Україна Волочиська районна рада затверджено icon

Україна Волочиська районна рада затверджено
Скачати 195.79 Kb.
НазваУкраїна Волочиська районна рада затверджено
Дата конвертації27.11.2012
Розмір195.79 Kb.
ТипПрограма
Україна

Волочиська районна рада


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ___5___ сесії

Волочиської районної ради

від “26” травня 2011 р.

7-5/2011


ПРОГРАМА

залучення інвестицій в економіку

Волочиського району

на 2011-2020 роки


м.ВолочиськЗМІСТ

Стор.

І. Основні положення Програми залучення інвестицій в економіку Волочиського району на 2011- 2020 роки3

II. Мета і перелік пріоритетних завдань Програми


3

ІІІ. Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності, оцінка її основних тенденцій


4

ІV. Проблеми залучення інвестицій


5

V. Шляхи реалізації Програми

6

VI. Заходи з реалізації Програми


7

VІI. Очікувані результати виконання Програми


10

VIII. Організаційне та фінансове забезпечення Програми


10І. Основні положення Програми залучення інвестицій в економіку Волочиського району

на 2011- 2020 роки


Програма залучення інвестицій в економіку Волочиського району на 2011-2020 роки (далі – Програма) визначає мету, основні завдання, пріоритетні напрями та механізми залучення інвестицій в районі шляхом втілення єдиної регіональної політики у сфері залучення інвестицій, спрямованої на створення бази для сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення.

Програма є основою довгострокової регіональної політики у сфері залучення інвестицій та інструментом вирішення проблеми надходження у достатніх розмірах фінансових ресурсів для забезпечення потреб сталого економічного зростання і якісного соціального-економічного розвитку району та розроблена на виконання пункту 1 завдання 5 доручення Президента України від 20.04.2010 р. №1-1/279 за результатами зустрічей з керівниками місцевих органів виконавчої влади (15.04.2010 р.).

Програма розрахована на реалізацію протягом 2011-2020 років.

Програма узгоджена із Стратегією економічного і соціального розвитку Хмельницької області на 2004-2015 роки, враховує положення Законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про інноваційну діяльність”, “Про транскордонне співробітництво”, Указів Президента України від 22.02.2001 року №108/2001 “Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України”, від 12.07.2001 року №512/2001 “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”, від 07.07.2003 року №580/2003 “Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України”, від 28.10.2005 року №1513/2005 “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 року №384 “Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки”, від 17.08.2002 року №477-р “Про схвалення Програми “Інвестиційний імідж України”, від 11.01.2006 року №2-р “Деякі питання забезпечення виконання Програми “Інвестиційний імідж України”.

Програма враховує концептуальні засади та підходи проектів програм економічних реформ як загальнодержавного, так і регіонального рівнів та буде удосконалена з урахуванням прийняття нових програм.

^ Головний розробник Програми – управління економіки райдержадміністрації

Співрозробники: структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.


^ II. Мета і перелік пріоритетних завдань Програми


Метою Програми є підвищення рівня інвестиційної привабливості району через створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку району, як бази для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення.

^ Пріоритетні цілі Програми:

сприяння самодостатності (максимальній самозабезпеченості) територіальних громад району та якомога ефективнішому використанню наявних у них ресурсів;

досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем проживання;

підвищення конкурентоспроможності району;

інноваційно-інвестиційне спрямування просторового розвитку територій та району в цілому через оптимальне узгодження потреб, ресурсів, інноваційних технік та технологій та направлення їх на вирішення пріоритетних проблем району, що стане основою досягнення мети.

^ Основні завдання Програми:

залучення інвестицій в економіку району;

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед потенційних інвесторів;

налагодження регіональної системи маркетингу та промоції, розвиток інфраструктури і підтримки інвестиційної діяльності;


визначення трьохрівневих (диверсифікованих за рівнями громада-район-область) пріоритетів та потреб територій в інвестиціях та підготовка взаємоінтересних для територій та інвесторів інвестиційних пропозицій;

створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку району суб'єктами господарювання різних форм власності;

залучення іноземних інвесторів;

задіяння всіх можливих, в межах чинного нормативно-правового поля, механізмів та інструментів сприяння процесу інвестування на прозорих та цивілізованих засадах;

забезпечення участі району у реалізації національних і обласних проектів;

моніторинг інвестиційної діяльності та задіяння додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, в першу чергу пріоритетних;

забезпечення надання належної інформації потенційним інвесторам всіма доступними засобами;

проведення комплексу заходів для розробки конкретних пропозицій на місцях.

^ Пріоритети при залученні інвестицій:

впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

задіяння інноваційних технік та технологій в сільськогосподарському, промисловому виробництві і сфері послуг;

реалізація проектів, пов’язаних з розвитком туристичної та рекреаційної сфери;

раціональне та ефективне використання невідновлювальних ресурсів, в першу чергу корисних копалин та мінеральних вод;

забезпечення якомога ефективнішого використання і поновлення відновлювальних ресурсів;

- розбудова комунікаційно-інфраструктурних складових, в тому числі доріг, інших транспортних комунікацій, систем зв’язку тощо;

- розвиток легкої промисловості.


^ IІІ. Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності, оцінка її основних тенденцій


В економіку району у 2010 році залучено 103,3 млн. капітальних інвестицій, в тому числі, 76,2 млн. – інвестиції в основний капітал, що становить 163,4% до відповідного періоду 2009 року.

Щомісячно проводиться аналіз та моніторинг соціально-економічного стану району та його інвестиційного потенціалу з метою визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності органів влади.

Аналізується робота суб'єктів господарювання всіх форм власності, що функціонують на території району щодо можливості залучення іноземних інвесторів.

Управлінням економіки райдержадміністрації проводиться робота щодо оновлення інвестиційних проектів на кожний рік і розміщення їх в інвестиційному паспорті району, ведеться оновлення інвестиційного паспорту району в електронному вигляді з врахуванням інвестиційних пропозицій суб'єктів господарювання.

Інформація про наявні інвестиційні проекти Волочиського району на 2011 рік розміщена на сайті обласної державної адміністрації.

Визначено перелік об'єктів незавершеного будівництва, який включено в інвестиційний паспорт району.

Відділом розвитку інфраструктури проаналізовано стан та можливості залучення інвестицій у розробку родовищ корисних копалин.

В районі діють підприємства - надрокористувачі, які розробляють і використовують корисні копалини такі як суглинок, мінерально-лікувальну столову воду, прісну воду.


Проводиться робота по залученню приватного капіталу в розвідку та розробку перспективних родовищ корисних копалин по двох родовищах які не використовувались - Наркевицьке та Бубнівське.


Будівлі колишнього Бубнівського цегельного заводу викуплені і створено нове підприємство ТОВ "Бубнівський цегельний завод", яке 01.03.2010 року отримало спеціальний дозвіл на користування надрами Велико - Бубнівського родовища Волочиського району з метою видобування суглинків , виробництва цегли, роботу заводу відновлено.

В аграрному секторі вкладаються інвестиції такими підприємствами, як ТОВ «АФ «Волочиськ-Агро», СВК ім.Котовського, ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Птахофабрика «Волочиська», ТОВ «Агротек ХПП», СГК «Мир», СВК «Ріпнянський», СФГ «Аліса».

Значні інвестиції в основний капітал вкладають ДП «Цукровик Поділля, Волочиський машинобудівний завод ВАТ «Мотор Січ», ВФ ТОВ «Агробізнес», Волочиська райлікарня, ПП «Транс Авто Д», МП «Тепловик» та інші.

Визначено інвестиційні пропозиції підприємств, що мають реальні інвестиційні проекти, найбільше значення для розвитку економіки району мають такі інвестиційні проекти:

  • реконструкція елеватора на 60 тис.тонн зберігання і переробки зерна;

  • будівництво поліклініки на 380 відвідувань за зміну;

  • реконструкція очисних споруд у м.Волочиську;

  • завершення реконструкції станції знезалізнення води;

  • будівництво заводу по розливу мінеральної води типу «Нафтуся» в с.Зайчики;

  • будівництво сміттєпереробного комплексу;

  • монтаж когенераційної установки потужністю 500 кВт в ВКПТМ «Тепловик»;

  • _______________________________________________________________________

Серед основних завдань органів влади є формування позитивного інвестиційного іміджу району з метою сприяння реалізації інвестиційних проектів та активізації діяльності інвесторів.


ІV. Проблеми залучення інвестицій


Оскільки інвестиційні процеси в районі розвиваються у тісному взаємозв’язку із загальнодержавними тенденціями інвестування, основні бар’єри інвестиційної діяльності є типовими як для регіону, так і для України в цілому, та вимагають консолідації зусиль на різних рівнях державного управління для їх усунення.

Загальними причинами, які гальмують процеси залучення інвестицій, є: недосконалість, нестабільність та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу на території України; суттєві бюрократичні бар’єри започаткування та провадження інвестиційної діяльності.

Регіональними проблемами залучення ефективних інвестицій в економіку району є:

відсутність регіональної системи маркетингу, недостатня розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;

недостатня кількість належним чином розроблених інвестиційних пропозицій, які враховують інтереси територіальних громад району та потенційних інвесторів;

безсистемність роботи з іноземними інвесторами;

недостатній рівень кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування, задіяного в інвестиційних процесах на регіональному та місцевому рівнях;

неналежна система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

недостатній рівень фінансування програм та заходів з провадження інвестиційної діяльності.

Аналіз причин виникнення викладених проблем засвідчує, що їх вирішення лежить в площині системного програмування залучення інвестицій в економіку, починаючи із створення відповідної нормативно-правової бази на рівні держави та задіяння організаційного і фінансового ресурсів для сприяння інвестування.

Ця Програма є довгостроковим інструментом та конкретизує шляхи і механізми вирішення проблем залучення інвестицій на рівні Волочиського району.


^ V. Шляхи реалізації Програми


Механізм, форми, методи вдосконалення регіональної політики у сфері залучення інвестицій базуються на засадах поєднання ринкових і владних інструментів та включає:

визначення стратегічних напрямів та пріоритетів інвестиційного розвитку району, прогнозних обсягів потреби району в інвестиціях, в тому числі, іноземних на довгострокову перспективу, їх конкретизація на найближчу перспективу;

конкретизація пріоритетів інвестування, суб’єктів інвестування, розміру інвестицій для території, визначення суб’єктів в щорічних програмах соціально-економічного та культурного розвитку району і територіальних громад;

опрацювання досвіду, підготовка та надання органам державної влади пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює залучення іноземного капіталу та його ефективне використання в господарській діяльності на території України;

формування конкурентних переваг району у сфері інвестування, в тому числі шляхом підготовки належних бізнес-пропозицій, що враховують як інтереси території, так і інвесторів;

задіяння інструментів маркетингу регіону при формуванні позитивного іміджу району;

стимулювання залучення іноземних інвестицій в економіку району через використання важелів впливу фіскального та дозвільного характеру;

формування кадрового потенціалу спроможного забезпечити ефективну роботу з інвесторами, в тому числі іноземними;

конструктивна співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання територій (державно-приватне партнерство) та об’єднання їх зусиль щодо залучення ефективного інвестора та досягнення бажаного конкретного результату;

створення інфраструктурних елементів та вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

моніторинг досягнутих результатів, узагальнення досвіду, корегування прогнозів та програм.

Процес залучення інвестицій буде складатись з таких основних етапів:

1. Проведення аналізу соціально-економічного стану району, територіальних громад та їх інвестиційного потенціалу.

Метою проведення аналізу є:

виявлення негативних факторів та ступінь їх впливу на соціально-економічний стан;

визначення інвестиційного потенціалу району - ресурсного та економічного;

встановлення пріоритетних напрямів залучення інвестицій.

2. Розробка інвестиційних проектів.

При наявності встановлених пріоритетів у сфері залучення інвестицій та визначення інвестиційного потенціалу району наступним кроком є забезпечення розробки конкретних інвестиційних проектів, які будуть здійснюватися за підтримки місцевих органів влади. Розробка цих проектів буде проводитись з урахуванням інтересів як району, так і майбутнього інвестора.

Розробка інвестиційних проектів передбачає досконале вивчення економічного стану та інвестиційного потенціалу об'єкта інвестування, проведення аналізу ринку збуту продукції (послуг), розробку проекту фінансових вкладень.

3. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності.

Проведення аналізу соціально-економічного стану району та його інвестиційного потенціалу, розробка конкретних інвестиційних проектів, пошук та залучення до інвестиційного процесу інвесторів потребує інформаційної підтримки цих напрямів діяльності. Насамперед, це отримання оперативної та достовірної інформації.

Заходи Програми передбачають:

налагодження постійного контакту з місцевими органами влади та суб'єктами
господарської діяльності району, з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних,
економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій;

створення та забезпечення оперативного оновлення відповідних баз даних;

забезпечення оперативного доступу до інформації місцевим органам влади та суб'єктам господарської діяльності району, вітчизняним та іноземним потенційним інвесторам.


Враховуючи, що інформація найбільш оперативно може змінюватись в електронних виданнях, Програма передбачає розвиток Інтернет-техяологій, забезпечення можливості постійного доступу до мережі Інтернет усіх служб місцевих органів влади, причетних до процесу інвестиційної діяльності.

4. Пошук інвесторів.

Пошук інвесторів відбуватиметься за такими напрямками:

участь у міжнародних виставках, економічних та інвестиційних форумах із залученням
суб'єктів господарювання всіх форм власності;

забезпечення наявності інформації про район та інвестиційні проекти (пропозиції) у
мережі Інтернет;

використання можливостей торговельио-екопомічних місій при дипломатичних представництвах України за кордоном та дипломатичних представництвах країн, акредитованих в Україні;

участь у реалізації національних проектів;

використання міжрегіональних, міжнародних зв'язків району,.

Район братиме участь у міжнародних виставках, економічних та інвестиційних форумах у складі загальної експозиції області. По мірі розробки інвестиційних проектів, район у цих заходах буде представлено окремою експозицією. Передбачається участь у всеукраїнських, обласних інвестиційних ярмарках, виготовлення презентаційних рекламних матеріалів та забезпечення присутності на заходах представників від суб'єктів господарювання.

Додатковим засобом пошуку інвесторів стане організація зустрічей з представниками ділових кіл, проведення презентацій інвестиційних проектів, надання інформації щодо підтримки даних проектів з боку місцевих органів влади, підготовка, виготовлення та систематичне оновлення інвестиційного паспорту району, презентаційних матеріалів з конкретними інвестиційними пропозиціями.


^ VI. Заходи з реалізації Програми


Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності передбачає реалізацію таких заходів:

Заходи

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1. Стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку, спрямування інвестиційних потоків у відповідності з пріоритетами розвитку району


1.1

Вивчення ресурсів та потреб у інвестиціях, залучення яких зможе вирішити економічні та соціальні проблеми району

Управління економіки райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно

1.2.

Дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів

Управління економіки, агропромислового розвитку та відділи розвитку інфраструктури,

регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва, житлово-комунального господарства райдержадміністрації

2011-2020 роки

1.3.

Створення реєстру депресивних підприємств, здійснення пошуку інвесторів спільно з власниками об’єктів

Управління економіки райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Постійно

1.4.

Сприяння у наданні пільг (податкові, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку району

Органи місцевого самоврядування

Постійно

1.5.

Забезпечення інформаційного супроводу іноземних інвесторів

Управління економіки райдержадміністрації


2011-2020 роки

1.6.

Супровід іноземних інвесторів, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку району, при проходженні реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур

Управління економіки,

державний адміністратор райдержадміністрації

Постійно

2. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності


2.1.

Налагодження постійного контакту місцевих органів влади із суб'єктами господарської діяльності з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій

Управління економіки райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

Постійно

2.2.

Розробка та виготовлення у друкованому та електронному вигляді інвестиційного паспорту району

Управління економіки райдержадміністрації

2011-2020

роки

2.3.

Розробка, оновлення та оприлюднення бази даних інвестиційних проектів

Управління економіки райдержадміністрації


2011-2020 роки

2.4.

Розробка концепції залучення інвесторів у туристичну індустрію району

Відділ культури і туризму, управління економіки райдержадміністрації

2011

2.5.

Розробка та постійне оновлення розділу “Інвестиційна діяльність” на веб-сайтах райдержадміністрації

Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

2.6.

Інформаційна та практична допомога суб’єктам господарювання у залученні додаткового фінансування інвестиційних проектів

Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

2.7.

Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів

Управління економіки райдержадміністрації


Постійно

2.8.

Участь у спільних проектах щодо співробітництва у туристично-рекреаційній сфері в рамках співпраці з іншими регіонами України та регіонами іноземних держав

Відділ культури і туризму, управління економіки райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2011-2020 роки

2.9.

Надання консультативної допомоги з питань започаткування та провадження інвестиційної діяльності

Управління економіки равйдержадміністрації


2011-2020 роки

3. Покращення інвестиційного іміджу Волочиського району


3.1.

Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про район


Управління економіки райдержадміністрації

2011-2020

роки

3.2.

Висвітлення успішних прикладів інвестування у засобах масової інформації

Управління економіки, відділ з питань внутрішньої політики райдержадміністрації


Постійно

3.3.

Участь та представлення інвестиційного потенціалу району на інвестиційних форумах, виставках, конференціях

Управління економіки райдержадміністрації

2011-2020

роки

3.4.

Організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, „круглих столів" за участю представників ділових кіл, промисловців і підприємців


Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

4. Формування сприятливого інвестиційного середовища

4.1.

Забезпечення ефективної роботи дозвільного центру

Державний адміністратор

Постійно

4.2.

Розгляд проблемних питань здійснення інвестиційної діяльності на засіданнях ради інвесторів

Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

4.3.

Підготовка та подання центральним органам виконавчої влади пропозицій по вдосконаленню нормативно-правової бази здійснення інвестиційної діяльності та формування ефективного механізму залучення інвестицій

Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

5. Підвищення рівня кадрового потенціалу, задіяного в інвестиційних процесах


5.1.

Проведення навчальних семінарів, нарад, круглих столів для представників органів місцевого самоврядування

Управління економіки райдержадміністрації, районний центр зайнятості

2011-2020 роки

5.2.

Обмін досвідом з іншими районами з питань залучення інвестицій


Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

5.3.

Сприяння участі представників органів місцевого самоврядування в програмах підвищення кваліфікації у сфері інвестиційної діяльності


Управління економіки райдержадміністрації

Постійно

6. Розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності


6.3.

Запровадження «Єдиного інвестиційного вікна»


Управління економіки райдержадміністрації

2011-2012

роки^ VII. Очікувані результати виконання Програми

Досягнення мети, цілей та виконання заходів Програми дозволять забезпечити такі результати:

Стале економічне зростання та підвищення якості життя населення району.

Збільшення самодостатності громад.

Зростання конкурентоспроможності району.


^ VІIІ. Організаційне та фінансове забезпечення Програми


Координація роботи, пов'язаної з виконанням Програми, покладається на управління економіки районної державної адміністрації.

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Видатки для реалізації заходів, передбачених Програмою залучення інвестицій в економіку Волочиського району на 2011- 2020 роки, проводити з урахуванням реальних можливостей районного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.
Схожі:

Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна Рівненська область радивилівська районна рада
Керуючись статтями 43, 44, 55, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної...
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна волочиська районна державна адміністрація
Почесною грамотою райдержадміністрації та районної ради Сергійчука Володимира Миколайовича – директора тов аф «Полянська», з врученням...
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна рівненська область радивилівська районна рада
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією...
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна рівненська область радивилівська районна рада
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями та президією...
Україна Волочиська районна рада затверджено iconВолочиська районна державна адміністрація
Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» з вересня 2009 року розпочинає проведення ІІІ всеукраїнського конкурсу благодійних проектів...
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна волочиська районна державна адміністрація
Почесною грамотою райдержадміністрації та районної ради Колодія Володимира Володимировича – начальника управління агропромислового...
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна чемеровецька районна державна адміністрація відділ освіти
Затверджено: Наказ Міністерства Економіки України від 30. 01. 2009 р. №61 (z0211-09)
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна чемеровецька районна державна адміністрація відділ освіти
Затверджено: Наказ Міністерства Економіки України від 30. 01. 2009 р. №61 (z0211-09)
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна Рівненська область радивилівська районна рада (шосте скликання) рішенн я
Описи комунального майна, систематизовані на виконання рішення постійної комісії з економічних питань та комунальної власності (протокол...
Україна Волочиська районна рада затверджено iconУкраїна рівненська область радивилівська районна рада
Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища України», керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи