергово;


вживати заходів до підвищення якості виховання і навчання

учнів у навчально-виховних закладах, духовного, творчого та

інтелектуального розвитку їх вихованців в умовах розбудови

незалежної держави;


відкривати в зазначених закладах спеціальні класи і групи з

поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного,

гуманітарного, трудового, спортивного та інших профілів за

інтересами школярів;


при доборі батьків-вихователів для дитячих будинків сімейного

типу враховувати їх ділові, моральні якості, здібності й досвід

роботи з дітьми.


3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,

Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству

соціального захисту населення, Уряду Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

передбачати у планах економічного і соціального розвитку та

бюджеті капіталовкладення й асигнування на будівництво,

реконструкцію і капітальний ремонт навчально-виховних закладів для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.


4. Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям:


до 1 липня 1994 р. розробити і затвердити регіональні

програми соціального захисту й підтримки дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, в яких передбачалося б,

зокрема, одержання кожною дитиною освіти і спеціальності з

наступним працевлаштуванням, забезпечення житлом, отримання в

установленому чинним законодавством порядку пільгових кредитів

тощо;


заохочувати виробничі об'єднання та підприємства до

спрямування частини прибутку, що залишається в їх розпорядженні,

та наявних матеріально-технічних ресурсів на поліпшення

матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.


5. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення, Державному комітетові

з матеріальних ресурсів, Державному комітетові з легкої і

текстильної промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

забезпечувати в першочерговому порядку навчально-виховні заклади

для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

матеріально-технічними ресурсами, обладнанням, транспортними

засобами, товарами культурно-побутового та спортивного

призначення, господарського вжитку.


6. Міністерству освіти, Міністерству сільського господарства

і продовольства, Державному комітетові з матеріальних ресурсів,

Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській

міським державним адміністраціям сприяти створенню і розширенню

при дитячих будинках і школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, підсобних господарств і

цехів. Забезпечувати першочергове виділення їм згідно з потребою

сільськогосподарських угідь, матеріально-технічних ресурсів,

добрив, насіння, садивного матеріалу тощо. Надавати зазначеним

закладам пільги для функціонування та розвитку їх підсобних

господарств і цехів.


7. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення, Міністерству

сільського господарства і продовольства, Державному комітетові з

матеріальних ресурсів, Державному комітетові по харчовій

промисловості, Уряду Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати

першочергове постачання навчально-виховним закладам для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

продуктів харчування, в тому числі спеціальних продуктів дитячого

харчування, овочів і фруктів відповідно до норм харчування і

контингенту дітей.


( Абзац другий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ

N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


8. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти,

Міністерству у справах молоді і спорту, Уряду Республіки Крим,

обласним, Київській та Севастопольській міським державним

адміністраціям разом з регіональними і галузевими профспілковими

об'єднаннями та Дитячим фондом щороку організовувати оздоровлення

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у

дитячих санаторіях, оздоровчих і спортивних таборах.


9. Міністерству охорони здоров'я:


забезпечувати медичне обслуговування (у тому числі

стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування;


двічи на рік проводити медичні огляди всіх дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, у разі потреби

брати їх на диспансерний облік, здійснювати постійний медичний

нагляд за ними і своєчасне лікування;


забезпечити пріоритетне постачання навчально-виховним

закладам необхідних медикаментів, медичної апаратури та

обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.


10. З метою прилучення дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, до надбань українського і світового

мистецтва, формування і розвитку іх творчих здібностей

Міністерству культури, Міністерству освіти разом з Дитячим фондом,

Федерацією професійних спілок, творчими спілками, систематично

проводити у дитячих будинках, школах-інтернатах, професійних

начально-виховних закладах театральні вистави, концерти, виставки

образотворчого та інших видів мистецтва, творчі зустрічі з

літераторами та митцями. Систематично організовувати

конкурси-огляди молодих талантів з метою відбору найобдарованіших

дітей для навчання у спеціальних мистецьких закладах і дитячих

школах естетичного виховання.


Рекомендувати творчим спілкам, іншим громадським організаціям

та об'єднанням безплатно передавати у користування

навчально-виховним закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, художню, нотну та іншу спеціальну

літературу, твори мистецтва, музичні записи тощо.


Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

звільняються від сплати за навчання у державних дитячо-юнацьких

спортивних школах, дитячих школах естетичного виховання та

гуртках, студіях і секціях при дошкільних, позашкільних і

культурно-освітніх закладах незалежно від їх відомчої

підпорядкованості.


11. Передбачити для дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, що виховуються, або навчаються у

навчально-виховних та навчальних закладах, єдиний квиток, який дає

право на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв,

спортивних споруд, безплатний проїзд у громадському міському

(приміському) транспорті (крім таксі).


Міністерству освіти за погодженням з Міністерстовм культури,

Міністерством у справах молоді і спорту, Міністерством транспорту,

Державним комітетом по житлово-комунальному господарству розробити

та затвердити відповідну інструкцію на зразок єдиного квитка.


12. Установити, що діти-сироти і діти, позбавлені

батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою

(піклуванням), знаходяться на повному державному утриманні.


Міністерству освіти і Міністерству фінансів разом з іншими

заінтересованими міністерствами і відомствами:


у місячний термін упорядкувати та затвердити норми і

нормативи утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, і матеріального забезпечення навчально-виховного

процесу;


враховуючи особливості утримання дітей у будинках дитини,

дитячих будинках, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, передбачити збільшення

асигнувань на харчування та придбання м'якого інвентаря для

вихованців цих закладів на 10 відсотків порівняно з масовими

навчально-виховними закладами.


Уряд Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації у разі необхідності можуть

збільшувати грошові й натуральні норми витрат на утримання дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.


13. Установити, що:


1) дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського

піклування, (у тому числі випускникам професійних

навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів I і II

рівнів акредитації) при вступі до професійних навчально-виховних

закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації

видається комплект нового одягу і взуття на суму, не менш як 12

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також грошова

допомога в розмірі не менш як 2,5 неоподатковуваного мінімуму

доходів громадян. Зазначені діти зараховуються на повне державне

утримання і на період навчання забезпечуються безплатним

харчуванням, одягом, взуттям і м'яким інвентарем за нормами,

встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів для

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Право

для зарахування на повне державне утримання на період навчання

мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,

особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, до досягнення ними 23-річного віку, а також учні та

студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років

залишилися без батьків; ( Підпункт 1 пункту 13 із змінами,

внесеними згідно з Постановами КМ N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95,

N 1381 ( 1381-2003-п ) від 30.08.2003, N 868 ( 868-2005-п ) від

06.09.2005 )


2) абітурієнти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування, приймаються до навчальних закладів поза

конкурсом;


3) учням професійних навчально-виховних закладів і студентам

вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, щорічно надається

матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду, а також

коштів, передбачених на утримання зазначених закладів, у розмірі

не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

( Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами

КМ N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95, N 1381 ( 1381-2003-п ) від

30.08.2003 )


4) дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського

піклування, що навчалися або виховувалися в навчально-виховних та

вищих навчальних закладах і перебували на повному державному

утриманні, при їх працевлаштуванні видається одяг, взуття, м'який

інвентар і обладнання на суму, не менш як 40 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян, а також одноразова грошова допомога в

розмірі двох прожиткових мінімумів. За бажанням випускникам

навчальних закладів може бути виплачена грошова компенсація у

розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття; ( Підпункт 4

пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 433

( 433-95-п ) від 16.06.95, N 1381 ( 1381-2003-п ) від 30.08.2003,

N 868 ( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


5) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у

загальноосвітній школі забезпечуються безплатно шкільною і

спортивною формами, обідами, у вищих навчальних закладах і

професійних навчально-виховних закладах - обідами і гуртожитком.

При працевлаштуванні після закінчення навчального закладу їм

виплачується одноразова грошова допомога в розмірі двох

прожиткових мінімумів, а також видається одяг і взуття на суму не

менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За

бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена

грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і

взуття; ( Підпункт 5 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 433 ( 433-95-п ) від 16.06.95, N 1381

( 1381-2003-п ) від 30.08.2003, N 868 ( 868-2005-п ) від

06.09.2005 )


6) у період канікул учням професійних навчально-виховних

закладів, студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт

і дітей, позбавлених батьківського піклування, виплачуються (за

нормами службових відряджень) добові за час перебування у дорозі

(туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним, міжміським

автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони

виховувалися, за рахунок асигнувань на утримання навчальних

закладів;


7) учні професійних навчально-виховних закладів і студенти

вищих навчальних закладів - колишні вихованці дитячих будинків і

шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування, під час своїх канікул можуть перебувати у зазначених

закладах з безплатним проживанням і харчуванням;


8) зарахованим на повне державне утримання учням і студентам

з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

що не виїжджають до місць організованого відпочинку в дні канікул,

а також під час їх хвороби видається готівка в межах установленої

грошової норми на харчування з урахуванням торговельної націнки;


9) діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

у тому числі ті, що перебувають під опікою (піклуванням), після

закінчення (припинення) перебування у державному

навчально-виховному закладі, навчання у професійному

навчально-виховному, вищому навчальному закладі, а також молодь

цієї категорії після проходження строкової служби в Збройних Силах

України забезпечуються позачергово впорядкованим житлом.


14. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського

піклування, після досягнення ними 18-річного віку незалежно від

форми влаштування виплачується одноразова грошова допомога у

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 868 ( 868-2005-п ) від

06.09.2005 )


( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 433

( 433-95-п ) від 16.06.95 )


16. Міністерству освіти, Міністерству охорони здоров'я,

Міністерству соціального захисту населення разом з Академією

педагогічних наук:


сформувати у 1994-1995 роках державний і регіональний банки

даних про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського

піклування;


розробити до 1977 року в межах асигнувань, що виділяються на

наукові дослідження, наукові методологічні основи, принципи і

форми виховання, навчання і соціальної адаптації дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах

навчально-виховного закладу.


Міністерству освіти, Академії педагогічних наук під час

розроблення концепції педагогічної освіти передбачити

програмно-методичне забезпечення підготовки спеціалістів для

державних і недержавних закладів для дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування.


17. Рекомендувати Державній телерадіомовній компанії, іншим

засобам масової інформації постійно привертати увагу громадськості

до проблем сирітства через тематичні передачі, інтерв'ю, бесіди по

телебаченню, радіо та у пресі.


18. Визначити такими, що втратили чинність:


постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15

лютого 1985 р. N 67 "Про заходи по поліпшенню виховання, навчання

і матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей які залишилися

без піклування батьків, у будинках дитини, дитячих будинках та

школах-інтернатах";


постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25

серпня 1987 р. N 289 ( 289-87-п ) "Про організацію виконання в

республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР по усуненню

серйозних недоліків у роботі з дітьми-сиротами і дітьми, які

залишилися без піклування батьків, докорінному поліпшенню їх

виховання, навчання і матеріального забезпечення";


розпорядження Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1988 р. N 51

( 51-88-р );


абзац другий підпункту 5 пункту 13 постанови Ради Міністрів

УРСР від 5 жовтня 1988 р. N 318 "Про створення в республіці

дитячих будинків сімейного типу" (ЗП УРСР, 1988 р., N 11, ст. 45);


розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 лютого 1989 р. N 75

( 75-89-р );


постанову Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1991 р. N 8

( 8-91-п ) "Про поліпшення умов життя дітей-сиріт і дітей, які

залишилися без піклування батьків" (ЗП УРСР, 1991 р., N 1, ст. 5).


Виконуючий обов'язки

Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ


Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО


Інд.28


( Додаток N 1 виключено на підставі Постанови КМ N 868

( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


( Додаток N 2 виключено на підставі Постанови КМ N 868

( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


( Додаток N 3 виключено на підставі Постанови КМ N 868

( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )


( Додаток N 4 виключено на підставі Постанови КМ N 868

( 868-2005-п ) від 06.09.2005 )Схожі:

Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ icon226 кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і [ ]
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconПостанова від 5 квітня 1994 р. N 226
Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ icon868 кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 6 вересня 2005 р. N 868 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 226
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconПостанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби" (зп україни, 1994 р., N 8, ст. 213)
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1994 р. N 758 "Про доповнення Порядку обчислення стажу державної служби" (зп...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconПостанова від 27 квітня 1994 р. N 250 Київ Про порядок І умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток
Відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу" та статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconПостанова від 26 квітня 2003 р. N 634 Київ
Затвердити Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconПостанова від 13 квітня 2011 р. N 561 Київ
Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconПостанова від 23 квітня 2012 р. №327 Київ
З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя Кабінет Міністрів України...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconПостанова від 25 квітня 2012 р. №340 Київ
Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною...
Постанова від 5 квітня 1994 р. N 226 Київ iconП о с т а н о в а від 23 квітня 1999 р. N 663 Київ Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Установити для працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності крім державних службовців, а
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи