Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi icon

Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi
Скачати 60.11 Kb.
НазваЗакон від 19. 05. 2009 №1343-vi
Дата конвертації22.12.2012
Розмір60.11 Kb.
ТипЗакон

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних [...]
Верховна Рада України; Закон від 19.05.2009 № 1343-VI Верховна Рада України — Законодавство України

[ 23.01.12 14:20 ]


                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань соціального захисту багатодітних сімей

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.550 ){ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
З метою посилення соціального захисту багатодітних сімей,
поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих
умов для виховання дітей у таких сім'ях Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 182-1 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст. 375):

у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7
календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю
10 календарних днів";

у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити
цифрами і словами "17 календарних днів".

2. Частину першу статті 46 Житлового кодексу Української РСР
( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до
N 28, ст. 573) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого
змісту:

"сім'ям, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі
народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно
абзацами восьмим і дев'ятим.

3. У статті 19 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2003 р.,
N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36):

у частині першій слова і цифру "відпустка тривалістю 7
календарних днів" замінити словами і цифрами "відпустка тривалістю
10 календарних днів";

у частині другій цифри і слова "14 календарних днів" замінити
цифрами і словами "17 календарних днів".

4. У Законі України "Про пенсії за особливі заслуги перед
Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71;
2005 р., N 5, ст. 122, N 13, ст. 229; 2006 р., N 4, ст. 58;
2007 р., N 27, ст. 367; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) у статті 1:

пункт 1 доповнити словами "матерям, які народили п'ятеро і
більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. При цьому
враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку";

пункт 8 виключити;

2) в абзаці четвертому частини першої статті 5 слова і цифри
"у пунктах 6-8" замінити словами і цифрами "у пунктах 6 і 7".

5. У Законі України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142;
2005 р. , N 11, ст. 202):

1) статтю 13 доповнити частинами третьою - шостою такого
змісту:

"Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який
постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково
10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними
послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та
вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах
норм, визначених законодавством.

Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за
опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена
сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та
додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі
рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо
відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна
плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати),
комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами
1-3 частини третьої цієї статті, надаються багатодітним сім'ям
незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних
та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних
спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

3) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

4) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і
міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку
відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок
дітей" ( 375-17 ).

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні
посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення і видачі
посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";

2) у статті 19:

частину дев'яту після слів "соціального захисту" доповнити
словами "у тому числі дітям з багатодітних сімей, у складі яких є
п'ятеро і більше дітей";

після частини дев'ятої доповнити новою частиною такого
змісту:

"Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше
дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей
звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах
державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації
за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони
здобувають вперше".

У зв'язку з цим частини десяту та одинадцяту вважати
відповідно частинами одинадцятою та дванадцятою.


{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }
7. У Законі України "Про житловий фонд соціального
призначення" ( 3334-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2006 р., N 19-20, ст. 159):

1) частину першу статті 11 доповнити пунктом 12 такого
змісту:

"12) сім'ї, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі
народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей";

2) пункт 10 частини першої статті 12 викласти в такій
редакції:

"10) сім'ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або
чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно
двох дітей".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 травня 2009 року
N 1343-VI
^

Публікації документа


  • Голос України від 02.06.2009 — № 100

  • Офіційний вісник України від 09.06.2009 — 2009 р., № 40, стор. 15, стаття 1347

  • Урядовий кур'єр від 17.06.2009 — № 106

  • Відомості Верховної Ради України від 25.09.2009 — 2009 р., № 39, стор. 1478, стаття 550

Документ 1343-17, чинний, остання версія - Редакція від 01.01.2011, підстава 2755-17Схожі:

Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗакон України від 11. 06. 2009 р. №1507-vi про
Закон України від 11. 06. 2009 р. №1507-vi "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень"
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗакон України від 26. 04. 2001 №2402-ііі «Про охорону дитинства». Закон України від 15. 11. 2001 №2789-ііі «Про попередження насильства в сім»ї»
...
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗакон україни про охорону дитинства
Ввр, 2009, n 39, ст. 550 N 1397-vi від 21. 05. 2009, ввр, 2009, n 41, ст. 596 N 2394-vi від 01. 07. 2010, ввр, 2010, n 39, ст. 513...
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗакон україни про дошкільну освіту
Законом n 290-vi від 20. 05. 2008, ввр), 2008, n 27-28, ст. 251 ) ( Додатково див. Закон n 835-vi від 26. 12. 2008, ввр, 2009, n...
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗ а к о н у к р а ї н и про місцеве самоврядування в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1997, n 24, ст. 170 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Законом n 1254-vi ( 1254-17 ) від 14. 04. 2009 n 1275-vi ( 1275-17 ) від 16. 04. 2009 }
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconРішення за рахунок коштів загального фонду районного бюджету по кфк 090412 кекв 1343 в сумі 25313,00 грн., за рахунок субвенції з міського бюджету по спеціальному фонду бюджету по кфк 240900 кекв 1343- 46134,00 грн
Нечуй-Левицького,22, де 31. 01. 2012 року сталася пожежа, внаслідок якої знищено 100% незастрахованого майна, виконком районної у...
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗакон України від 11. 06. 2009 р. №1508-vi про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
Закон України від 11. 06. 2009 р. №1508-vi "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні...
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗакон України від 11. 06. 2009 р. №1506-vi "Про засади запобігання та протидії корупції"

Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconЗакон україни від 23 травня 1991 р. №1060-хіі нова редакція: Закон №100/96-вр 23. 03. 1996 Зміни тексту: Закон №608/96-вр 17. 12. 1996 Закон №178-хіv 14. 10. 1998 Інформаційний зв'язок: Закон №2120-ііі 07. 12. 2000
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку
Закон від 19. 05. 2009 №1343-vi iconРішення 27. 12. 2012 №721 м. Чернівці Про надання земельних ділянок для укладання договорів земельних сервітутів та визнання таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення міської ради V скликання від 27. 05. 2010р. №1343
Про надання земельних ділянок для укладання договорів земельних сервітутів та визнання таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи