Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України icon

Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
Скачати 230.22 Kb.
НазваПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
Дата конвертації22.12.2012
Розмір230.22 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

НАКАЗ


28.12.2006 р. № 864


Про планування діяльності та ведення

документації соціальних педагогів,

соціальних педагогів по роботі

з дітьми-інвалідами системи Міністерства

освіти і науки України


На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 р. № 632 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» та забезпечення належної роботи соціальних педагогів в навчальних закладах


НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити кваліфікаційні характеристики соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України (додатки 1 - 3).

 2. Міністру освіти і науки Автономної республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

  1. Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2006 р. № 1983/338/452/221/556/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах», (зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 12.07.2006 р. за № 824/12698);

  2. Проаналізувати стан кадрового забезпечення та до початку2007-2008 навчального року увести посади соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами, практичних психологів в усі типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти відповідно до нормативів їхньої чисельності (лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9-324).

 3. Керівникам навчальних закладів забезпечити:

  1. Планування діяльності соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами за річним та щомісячним планом роботи (додатки 4-5) та за тимчасовими нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 6).

  2. Ведення соціальними педагогами фахових журналів реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7); графіків роботи на тиждень (додаток 8), журналів щоденного обліку роботи (додаток 9), соціальних паспортів класу (додаток 10); облікових карток соціального супроводження сімей дітей (додаток 11); актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей (додаток 12);переліків суб’єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (додаток 13).

 4. Українському науково-методичному Центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.) у І півріччі 2007 року провести нараду керівників обласних психологічних служб щодо діяльності соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів.

 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.Т.в.о. Міністра Б.М.Жебровський


Додаток № 1

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864

Кваліфікаційна характеристика

Соціальний педагог

^ Посадові обов’язки.

Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім’ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій – з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Виконує функції:

 • діагностичну:

вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів (вихованців) мікро колективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу вцілому, неформальних молодіжних об’єднань; досліджує спрямованість впливу мікро середовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерел негативного впливу на дітей і підлітків;

 • прогностичну:

прогнозує на основі спостережень та досліджень, посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;

 • консультативну:

дає рекомендації (поради) учням, батькам, вчителям та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих обставинах тощо;

 • захисну:

забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, міліції, суді тощо);

 • профілактичну:

переконує учнів у доцільності дотримання соціально-значимих норм, правил поведінки, ведення здорового способу життя; сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі;

 • соціально-перетворювальну:

надає послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб учнівської молоді; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;

 • організаційну:

координує діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання, сприяє соціально-корисної діяльності дітей і підлітків; формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих.

Сприяє розкриттю здібностей талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучає громадські організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

Займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропонує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.


^ Повинен знати:

для вирішення соціально-педагогічних завдань, повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». Має знати вікову, педагогічну, соціальну психологію; етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології; методологічні принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання; інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів; особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості; форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у позашкільних закладах, за місцем проживання; основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку; специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації; сучасний стан тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, тощо, та їхній вплив на особистість.

Функції, права системи та їх державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; основи трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки безпеки; Закон України «Про освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію ООН про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання; державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.


^ Повинен вміти:

застосовувати професійні знання в практичній діяльності, вивчати відхилення у поведінці школярів, молоді; проводити профілактичну роботу щодо попередження девіантної поведінки, а також розробляти програми та проектні роботи з «дітьми вулиці», працювати з групами ризику в умовах неформального спілкування, сприяти прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців (клієнтів); організовувати взаємодію педагогічного колективу, батьків, громадських об’єднань та організацій, служб у справах неповнолітніх, служб соціального захисту, профспілок, правоохоронних органів, медичних установ тощо щодо виховання, оздоровлення, здійснення соціального патронажу, профілактичної роботи, соціальної реабілітації дітей та підлітків.

^ Повинен мати:

розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток особистості дитини як найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність; навички проведення співбесід, інтерв’ювання, вирішення конфліктних ситуацій, проведення групових занять з дітьми та дорослими.


^ Кваліфікаційні вимоги до категорій


Соціальний педагог вищої категорії має освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічної роботи серед дітей, молоді, батьків, забезпечує високу якість своєї праці, має власні методичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога – не менше 8 років.

Соціальний педагог І категорії має вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досягає значного рівня соціально-педагогічної діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога – не менше 5 років.

Соціальний педагог ІІ категорії має вищу або середню освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи виховання, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж роботи на посаді соціального педагога – не менше 3 років.

Соціальний педагог має вищу або середню освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

Додаток № 4

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864«Затверджено»

Директор________________

(назва навч. закладу)

_______ ___________

(підпис) ( ПІБ )

___________2011 р.

«Погоджено»

Завідувач ЦППСР

відділу освіти ХРДА

________А.В.Бондаренко

____________2011 р.

^ ПЛАН

роботи соціального педагога

________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 201_ - 201_ навчальний рікз/п

Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрації та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким проводиться
1. Діагностичні


2. Прогностичні


3. Консультаційні


4. Захисні


5. Профілактичні


6. Соціально-перетворювальні


7. ОрганізаційніДодаток № 5

до наказу МОНУ від 28.12.2006 р.

«Затверджено»

Директор________________

(назва навч. закладу)

_______ _____________

(підпис) ( ПІБ )

___________2007 р.

^ ПЛАН

роботи соціального педагога

________________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на ___________ місяць 201__року
з/п

Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрації та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу
1. Діагностичні
2. Прогностичні
3. Консультаційні
4. Захисні
5. Профілактичні
6. Соціально-перетворювальні
7. Організаційні


Примітки: а) проставляють норми часу на види робіт, що виконуються соціальним педагогом навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний Центр практичної психології та соціальної роботи.


Додаток № 7

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864


^ Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів

_____________________ назва навчального закладу
Дата проведення

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультаціїПримітка: конфіденціальна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора навчального закладу, керівника районного центру практичної психології та соціальної роботи, методиста РМК.

Додаток № 8

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864

«Затверджено»

Директор________________

(назва навч. закладу)

_______ _____________

(підпис) ( ПІБ )

___________20011 р.
^ Графік роботи

соціального педагога

_______________________

(назва навчального закладу)


^ Дні тижня

З ____ год.

По ____год.

Примітка


ПонеділокВівторокСередаЧетверП’ятницяДодаток № 4

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864


^ Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога

_________________________ назва навчального закладу


Дата

Кількість годин

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

К-сть осіб

Додаток № 10

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864


^ Соціальний паспорт

________ класу ______________________

(назва навчального закладу)

1-й семестр, 2-й семестр (підкреслити)

201___ - 201___ навчального року


Класний керівник _________________________________
ПІБ дитини

Дата народж.

Домашня адреса

ПІБ батьків

Категорія обліку

Дата відвіду-вання
(відвідує і заповнює класний керівник)


Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2006 р. № 1983/338/452/221/556/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.07.2006 р. за № 824/12698):

 • 01 – інвалідність батьків або дітей;

 • 02 – вимушена міграція;

 • 03 – наркотична або алкогольна залежність одного із членів сім’ї;

 • 04 – перебування одного із членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

 • 05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

 • 06 – насильство в сім’ї;

 • 07 – безпритульність;

 • 08 – сирітство;

 • 09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

 • 10 – відсутність житла або роботи;

 • 11 – бездоглядність;

 • 12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (проживання на екологічно-забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

 • 13 – інше (дописати).


Гендерна характеристика класу:

  1. Кількість хлопців - ______

  2. Кількість дівчат - ______


Стан здоров’я учнів:ПІБ дитини

Здоров (а)

Тимчасові розлади здоров’я

Хронічні соматичні хвороби

Психо-соматичні зайво-рювання

Інвалід-ність

Прим.

(Заповнює медпрацівник)
ПІБ дитини

Муз школа

Спорт секція

Гурток, клуб

Інше

Не відвідує

Прим.

(Заповнює класний керівник)


Соціальна поведінка учнів:ПІБ дитини

Скоїв (ла) правопо-руш/злочин

Стоїть на обліку в КМСД

Адек-тивна пове-дінка

Систе-матично порушує дисцип-ліну

Конфлік-ти з вчителя-ми, учнями(Заповнює класний керівник)


Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:ПІБ дитини

Повна сім’я

Неповна сім’я

Вихов. батьками, опіку-нами

Мало за без. сім’я

Багато-дітна сім’я

Інше

(Заповнює класний керівник)


На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт навчального закладу, журнал обліку сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (див. спільний наказ Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р.) тощо

Додаток № 11

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864


^ Облікова картка

сім’ї дитини ____________________________

щодо якої здійснюється соціальний супровід


Тип сім’ї (поставити відповідну позначку):


Багатодітна

Неповна

МалозабезпеченаБатько __________________________________________________________________________________________ (ПІБ, рік народження)

Мати __________________________________________________________________________________________ (ПІБ, рік народження)


Кількість членів сім’ї, у тому числі до 18 років ______________


Місце проживання сім’ї __________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Підстава для організації соціального супроводу (на підставі кодів додаток 10)


Надана допомога ________________________________________

_______________________________________________________


Суб’єкти соціального супроводу ___________________________

_______________________________________________________


Терміни здійснення соціального супроводу __________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причини зняття з соціального супроводу (+)


Подолання сім’єю складної ситуації

Відмова сім’ї від допомоги

Переїзд сім’ї

Інше (вписати)


Додаткова інформація ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Соціальний педагог закладу


Додаток № 12

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864


Акт

обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини


 1. Прізвище, ім’я по батькові заявника _________________

____________________________________________________

 1. Рік народження ___________________________________

 2. Адреса __________________________________________

 3. Вид та розмір пенсії (допомоги) _____________________

 4. Працює, розмір зарплати (не працює) ________________

 5. Особи, які прописані і проживають із заявником (склад сім’ї, їх вік, статус, розмір їх пенсій та зарплат, майновий стан, джерела прибутку, наявність автотранспорту, пільги)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Підсобне господарство, характеристика, розміри _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Житлово-побутові умови проживання (стан житла, стан здоров’я, умови проживання, забезпеченість паливом, невідкладні проблеми) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Висновок в доцільності надання допомоги ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Члени комісії:

 1. ______________________________

 2. ______________________________

 3. ______________________________


М.п. «___» _________ 200__ р.


Додаток № 13

до наказу МОНУ

від 28.12.2006 р. № 864


Суб’єкти соціально-педагогічної

діяльності в мікрорайоні навчального закладу


До суб’єктів соціально-педагогічної діяльності відносяться державні, громадські організації, фізичні особи, що здійснюють соціальну політику в Україні та надають соціально-педагогічні послуги різним категоріям учнівської молоді.


Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності

Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності, з якими взаємодіє соціальний педагог в мікрорайоні навчального закладу

Державні громадські організації

 • Державні виконавчі органи та органи місцевого самоврядування,

 • Структура міністерства праці та соціальної політики: центри зайнятості, притулки для неповнолітніх, кризові центри;

 • Структури МОЗ: лікарні, поліклініки, санаторно-курортні установи, санітарно-профілактичні установи, анонімні медичні кабінети;

 • Структури МОНУ: відділи освіти, методичні кабінети, центри опіки та піклування, центри практичної психології і соціальної роботи, навчальні заклади різних типів та форм власності, центри дитячої та юнацької творчості;

 • Структури Міністерства сім’ї, дітей та молоді: відділи у справах сім’ї та молоді, центри соціальних служб для молоді, дружні клініки для молоді, реабілітаційні центри;

 • Структури Міністерства внутрішніх справ: виправно-трудові установи, приймальники-розподільники, служби у справах неповнолітніх, кримінальна міліція у справах неповнолітніх;

 • Структури Міністерства культури: бібліотеки, кінотеатри, будинки культури інше;

 • Структури державного комітету спорту і туризму: стадіони, басейни, спортзали, тіри, оздоровчі центри, спортивні секції, клуби інше.

Недержавні організації

 • Благодійні фонди, товариства, політичні партії та їх осередки, що працюють з молоддю та дітьми (СПОУ, Пласт, УНКМО інше), громадські об’єднання, приватні соціальні служби, відділення міжнародних організацій (ПРОООН, ЮНІСЕФ, Товариство Червоного Хреста тощо).

Фізичні особи

 • Соціальні працівники, соціальні педагоги, практичні психологи, реабілітологи, медичні працівники, вчителі, тренери, волонтери.Схожі:

Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconНаказ №268 Про проведення районних досліджень працівниками психологічної служби
«Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 08. 06 р. №632 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 08. 2006 р. №631 „Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 08. 2006 р. №631 „Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПосадова інструкція
Міністерства освіти і науки України від 28. 12. 2006р. №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів,...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconПро планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки
України від 23. 08. 06 р. N 631 ( v0631290-06 ) Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconМіністертсво освіти і науки України м. Київ Від 05. 03. 08 №1/9-128
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconЛист міністерства освіти І науки України від 27. 08. 2000 р. №1/9-352 Про планування діяльності, ведення документації І звітності усіх ланок психологічної служби
Ар крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології І соціальної роботи, практичних психологів (соціальних...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconРозвиток соціально-психологічної служби
Згідно з рекомендованими нормативами Міністерства освіти і науки України станом на 01. 06. 2013 рік навчальні заклади системи освіти...
Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України iconУдк378. 147: 37. 013. 42 Світлана Архипова, Леся Смеречак формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів у корекційній роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку
У статті здійснено спробу визначити зміст та особливості формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи