Україна хмельницька область затверджено icon

Україна хмельницька область затверджено
Скачати 429.9 Kb.
НазваУкраїна хмельницька область затверджено
Сторінка1/2
Дата конвертації27.11.2012
Розмір429.9 Kb.
ТипПрограма
  1   2УКРАЇНА

Хмельницька область


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 4-ої сесії

Волочиської районної ради

від “03березня 2011 р. № 7-4/2011


ПОГОДЖЕНО

Головне управління економіки

Хмельницької облдержадміністрації

Начальник


__________________ А.В.Прусецький


“____” ____________ 20____ р.


ПРОГРАМА


ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

У ВОЛОЧИСЬКОМУ РАЙОНІ


на 2011-2012 роки


Волочиськ

2011

З М І С Т

Характеристика програми розвитку малого підприємництва у Волочиському районі на 2011– 2012 роки.

3
Розділ 1. Стан і аналіз проблем розвитку малого підприємництва в районі, шляхи вирішення проблем.

7
  1. Стан і аналіз проблем розвитку малого підприємництва в районі, шляхи вирішення проблем.7
1.2. Основні перешкоди та проблеми подальшого розвитку підприємництва в районі
9
  1. Основні напрямки вирішення проблем розвитку малого підприємництва, що потребують підтримки з боку органів місцевої влади та самоврядування.11
  1. Очікувані результати виконання Програми.11
Розділ 2. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

13
Розділ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

16
Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва.

19
Розділ 5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва
21
Розділ6. Пілотні та інвестиційні проекти.

22
Додаток 1. Перелік законодавчих та нормативно-правових документів, відповідно до яких розроблена Програма розвитку малого підприємництва у Волочиському районі на 2011– 2012 роки
25ХАРАКТЕРИСТИКА

програми підтримки малого підприємництва

у Волочиському районі на 2011-2012 роки


1.

Загальна характеристика регіону

Площа території (тис.кв.км) – 110,366 тис. га • Кількість населення (тис.чол.) – 53,9 тис. чоловік

 • Специфіка – виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, легка промисловість, машинобудування та металообробка, торгівля.

 • Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 3,3

 • Перелік територій, які відносяться до :

 • зон інвестиційної привабливості – с. Зайчики Волочиського району (проект будівництва туристичного комплексу)

 • територій пріоритетного розвитку – відсутні

 • єврорегіонів - відсутні
2.

Дата затвердження Програми -
3.


Головний замовник Програми -


Головний розробник Програми-


Співрозробники -
управління економіки Волочиської райдержадміністрації


Громадська організація спілки підприємців Волочиського району, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації, управління та структурні підрозділи райдержадміністрації, районні підрозділи центральних органів виконавчої влади.


4.


Мета Програми -


Перелік пріоритетних завдань Програми -


спрямування дій центральних, регіональних та місцевих державних органів виконавчої влади, суб’єктів малого підприємництва, громадських об’єднань, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних й місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого підприємництва, формування й впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки і захисту. • Створення належних умов для розвитку малого підприємництва.

 • Сприяння створенню нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва.

 • Підтримка ділової та інвестиційної активності, розвитку конкуренції на ринку товарів та послуг.

 • Залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, інвалідів, пенсіонерів та інших незахищених верств населення.

 • Активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансування підприємницької діяльності.

 • Сприяння розвитку елементів ринкової інфраструктури, що забезпечують мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та консалтинговими послугами.

 • Активізація співпраці органів місцевої виконавчої влади з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців.

 • Удосконалення нормативного регулювання сфери підприємництва
п/п

^ Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані на початок провадження Програми розвитку малого підприємництва на 2011-2012 роки

^ Очікувані результати

1.

Кількість діючих малих підприємств/ кількість МП на 10 тис. чол. населення (одиниць)

155/28

157/28

2.

Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

1032

1150

3.

Кількість підприємців - фізичних осіб

2364

2470

4.

Кількість фермерських господарств (одиниць)

Площа фермерських угідь (га)


115

9865,4


120

9880

5.

Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

34,0

36,0

6.

 Надходження до всіх рівнів бюджетів (млн. грн.)

7,2

7,7

7.

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):

 • бізнес-центри

-

-

- бізнес-інкубатори

-

-

- технопарки

-

-

- лізингові центри

-

-

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

-

1

- фонди підтримки підприємництва

-

-

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

- біржі

2

2

- інформаційно-консультативні установи

-

-

- страхові компанії (філії, представництва)

5

5

- аудиторські фірми

-

1

8.

Залучення СМП до виконання робіт/послуг за державні кошти –

кількість (одиниць)/обсяги (тис.грн.)

-

-

9.

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

20

60

10.

Кількість створених нових робочих місць

588

620


12.


Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів (тис. грн.)

2011 рік 2012 рік

1440,0 1305,0

13.

Основні джерела фінансування

- кошти місцевих бюджетів,

- Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування,

- власні кошти підприємців


Програма підтримки малого підприємництва стане складовою частиною щорічних програм соціально-економічного розвитку району на 2011 та 2012 роки та тісно пов’язана з процесами реформування економіки району.

У випадку змін в економічному середовищі та соціальній сфері району, змін законодавчих та нормативно-правових актів Програма розвитку підприємництва Волочиському районі на 2011–2012 роки може коригуватись.


^ Розділ I. Стан і аналіз проблем розвитку малого підприємництва в районі, шляхи вирішення проблем


  1. Стан і аналіз проблем розвитку малого підприємництва в районі, шляхи вирішення проблем

Згідно статистичних даних в районі зареєстровано 155 малих підприємств (МП). У перерахунку на 10 тис. осіб наявного населення району припадає 28 МП. Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах складають 160193,5 тис.грн., в розрахунку на 1 найманого працівника – 155,2 тис.грн. Середньорічна кількість зайнятих працівників на МП становить 1093 осіб, середньорічна кількість найманих працівників – 1032 осіб. Фонд оплати праці на малих підприємствах становив 8385,0 тис.грн., а середньомісячна заробітна плата – 677,08 грн.

Станом на 01.01.2011 року в ДПІ У Волочиському районі на обліку знаходиться 2364 СПД-фізичних осіб.

Районна державна адміністрація значну увагу приділяє підтримці та розвитку підприємницької діяльності. При адміністрації діє координаційна рада з питань підприємництва. Протягом 2010 року було проведено два засідання координаційної ради : 1) Про підсумки виконання програми підтримки розвитку малого підприємництва у Волочиському районі на 2009-2010 роки за 2009 рік; 2) Про підсумки виконання програми підтримки розвитку малого підприємництва у Волочиському районі на 2009-2010 роки за 2010 рік.

Райдержадміністрацією, районною ДПІ, районним центром зайнятості та іншими органами виконавчої влади організовано надання консультативної допомоги підприємцям з метою підвищення їх правових знань при підготовці установчих документів для державної реєстрації. Державний реєстратор надає об`ємну всебічну допомогу майбутнім підприємцям.

З початку року Волочиською міською радою були надані пільги суб’єктам підприємницької діяльності, а саме, звільнено від сплати ринкового збору 6 фізичних осіб,; звільнено від сплати комунального податку 5 юридичних осіб.

Згідно даних Волочиського районного центру зайнятості протягом 2010 року 27 безробітним, які виявили бажання зайнятися підприємницькою діяльністю, було надано одноразову допомогу для самозайнятості на суму 182341 грн. Ця допомога надана для започаткування підприємницької діяльності. Перевага була надана безробітним, які розпочинали власну справу у виробничій сфері, по наданню транспортних послуг, ремонту побутової техніки, виготовленню швейних виробів та меблів та інше.

Протягом 2010 року до зведеного бюджету району надійшло 1501,8 тис.грн. єдиного податку, що становить 112,0 % до 2009 року, та 263,4 тис. грн. плати за торговий патент, що становить 102,6 % до 2009 року.

В районі функціонують ринки: ринок Волочиського РайСТ на 230 торгових місць; комунальний ринок "Центральний" на 228 торгових місць; Ринок ВАТ “Хмельницькавтотранс” на 52 торгових місця. Протягом 2010 року усіма ринками сплачено до бюджету 406,2 тис.грн. ринкового збору, що складає 111,8 % до минулого року.

За статистичними даними станом на 01.01.11 зареєстровано 115 фермерських господарств, які використовують сільськогосподарські угіддя площею – 9865,4 га, (загальна площа угідь -9876,5 га), в тому числі ріллі - 9754,1, в тому числі угідь взятих в оренду – 7300,7га. На одне господарство припадає 85,8 га сільськогосподарських угідь. Кількість господарств зменшується до попереднього періоду, але вони розширюються за рахунок збільшення площі сільськогосподарських угідь.

З початку року проведено 2 тендерних процедури одним розпорядником бюджетних коштів - районним відділом освіти, на закупівлю ковбасних виробів, переможцем у якій стало ТОВ «Продлінія» смт Війтівці, сума замовлення становить 149,0 тис.грн., на закупівлю камяного вугілля - «Укрзахідпостач», сума замовлення становить 175,4 тис.грн.

Згідно розпорядження голови адміністрації №443/2006-р від 17.02.2006 року при адміністрації утворено дозвільний центр для запровадження в районі спрощеної процедури отримання підприємцями документів дозвільного характеру. Дозвільний центр активно діє з початку свого утворення, так вже в березні 2006 року було надано перший дозвіл через цю службу. Через дозвільний центр протягом 2010 року надано 142 дозволів. Призначення адміністратора дозвільного центру сприяє налагодженню співпраці з усіма дозвільними службами району та прискорює видачу документів дозвільного характеру.

З метою надання кредитів за рахунок місцевих бюджетів та застосування механізму часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів головою адміністрації прийнято розпорядження від 01 липня 2008 року № 533/2008-р яким затверджено Порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Характерною особливістю сьогодення стало зміщення акцентів в напрямку впровадження державної регуляторної політики, зокрема, поліпшення умов та усунення перешкод для створення і функціонування малого бізнесу. Розробка та прийняття регуляторних актів здійснюється у відповідності із вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Протягом 2010 року райдержадміністрацією прийнято один регуляторний акт згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 08.11.2010 року №941/2010-р «Про затвердження положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання, та територіальним органом, спеціально уповноваженого з питань дозвільної системи органу у сфері господарської діяльності» .

Відслідковується тенденція, щодо збільшення надання комп’ютерних, фото, відео, перукарських, косметологічних послуг, послуг по ремонту побутової техніки, меблів, обслуговуванню і ремонту автотранспорту, послуг по перевезенню пасажирів та багажу, послуг по виготовленню та встановленню пластикових вікон та дверей, ролетів, послуг по ремонту та пошиттю одягу. Систематично розширюється в районі мережа приватних АЗС.

Введено в дію мережу сотового зв’язку “Київ-Стар”, “МТС”, “Life”, “Beeline”.

При Волочиському центрі електрозв’язку №1 надаються послуги по комп’ютерному зв”язку (Інтернет).

По місту запроваджується силами малого підприємництва система кабельного телебачення.

На постійному контролі в райдержадміністрації знаходиться недопущення прийняття регуляторних актів, які б погіршували становище підприємців та негативно впливали на ринкове середовище.

Через засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети) постійно проводиться інформування про зміни в податковому законодавстві, нормативних та правових актах.

Перспективними напрямками діяльності малих підприємств в освоєнні природних ресурсів можуть бути виготовлення будівельних матеріалів, переробка сільськогосподарської продукції, швейна промисловість.

З метою розвитку інфраструктури сучасного сервісу необхідно розвивати мережу малих підприємств сфери побутових послуг, послуг зв’язку, Інтернету, транспортних та пасажирських перевезень, підприємств по наданню послуг населенню по утриманню та ремонту житла, меблів. Значної уваги потребує розвиток ринкової інфраструктури на селі. Тому особливого значення набуває перспектива розвитку сільського туризму та народних ремесел.

В районі діє 3 філії (відділень) комерційних банків, відділення ВАТ “Державний ощадний банк України”.

В той же час в районі гостро відчувається нестача коштів для розвитку малого підприємництва. Комерційні банки не зацікавлені в наданні підприємницьким структурам довготермінових кредитів. Крім того банки вимагають майнової застави, яка у починаючих підприємців, як правило, відсутня.

На даний час в районі відсутні кредитні спілки взаємного кредитування.

Не вирішено питання по наданню пільг по сплаті комунальних податків та зборів підприємницьким структурам, що працюють в пріоритетних напрямках, і тим, де більшість працюючих відноситься до соціально не захищених категорій населення.

З початку 2010 року підприємцями отримано в оренду нежитлових приміщень загальною площею 24,8 кв. метрів.

Органами місцевої влади, громадськими організаціями підприємців вивчаються соціально-економічні процеси і морально-психологічний клімат в малому підприємництві. Продовжується робота робочої групи з легалізації «тіньової» зайнятості на підприємствах малого бізнесу, на протязі 2010 року легалізовано 70 робочих місць, у 2009 - 36.

Місцеві засоби масової інформації широко висвітлюють процеси, що відбуваються в підприємницькому середовищі, пропагується передовий досвід роботи малих підприємств, надається інформація про нові законодавчі акти органів державної виконавчої влади стосовно підприємництва, надається інформація про вільні виробничі площі та нежитлові приміщення, що надаються в оренду підприємницьким структурам, інформація щодо перепідготовки управлінських кадрів за Програмою «Українська ініціатива» по двох рівнях та основні вимоги до учасників.


^ 1.2. Основні перешкоди та проблеми подальшого розвитку підприємництва в районі:


А. Зовнішні перешкоди:

- недосконалість законодавчої бази щодо державної підтримки малого підприємництва;

- відсутність виваженої державної політики підтримки вітчизняного виробництва та захисту внутрішнього споживчого ринку в умовах членства України в СОТ;

- непередбачуваність ризиків в умовах світової фінансової кризи;

- неузгодженість бюджетної політики з цілями довгострокового економічного зростання;

- недотримання вимог державної регуляторної політики центральними органами влади та органами місцевого самоврядування щодо системності та доцільності регулювань у сфері підприємництва;

- незавершеність процесу вдосконалення законодавчої бази у сфері дозвільної системи, зокрема, спрощення дозвільно-погоджувальної системи у сфері містобудування та землевідведення;

- наявність значної кількості адміністративних бар’єрів як на державному, так і на місцевому рівнях (обтяжливість процедур отримання документів дозвільного характеру, ліцензування, висока вартість та нав’язування адміністративних послуг, порушення конкуренції тощо);

- недосконалість системи оподаткування, як наслідок – наявність нетрадиційних шляхів господарювання (мінімізація податків, “тіньова” діяльність, реорганізація, доведення до банкрутства та інше);

- зниження безпеки бізнесу, загроза рейдерства внаслідок недосконалої законодавчої бази із захисту прав власників (співвласників) суб’єктів господарювання;

- недосконала фінансова політика Національного банку України щодо розбудови ринку банківських послуг та формування умов для зацікавленості комерційних банків у наданні суб’єктам малого підприємництва дешевих кредитних ресурсів;

- існують протиріччя між політикою захисту прав найманих працівників та обов’язками роботодавців по створенню та розвитку ефективного бізнес-середовища;

- недостатнє фінансування заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні з державного бюджету.


Б. Внутрішні перешкоди та проблеми:

- гальмування місцевими дозвільними органами впровадження системи видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

- низька активність територіальних представництв центральних органів виконавчої влади щодо розробки пропозицій по спрощенню дозвільних процедур;

- недостатнє фінансування заходів регіональної та місцевих програм підтримки малого підприємництва;

- ускладнений доступ суб’єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів;

- недостатній рівень інформаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва з питань державного регулювання підприємницької діяльності.

Необхідні для розвитку бізнесу інформаційні ресурси, які створюються у вигляді баз даних про нормативно-правові акти базового рівня управління, процедури та порядок отримання різноманітних документів дозвільного характеру, ліцензій, набуття прав на землю, користування майном, тощо, в окремих містах та районах області є несистематизованими, неповними, без належного супроводу та своєчасного оновлення, локальними або з обмеженим доступом і не можуть бути повноцінно використанні суб’єктами підприємницької діяльності;

- відсутність у більшості підприємців позитивного ставлення до консалтингу, навчальних та тренінгових послуг.

Система бізнес-освіти недостатньо розвинута, практично відсутня фінансова підтримка системи професійної та бізнес-освіти;

- слабо розвинута інфраструктура підтримки підприємницької ініціативи;

- низька активність громадських організацій та об’єднань підприємців в обговоренні та відпрацюванні рішень, які стосуються регулювання діяльності малого підприємництва, розроблених регуляторними органами.


  1. ^ . Основні напрямки вирішення проблем розвитку малого підприємництва, що потребують підтримки з боку органів місцевої влади та самоврядування

 • Оптимізація процедур надання адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, регуляторного та дозвільного характеру тощо.

 • Забезпечення ефективності та прозорості процедур отримання документів дозвільного характеру для започаткування та здійснення підприємницької діяльності, у тому числі, за рахунок участі відповідальних представників дозвільних органів у безпосередній роботі дозвільних центрів;

 • Забезпечення стабільності та прийнятності місцевих податків і зборів з метою легалізації підприємницької діяльності;

 • Активізація участі громадських організацій та об’єднань підприємців у розробці та прийнятті рішень, які стосуються розвитку малого підприємництва;

 • Фінансова та ресурсна підтримка підприємницьких структур у впровадженні інноваційних та інвестиційних проектів, реалізація яких сприятиме вирішенню економічних, соціальних та екологічних проблем;

 • Створення сприятливого інвестиційного клімату та позитивного іміджу регіону для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у виробничу та інноваційну сфери, розвиток санаторно-курортних зон та зон відпочинку та туризму;

 • Ефективне та раціональне використання природних та сировинних ресурсів, майна державної та комунальної власності, створення прозорих та ефективних умов надання їх у використання або власність;

 • Стимулювання розвитку фермерських господарств, сільськогосподарського виробництва, створення кластерних об’єднань;

 • інформаційне та методичне забезпечення підтримки підприємництва, створення спільного інформаційного простору.


^ 1.4.Очікувані результати виконання програми

Організаційне та фінансове забезпечення виконання заходів Програми приведе до покращення умов для подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в регіоні, зростання обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції.

Виконання вимог чинного законодавства щодо державної регуляторної політики місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, активна участь підприємницьких структур у розробці проектів місцевих регуляторних актів забезпечить їх ефективність та доцільність, ефективно впливатиме на розвиток позитивних взаємовідносин між підприємцями, їх об’єднаннями та органами влади і самоврядування.

Реалізація заходів Програми дозволить забезпечити мале підприємництво кваліфікованими керівними та професійними кадрами, залучити до підприємницької діяльності молодь, малозабезпечені верстви населення, сприятиме скороченню рівня безробіття, дозволить підвищити соціальну захищеність найманих працівників, надасть можливість збільшити кількість дозволів, виданих адміністратором дозвільного центру, що сприятиме започаткуванню підприємницької діяльності та розвитку підприємницьких структур.

Виконання заходів Програми дозволить забезпечити :

 • збільшення кількості діючих малих підприємств:

до кінця 2011 року – 156 одиниць;

до кінця 2012 року – 157 одиниць;

 • збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах (з урахуванням фермерських господарств):

до кінця 2011 року – 1070 осіб;

до кінця 2012 року – 1150 осіб;

- зростання частки малого підприємництва у загальних обсягах реалізованої продукції:

до кінця 2011 року – 35 %;

до кінця 2012 року – 36 %;

 • збільшення кількості зареєстрованих підприємців-фізичних осіб:

до кінця 2011 року – 2431 одиниць;

до кінця 2012 року – 2470_ одиниць;

- збільшення рівня заробітної плати працівників, зайнятих у малому бізнесі:

до кінця 2011 року – 1004грн.;

до кінця 2012 року – 1100 грн.;

 • збільшення кількості об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, кредитно-гарантійних установ.


У впровадженні Програми розвитку малого підприємництва у Волочиському районі на 2011-2012 роки зацікавлені як органи місцевої влади та самоврядування, так і населення відповідних територій.^ Розділ 2. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності


п/п

Пріоритетні

завдання

Заходи

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість тис. грн.

1

Забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності

Забезпечувати виконання вимог національного законодавства про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Постійно

Управління економіки, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

2.

-”-

Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва

Постійно

Управління та відділи, які зареєстрували регуляторні акти

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

3.

Забезпечення публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики

Забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських організацій до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно питань впровадження регуляторної політики та покращення бізнес-середовища в регіоні, організація “інформаційного куточка підприємця”

Постійно

Управління економіки, юридичний сектор апарату райдержадміністрації

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

4.

Підвищення ефективності державної регуляторної політики

Розробити та затвердити плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік та в разі необхідності забезпечити внесення змін до них у встановленому порядкудо до15.12.2011 15.12.2011

до 15.12.2012

Управління економіки, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

5.

Забезпечення публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики

Систематично поновлювати на веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади реєстри власних регуляторних актів, доповнювати інформацією про строки відстеження, відслідковувати їх оновлення в разі необхідності

Постійно

Управління економіки, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

6.

Забезпечення ефективності нормативно-правового регулювання

Використовувати соціологічні дослідження для відстеження регуляторних актів з залученням громадськості

2011-2012

Управління економіки, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації підприємців7.

Формування активного бізнесового середовища та громадськості

Проведення регулярних засідань районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Щомісяця

Управління економіки райдержадміністрації

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

8.

Забезпечення діалогу між владою та бізнесом

Підвищити ефективність роботи координаційних рад з метою покращення бізнес-середовища

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації9.

Забезпечення публічності та прозорості реалізації державної регуляторної політики

Забезпечити висвітлення засобами масової інформації проблем розвитку малого підприємництва та реалізації державної регуляторної політики

Офіційний сайт Волочиської РДА: admvol@ukr.net

Постійно

Управління економіки райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації підприємців10.

Усунення організаційних перешкод у розвитку підприємництва

Використовувати запроваджені “гарячу лінію”, “телефон довіри”, “громадську приймаленю”, “інтернет-сторінку” як системи зворотного зв'язку між місцевою владою та представниками бізнесу в процесі удосконалення нормативно-правового поля для підприємництва

Постійно

Податкові органи, місцеві органи виконавчої влади, районний центр зайнятості, дозвільні органи, громадські та профспілкові організації

Кошти виконавців

В межах кошторисних призначень

11.

Оптимізація процедури державної реєстрації та постановки на облік суб’єктів господарювання

Продовжити роботу по вдосконаленню роботи єдиного реєстраційного офісу та підвищення його ефективності

Постійно

Державний реєстратор, податкові органи, управління Пенсійного фонду України в районі, фонди соціального страхування

Кошти виконавців

В межах кошторисних призначень

12.

Вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Здійснення моніторингу дозвільних процедур при започаткуванні власної справи, розробка пропозицій щодо їх подальшої оптимізації в напрямку спрощення

Постійно

2011-2012

Дозвільні органи

Районний

бюджет, кошти виконавців

В межах кошторисних призначень

13.

Усунення організаційних перешкод у розвитку підприємництва

Проведення “днів відкритих дверей”, “консультаційних днів” для суб’єктів підприємницької діяльності із залученням представників податкових, дозвільних та контролюючих органів

2011-2012

Управління економіки, юридичний сектор апарату райдержадміністрації, управління Пенсійного фонду України в районі, фонди соціального страхування, дозвільні органи

Кошти виконавців

В межах кошторисних призначень

14.

Усунення організаційних перешкод у розвитку підприємництва

Забезпечити контроль за впровадженням у дозвільній системі принципу організаційної єдності

2011-2012рр.

Райдержадміністрація15.

-”-

Посилити контроль та відповідальність за виконання функціональних обов’язків адміністраторами та дозвільними органами

2011-2012рр.

Райдержадміністрація
^ Розділ 3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Пріоритетні

завдання

Заходи

Термін

виконання
Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.


Забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок районного бюджету

Надати організаційну та методичну підтримку у створенні спеціалізованих установ мікрокредитування (кредитних спілок, товариств взаємного кредитування, інших небанківських кредитних установ)

2011-2012 роки

Управління економіки
-//-

Сприяти організації фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету

2011-2012 роки

Фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2011- 20,0

2012-20,0


-//-

Часткове відшкодування з районного бюджету на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

2011-2012

роки

Фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

2011-5,0

2012-5,0


-//-

Розробка та впровадження механізмів кредитування інвестиційних проектів СМП на пільгових умовах

2011-2012 роки

Фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

-//-

Укладання угод про співробітництво між комерційними банками та місцевими органами влади для спільної участі у кредитуванні СМП

2011-2012 роки

Фінансове управління райдержадміністрації

Районний бюджет

-//-

Запровадження моніторингу ефективності використання суб'єктами малого підприємництва отриманих бюджетних коштів

2011-2012 роки

Управління економіки

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень


Участь у проведенні тендерів

Забезпечити рівні права участі малих підприємств у тендерах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Постійно

Тендерні

комітети структурних підрозділів РДА
Підвищення рівня кваліфікації, перекваліфікації населення

Організувати навчання безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість, індивідуальну трудову діяльність

У 2011році - 25 чоловік

У 2012році - 25 чоловік

2011-2012

роки

Центр зайнятості

Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
2011- 25,0

2012 - 30,0


Державна підтримка малого підприємництва в районі

Надання одноразових виплат допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

2011-2012роки

Центр зайнятості

Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття


2011 – 210,0

2012 – 250,0


2011р. 2012р.

Потреба у коштах всього , тис. грн. 517,0 571,0

по розділу 3: у т.ч.

- кошти районного бюджету (тис. грн.) 25,0 25,0

- Фонд загальнообов’язкового державного

соціального страхування (тис. грн.) 235,0 280,0


^ Розділ 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва
Пріоритетні

завдання

Заходи

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

1.

Сприяння підприємницьким структурам у доступі до майнових ресурсів

Формувати бази даних нежитлових приміщень, незадіяних виробничих площ та потужностей комунальної власності, що передаються в короткотермінову та довготермінову оренду

2011-2012роки

Органи місцевого самоврядування2.

-//-

Забезпечити виділення земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку

2011-2012роки

Органи місцевого самоврядування,

відділ земельних ресурсів3.

Стимулювання фермерської ініціативи

Організувати надання консультативної допомоги суб’єктам господарювання в агропромисловому комплексі з питань його реформування

2011-2012роки

Управління агропромислового розвитку РДА4.

Заохочення молоді до підприємницької діяльності

Впровадити викладання курсу "Основ підприємницької діяльності" як факультатив в загальноосвітніх школах, професійних навчальних закладах

2011-2012роки

Відділ освіти,

управління економіки РДА5.

Інформаційне забезпечення підприємництва

Сприяти участі малих підприємств у місцевих та регіональних виставках-ярмарках

2011-2012роки

Управління економіки РДА6.

-//-

Розробка інвестиційних портретів регіонів

2011-2012роки

Управління економіки РДА7.

-//-

Систематичне поповнення баз даних інвестиційних проектів з метою пошуку потенційних інвесторів

2011-2012роки

Управління економіки РДА8.

-//-

Забезпечення доступу СМП до участі у виконанні цільових, галузевих та інших регіональних і місцевих програм, а також міжнародних проектів

2011-2012роки

Управління економіки РДА9.

-//-

Проведення “Дня підприємця”

2011-2012роки

Управління економіки РДА10

-//-

Створення центрів “зеленого” (сільського), культурно-етнографічного туризму, розробка методичних матеріалів для підприємців-власників агроосель

2011-2012роки

Управління економіки РДА

^ 5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

Пріоритетні

завдання

Заходи

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

1.

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

Сприяти участі керівників підприємств усіх форм власності в Програмі перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива»

2011-2012роки

Управління економіки РДА

Державний бюджет (стажування за рахунок приймаючої сторони)
2.

-//-

Проведення форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, “круглих столів” для СМП

2011-2012роки

Управління економіки РДА, центр зайнятості

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

3.

-//-

Запровадження спільно з регіональними службами зайнятості навчання незайнятого населення з орієнтацією на самозайнятість, розвиток сімейних форм малого бізнесу

2011-2012роки

Управління економіки РДА, центр зайнятості,

Відділ у справах сім’ї і молоді

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

4.

-//-

Участь в спільних профорієнтаційних заходах, спрямованих на виховання ділових якостей у школярів, молоді, безробітних громадян

2011-2012роки

Управління економіки РДА, центр зайнятості, відділ освіти

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень

5.

-//-

Розробка та реалізація освітніх програм для СМП з питань:

- впровадження систем управління якістю на базі стандартів І5О на МП;

- охорони праці і навколишнього середовища;

- захисту конкуренції.


2011-2012роки

Управління економіки РДА, центр зайнятості, відділ охорони праці, відділ праці, відділ інфраструктури

Місцевий бюджет

В межах кошторисних призначень
  1   2Схожі:

Україна хмельницька область затверджено iconОбласть Хмельницька Район Старосинявський

Україна хмельницька область затверджено iconВідділ освіти 30300, Україна, Хмельницька область
Всесвітньою організацією охорони здоров'я гаслом «Зупиніть туберкульоз, поки я живий» та навчання учнівської молоді санітарної грамотності...
Україна хмельницька область затверджено iconУкраїна україна хмельницька обласна державна адміністрація управління освіти І науки
Віл-інфекції/сніду та з метою запобігання захворюванню на туберкульоз І формування здорового способу життя серед учнівської та студентської...
Україна хмельницька область затверджено iconУкраїна київська область бучанська міська рада
Київська область, м. Буча, вул. Островського, 36 тел./факс (04597) 49-704 e-mail
Україна хмельницька область затверджено iconУкраїна київська область бучанська міська рада
Київська область, м. Буча, вул. Островського, 36 тел./факс (04597) 49-704 e-mail
Україна хмельницька область затверджено icon2012-2013 н р. Хмельницька область
Яку площу поверхні води займе нафта об'ємом 1 м3, яка розлилася по поверхні води при товщині шару 1/40000 мм?
Україна хмельницька область затверджено iconЗавдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади юних астрономів, Хмельницька область, 2012-2013 н р
Чому дорівнює період обертання Сонця (без урахування руху Землі), якщо спостереженнями встановлено, що пляма, розташована поблизу...
Україна хмельницька область затверджено iconІнформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи
Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000
Україна хмельницька область затверджено icon4. Домашня адреса: Хмельницька область смт. Летичів вул. Щорса, 21/1, кв. 1
Жорницька Тетяна Василівна – директор, старший вчитель, відмінник освіти України, депутат районної ради, член координаційної ради...
Україна хмельницька область затверджено iconІнформація «Дії у випадку загрози виникнення повені, паводка»
Хмельницька область має розгалужену річкову мережу, яка впадає до басейнів трьох основних річок України: Південного Бугу, Дністра,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи