Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\

Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Радою
НазваПоложення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Радою
Сторінка6/8
Дата конвертації22.12.2012
Розмір1.7 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

^ ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам з ураженням
органів слуху
------------------------------------------------------------------

| Вид послуги | Надавачі |

|----------------------------------------------------------------|

| Вікова категорія від 6 до 18 років |

|----------------------------------------------------------------|

| Послуги з реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія |спеціалізовані відділення, |

| |клініки інститутів, інші |

|профілактичні заходи |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|санаторно-курортне лікування | |

| |санаторно-курортні заклади |

|слухопротезування | |

| | |

|реконструктивна хірургія | |

| | |

|кохлеарна імплантація | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |психолого-медико-педагогічні |

| |консультації |

|психолого-педагогічна | |

|діагностика |центри практичної психології та|

| |соціальної роботи |

|психолого-педагогічний патронаж | |

| |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та |

|корекція |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |інші навчальні заклади всіх |

| |типів |

| | |

| |навчальні заклади УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів |

| |(крім закладів, що надають |

| колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та |пункту "Професійна |

| інклюзивне навчання |реабілітація") |

| | |

| індивідуальна форма навчання | |

| | |

| дистанційна форма навчання | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|кінезотерапія | |

| |органи медико-соціальної |

|лікувальний масаж |експертизи |

| | |

|лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я |

|професійних здібностей | |

| |навчальні заклади всіх типів |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна орієнтація |служба зайнятості |

| | |

|професійний відбір |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка, |служба зайнятості |

|перепідготовка та підвищення | |

|кваліфікації |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади усіх типів, |

| |які здійснюють професійну |

| |підготовку, перепідготовку та |

| |підвищення кваліфікації |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта |навчальні заклади, де |

| |створюються відповідні умови |

| |згідно з державними соціальними|

| |нормативами |

| | |

| |підприємства і установи УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення |підприємства, установи, |

|робочого місця з урахуванням |організації незалежно від |

|безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування |

|інваліда | |

| |служба зайнятості |

| | |

| |Фонд соціального захисту |

| | |

| |підприємства, установи УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування |служба зайнятості |

|(поновлення трудової діяльності | |

|інваліда за колишньою або новою |підприємства, установи, |

|професією) |організації незалежно від |

| |відомчого підпорядкування |

| | |

| |підприємства, установи УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури |та спорту |

| | |

|оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної |

|фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів |

|реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні |

| |регіональні центри |

|навчально-тренувальні заняття з | |

|фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

|заняття спортом | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації |

| | |

| |реабілітаційні установи, в тому|

| |числі Національний центр |

| |паралімпійської і |

| |дефлімпійської підготовки та |

| |реабілітації інвалідів і |

| |Західний реабілітаційно- |

| |спортивний центр |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |установи соціального |

| |обслуговування |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних |органи праці та соціального |

|навичок |захисту населення |

| | |

|соціально-побутовий патронаж |навчальні заклади всіх типів |

| | |

|працетерапія |установи соціального |

| |обслуговування |

| | |

| |реабілітаційні установи УТОГ |

| | |

| |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|орієнтування, спілкування та | |

|обміну інформацією: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального |

|спілкування, факси та інші |захисту населення |

|сурдотехнічні засоби | |

| |УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно- | |

|спортивне обладнання і | |

|спорядження, спортивний | |

|інвентар: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери |органи у справах сім'ї, молоді |

| |та спорту |

|фізкультурно-спортивне | |

|обладнання |регіональні центри з фізичної |

| |культури і спорту інвалідів |

| |"Інваспорт" |

| | |

| |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

| | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації центри соціально- |

| |психологічної реабілітації для |

| |дітей та молоді з |

| |функціональними обмеженнями |

| | |

| |інші реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і | |

|занять трудовою діяльністю: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|комп'ютерні програми для |навчальні заклади всіх типів |

|навчання | |

| | |

|спеціальні підручники | |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення виробами медичного призначення |

|----------------------------------------------------------------|

|Слухові апарати |заклади охорони здоров'я |

| | |

|Ендопротези та інші вироби | |

|медичного призначення згідно із | |

|стандартами МОЗ | |

|----------------------------------------------------------------|

| Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) |

| та до 60 (для чоловіків) років |

|----------------------------------------------------------------|

| Послуги з реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія |спеціалізовані відділення, |

| |клініки інститутів, інші |

|профілактичні заходи |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|санаторно-курортне лікування | |

| |санаторно-курортні заклади |

|слухопротезування | |

| | |

|реконструктивна хірургія | |

| | |

|кохлеарна імплантація | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |психолого-медико-педагогічні |

| |консультації |

|психолого-педагогічна | |

|діагностика |центри практичної психології та|

| |соціальної роботи |

|психолого-педагогічний патронаж | |

| |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та |

|корекція |молоді з функціональними |

| |обмеженнями |

| | |

| |інші реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |навчальні заклади УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів |

| |(крім закладів, що надають |

| колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та |пункту "Професійна |

| інклюзивне навчання |реабілітація") |

| | |

| індивідуальна форма навчання | |

| | |

| дистанційна форма навчання | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|кінезотерапія | |

| |органи медико-соціальної |

|лікувальний масаж |експертизи |

| | |

|лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я |

|професійних здібностей | |

| |навчальні заклади |

|професійна орієнтація | |

| |служба зайнятості |

|професійний відбір | |

| |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка, |служба зайнятості |

|перепідготовка та підвищення | |

|кваліфікації |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів, |

| |які здійснюють професійну |

| |підготовку, перепідготовку та |

| |підвищення кваліфікації |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта |навчальні заклади, де |

| |створюються відповідні умови |

| |згідно з державними соціальними|

| |нормативами |

| | |

| |підприємства, установи УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення |підприємства, установи, |

|робочого місця з урахуванням |організації незалежно від |

|безпеки та особливих потреб |відомчого підпорядкування |

|інваліда | |

| |служба зайнятості |

| | |

| |Фонд соціального захисту |

| |інвалідів |

| | |

| |підприємства, установи УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування |служба зайнятості |

|(поновлення трудової діяльності | |

|інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, |

|новою професією) |організації незалежно від |

| |відомчого підпорядкування |

| | |

| |підприємства, установи УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури |та спорту |

| | |

|оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної |

|фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів |

|реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні |

| |регіональні центри |

|навчально-тренувальні заняття з | |

|фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

|заняття спортом | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації реабілітаційні |

| |установи, в тому числі |

| |Національний центр |

| |паралімпійської і |

| |дефлімпійської підготовки та |

| |реабілітації інвалідів в |

| |м. Євпаторії і Західний |

| |реабілітаційно-спортивний центр|

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |установи соціального |

| |обслуговування |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних |органи праці та соціального |

|навичок |захисту населення |

| | |

|соціально-побутовий патронаж |навчальні заклади всіх типів |

| | |

|працетерапія |установи соціального |

| |обслуговування |

| | |

| |реабілітаційні установи УТОГ |

| | |

| |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями |

| | |

| |інші реабілітаційні установи |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|орієнтування, спілкування та | |

|обміну інформацією: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального |

|спілкування, факси та інші |захисту населення |

|сурдотехнічні засоби | |

| |УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно- | |

|спортивне обладнання і | |

|спорядження, спортивний | |

|інвентар: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери |органи у справах сім'ї, молоді |

| |та спорту |

|фізкультурно-спортивне | |

|обладнання |регіональні центри з фізичної |

| |культури і спорту інвалідів |

| |"Інваспорт" |

| | |

| |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

| | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації |

| | |

| |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями |

| | |

| |інші реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і | |

|занять трудовою діяльністю: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|комп'ютерні програми для |навчальні заклади всіх типів |

|навчання | |

| | |

|спеціальні підручники | |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення виробами медичного призначення |

|----------------------------------------------------------------|

|Слухові апарати |заклади охорони здоров'я |

| | |

|Ендопротези та інші вироби | |

|медичного призначення згідно із | |

|стандартами МОЗ | |

|----------------------------------------------------------------|

| Вікова категорія від 55 (для жінок) |

| та від 60 (для чоловіків) років |

|----------------------------------------------------------------|

| Послуги з реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія |спеціалізовані відділення, |

| |клініки інститутів, інші |

|профілактичні заходи |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|санаторно-курортне лікування | |

| |санаторно-курортні заклади |

|слухопротезування | |

| | |

|реконструктивна хірургія | |

| | |

|кохлеарна імплантація | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|кінезотерапія | |

| |органи медико-соціальної |

|лікувальний масаж |експертизи |

| | |

|лікувальна фізкультура |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних |органи праці та соціального |

|навичок |захисту населення |

| | |

|соціально-побутовий патронаж |навчальні заклади всіх типів |

| | |

|працетерапія |установи соціального |

| |обслуговування |

| | |

| |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |реабілітаційні установи УТОГ |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|орієнтування, спілкування та | |

|обміну інформацією: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|мобільні телефони для письмового|органи праці та соціального |

|спілкування, факси та інші |захисту населення |

|сурдотехнічні засоби | |

| |УТОГ |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно- | |

|спортивне обладнання і | |

|спорядження, спортивний | |

|інвентар: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери |органи у справах сім'ї, молоді |

| |та спорту |

|фізкультурно-спортивне | |

|обладнання |регіональні центри з фізичної |

| |культури і спорту інвалідів |

| |"Інваспорт" |

| | |

| |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

| | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації |

| | |

| |реабілітаційні установи |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення виробами медичного призначення |

|----------------------------------------------------------------|

|Слухові апарати |заклади охорони здоров'я |

| | |

|Ендопротези та інші вироби | |

|медичного призначення згідно із | |

|стандартами МОЗ | |

------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати відповідні послуги
за умови отримання державного замовлення на їх надання в
установленому порядку.


Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686
1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, що додається. Визнати такими, що втратили чинність: пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 83 ( 83-92-п ) (зп україни, 1992 р., N 3, ст. 68) у
Затвердити Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, що додається
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України 01. 06. 2006 №423 положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти І науки молоді та спорту України наукових проектів,
Міністерством освіти І науки молоді та спорту України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи