Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма icon

Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма
Скачати 103.24 Kb.
НазваУказом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма
>Л И С Т<><><>30.05.2003 N 1/9-273<><><>Міністерству освіти<> <>
Дата конвертації28.07.2013
Розмір103.24 Kb.
ТипПрограма
1. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/Закон Украхни про загальну середню осв_ту.doc
2. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/Закон Украхни про осв_ту.doc
3. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/Про запровадження 12-бальнох.doc
4. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/Про нац_ональну доктрину розвитку осв_ти.doc
5. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/Про нев_дкладн_ заходи щодо забезпепечення функц_онування.doc
6. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/Про програму роботи з обдарованою молоддю.doc
7. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/державна нац_ональна програма Осв_та.doc
8. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/державний стандарт базовох _ повнох середньох осв_ти.doc
9. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/концепц_я загальнох середньох осв_ти.doc
10. /Норм-прав. докум.вчит. сусп-гуман/концепц_я проф_льного навчання.doc
М. Київ, 23 травня 1991 року n 1060-xiiзакон україни
Закон україни про освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) (Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii (1144-12)
Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Президента україни про Національну доктрину розвитку освіти
Президента україни про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма
Постанова від 3 листопада 1993 р. N 896 Київ
Державний стандарт базової І повної середньої освіти
Концепція загальної середньої освіти
Л и с т 30. 05. 2003 n 1/9-273 Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядиплом

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Програму роботи з обдарованою молоддю

на 2001 - 2005 роки


З метою створення умов для реалізації здібностей обдарованої

молоді, розвитку інтелектуального і творчого потенціалу

Українського народу п о с т а н о в л я ю:


1. Затвердити Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 -

2005 роки (додається).


2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям передбачати щороку у проектах державного

та місцевих бюджетів видатки на реалізацію зазначеної Програми.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 8 лютого 2001 року

N 78/2001


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 лютого 2001 року N 78/2001


ПРОГРАМА

роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки


Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 - 2005 роки

(далі - Програма) розроблено з метою створення в Україні

сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу Українського

народу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо

обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в

сучасному суспільстві.


Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових,

економічних і науково-практичних заходів Програми передбачається

розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій

пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей

та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.


I. Науково-методичне забезпечення роботи

з обдарованою молоддю


1. Розробити науково-теоретичні засади та відповідні загальні

і спеціальні методики та програми для виявлення, розвитку та

підтримки обдарованих дітей, учнівської і студентської молоді,

молодих учених та творчих працівників.


Академія педагогічних наук України,

НАН України, МОН України

2002 рік


2. Увести до навчальних планів і програм підготовки

педагогічних кадрів спеціальні курси, орієнтовані на роботу з

обдарованими дітьми та молоддю. Розробити програми підготовки та

перепідготовки відповідних фахівців.


МОН України, Академія педагогічних

наук України

2001 - 2003 роки


3. Підготувати науково-методичні рекомендації щодо формування

психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів,

розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей та

молоді, а також виховання у них патріотизму і громадянської

позиції у процесі навчання та виховання.


МОЗ України, Академія педагогічних

наук України, МОН України

2003 рік


II. Система пошуку обдарованої молоді


1. Створити міжвідомчий інформаційний банк даних

"Обдарованість". Розмістити відповідну інформацію в мережі

Internet.


МОН України, Академія педагогічних

наук України, НАН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади

2002 рік


2. Провести Всеукраїнський конкурс авторських програм

учителів-новаторів, науковців і психологів, спрямованих на

виявлення та розвиток обдарованих дітей та молоді.


МОН України, Академія педагогічних

наук України, НАН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Держкомінформ України

2002 рік


3. Забезпечити проведення всеукраїнських дитячих та

молодіжних олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів -

оглядів творчих колективів, наукових студентських конференцій,

виставок творчих робіт учнів і студентів, молодих учених та

здійснення інших заходів, спрямованих на виявлення і

самореалізацію обдарованих дітей та молоді.


МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками, Українським національним

комітетом молодіжних організацій та

іншими молодіжними громадськими

організаціями, інші центральні

органи виконавчої влади, що мають у

своєму підпорядкуванні вищі

навчальні заклади

2001 - 2005 роки


4. Налагодити міжнародні зв'язки з організаціями та

установами, роботу яких спрямовано на пошук, навчання і розвиток

обдарованих дітей та молоді. Налагодити обмін досвідом роботи з

обдарованими дітьми та молоддю через інформаційну мережу

Internet.


МОН України, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади

2001 - 2005 роки


III. Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді


1. Проаналізувати і узагальнити результати досліджень,

проведених на експериментальних педагогічних майданчиках.

Здійснити заходи щодо розширення мережі експериментальних

майданчиків для дальшої апробації та запровадження вітчизняних і

іноземних світових педагогічних методик розвитку здібностей,

удосконалення методів, форм і засобів виявлення, навчання та

виховання обдарованих дітей та молоді. Апробувати проведення

Internet-олімпіад з різних предметів.


Академія педагогічних наук України,

МОН України

2001 - 2003 роки


2. Розширити мережу гуртків та факультативів, удосконалити

форми і методи позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний

час. Здійснити заходи щодо вдосконалення організації роботи Малої

академії наук України.


МОН України, НАН України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками, Держкоммолодьспорттуризм

України, Мінекономіки України,

Мінпраці України, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації

2001 - 2005 роки


3. Підготувати програми, посібники для учителів, викладачів,

вихователів, які працюють з обдарованими дітьми та молоддю.

Сприяти публікації науково-популярних видань для дітей та юнацтва,

журналів, наукових часописів і художніх збірок, творів молодих

українських поетів і прозаїків, молодих учених.


МОН України, Академія педагогічних

наук України, Держкомінформ України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

Мінкультури України разом з творчими

спілками і молодіжними громадськими

організаціями, Мінекономіки України

2001 - 2005 роки


4. Започаткувати створення нових навчальних і

навчально-пізнавальних телерадіопрограм для дітей та молоді,

висвітлювати у засобах масової інформації творчі здобутки молоді,

їхню участь у конкурсах, олімпіадах, інших заходах.


Держкомінформ України, МОН України

2001 - 2005 роки


5. На базі провідних вищих навчальних закладів України

створити центри дистанційної роботи з обдарованою молоддю,

запровадити магістерські програми з різних спеціальностей як форми

індивідуальної роботи з талановитими студентами і молодими

вченими.

Розширити мережу регіональних спеціалізованих навчальних

закладів інтернатного типу з поглибленим та профільним навчанням.

Завершити формування мережі професійно-технічних навчальних

закладів нових типів з метою створення умов для професійного

становлення обдарованої молоді.


МОН України, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські державні

адміністрації

2001 - 2005 роки


6. Налагодити функціонування регіональних літніх оздоровчих

шкіл - таборів для обдарованих учнів та студентів.


Дєржкоммолодьспорттуризм України,

МОН України, Мінкультури України,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації

2001 - 2005 роки


7. Забезпечити проведення конференцій, семінарів, шкіл

передового досвіду, "круглих столів" з питань виявлення, навчання

і розвитку здібностей обдарованих дітей, учнів та студентів,

молодих учених, підготовки відповідних педагогічних,

науково-педагогічних працівників та психологів.


Академія педагогічних наук України,

МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України

разом з творчими спілками,

Українським національним комітетом

молодіжних організацій та іншими

молодіжними громадськими

організаціями, інші центральні

органи виконавчої влади, що мають у

своєму підпорядкуванні вищі

навчальні заклади, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації

2001 - 2005 роки


8. Організувати проведення виставок, виставок-ярмарків,

конкурсів, спрямованих на створення нових технічних і методичних

засобів навчання.


Академія педагогічних наук України,

МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

інші центральні органи виконавчої

влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади

2001-2005 роки


IV. Забезпечення соціально-правових гарантій


1. Створити систему адресної підтримки особливо обдарованих

учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських олімпіад,

конкурсів, турнірів, а також молодих учених, забезпечити

поліпшення соціально-побутових умов проживання їх у гуртожитках

навчальних закладів.


МОН України, інші центральні органи

виконавчої влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади, Мінпраці України, Мінфін

України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські державні

адміністрації

2003 - 2005 роки


2. Запровадити пільгове користування послугами бібліотек,

музеїв, відвідування виставок, театрів і спортивних закладів для

учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських і міжнародних

олімпіад, конкурсів, турнірів.


Мінкультури України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

МОН України

2001 рік


3. Сприяти функціонуванню молодіжних центрів праці з метою

забезпечення роботою обдарованих студентів та молодих

спеціалістів.


Держкоммолодьспорттуризм України,

МОН України, Мінпраці України, інші

центральні органи виконавчої влади,

що мають у своєму підпорядкуванні

вищі навчальні заклади

2002 рік


4. Розробити нормативно-правову базу для запровадження

системи стажування та дальшого навчання випускників вищих

навчальних закладів, які є переможцями всеукраїнських і

міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.


МОН України,

Держкоммолодьспорттуризм України,

інші центральні органи виконавчої

влади, що мають у своєму

підпорядкуванні вищі навчальні

заклади, Мінфін України,

Мінекономіки України, Мін'юст

України

2002 рік


5. Розробити і запровадити систему матеріального заохочення

для педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні або

студенти яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних

учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.


МОН України, Мінекономіки України,

Мінпраці України, Мінфін України,

Мінкультури України,

Держкоммолодьспорттуризм України

2002 - 2003 роки


Глава Адміністрації

Президента України В.ЛИТВИНСхожі:

Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconПро затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconПро затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки Кабінет Міністрів Українипостановля є
Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (далі Програма), що додається
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconАналіз роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах Катеринопільського району (2006 – 2011 р р.)
Регіональна Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007 – 2010 р р затверджена рішенням районної ради від 20. 10. 2006 року №6-3/У...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconАналіз роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах Катеринопільського району (2006 – 2011 р р.)
Регіональна Програма роботи з обдарованою молоддю на 2007 – 2010 р р затверджена рішенням районної ради від 20. 10. 2006 року №6-3/У...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconДовідка про діяльність Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо координації роботи з обдарованою молоддю
Реалізація завдань Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки та координація цієї діяльності забезпечується...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconНаказ №403 Про заходи з реалізації міської комплексної Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки
Ння на 2011-2015 роки, керуючись Указом Президента України від 18. 10. 2001 №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення»...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconРішення від 2012 року № смт. Олександрівка Про виконання районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2010-2012 роки
Програми роботи з обдарованою молоддю на 2010-2012 роки та з метою забезпечення формування інтелектуального потенціалу району шляхом...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconПрограма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період 2010-2011 роки "Надія Донеччини"
Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України №1016...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconРішення від 21 грудня 2012 року
«Про затвердження обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2010-2012 роки», рішення сесії Олександрівської районної...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconІнформації про участь учнів у олімпіадах з базових дисциплін, ман, навчальних І творчих конкурсах, спортивних змаганнях
Мета моніторингу якості роботи з обдарованою молоддю: вивчення системи роботи з обдарованою молоддю (виявлення, психолого-педагогічний...
Указом Президента України від 8 лютого 2001 року n 78/2001 програма роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001 2005 роки далі програма iconСписок законів про освіту указ президента україни Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 2005
Указ президента україни “Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи