Паспорт дозвільного центру icon

Паспорт дозвільного центру
Скачати 77.45 Kb.
НазваПаспорт дозвільного центру
Дата конвертації31.07.2013
Розмір77.45 Kb.
ТипРозпорядження

Паспорт

ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ

Волочиський район

Територіально-адміністративна одиниця (район/місто, область)


1. Загальні дані
1.1. Дата створення

17.02.2006 року

1.2. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру

Розпорядження голови Волочиської РДА від 17.02.2006 року

№443/2006-р

^ 1.3. Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр

м. Волочиськ пл.Центральна,1

^ 1.4. Поштова адреса дозвільного центру

31200 Хмельницька обл.

м. Волочиськ пл.Центральна,1

1.5. Телефон, факс, електронна пошта

тел.: 4-20-22

email: dozvil_volochisk@rambler.ru

^ 1.6. Прізвище, ім’я, по-батькові державного(их) адміністратора(ів)

Колодяжна Іщук

Наталія Сергіївна, Наталія Анатоліївна

^ 1.7. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення державного(их) адміністратора(ів)

Розпорядження «Про Колодяжну Н.С.», від 01.06.2011р., №373/2011-р.

Розпорядження «Про призначення Іщук Н.А.», від 19.11.2012р., № 136/2012-р/к.

^ 1.8. Дата та номер документа про погодження кандидатури на зайняття посади державного(их) адміністратора(ів) з уповноваженим органом

Лист-погодження Держкомпідриємницта України від 20.05.2011 року № 4576 на призначення Колодяжної Н.С.

Лист-погодження Держкомпідриємницта України від 05.11.2012 року № 4979/0/20-12 на призначення Іщук Н.А.

^ 1.9. Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності)

admvol.аt.ua

1.10. Розклад роботи

Понеділка по п’ятницю з 08.00до17.00год.,середа 9-12 год.

1.11. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу дозвільного центру, та керівника відповідної РДА/МВК, що відповідає за діяльність дозвільного центру

Колодяжна Іщук

Наталія Сергіївна, Наталія Анатоліївна

державний державний

адміністратор адміністратор

тел.4-20-22

Добжанський Ігор Миколайович

голова

райдержадміністрації

тел.3-11-36, факс.3-63-04

^ 1.12. Кількість населення територіально-адміністративної одиниці, в якій cтворено дозвільний центр

54.315 тис.

1.13. Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено дозвільний центр

юридичних – 721

фізичних. - 2281


2. Матеріально-технічна база
^ 2.1. Наявність приміщення: окреме, орендоване, інше

в приміщені РДА кб, 303

2.2. Кількість кімнат

1 шт.

2.3. Поверх приміщення

3 поверх.

^ 2.4. Загальна площа кімнат(и)

17,92м2

2.5. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

1 шт.

^ 2.6. Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”)

1 шт.

^ 2.7. Наявність оргтехніки:

2.7.1. персональний комп’ютер (шт.)

2.7.2. копіювальний апарат (шт.)

2.7.3. принтер (шт.)

2.7.4. сканер (шт.)

2.7.5. телефонний апарат (шт.)

2.7.6. телефон-факс (шт.)

в наявності

в наявності 1шт.

в наявності 1шт.

в наявності 1шт.

в наявності 1шт.

в наявності 1шт.

в наявності 1шт

^ 2.8. Забезпеченість доступу до мережі Інтернет та до Інтернет - ресурсів з законодавчою базою України

забезпечено

^ 2.9. Наявність активованого ключа електронного цифрового підпису для доступу до Реєстру документів дозвільного характеру (АІС РДДХ)

в наявності 2 ключі електронного цифрового підпису для доступу до Реєстру документів дозвільного характеру (АІС РДДХ)

^ 2.10. Робота з АІС РДДХ (входження в систему, здійснення реєстраційних дій)

забезпечено входження в систему, здійснюються реєстраційні дії

2.11. Наявність журналу обліку, в якому державний адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

в наявності


3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі дозвільного центру

^ 3.1. Загальна чисельність учасників, з них:

6

3.1.1.Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви

-

^ 3.1.2 Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі дозвільного центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи, наприклад: МОЗ (СЕС), тощо)

1.Управління Держкомзему у Волочиському районі

2. Волочиське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби;

3. Представник Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької

облдержадміністрації

4. Волочиський сектор ГУ ДСНС у Хмельницькій області

5.Управління ветеринарної медицини в Волочиському районі

6.Головний державний інспектор Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Хмельницькій області

4. Матеріально-фінансове забезпечення
^ 4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності дозвільного центру (державні, залучені), грн.:

державний бюджет

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

2012 рік – 23948 грн.

2013 рік – 60700 грн.

^ 4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

не надавалась


5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються через дозвільний центр (із посиланням на дозвільний орган):

1.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2. Дозвіл на спеціальне водокористування природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Дозвіл на спеціальне водокористування об’єктів тваринного світу.

4. Висновок державної екологічної експертизи.

5. Дозвіл на спеціальне водокористування.

6.Дозвіл на розміщення відходів та проектів лімітів на утворення та розміщення відходів.

7. Рішення про надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

8. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

9. Рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

10. Погодження проекту відведення земельної ділянки.

11. Спеціальний дозвіл на складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу.

12. Декларація на початок виконання будівельних робіт.

13. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації

14. Сертифікат відповідності – документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

15. Дозвіл на виконання будівельних робіт.

16.Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

17. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо поводження з відходами.

18 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

19. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо документів в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

20. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

21. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об`єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; центрів розведення племінних тварин, підприємств/об`єднань з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів, іподромів, станцій оцінки племінних тварин;з виробництва та обігу ветеринарних препаратів; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів, кормів.

22. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об`єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агро продовольчих ринків.

23. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об`єктів), що займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

24. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об`єктів), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

25. Дозвіл на експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки.

26. Дозвіл на будівництво і/ або реконструкцію об’єктів підвищеної небезпеки.

27.Рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній власності.

28. Рішення про надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

29. Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

30. Дозвіл на початок роботи об’єкта

31. Дозвіл на рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів.

32.Узгодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу.

33. Дозвіл на роботу із збудниками ІV групи патогенності

34. Клопотання про погодження умов і одержання дозволу на спеціальне водокористування.

6. Проблеми дозвільного центру, вирішення яких залежить від:

1. Держпідприємництва України (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності)

2. органів місцевого самоврядування

3. центральних/місцевих органів виконавчої влади


Дата заповнення 17 липня 2013 року


Державний адміністратор

заповнення паспорту Колодяжна Наталія СергіївнаСхожі:

Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру новгородківського району Загальні дані
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconРежим роботи дозвільного центру Краснокутської районної державної адміністрації та представників місцевих дозвільних органів
Попереднє консультування, прийом заяв, видача документів дозвільного характеру та інформування веде державний адміністратор дозвільного...
Паспорт дозвільного центру iconІнформація щодо графіку роботи дозвільного центру Графік роботи адміністратора
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Паспорт дозвільного центру iconІнформація щодо графіку роботи дозвільного центру Графік роботи адміністратора
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Паспорт дозвільного центру iconІнформація щодо графіку роботи дозвільного центру Графік роботи адміністратора
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Паспорт дозвільного центру iconРозпорядження голови райдержадміністрації №441-р від 27. 08. 2010 р. «Про затвердження переліку місцевих дозвільних органів, які беруть участь в роботі \"Дозвільного центру\" Новобузької райдержадміністрації та переліку документів дозвільного характеру,
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи