Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації icon

Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації
Скачати 55.18 Kb.
НазваПоложення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації
Дата конвертації16.04.2013
Розмір55.18 Kb.
ТипПоложення


16.11.2011

м. Волочиськ


972/2011-р
Про затвердження Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населенняНа підставі статей 6, 13, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації:


1. Затвердити Положення про районну координаційно - методичну раду з правової освіти населення (додається).


2. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації М.Горобця.


Голова адміністрації І.ДОБЖАНСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Волочиської

районної державної адміністрації

16.11.2011 № 972/2011-р


П О Л О Ж Е Н Н Я

про районну міжвідомчу координаційно-методичну

раду з правової освіти населення


1. Районна міжвідомча координаційно – методична рада з правової освіти населення (далі - Рада) утворена для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення, а також надання відповідної методичної допомоги.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення;

підготовка пропозицій до визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення;

сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та удосконалення нормативно-правових актів з питань правової освіти населення;

надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим організаціям, засобам масової інформації щодо організації заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення;

розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;

поширення позитивного досвіду з питань правової освіти населення.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері правової освіти населення;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення;

вивчає стан роботи з питань організації правової освіти населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, навчальними закладами та закладами культури, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформацї;

аналізує стан правової навчально-виховної роботи;

заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні питання правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану діяльності з правової освіти населення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства), а також повідомлення членів Ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;

надає всебічну допомогу в організації роботи відповідних координаційно-методичних рад і, заслуховує звіти про виконану роботу, проводить семінари, інші навчально-методичні заходи з метою підвищення кваліфікації керівників та членів рад;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

5. Раду очолює голова, який за посадою є керівник апарату районної державної адміністрації. До складу Ради входять представники районного управління юстиції, начальник відділу у справах сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації, начальник управління Держкомзему у Волочиському районні, головний спеціаліст юридичного сектору районної державної адміністрації, начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, інспектор по зв’язках з громадськістю Волочиського РВ УМВС України, начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, начальник відділу освіти райдержадміністрації, начальник Пенсійного фонду України у районні, начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації, редактор районної газети «Зоря».

У разі необхідності до складу Ради за рішенням її голови можуть бути включені представники інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій за згодою їх керівників.

6. Персональний склад Ради затверджується її головою за погодженням з керівниками відповідних органів виконавчої влади та організацій, представники яких входять до складу Ради. Голова Ради визначає із числа членів Ради заступників голови та відповідального секретаря.

7. До участі в роботі Ради можуть залучатися в установленому законодавством порядку представники Союзу юристів України, Асоціації українських правників, Української асоціації викладачів права та інших громадських організацій, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення. Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, які не є членами Ради.

8. Голова, заступники голови, члени Ради працюють на громадських засадах.

9. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію діяльності Ради, розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою діяльності, залучає до цієї роботи членів Ради, контролює хід виконання прийнятих Радою документів.

10. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею річного плану.

Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. Рада приймає рішення у формі рекомендацій, які є обов'язковими для розгляду. Рішення Ради підписуються її головою.

11. Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених ними центральних органів виконавчої влади та організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

12. Організаційно – технічне забезпечення роботи Ради здійснюється районною державною адміністрацією.

13. Інформація про діяльність Ради висвітлюється у районній газеті «Зоря» та на сайті районної державної адміністрації.


Голова районної МКМР,

керівник апарату адміністрації М. ГОРОБЕЦЬ
Схожі:

Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 02 січня 2013 року смт Близнюки №11 Про затвердження Положення про районну міжвідомчу координаційно методичну раду з правової освіти населення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року №366 «Про програму правової освіти населення (зі змінами),...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconПро оновлення складу районної міжвідомчої координаційно-методичної ради по правовій освіті населення
На підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку із зміною місця роботи окремих членів координаційно-методичної...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 16. 12. 2011 №804 Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від 01. 07. 2010 №468 «Про районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти»
Відповідно до ст ст. 6, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, та у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРішення 29. 06. 2011 №373/11 м. Чернівці Про внесення змін до cкладу міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення
«Про національну програму правової освіти населення», Положення про міську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження " 23 " 05 2012 р. №327-р Про внесення змін до складу міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення області
України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 18. 10. 2001 №992 «Про Національну програму...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 03 вересня 2012 року смт Близнюки №1029 Про затвердження нового складу Близнюківської районної міжвідомчої координаційно методичної ради з правової освіти населення
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року №366 «Про програму правової освіти населення (зі змінами),...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження " 03 " 12 2012 р. №853-р Про забезпечення реалізації Національної програми правової освіти населення
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2001р. №992 «Про Національну...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 15 грудня 2011 року №815 Про внесення до розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 вересня 2011 року №518 «Про затвердження нового складу районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення»
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року, внести зміни до складу районної міжвідомчої координаційно-методичної...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconРозпорядження 25. 03. 2013 Валки №69 Про утворення районної постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами На підставі статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 12, 20 Закону України «Про відходи», Порядку виявлення та...
Положення про районну координаційно-методичну раду з правової освіти населення На підставі статей 6, 13, 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації iconПро районну Програму правової освіти населення на 2013-2015 роки
З метою подальшого розвитку правової освіти населення району, на виконання Указу Президента України від 18. 10. 2001 №992/221 «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи