Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) icon

Закон України "Про Національну програму інформатизації"; • Указ Президента у країни "Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні"; • Закон України «Про освіту» (1996)
Скачати 159.67 Kb.
НазваЗакон України "Про Національну програму інформатизації"; • Указ Президента у країни "Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні"; • Закон України «Про освіту» (1996)
Дата конвертації25.12.2012
Розмір159.67 Kb.
ТипЗакон

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

НВК «ЗНЗ-ДНЗ» №9

__________ В.О.Деркач


Програма

інформатизації Енергодарського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» №9 на 2009-2012 рр.


м. Енергодар

2009 р. 1. Паспорт програми
Найменування Програми

Програма інформатизації Енергодарського навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» №9 на 2009-2012 рр. (далі Програма)

Підстава для розробки Програми

• Закон України "Про Національну програму інформатизації";

• Указ Президента У країни "Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні";

• Закон України «Про освіту» (1996)

• Закон України «Про професійно-технічну освіту» (1998):

• Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» ( 1998);

• Закон України «Про Національну програму інформатизації» (1998);

• Закон України «Про загальну середню освіту» (1999);

• Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) (2001):

• Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (2001):

• Національна доктрина розвитку освіти (2002);

• Державна програма "Вчитель" (2002);

• Указ МОН України № 669 від 20 серпня 2004 р. «Про організаційні заходи, спрямовані на виконання Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін»

• Наказ МОН України № 603 від 06 грудня 2005 р. «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх вчителів та вчителі інформаційно-комунікаційним технологіям»

• Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці" на 2006-2010 роки

• Указ Президента України № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»

Координатор Програми

Директор НВК

Мета Програми

Створити ІКТ насичене шкільне середовище для задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу.

Задачі Програми

• Оснащення НВК сучасною комп’ютерною технікою, яка повинна активно працювати на навчально-виховний і управлінський процес.

• Підвищення рівня інформаційно-комунікативної компетентності всіх учасників освітнього процесу.

• Створення механізму зміни змісту, методів і форм навчально-виховної роботи на основі використання ІКТ.

• Формування досвіду взаємодії суб'єктів освітнього процесу через організацію системи доступу до видалених освітніх ресурсів, використання дистанційних освітніх технологій.

• Розвиток у учнів самостійності в освітній діяльності на основі використання цифрових, інтернет-освітніх ресурсів.

Основні напрямки

• Створення нормативних правових і матеріально-технічних умов для організації єдиного освітнього інформаційного середовища НВК;

• Розвиток кадрового, інформаційного, матеріально-технічного ресурсів інформатизації;

• Забезпечення навчально-методичної основи для застосування нових технологій в навчальному процесі:

• Розвиток інформаційної взаємодії із зовнішнім освітнім середовищем.

Виконавці заходів

Колектив НВК, батьки.

Об’єм і джерела фінансування Програми

Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок

коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету в межах кошторисних призначень управління освіти Енергодарської міської ради та за рахунок залучення додаткових засобів фінансування.

Очікувані результати Програми

В результаті виконання Програми НВК дістане можливість увійти до єдиного освітнього інформаційного середовища. Це в свою чергу дозволить:

• поліпшити матеріальну базу НВК;'

• підвищити показник доступності комп'ютерної техніки;

• підвищити рівень регулярного використання ІКТ педагогами школи у викладанні навчальних дисциплін;

• підвищити рівень використання можливостей мережі Інтернет учнями і педагогами в освіті;

• організувати функціонування сайту НВК;

• автоматизувати процес управління освітнім процесом.

Організація контролю за виконання Програми

Координацію робіт і контроль за виконанням Програми здійснює адміністрація НВК.

Контроль за цільовим використанням фінансових коштів здійснює директор НВК.

Виконавці несуть відповідальність за ефективне використання виділених коштів. 1. ^ Зміст проблеми і обґрунтування необхідності її рішення програми методом

На момент написання програми інформатизації НВК має:

І.Загальні відомості

 • Кількість учнів, що вивчають сходинки до інформатики – 106ч. з 206ч.

 • Кількість учнів, що відвідують гуртки з інформатики – 49ч.

 • Кількість годин роботи комп'ютерного кабінету - 18 годин (3,6 години в день)

• Кількість учасників освітнього процесу на 1 комп'ютер – 22,9ч. (9 ПК на 206ч.)
ІІ. Технічна оснащеність
Кабінет інформатики

 • 8 учнівських комп'ютерів + 1 ПК для вчителя

 • Лазерний притер

 • Мультимедіа проектор

 • Сканер

  • Локальна мережа — в комп'ютерному класі

  • Підключення до мережі Інтернет - 9 комп'ютерів локальної мережі


▪ Адміністрація

  • комп'ютерів 4 шт.

  • лазерний принтер 2 шт. + 1 струйний

  • сканер

  • ксерокс

ІІІ. Програмне забезпечення

  • ППЗ для викладання інших предметів ( 9 шт.)

ІV. Фахівці ІКТ

  • Кількість вчителів інформатики – 1

  • Кількість вчителів, що пройшли курси за інформаційними технологіями 14

(56%) Кількість педагогів НВК, використовуючи ІКТ в освітній діяльності 2008-2009 рр.
Зміст діяльності

%

Чол.

1

Використовування ресурсів Інтернет для підготовки до уроків, занять, виховних заходів

72

18

2

Виготовлення роздаткового матеріалу

72

18

3

Використовування ІКТ вчителями для викладання

40

10

4

Використовування ІКТ учнями для оформлення результаті в роботи

7

15

5

Створення проектів з використанням ІКТ

8

2

6

Інтернет-конкурси (акції, вікторини, ігри)

0

0

7

Використовування ресурсів Інтернет для виховної роботи

40

10


З урахуванням ситуації, що склалася, у сфері інформатизації в НВК к основні напрями інформатизації виділені:

 • створення нормативних правових і матеріально-технічних умов для подальшого розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища НВК;

 • розвиток кадрового, інформаційною, матеріально-технічного ресурсів інформатизації;

 • забезпечення навчально-методичної основи для застосування нових технологій в навчальному процесі;

 • розвиток інформаційної взаємодії із зовнішнім середовищем.
 1. Основні цілі і задачі Програми інформатизації

Мета: Створити ІКТ насичене середовище для задоволення освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу.

Задачі:

 • оснащення НВК сучасною комп'ютерною технікою, яка повинна активно працювати на навчально-виховний і управлінський процес;

 • підвищення рівня інформаційно-комунікативної компетентності всіх учасників освітнього процесу;

 • створення механізму зміни змісту, методів і форм навчально-виховної роботи на основі використовування ІКТ;

 • розвиток у учнів самостійності в освітній діяльності на основі використовування цифрових. Інтернет освітніх ресурсів.


4. Система програмних заходів 4.1 Напрямки діяльності учасників освітнього процесу.

Учасники освітнього процесу це адміністрація (директор, його заступники), педагоги (класні керівники, вчителі - предметники), учні (незалежно від паралелі, класу і віку), батьки.


Пріоритетні напрямки діяльності адміністрації

 • електронний документообіг;

 • проведення семінарів-практикумів по впровадженню інформаційних технологій в освітній процес;

 • електронна база педагогічних кадрів;

 • електронна база по учнях;

 • створення шкільного сайту НВК.


Пріоритетні напрямки діяльності педагога

  • ознайомлення вчителів-предметників з ППЗ, що о в комп'ютерному класі;

  • використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет в організації пізнавальної діяльності дітей в навчально-виховному процесі;

  • упровадження інформаційних технологій і ресурсів мережі Інтернет в окремі етапи традиційного уроку в початкових класах та на заняттях в дошкільних групах;

  • проведення педагогічних рад, присвячених проблемам і процесу інформатизації в НВК;

  • проведення вчителями-предметниками навчальних занять з використанням ППЗ, інтегрованих уроків (інформатика + ...).


Пріоритетні напрямки діяльності учня

  • комп'ютерні технології для підготовки до уроку, позакласного заходу;

  • надання інформаційних послуг.


^ 4.2 Пріоритетні напрямки діяльності по створенню єдиного інформаційного простору НВК

Єдиний інформаційний простір НВК- це система, в якій задіяні і на інформаційному рівні зв'язані всі учасники навчального процесу: адміністратори, викладачі. учні і їх батьки: адміністрація у сфері управління, а викладачі у області підвищення ефективності процесу навчання. Практично всі учасники освітнього процесу об'єднані між собою відповідними інформаційними потоками.

Формування єдиною інформаційного простору на першому стані зводиться до створення загальної інформаційної бази даних — комп'ютерного відображення інформаційного поля навчального закладу, об'єднуючого інформаційні потоки, і організації постійного доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Загальна база даних школи як ядро єдиного інформаційного простору повинна містити наступну інформацію і надавати можливість її оновлення:

  • загальна інформація про НВК;

 • кадрові дані про педагогів;

 • особисті дані про учнів та дошкільників;

 • навчальний план;

 • штатний розклад;

 • дані про матеріально-технічну базу;

 • соціальний паспорт школи;

 • дані методичної служби школи:;

 • статистичні дані за підсумками року.


^ 4.3 Забезпечення навчально-методичної основи для застосування нових технологій в навчальному процесі

 • функціонування ресурсного центру НВК на базі кабінету інформатики;

 • пошук, відбір і систематизація інформації про існуючі навчально-методичні програмні продукти і мережеві ресурси;

 • організація підвищення рівня компетенції співробітників у сфері використання ІКТ і нових технічних засобів в навчальному процесі.


^ 4.4 Розвиток інформаційної взаємодії із зовнішнім середовищем.

Інформаційна взаємодія із зовнішнім середовищем забезпечує інформаційну інтеграцію НВК з іншими навчальними закладами, методичними об'єднаннями, органами управління і суспільними організаціями, а також сприяє вдосконаленню науково-методичної роботи вчителів і підвищенню якості навчального процесу в цілому.

Як актуальні задачі реалізації даного напрямку в школі виділені:

 • забезпечення регулярного доступу в Інтернет;

 • участь в мережевих заходах, олімпіадах, конкурсах;

 • створення та підтримка шкільного сайту.


^ 4.5 Забезпечення матеріально-технічної основи формування єдиного інформаційного простору.

Необхідною умовою повноцінної реалізації всіх перерахованих напрямків є забезпечення

відповідної матеріально-технічної бази:

 • Поновлення кабінету інформатики

 1. ПК сучасного рівня – 2;

 2. принтер – 1;

 3. столи комп’ютерні – 12;

 4. інтерактивна дошка – 1.

 • Створення автоматизованих робочих місць:

 1. заступника директора з НВР;

 2. заступника директора з ВР:

 3. психолога:

 4. методиста.
 • Установка і технічне обслуговування комп'ютерного устаткування і програмного забезпечення в навчальних класах:

 1. Основні заходи Програми^ Формування ІКТ-компетентності


заходи

термін

відповідальні

1

Курсова підготовка по ІКТ для педагогів НВК

за планом

| Заст. директора з НВР

2

Проведення уроків, занять та гурткової роботи з використанням ІКТ

2010-2012

Адміністрація

3

Забезпечення масового доступу до інформаційних

освітніх ресурсів для всіх груп користувачів

2010-2012

Адміністрація

4

Використання інформаційних технологій при

проведенні уроків, позакласних заходів,батьківських

зборів, конференцій і т.д.

щорічно

Адміністрація

5

Розробка і реалізація учнівських проектів з

використанням ІКТ

щорічно

Вчителі-предметннки, вихователі ГПД

6

Робота VIP-клубу

за планом

Заст. Директора з НВР

7

Створення і ведення електронних портфоліо учня, вчителя

щорічно

Адміністрація, класоводи

8

Системне оновлення сайту НВК

щотижня

Адміністрація

9

Консультування по організації пошуку матеріалів до уроків для педагогівщорічно

Вчитель інформатики
^ Автоматизація управлінської діяльності в НВК

1

Упровадження програмних засобів автоматизації всіх видів управлінської діяльності і створення системи комп'ютерного документообігу в НВК.

2012

Адміністрація

2

Моніторинг діяльності вчителя: створення особистого інформаційного простору (тематіч. планування, індивідуальний план, ЗУН що вчаться в ел. вигляді і ін.)

2010

Вчителі-

предметники

3

Розміщення нормативної бази даних в електронному варіанті на сайті НВК

2009

Адміністрація

4

Моніторинг ІКТ-компетентності учнів, педагогів НВК

щорічно

Адміністрація

5

Створення в школі скарбнички уроків з використанням ІКТ. Узагальнення і розповсюдження досвіду проведення таких уроків

2010-2012

Керівники м/о

6

Аналіз і оцінка ефективності реалізації! Програми

2012

Адміністрація

7

Моніторинг по вивченню якості реалізації Програми інформатизації НВК

2012

Адміністрація


^ 6. Ресурсне забезпечення Програми

В процесі реалізації Програми передбачається наступне обґрунтування ресурсного забезпечення:


Кадрові зміни: підвищення кваліфікації педагогів

 • підвищення ІКТ-компетентності.

 • введення посади заступника директора по ІТ.


Нормативно-правові зміни: оновлення нормативно-правової бази, затвердження Програми.

Програмно-методичні зміни: використовування є ППЗ і створення власних розробок по предметах, включаючи мультимедіа-технології.


Інформаційні зміни:

 • Використовувати шкільний сайт і здійснювати його оновлення.

 • Створити банк освітніх інтернет-ресурсів і медіа-ресурсів.

 • Інформувати колектив вчителів, батьків, що вчаться про характер перетворень інформатизації в НВК.


Фінансові кошти:

Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету в межах кошторисних призначень управління освіти Енергодарської міської ради та за рахунок залучення додаткових засобів фінансування.


^ 7. Механізм реалізації програми

Програма інформатизації НВК розроблена на 3 роки. На кожен навчальний рік складається план заходів за рішенням задач програми інформатизації, визначаються терміни і відповідальні.


^ 8. Очікувані результати реалізації Програми

В результаті виконання Програми НВК дістане можливість увійти до єдиного освітнього інформаційного середовища. Це в свою чергу дозволить:

• поліпшити матеріальну базу НВК;

• підвищити показник доступності комп'ютерної техніки:

 • підвищити рівень регулярного використання ІКТ педагогами НВК у викладанні навчальних дисциплін;

 • підвищити рівень використання можливостей мережі Інтернет учнями і педагогами в освіті;

 • поліпшити функціонування сайту НВК;

 • автоматизувати процес управління освітнім процесом;

 • підвищення якості освіти;

 • підвищення педагогічної майстерності на основі нових інформаційних технологій.


9. Організація управління програмою і контроль за ходом її реалізації

Управління Програмою здійснює адміністрація НВК, яка представляє в установленому порядку звіти про хід і результати реалізації програми громадськості, керівникам управління освіти, батькам і учням.Схожі:

Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconІнформація про підключення до мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі. Мета: познайомити учнів з різними способами під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі, з основними послугами, що надає користувачам мережа Інтернет
Тема. Провайдери та інформація про підключення до мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі
Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconЗакон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconЗакон україни про інформацію (ст. 41) м. Київ, 2 жовтня 1992 року n 2657-xii інформаційна послуга дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами
Закон україни про Національну програму інформатизації (ст. 1) м. Київ, 4 лютого 1998 року n 74/98-вр
Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconЗакон України «Про об’єднання громадян» (від 16. 06. 19992р. №2461); Закон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 17. 04. 2002р.); Державна національна програма «Освіта»
Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова кму від 27. 08. 2010р.)
Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconЗакон України «Про освіту» (від 23. 05. 1991р. №1060 12); Конвенція про права дитини; Закон України «Про охорону прав дитинства»; Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»
Річний план психологічної служби району складено керуючись наступними нормативно-правовими документами
Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconЗакон україни про Національну програму інформатизації

Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconУ к а з президента україни про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України з метою забезпечення виконання Закон

Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconЗакон України від 13. 05. 99 р. №651-хіу (витяг) Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17. 04. 02 р. №347/2002
Нормативно-правове забезпечення організації шкільного методичного об'єднання вчителів
Закон України \"Про Національну програму інформатизації\"; • Указ Президента у країни \"Про заходи щодо розвитку глобальної інформаційної мережі Інтернет І забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні\"; • Закон України «Про освіту» (1996) iconРозпорядження " " 2011р № Про заходи щодо забезпечення
Указ Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи