Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного icon

Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного
Скачати 97.45 Kb.
НазваПоложення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного
Дата конвертації27.11.2012
Розмір97.45 Kb.
ТипПоложення

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Директор Департаменту – Мірошниченко Олег Миколайович

 

До складу Департаменту входять:

 

- Відділ економічної експертизи проектів регуляторних актів;

- Відділ юридичної експертизи проектів регуляторних актів;

- Відділ секторних досліджень та перегляду регуляторних актів;

- Відділ методичного забезпечення діяльності регуляторних органів;

- Відділ аналізу ефективності провадження регуляторної політики.

 

Департамент регуляторної політики створено з метою забезпечення впровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, недопущення звуження змісту та обсягу прав громадян на підприємницьку діяльність, здійснення заходів спрямованих на зменшення втручання державних органів у підприємницьку діяльність, усунення адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку підприємництва.

 

^ Основні досягнення в провадженні державної регуляторної політики:

 

          створення нормативно-правової бази провадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва. А саме, розробка та затвердження Методичних рекомендації щодо підготовки обґрунтування проектів регуляторних актів, Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у погодженні проектів регуляторних актів.

Запровадження цих нормативно-правових актів дозволило створити системний підхід до розробки та введення нових регуляторних актів, який дозволяє суб'єктам підприємницької діяльності, безпосередньо, впливати на прийняття найважливіших проектів регуляторних актів шляхом прийняття участі у публічному обговорення цих проектів, відхиляти на етапі розробки близько 30 % заздалегідь неефективних регулювань, вносити зміни або скасовувати майже 31% регуляторних актів за результатами оцінки їх ефективності.

 

          поширення практики провадження державної регуляторної політики на всю господарську діяльність. Так, за результатами аналізу практики провадження державної регуляторної політики у сфері підприємництва 11.09.2003 р. прийнято Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Практична реалізація Закону призведе до зменшення регуляторного тиску на суб’єктів господарської діяльності. Спрощення процедур державного регулювання економіки та зменшення пов’язаних з цим фінансових та інших витрат суб'єктів господарювання сприятиме зменшенню вартості провадження господарської діяльності в офіційному секторі економіки.

 

          спрощення процедур провадження підприємницької діяльності в окремих секторах економіки.

 

Так, завдяки запровадженню пакетних рішень, підготовлених за результатами вивчення регуляторного клімату окремих сфер підприємницької діяльності, спрощено процедури надання земельних ділянок в оренду у Житомирській, Львівській, Харківській областях; проведення конкурсів на пасажирські перевезення у Житомирській, Рівненській, Харківській та Херсонській областях; оренди комунального майна у Житомирській, Львівській, Харківській та Херсонській областях.

 

          здійснення заходів з дерегулювання дозволило упорядкувати близько 120 нормативно-правових актів органів виконавчої влади стосовно яких Держпідприємництвом України протягом 1998-2003 рр. приймались рішення щодо усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

 

^ Основні напрямки діяльності:

 

1Узагальнення практики застосування актів законодавства з питань регуляторної політики з подальшим створенням методологічного підґрунтя для координації діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з розробленням та реалізацією заходів щодо проведення та здійснення аналізу і контролю за їх виконанням;

2. Здійснення експертизи нормативно-правових актів органів виконавчої влади, які згідно скарг суб'єктів підприємницької діяльності створюють перешкоди у провадженні підприємницької діяльності та з усунення виявлених порушень;

3. Здійснення в межах компетенції постійного моніторингу регуляторного клімату окремих сфер підприємницької діяльності з метою спрощення провадження підприємницької діяльності в цих сферах;

4. Координація дій органів виконавчої влади з підготовки, видання та оприлюднення проектів регуляторних актів;

5. здіснення заходів спрямованих на забезпечення прозорості процесу прийняття управлінських рішень, залучення широких верств підприємницького загалу до процесу підготовки проектів регуляторних актів;

6. Організація та координація в межах своїх повноважень підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань провадження державної регуляторної політики.


Починаючи з 2004 року, правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики встановлено Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Поширення регуляторної політики на державне регулювання господарських відносин, обов'язковість адміністративних процедур з розробки та прийняття регуляторних актів для всіх регуляторних актів, охоплюючи органи місцевого смоврядування, суттєво поширило коло суб'єктів регуляторного процесу, безпосередніми учасниками якого стали також громадські організації та їхні об'єднання, наукові установи, консультативно-дорадчі органи.

Нижче наведено основний перелік нормативно-правових актів прийнятих на державному рівні, щодо здійснення регуляторної діяльності.

Закони:

1. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV

 ^ Підзаконні нормативно-правові акти:

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про офіційне оприлюднення регуляторних актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 11.02.2004 № 150

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про апеляційну регуляторну комісію» від 03.03.2004 № 226

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта Національного банку України» від 14.04.2004 № 471

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку та оприлюднення щорічної інформації Кабінету Міністрів України про здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади» від 19 березня 2004 р. N 152-р

6. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки органами виконавчої влади інформації про здійснення ними державної регуляторної політики» від 06.05.2004 № 50

7. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» від 09.08.2008 № 698


Закон України


Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”


^ Дата набуття чинності:

14 січня 2004 року


Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.


Згідно Закону державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності - це напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.


Відповідно до Закону регуляторний акт - це прийнятий уповноваженим регуляторним органом:

 • нормативно-правовий акт, який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

 • інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.


До регуляторних органів Закон відносить Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, інші державні органи, центральні органи виконавчої влади, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, а також посадових осіб будь-якого із зазначених органів, якщо відповідно до законодавства ця особа має повноваження одноособово приймати регуляторні акти


Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає:

 • встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

 • підготовку аналізу регуляторного впливу;

 • планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

 • оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

 • відстеження результативності регуляторних актів;

 • перегляд регуляторних актів;

 • систематизацію регуляторних актів;

 • недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

 • викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;

 • оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.


Стаття 6 Закону встановлює права громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики.


Розділи IV та VI Закону регулюють порядок здійснення державної регуляторної політики Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.


Спеціально уповноваженим органом щодо здійснення державної регуляторної політики є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва. До повноважень спеціально уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики , зокрема, належать:

 • підготовка та подання пропозицій щодо формування та забезпечення здійснення державної регуляторної політики;

 • узагальнення практики застосування законодавства про державну регуляторну політику, підготовка та подання пропозицій щодо його вдосконалення;

 • методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов'язаної із здійсненням державної регуляторної політики;

 • проведення аналізу проектів регуляторних актів, що подаються на погодження;

 • здійснення експертизи регуляторних актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади;

 • проведення експертиз проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, надання розробникам цих проектів пропозицій про їх вдосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;

 • надання роз'яснень положень законодавства про державну регуляторну політику;

 • вжиття у межах, встановлених законами України, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, порушених внаслідок дії регуляторних актів;

 • інформування фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань про свою діяльність та здійснення державної регуляторної політики в Україні тощо.


Також Законом встановлюються особливості здійснення регуляторної діяльності щодо положень нормативних документів та в умовах воєнного, надзвичайного стану та оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації.Схожі:

Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПовідомлення про відсутність підготовки проектів регуляторних актів Близнюківською райдержадміністрацією у 2013 році станом на 15 грудня 2012 року
У разі розробки та підготовки Близнюківською районною державною адміністрацією розпоряджень, які будуть мати ознаки регуляторного...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconРозпорядження від 12. 2011 р. №603-р м. Новий Буг Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Новобузької райдержадміністрації на 2012 рік
Відповідно до статей 2,20,23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПлан діяльності Чернівецької міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік
Про внесення змін до Положення про умови та порядок здійснення інвестиційної діяльності в м. Чернівцях, затвердженого рішенням 32...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПоложення про опорний навчальний заклад м. Енергодара Положення про апеляційну комісію щодо результативності інтелектуальних конкурсів
Матеріали міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010» з теми «Розвиток творчої особистості дитини в позаурочному діяльнісному...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПоложення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПоложення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом у м. Чернівці Загальні положення 1
Чернівці (далі Положення), регулює процедуру розгляду цих питань з метою визначення можливості збереження самочинного будівництва,...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconРозпорядження 27 березня 2013 року смт Близнюки №143 Про затвердження Положення про комісію по розгляду спірних та неврегульованих питань, що виникають під час призначення населенню пенсій,
Про затвердження Положення про комісію по розгляду спірних та неврегульованих питань, що виникають під час призначення населенню...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПоложення про апеляційну комісію Львівського інституту менеджменту
Апеляційна комісія Львівського інституту менеджменту (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПоложення про апеляційну комісію Львівського інституту менеджменту
Апеляційна комісія Львівського інституту менеджменту (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли...
Положення про порядок підготовки проектів регуляторних актів, Положення про Апеляційну комісію з питань розгляду скарг щодо відмови представництв Державного iconПоложення про примирну комісію
Положення про примирну комісію (далі Положення) розроблене відповідно до статей 2, 3, 7-10, 13-16 Закону України "Про порядок вирішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи