Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення icon

Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Скачати 61.64 Kb.
НазваПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Дата конвертації04.10.2013
Розмір61.64 Kb.
ТипПоложення

Затверджено

Загальношкільною батьківською конференцією

16 вересня 2010 року


Положення про раду

Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Енергодарської міської ради

Запорізької області


1. Загальні положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 “Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад”.

1.2. Рада Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області (далі - рада) — це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області, цим положенням.

^ 2. Мета, завдання і принципи діяльності ради Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області

2.1. Мета діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

2.2. Основні завдання ради:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 • формування виховного середовища;

 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей;

 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

 • законності, гласності;

 • колегіальності ухвалення рішень;

 • добровільності і рівноправності членства.^ 3. Структура ради та організація її діяльності

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II—III ступенів навчання, батьків і громадськості.

Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2. Склад ради оновлюється не менше, ніж на третину один раз на два роки.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується на засіданні ради школи. Кількість засідань визначається їх доцільністю.

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути /директор та його заступники.

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

3.11. Рада Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 • спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

 • погоджує режим роботи навчального закладу;

 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

 • розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

 • сприяє педагогічній освіті батьків;

 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);

 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.Схожі:

Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconСтатут Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (нова редакція) І. Загальні положення
Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області є загальноосвітнім навчальним...
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconПоложення про сайт Загальні положення
Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів – міжшкільній навчально-виробничий...
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconПоложення про інформаційно-технічну службу Загальні положення Дане положення розроблено з метою ефективного розвитку інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу енвк «знз-мнвк»
Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів – міжшкільній навчально-виробничий...
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області
України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою...
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconПоложення про загальношкільний батьківський комітет енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Загальні положення
Загальношкільний батьківський комітет є добровільним громадським формуванням, створений на основі єдності інтересів батьків щодо...
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconЕнергодарської міської ради інформаційно-методичний вісник
Положення про консультаційний пункт Науково-методичного центру управління освіти Енергодарської міської ради
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconПоложення про піклувальну раду Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області Загальні положення
Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №118 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconПостанова іменем україни ухвалою Судової палати у господарських справах
Закрите акціонерне товариство "Виробнича мережа Дніпро" звернулось до господарського суду Запорізької області з позовом до Енергодарської...
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconСтатут дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради Хмельницької області (нова редакція) (нова редакція) м. Дунаївці 2008р. І. Загальні положення
Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Дунаєвецької районної ради
Положення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення iconПоложення про загальношкільний огляд-конкурс «Обличчя школи»
Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №86 та президента Благодійного фонду «віра-надія-любов»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи