Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\

Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Радою
НазваПоложення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту, Радою
Сторінка7/8
Дата конвертації22.12.2012
Розмір1.7 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8

^ ПЕРЕЛІК
послуг, що надаються інвалідам з ураженням
органів зору
------------------------------------------------------------------

| Вид послуги | Надавачі |

|----------------------------------------------------------------|

| Вікова категорія від 0 до 18 років |

|----------------------------------------------------------------|

| Послуги з реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія |спеціалізовані відділення, |

| |клініки інститутів, інші |

|профілактичні заходи |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|санаторно-курортне лікування | |

| |санаторно-курортні заклади |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |психолого-медико-педагогічні |

| |консультації |

|психолого-педагогічна | |

|діагностика |центри практичної психології та|

| |соціальної роботи |

|психолого-педагогічний патронаж | |

| |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та |

|корекція |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів |

| |(крім закладів, що надають |

| колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та |пункту "Професійна |

| інклюзивне навчання |реабілітація") |

| | |

| індивідуальна форма навчання | |

| | |

| дистанційна форма навчання | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |органи медико-соціальної |

| |експертизи |

|кінезотерапія | |

| |лікувально-профілактичні |

|лікувальний масаж |заклади |

| | |

|лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями |

| | |

| |інші реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна орієнтація |загальноосвітні школи (школи- |

| |інтернати) |

|професійний відбір | |

| |загальноосвітні санаторні школи|

|професійна освіта |(школи-інтернати) |

| | |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади, де |

| |створюються відповідні умови |

| |згідно з державними соціальними|

| |нормативами |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення |підприємства, установи, |

|робочого місця з урахуванням |організації незалежно від |

|безпеки фізичних можливостей |відомчого підпорядкування |

| | |

| |служба зайнятості |

| | |

| |Фонд соціального захисту |

| |інвалідів |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування |служба зайнятості |

|(поновлення трудової діяльності | |

|інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, |

|новою професією) |організації незалежно від |

| |відомчого підпорядкування |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури |та спорту |

| | |

|оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної |

|фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів |

|реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні |

| |регіональні центри |

|навчально-тренувальні заняття з | |

|фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

|заняття спортом | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації |

| | |

| |реабілітаційні установи, в тому|

| |числі Національний центр |

| |паралімпійської і |

| |дефлімпійської підготовки та |

| |реабілітації інвалідів і |

| |Західний реабілітаційно- |

| |спортивний центр |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |установи соціального |

| |обслуговування |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних |органи праці та соціального |

|навичок |захисту населення |

| | |

|соціально-побутовий патронаж |установи соціального |

| |обслуговування |

|працетерапія | |

| |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |УкрНДІпротезування |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|орієнтування, спілкування та | |

|обміну інформацією: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|спеціальні магнітофони |органи праці та соціального |

| |захисту населення |

|електронні записні книжки з | |

|брайлівським і мовним виводом |УТОС |

| | |

|телевізійні збільшувальні | |

|прилади | |

| | |

|тифломагнітоли | |

| | |

|читаючі машини | |

| | |

|прилад для письма шрифтом Брайля| |

| | |

|папір для писання рельєфно- | |

|крапковим шрифтом Брайля | |

| | |

|диктофони | |

| | |

|плеєри для відтворення | |

| | |

|звукозапису | |

| | |

|годинник | |

| | |

|тростини тактильні | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|самообслуговування: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального |

| |захисту населення |

| | |

| |протезно-ортопедичні |

| |підприємства всіх форм |

| |власності |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно- | |

|спортивне обладнання і | |

|спорядження, спортивний | |

|інвентар: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери |органи у справах сім'ї, молоді |

| |та спорту |

|фізкультурно-спортивне | |

|обладнання |регіональні центри з фізичної |

| |культури і спорту інвалідів |

| |"Інваспорт" |

| | |

| |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

| | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації |

| | |

| |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і | |

|занять трудовою діяльністю: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів |

| | |

|комп'ютерні програми для | |

|навчання | |

| | |

|книги із спеціальним рельєфно- | |

|крапковим шрифтом Брайля | |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення виробами медичного призначення |

|----------------------------------------------------------------|

|Очні протези (тимчасові або |заклади охорони здоров'я |

|індивідуальні) | |

| | |

|Окуляри | |

| | |

|Контактні лінзи | |

| | |

|Лупи | |

| | |

|Гіперокуляри | |

| | |

|Світлофільтри | |

| | |

|Діафрагмальні, мінусові ручні | |

|лінзи | |

| | |

|Акустичні окуляри | |

| | |

|Епіпротези, орбітальний | |

|імплантат для операції | |

|енуклеації ока | |

|----------------------------------------------------------------|

| Вікова категорія від 18 до 55 (для жінок) |

| та до 60 (для чоловіків) років |

|----------------------------------------------------------------|

| Послуги з реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія |спеціалізовані відділення, |

| |клініки інститутів, інші |

|профілактичні заходи |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|санаторно-курортне лікування | |

| |санаторно-курортні заклади |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Психолого-педагогічна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |психолого-медико-педагогічні |

| |консультації |

|психолого-педагогічна | |

|діагностика |центри практичної психології та|

| |соціальної роботи |

|психолого-педагогічний патронаж | |

| |центри соціально-психологічної |

|психологічна та педагогічна |реабілітації для дітей та |

|корекція |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

|--------------------------------+-------------------------------|

|освітні послуги: |навчальні заклади всіх типів |

| |(крім закладів, що надають |

| колективна форма навчання, в |професійну освіту відповідно до|

| тому числі інтегроване та |пункту "Професійна |

| інклюзивне навчання |реабілітація") |

| | |

| індивідуальна форма навчання | |

| | |

| дистанційна форма навчання | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|кінезотерапія | |

| |органи медико-соціальної |

|лікувальний масаж |експертизи |

| | |

|лікувальна фізкультура |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями |

| | |

| |інші реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Професійна реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|експертиза потенційних |заклади охорони здоров'я |

|професійних здібностей | |

| |заклади освіти і науки |

|професійна орієнтація | |

| |служба зайнятості |

|професійний відбір | |

| |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна підготовка, |служба зайнятості |

|перепідготовка та підвищення | |

|кваліфікації |Фонд соціального захисту |

| |інвалідів |

| | |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів, |

| |які здійснюють професійну |

| |підготовку, перепідготовку та |

| |підвищення кваліфікації |

|--------------------------------+-------------------------------|

|професійна освіта |навчальні заклади, де |

| |створюються відповідні умови |

| |згідно з державними соціальними|

| |нормативами |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Трудова реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|пристосування та створення |підприємства, установи, |

|робочого місця з урахуванням |організації незалежно від |

|безпеки та фізичних можливостей |відомчого підпорядкування |

|інваліда | |

| |служба зайнятості |

| | |

| |Фонд соціального захисту |

| |інвалідів |

|--------------------------------+-------------------------------|

|раціональне працевлаштування |служба зайнятості |

|(поновлення трудової діяльності | |

|інваліда за колишньою або за |підприємства, установи, |

|новою професією) |організації незалежно від |

| |відомчого підпорядкування |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізкультурно-спортивна | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання заняттям з фізичної |органи у справах сім'ї, молоді |

|культури |та спорту |

| | |

|оздоровлення у таборах |Український центр з фізичної |

|фізкультурно-спортивної |культури і спорту інвалідів |

|реабілітації інвалідів |"Інваспорт" та відповідні |

| |регіональні центри |

|навчально-тренувальні заняття з | |

|фізичної культури і спорту |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

|заняття спортом | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації |

| | |

| |реабілітаційні установи, в тому|

| |числі Національний центр |

| |паралімпійської і |

| |дефлімпійської підготовки та |

| |реабілітації інвалідів і |

| |Західний реабілітаційно- |

| |спортивний центр |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |установи соціального |

| |обслуговування |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних |органи праці та соціального |

|навичок |захисту населення |

| | |

|соціально-побутовий патронаж |установи соціального |

| |обслуговування |

|працетерапія | |

| |центри соціально-психологічної |

| |реабілітації для дітей та |

| |молоді з функціональними |

| |обмеженнями, інші |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |УкрНДІпротезування |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|орієнтування, спілкування та | |

|обміну інформацією: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|спеціальні магнітофони |органи праці та соціального |

| |захисту населення |

|електронні записні книжки з | |

|брайлівським і мовним виводом |УТОС |

| | |

|телевізійні збільшувальні | |

|прилади | |

| | |

|прилад для письма шрифтом Брайля| |

| | |

|тифломагнітоли | |

| | |

|читаючі машини | |

| | |

|папір для писання рельєфно- | |

|крапковим шрифтом Брайля | |

| | |

|диктофони | |

| | |

|плеєри для відтворення | |

|звукозапису | |

| | |

|годинник | |

| | |

|книги із спеціальним рельєфно- | |

|крапковим шрифтом Брайля | |

| | |

|тростини тактильні | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|самообслуговування: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального |

| |захисту населення |

| | |

| |протезно-ортопедичні |

| |підприємства всіх форм |

| |власності |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальне фізкультурно- | |

|спортивне обладнання і | |

|спорядження, спортивний | |

|інвентар: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|тренажери |органи у справах сім'ї, молоді |

| |та спорту |

|фізкультурно-спортивне | |

|обладнання |регіональні центри з фізичної |

| |культури і спорту інвалідів |

| |"Інваспорт" |

| | |

| |дитячо-юнацькі спортивні школи |

| |інвалідів |

| | |

| |громадські організації |

| |інвалідів фізкультурно- |

| |спортивної спрямованості, в |

| |тому числі клуби, спортивні |

| |федерації |

| | |

| |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і | |

|занять трудовою діяльністю: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів |

| | |

|комп'ютерні програми для | |

|навчання | |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення виробами медичного призначення |

|----------------------------------------------------------------|

|Очні протези (тимчасові або |заклади охорони здоров'я |

|індивідуальні) | |

| | |

|Окуляри | |

| | |

|Контактні лінзи | |

| | |

|Лупи | |

| | |

|Гіперокуляри | |

| | |

|Світлофільтри | |

| | |

|Діафрагмальні, мінусові ручні | |

|лінзи | |

| | |

|Акустичні окуляри | |

| | |

|Тростини | |

| | |

|Епіпротези, орбітальний | |

|імплантат для операції | |

|енуклеації ока | |

|----------------------------------------------------------------|

| Вікова категорія від 55 (для жінок) |

| та від 60 (для чоловіків) років |

|----------------------------------------------------------------|

| Послуги з реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Медична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|відновна терапія |спеціалізовані відділення, |

| |клініки інститутів, інші |

|профілактичні заходи |лікувально-профілактичні |

| |заклади |

|санаторно-курортне лікування | |

| |санаторно-курортні заклади |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Фізична реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|консультування |органи медико-соціальної |

| |експертизи |

|кінезотерапія | |

| |лікувально-профілактичні |

|лікувальний масаж |заклади |

| | |

|лікувальна фізкультура |реабілітаційні установи |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Соціальна та побутова | |

|реабілітація: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|навчання основних соціальних |органи праці та соціального |

|навичок |захисту населення |

| | |

|соціально-побутовий патронаж |установи соціального |

| |обслуговування |

|працетерапія | |

| |реабілітаційні установи |

| | |

| |навчальні заклади всіх типів |

| | |

| |УкрНДІпротезування |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації |

|----------------------------------------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|орієнтування, спілкування та | |

|обміну інформацією: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|спеціальні магнітофони |органи праці та соціального |

| |захисту населення |

|електронні записні книжки з | |

|брайлівським і мовним виводом |УТОС |

| | |

|телевізійні збільшувальні | |

|прилади | |

| | |

|тифломагнітоли | |

| | |

|читаючі машини | |

| | |

|прилад для письма шрифтом Брайля| |

| | |

|папір для писання рельєфно- | |

|крапковим шрифтом Брайля | |

| | |

|диктофони | |

| | |

|плейєри для відтворення | |

|звукозапису | |

| | |

|годинник | |

| | |

|книги із спеціальним рельєфно- | |

|крапковим шрифтом Брайля | |

| | |

|тростини тактильні | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для | |

|самообслуговування: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|допоміжні побутові пристрої |органи праці та соціального |

| |захисту населення |

| | |

| |протезно-ортопедичні |

| |підприємства всіх форм |

| |власності |

|--------------------------------+-------------------------------|

|Спеціальні засоби для освіти і | |

|занять трудовою діяльністю: | |

|--------------------------------+-------------------------------|

|меблі спеціального призначення |навчальні заклади всіх типів |

| | |

|комп'ютерні програми для | |

|навчання | |

|----------------------------------------------------------------|

| Забезпечення виробами медичного призначення |

|----------------------------------------------------------------|

|Очні протези (тимчасові або |заклади охорони здоров'я |

|індивідуальні) | |

| | |

|Окуляри | |

| | |

|Контактні лінзи | |

| | |

|Лупи | |

| | |

|Гіперокуляри | |

| | |

|Світлофільтри | |

| | |

|Діафрагмальні, мінусові ручні | |

|лінзи | |

| | |

|Акустичні окуляри | |

| | |

|Епіпротези, орбітальний | |

|імплантат для операції | |

|енуклеації ока | |

------------------------------------------------------------------

________________
Примітка. Недержавні суб'єкти можуть надавати відповідні послуги
за умови отримання державного замовлення на їх надання у
встановленому порядку.


Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2006 р. N 1686

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, що додається. Визнати такими, що втратили чинність: пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1992 р. N 83 ( 83-92-п ) (зп україни, 1992 р., N 3, ст. 68) у
Затвердити Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, що додається
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України 01. 06. 2006 №423 положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти І науки молоді та спорту України наукових проектів,
Міністерством освіти І науки молоді та спорту України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда та внести його на розгляд Кабінету Міністрів України; разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством культури і туризму, Міністерством у справах сім\Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи