7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) icon

7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.)
Скачати 89.05 Kb.
Назва7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.)
Дата конвертації27.02.2013
Розмір89.05 Kb.
ТипЛабораторна робота


Календарно-тематичне планування з фізики

7 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр - 19 год.)

Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф.Я. Божинова, М.М.Кірюхін, О.О. Кірюхіна. – Х.:Видавництво «Ранок», 2007. – 192 с.»

І семестр

уроку

data

Зміст уроку

Основні цілі уроку

^ Домашнє завдання

Тема 1. Починаємо вивчати фізику (8год.)

1
Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища. механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища

^ Лабораторна робота №1 Фізичний кабінет та правила поведінки в ньому

Ознайомити учнів з явищами, що вивчає фізика, викликати інтерес до навчального предмета. Вимагати дотримання правил безпеки у фізичному кабінеті.

§ 1

2
Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці.

^ Лабораторна робота №2 Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Ознайомити учнів з основними методами дослідження фізичних явищ. Формувати поняття про фізичні величини і способи їх вимірювання. Навчитись користуватись вимірювальними приладами, визначати ціну поділки шкали приладу.

§ 2,3

3
Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мега світи. Час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.

^ Лабораторна робота №3 Вимірювання часу

Охарактеризувати структурні рівні фізичного світу (мікро-, макро-, мегасвіт). Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу.


§5

Закінчити виконання лабораторної роботи, підготуватись до л.р.№4,5

4
Простір. Виміри простору. Довжина та одиниці довжину. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму.

^ Лабораторна робота №4 Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні

Лабораторна робота №5 Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів.

Навчити учнів вимірювати довжину, площу поверхні, об’єм куба і паралелепіпеда. Порівнювати одиниці фізичних величин, що мають приставки СІ

§5

Закінчити виконання лабораторних робіт

5

5

Взаємодія тіл. Види взаємодії (Земне тяжіння, електризація тіл, взаємодія заряджених тіл, взаємодія магнітів)
§ 6

6
Сила – міра взаємодії. Енергія
§ 7

7
Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики
§ 8

8
^ Тематичне оцінювання №1Тема 2.Будова речовини (8 год.)

9
Фізичне тіло і речовина. Маса. Одиниці маси. ^ Лабораторна робота №6 Вимірювання маси тіл
§ 9

10
Густина. Одиниці густини.

^ Лабораторна робота №7 Визначення густини твердих тіл і рідин
§ 10

11
Розв’язування задач
§ 11

12
Будова речовини. Атоми і молекули. Рух і взаємодія молекул.
§ 12, 13

13
Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури. Дифузія. ^ Лабораторна робота №8 Дослідження явища дифузії в рідинах і газах
§ 13, 14

14

6

Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах
§ 15

15
Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури
§ 16

16
^ Тематичне оцінювання №2^ Календарно-тематичне планування з фізики

7 клас

(1 год. на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр - 19 год.)


ІІ семестр

уроку

уроку в темі

Тема уроку

^ Основні цілі уроку

Домашнє завдання

Тема 3. Світлові явища (15 год.)

17
Оптичні явища в природі. Джерела світла

Дати поняття світлового променя, ознайомити учнів із природними і штучними джерелами світла

§ 17

18
Фотометрія. Світловий потік. Сила світла. Освітленість

Ввести поняття фотометрії та законів фотометрії. Ознайомити учнів з одиницями освітленості, сили світла та поняттям точкового джерела. Формувати в учнів розуміння економного використання світлової енергії

§ 18, 19

19
Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.

^ Лабораторна робота №9. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

Показати учням, що біле світло складається зі світла різних кольорів; від чого залежить колів світла. Сформувати у учнів практичні навички при дослідженні явища дисперсії білого світла та Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

§ 25

20
Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення.

Пояснити властивість прямолінійного поширення світлового променя, природу сонячних та місячних затемнень

§ 20

21
Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Дзеркальне і розсіяне відбивання світла.

^ Лабораторна робота №10 Вивчення законів відбивання за допомогою плоского дзеркала

Встановити з учнями закони відбивання, особливості відбивання світлових променів від дзеркальних поверхонь, дифузних відбивань; навчити учнів графічно зображати падаючий та відбитий промені, знаходити кути падіння та відбивання, змінювати напрям поширення світла за допомогою плоского дзеркала

§21,22

22
Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ.

Вивчити явища зміни напряму світла на межі поділу двох різних оптичних середовищ, сформувати поняття більш і менш оптично густого середовища.

§ 23

23
Розв’язування задач і вправ

Продовжувати формувати графічні навички зображення ходу світлового променя, поєднувати досліди з теоретичними висновками

§

24
^ Тематичне оцінювання №3

Перевірити початкові знання учнів про оптичні явища
25
Лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза. Формула тонкої лінзи

З’ясувати будову, форму й характеристики лінз. Вивчити особливості ходу променів у лінзах.

§ 26, 27

26
^ Лабораторна робота №11 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Навчити учнів отримувати збільшенні та зменшені зображення предметів за допомогою збиральної лінзи, визначати її фокусну відстань, оптичну силу.

§

27
Розв’язування задач

Продовжувати формувати в учнів уміння будувати хід променів крізь лінзу; розв’язувати задачі на формулу тонкої лінзи

§

28
Око як оптична система. Вади зору. Окуляри.

Ознайомити учнів з будовою ока (на моделі), вадами зору та способами їх усунення.

§ 28

29
Оптичні прилади. ^ Лабораторна робота №12 Складання найпростішого оптичного приладу

Показати хід променів у оптичних приладах. Формувати експериментальні навички учнів. Розвивати в учнів самостійність, наполегливість, творчість.
30
Узагальнення знань з теми

Набуття учнями практичних навичок при розв’язуванні задач, застосування отриманих знань на практиці, підготовка до тематичного оцінювання
31
^ Тематичне оцінювання №4

Виконання письмової роботи, що містить завдання для перевірки теоретичних знань учнів з теми та їх практичних умінь розв’язувати задачі.
32
Екскурсії33
Екскурсії34
Резерв35
Резерв

Схожі:

7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) icon11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Астрономія. 11 клас: Підручник/ М. П. Пришляк; за заг ред. Я. С. Яцківа. – Х.: Видавництво...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) icon11 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза,...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.)
Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) icon10 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Фізика. 10 клас: Підручник/ В. Г. Бар’яхтар Ф. Я. Божинова. – Х.: Видавництво «Ранок»,...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) iconМ.І. Пентилюк 8 клас (усього 68 год) І семестр (32 год)
Види мовленнєвої діяльності. Аудіювання тексту (детальне). Складання плану почутого
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) iconОрієнтовне календарно-тематичне планування з української мови для
Виділені в програмі години на розсуд учителя (10 год.) розподілено на контрольні роботи мовної змістової лінії, зокрема 8 год. –...
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) iconКалендарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)

7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) icon7 клас геометрія І семестр — 16 год. (1 год на тиждень)
Кут. Основні властивості вимі­рювання кутів. Бісектриса кута. Відкладання кутів. Самостійна робота
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) iconI семестр — 16 год (1 год на тиждень)
Геометричні фігури. Точка. Пряма. Відрізок. Основні властивості вимірювання відрізків
7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.) icon5 клас 70 год. 2 год./ тиждень рзм – 4 год. Упч – 4год. Контрольні роботи – 5 год
Укладачі програми: Р. В. Мовчан, К. В. Таранік – Ткачук, М. П. Бондар, О. М.Івасюк, С. А. Кочерга, Л.І. Кавун, О.І. Неживий, Н. В....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи