Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. icon

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.
Скачати 51.96 Kb.
НазваРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.
Дата конвертації17.04.2013
Розмір51.96 Kb.
ТипРозпорядження

29.06.2011

м. Волочиськ


444/2011-р
Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011


На підставі статей 6, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.05.2011 року №208/2011-р "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 №547/2011", з метою організації виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:

1. Затвердити зразок форми запиту на інформацію (додається).

2. Визначити О.Цінько, головного спеціаліста юридичного сектору апарату райдержадміністрації, відповідальною особою з питань запитів на інфор­мацію.

3. Керівнику апарату райдержадміністрації М.Горобцю:

3.1. Забезпечити розроблення та внесення в установленому порядку на затвердження:

переліку відомостей, що становлять службову інформацію;

інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

3.2. Спільно з керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити:

розроблення пропозицій щодо створення системи обліку документів, що знаходяться у володінні Волочиської районної державної адміністрації та її структурних підрозділах і містять публічну інформацію, забезпечення обов’язкової реєстрації у цій системі таких документів, надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

виконання необхідних заходів щодо унеможливлення несанкціонова­ного доступу до наявної інформації про особу інших осіб.

4. Головному спеціалісту юридичного сектору райдержадміністрації О.Цінько:

4.1. Розробити та внести пропозиції щодо:

порядку складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

запровадження обліку запитів на інформацію.

4.2. Спільно з загальним відділом, відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації за­безпечити:

облаштування спеціальних місць для роботи запитувачів із докумен­тами, що містять публічну інформацію, їх копіями, завершити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

належні умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

4.3. Спільно з відділом з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, в офіційних друкованих виданнях, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, форми запиту на інфор­мацію.

4.4. Спільно з відділом з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, загальним відділом апарату райдержадміністрації організувати інформування населення про права гро­мадян, передбачені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

4.5. Спільно відділом з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації сприяти депутатам місцевих рад, громадським орга­нізаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського кон­тролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експер­тизи тощо.

4.6. Спільно з загальним відділом апарату райдержадміністрації підготувати пропозиції щодо внесення змін до Регла­менту Волочиської районної державної адміністрації.

4.7. Спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апа­рату райдержадміністрації у двотижневий строк після затвердження Кабіне­том Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк подати голові райдержадміністрації письмові пропозиції щодо розміру фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаватимуться райдержадміністрацією за запитами на інформацію.

5. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за­безпечувати систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність районної державної адміні­страції.

6. Рекомендувати виконавчим комітетам міської, селищних, сільських рад вжити відповідних організаційних заходів щодо забезпечення виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” та Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Пи­тання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інфор­мації”.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації М.Горобця.


Голова адміністрації І.ДОБЖАНСЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

29.06.2011 № 444/2011-р


^ Зразок форми запиту на інформацію

ЗАПИТ*

на інформацію


Розпорядник інформації Волочиська районна державна адміністрація

Кому голові Волочиської райдержадміністрації Добжанському І.М.
^ Реквізити запитувача**
Вид, назва, реквізити чи зміст

документа, до якого Ви б

хотіли отримати доступ
або

^ Я б хотів отримати доступ до інформації про …


(Загальний опис інформації)
Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

(Вказати номер факсу)

^ Електронною поштою

(Вказати E-mail)

В усній формі

(Вказати номер телефону)

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту, підпис
* Запит надсилається на юридичну адресу облдержадміністрації, електронною поштою, факсом або передається відповідальній особі.

Запит розглядається у строки, визначені ст.20 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

** П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи чи об’єднання громадян.


Зареєстровано__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Керівник апарату адміністрації М.ГОРОБЕЦЬСхожі:

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження 08. 07. 2011 смт Білогір’я №249/2001-р Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 06. 2011 №208/2011
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження 06. 06. 2011 смт Білогір’я №208/2011-р. Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011 На підставі статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Указу Президента України від 05. 05. 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 січня 2012 року №50 «Про виконання в області Указу Президента України від 16 грудня 2011 року №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 січня 2012 року №50 «Про виконання...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження від 15 червня 2011 року №270 / 2011-р м. Красилів Про організацію виконання Указу Президента України від 05. 05. 2011 №547/2011
...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради
...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 12. 09. 2011 №697 Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 серпня 2011 року №539 «Про підсумки показників соціально-економічного розвитку області та виконання програми економічного,
Херсонської області за перше півріччя 2011 року, керуючись статтею 6, пунктами 2 – 8, 10 частини першої статті 13, пунктом 1 статті...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРішення від 23 серпня 2011 року №175 Про розпорядження голови райдержадміністрації від 08. 08. 2011 року №203 «Про виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №
Рішенням №149 від 25 липня 2011 року, з метою забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та посилення...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження 11 березня 2011 року №135 Про заходи щодо виконання
На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України, статей 6 та 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconПро відзначення 16 -ї річниці Конституції України
Указу Президента України від 5 квітня 2012 року №242 "Про відзначення 16-ї річниці Конституції України", плану організації виконання...
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 05. 2011 року №208/2011-р \"Про організацію виконання Указу Президента України від 05. iconРозпорядження до 05 листопада 2011 року. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Бухтатого Є. О
Лісового кодексу України, ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та розпорядження голови обласної державної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи