Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу icon

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу
НазваМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу
Сторінка1/8
Дата конвертації09.04.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Інститут вищої кваліфікації

Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу


Курсова робота

з менеджменту організацій

на тему:

" Інтегровані маркетингові комунікації "

(за матеріалами ПП «Атлант», м. Житомир)Слухачки 2 року навчання
Центру післядипломної освіти
та магістерських програм,
спеціальності
"Менеджмент організацій"

програми 8.050201.01

"Менеджмент на ринку товарів та послуг"

ххххххххххххххххххххххххххххххххх

Науковий керівник
д-р екон. наук, професор

ххххххххххххххххххххххххххххххххххРобота надійшла на кафедру __ __ 2008р. і зареєстрована під № __

Роботу перевірено ___ __ __ 2008р. ______

Роботу захищено з оцінкою ______________ __ __ 2008р. _____

Київ 2008

Зміст

Вступ 3

1. Теоретичні основи розроблення інтегрованих маркетингових комунікацій. 6

1.1. Інтегровані маркетингові комунікації у системі маркетингу підприємства. 6

1.2. Класифікація інтегрованих маркетингових комунікацій та характеристика їх видів. 10

^ 2. Аналіз інтегрованих маркетингових комунікацій ПП «Атлант». 19

2.1.Дослідження практичного використання інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві. 19

2.2. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій 28

^ 3. Шляхи підвищення ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій на ПП «Атлант». 36

3.1 Методика планування інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві. 36

3.2. Розроблення програми інтегрованих маркетингових комунікацій. 41

^ 4. Висновки та пропозиції 47

5. Список використаних джерел 50

6. Додатки 53


Вступ


Вибрана тема буде актуальна тим, що у цей нелегкий період становлення економіки держави необхідними умовами розвитку товарно-грошових відносин є використання всіх наявних маркетингових комунікацій в даному регіоні та в сегменті ринку, поліпшення якості використання даних засобів комунікації та активна участь у цих проце­сах різних верств населення, а та­кож гармонізація зв’язків між споживачем та торговим підприємством. Наслідком чого буде активність продаж та високий попит на місцевому ринку певної продукції або послуг. Сьогодні все більше компаній приймає концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій. Відповідно до цієї концепції компанія ретельно продумує й координує роботу своїх численних каналів комунікації – рекламу засобами масової інформації, особистий продаж, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг і упаковку товару з метою вироблення чіткої, послідовної й переконливої уяви про компанію та її товари. Компанія планує роль кожного засобу впливу й тривалість його дії. Вона складає список і розклад окремих заходів, відстежує ефект капіталовкладень у сам продукт, у засіб його просування, у підтримку стадії життєвого циклу товару з метою подальшого поліпшення комплексу стимулювання. Нарешті, для проведення в життя стратегії інтегрованих комунікацій призначається керівник служби маркетингової комунікації, що несе повну відповідальність за всі дії компанії в цій сфері. Для того щоб інтеграція зовнішніх комунікацій пройшла ефективно, у першу чергу координується внутрішня комунікаційна діяльність.

Успіх бізнесу здебільшого залежить від своєчасного встановлення зв’язків із громадськістю за допомогою засобів масової інформації — преси, радіо, телебачення. Налагодити тісні контакти з численними інститутами споживачів, партнерів, державних органів влади і сус­пільством загалом неможливо без глибоких знань, досвіду й компе­тентності керівників комерційних фірм, фахівців у сфері маркетингу.

У сучасних умовах розвитку українського бізнесу чимало трудно­щів і невдач на цьому шляху досить часто пояснюються недостат­ньою поінформованістю, правдивістю, гнучкістю та відкритістю учасників ринку.

З метою поліпшення економічної ситуації, насичення ринку това­рами й послугами необхідно боротися за споживача, постійно онов­люючи продукцію, що випускається, розширюючи коло пропонова­них послуг, а також підвищуючи їх якість. Лише за таких умов маркетинговою діяльністю вдасться охопити значну кількість підпри­ємств, насамперед тих, що беспосередньо пов’язані з кінцевим спо­живачем — населенням.

Для пожвавлення ринку в боротьбі за споживача необхідно прис­корити науково-технічний прогрес. Важливу роль у цьому процесі відіграватиме маркетинг, який дає змогу виявляти нові технології й технічні новинки, сприяє прискоренню їх упровадження у вироб­ництво. Останнім часом маркетинг став основною функцією управ­ління, що складається з комплексу заходів підприємства, спрямова­них на завоювання ринку та зміцнення своїх позицій на ньому.

Успішно організована і здійснена робота з маркетингу допомагає оперативніше і своєчасніше виявляти й ліквідовувати недоліки у стратегічному плануванні, організації та реалізації комерційної ді­яльності, а також у системі управління загалом, налагоджувати тіс­ну співпрацю із суспільством.

Тому основною метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення маркетингової діяльності ПП «Атлант» в умовах конкурентного середовища та чинного законодавства України.


Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- вивчити основні складові маркетингової діяльності фірми;

- на базі діяльності ПП «Атлант» проаналізувати комплекс маркетингу підприємства;

- здійснити фінансовий аналіз підприємства;

- дати рекомендації щодо організацій служби маркетингу на ПП «Атлант»;

- визначити напрямки покращення комунікаційної політики ПП «Атлант» та розробка програми інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві.

В курсовій роботі будуть наведені дослідження маркетингової діяльності на підприємстві, що покажуть рівень підготовленості підприємства у сфері маркетингових комунікацій, підготовленість персоналу до активної роботи в даній сфері, визначення позитивних та негативних сторін кожного виду маркетингових комунікацій. З чого можна буде зробити висновок про наявність маркетингового потенціалу підприємства, що в свою чергу дасть можливість розробити програму інтегрованих маркетингових комунікацій для більш плідного розвитку підприємства.

Практично приведені матеріали можна застосувати на формуванні та становленні нового підприємства або вдосконаленню структури маркетингу в існуючому, але занепадаючому в даній сфері підприємстві. Також даною роботою може керуватися підприємець-початківець торгового підприємства або керівник відділу маркетингу.


  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут
Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтовані на задоволення...
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут програма
Маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Основні фактори, які обумовили їх еволюційний розвиток. Поняття консумеризму. Вплив громадських...
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут
Бюджетна система України, її сутність, етапи становлення та принципи побудови. Зведений бюджет, його призначення. Види зведених бюджетів,...
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут програма
Лексичний та граматичний матеріал кожної з мов (англійської, німецької, французької) подано за такою схемою: лексика та граматика....
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут програма
Лексичний та граматичний матеріал кожної з мов (англійської, німецької, французької) подано за такою схемою: лексика та граматика....
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут
Фінанси – вартісна, економічна, розподільна, історична категорія. Особливості функціонування фінансів – економічне вчення про товарно-грошові...
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут
Сутність та загальна характеристика господарського обліку. Види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський, статис­тичний....
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconКиївський національний економічний університет імені вадима гетьмана факультет економіки та управління кафедра менеджменту
Визначення основних функцій менеджменту і їх взаємозв’язку в межах циклу менеджменту
Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи