Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє icon

Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє




Скачати 65.28 Kb.
НазваРозпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Дата конвертації20.12.2012
Розмір65.28 Kb.
ТипРозпорядження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


1723-р від 27 серпня 2010 року


Про схвалення Концепції Державної цільової

програми розвитку професійно-технічної

освіти на 2011-2015 роки


Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, що додається.


Визначити Міністерство освіти і науки державним замовником Програми.


2. Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади розробити та подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.


Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ


СХВАЛЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 27 серпня 2010 р. № 1723-р


КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти

на 2011-2015 роки


Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


На сьогодні кваліфікація робітничих кадрів, у тому числі випускників професійно-технічних навчальних закладів, не відповідає поточним та перспективним соціально-економічним потребам, що спричинено:

застарілістю матеріально-технічної бази;

застосуванням неефективних механізмів управління і залишкового принципу фінансування;

недостатньою участю суб’єктів господарювання у виконанні завдань професійно-технічної освіти;

падінням престижу робітничих професій;

відсутністю системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічного персоналу;

недосконалістю нормативно-правової бази;

неефективним моніторингом потреб ринку праці;

недосконалим механізмом формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників.


Нагальною є потреба в наданні автономії професійно-технічним навчальним закладам, передусім для забезпечення їх економічної самостійності, ефективного залучення інвестицій з метою розвитку матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення, запровадження механізму стимулювання суб’єктів господарювання і педагогічних працівників.


Сучасні умови розвитку економіки викликають необхідність посилення взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.


Для розв’язання зазначеної проблеми необхідне формування науково обґрунтованої державної політики розвитку професійно-технічної освіти з урахуванням принципів неперервності, доступності, індивідуалізації і диференціації, гнучкості та інноваційності цілісної відкритої системи професійної освіти і навчання.


^ Мета Програми


Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.


^ Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми


Оптимальним варіантом розв’язання проблеми є об’єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань роботодавців та профспілок, наукових установ, навчальних закладів, спрямованих на:

створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти;

диверсифікації джерел фінансування;

удосконалення системи управління професійно-технічною освітою;

оновлення нормативно-правової бази;

створення соціальної реклами престижності робітничих професій.


Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити комплексну модернізацію професійно-технічної освіти.


Розв’язання проблеми можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки.


^ Шляхи та способи розв’язання проблеми


Проблему у сфері професійно-технічної освіти передбачається розв’язати шляхом:


створення системи забезпечення якості професійно-технічної освіти, що передбачає:

удосконалення державних стандартів професійно-технічної освіти;

модернізацію матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів;

інформатизацію професійно-технічної освіти, розроблення педагогічних програмних засобів, забезпечення доступу до світових інформаційних ресурсів;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх стажування на виробництві;

видання сучасних підручників, навчальних посібників, навчально-методичних, енциклопедичних і довідкових матеріалів;

розроблення критеріїв оцінювання якості професійно-технічної освіти;

вивчення і використання досвіду європейських країн щодо застосування стандартів якості професійно-технічної освіти;

розроблення і реалізацію спільних міжнародних проектів з питань забезпечення якості та ефективності професійно-технічної освіти; створення розгалуженої системи грантової підтримки дослідницьких та освітніх інноваційних проектів;

проведення наукових досліджень у галузі теорії і методики професійної освіти;


диверсифікації джерел фінансування, що передбачає:

залучення інвестицій юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;

удосконалення нормативів вартості навчання одного учня з урахуванням єдиних стандартів якості;

розроблення нового механізму формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб ринку праці;

участь роботодавців в оновленні матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів;


удосконалення управління професійно-технічною освітою, що передбачає:

перерозподіл повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами, підвищення ефективності державного і громадського контролю;

запровадження моніторингу ефективності управлінських рішень, їх впливу на якість професійно-технічної освіти;

оновлення нормативно-правової бази, зокрема шляхом внесення змін до законодавчих актів у сфері професійно-технічної освіти;


створення соціальної реклами престижності робітничих професій, що передбачає:

посилення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення;

інформування громадян про особливості різних робітничих професій через засоби масової інформації, проведення всеукраїнських та регіональних конкурсів, виставок-ярмарок робітничих професій тощо.


^ Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми забезпечить:

створення ефективної та гнучкої системи підготовки робітничих кадрів, орієнтованої на соціально-економічний розвиток країни (працевлаштування за робітничими професіями не менше 90 відсотків випускників професійно-технічних навчальних закладів);

впровадження 300 державних стандартів професійно-технічної освіти;

модернізацію матеріально-технічної бази державних професійно-технічних навчальних закладів;

введення нового порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників;

оснащення державних професійно-технічних навчальних закладів сучасними комп’ютерними комплексами, підключення їх до Інтернету;

збільшення обсягів фінансування та інвестицій для забезпечення розвитку професійно-технічної освіти;

посилення ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у формуванні робітничого потенціалу, що дасть змогу максимально враховувати потреби регіональних ринків праці;

розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, науковців і громадських об’єднань;

підвищення престижності робітничих професій.


^ Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми


Фінансування Програми планується здійснювати у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, а також за рахунок інших джерел.


Орієнтовний обсяг видатків, необхідних для виконання програм, становить 4260 млн. гривень.


Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку з урахуванням можливостей державного бюджету.


Дата публікації: 27.08.2010



Схожі:

Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. №1723-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки, що додається
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПро затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки (далі — Програма), що додається
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження №1721-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року
Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, що додається
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження №1720-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року
Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до...
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconПоложення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»
«загальноосвітній заклад – дошкільний навчальний заклад», Положення про дошкільний навчальний заклад, розпорядження Кабінету Міністрів...
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1722-р Київ Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій
Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження №1260-р від 5 жовтня 2009 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Розпорядження №1723-р від 27 серпня 2010 року Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року №411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року» та доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року №39738/1/1-12
Впровадження державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи