Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області icon

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області
Скачати 210.78 Kb.
НазваПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області
Дата конвертації04.10.2013
Розмір210.78 Kb.
ТипПравила

ЕНЕРГОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор школи Голова профспілкового комітету

____________ Л.М.Воробйов ______________ С.І.Павлюк

«09» січня 2013 р. «09» січня 2013 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням загальних зборів

трудового колективу

протокол № 07

від «09» січня 2013 р.


ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

^ ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

ЕНЕРГОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.  Відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою з метою забезпечення дотримання трудової дисципліни, підвищення якості та продуктивності праці  запроваджуються ці правила внутрішнього трудового розпорядку.

2.  Трудова дисципліна базується  на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального виховного процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3. Правила погоджені з профспілковим комітетом затверджені трудовим колективом і враховують умови роботи школи.

4. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи.

ІІ.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.


5. Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору  (контракту), згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, дотримуючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці.

6. При влаштуванні на роботу працівником подаються наступні документи:

  заява оформлена у встановленому порядку;

  трудова книжка;

  автобіографія;

  копія диплому;

  копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);

  копію ідентифікаційного коду;

  копія паспорта;

  • військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток;

7. Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, сантехнік…..), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

8.  Особи, які приймаються на роботу в дитячі заклади освіти, зобов’язані подати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

 9. Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати медичну книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.

10. Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу (2 екз.)  та санітарну книжку.

11.  Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України “Про освіту”, Закону України “ Про загальну середню освіту ”, Статуту школи

12.  Працівники школи можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

13.  Адміністрація зобов’язана:

   познайомити працівника з наказом, у якому найменування посади (роботи) відповідає класифікатору робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

    пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

   ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

   провести інструктаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

14. При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

15. Прийняття на роботу оформляється (педагогічних працівників наказом начальника управління освіти, інших працівників наказом директора школи), який оголошується працівнику під розпис. Працівник підписується про ознайомлення з правилами трудового розпорядку, техніки безпеки та посадовими обов’язками.

 16.  На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

 17.  Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на  уповноважену директором школи особу.

 18.  Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в трудовому договорі (контракті).

 19.  Розірвання трудового договору з ініціативи директора школи допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Посеред року може бути звільнений працівник у зв’язку із скороченням обсягу роботи, або змінами фінансування, якщо він працював на госпрозрахунковій основі. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

20.  Припинення трудового договору оформляється для педагогічних працівників наказом начальника управління освіти, інших працівників наказом директора школи.

21.  Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.


ІІІ.  ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ. 


22.  Працівники школи зобов’язані:  

  Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 56 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи;

  Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

   Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати в учнів бережне ставлення до шкільного майна;

  Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я учнів та оточуючих людей в процесі виконання будь яких робіт чи під час перебування на території школи .

   Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.  

23. Основні функціональні обов’язки заступників директора, педагогічного персоналу, класних керівників, інженерів, завідуючих майстернями, бібліотекарів, лаборантів, секретаря школи, медичної сестри, обслуговуючого персоналу затверджуються наказом директора школи.

24.  Коло обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається, крім цих Правил, Положенням про загальноосвітню школу України, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

25.   Заступник директора школи з господарської роботи по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

26.  Обов’язки вчителів:

  Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма наказами, розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.

  Приймати участь у нарадах при директору, педагогічних радах, засіданнях, методичних об’єднаннях та інших заходах школи.

  Учителі, вихователі з’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.

  Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення в навчальну частину, черговому адміністратору.

  Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.

  Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.

 Після закінчення уроків вчитель супроводжує у роздягальню той клас, в якому він вів останній урок.

 При організації харчування вчитель супроводжує учнів в їдальню, контролює порядок харчування та разом з учнями повертається до класу.

 Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.

 Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

 Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.

 Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (2 – 11 кл.).

 Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель аргументує отриману оцінку, вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня (2 – 11 кл.).

  Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.

 Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.

  Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

 Учитель повинен на вимогу навчальної частини або голови методичного об’єднання, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

  Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі “Заміна”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться.

 Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністрацію школи.

 Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями - предметниками.

 Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять соціальному педагогу школи.

 Вчителі повинні слідкувати за економією енергоносіїв та водопостачання.

 Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

 Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок зміни.

27. Обов’язки чергових вчителів:

  Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.

  Графік чергування на І та ІІ семестри затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом. Графік вивішується в учительській.

 Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять.

 Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

 

^ ІV.  ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ. 


28. Адміністрація школи зобов’язана:

  Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в школі.

  Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.

   Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.

  Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.

  Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.

  Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

 Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітника і учнів.

 Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.

 Організовувати гаряче харчування учнів.

 Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.

 Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.

 Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.

 Захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

29. Адміністрація школи виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

 

^ V.  РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.


30. Робочий час вчителів – час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу, який визначається затвердженим розкладом навчальних занять, складеним  відповідно до тижневого педагогічного навантаження, а також затвердженими  планами виховної та методичної роботи.

31. Відповідно до статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: підготовку до уроків, класне керівництво,перевірку зошитів тощо.

32. Умови оплати праці, ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів визначені Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, що затверджена Міністерством освіти України від 15.04.93р. N102 (зі змінами).Відповідно до п.64 розділу У1, ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника.

33.  Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, графіками чергувань, які затверджує директор школи за погодженням з профспілковим комітетом закладу з додержанням тривалості робочого тижня. Для учнів 10-11-х класів і вчителів, що там працюють може встановлюватися шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється директором школи спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевими органами виконавчої влади. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та виховної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану роботи школи.

34. Між уроками встановлюються перерви, тривалість яких визначається наказом директора школи.

35.Учитель повинен розпочинати і закінчувати урок тільки по дзвінку, не запізнюватися на урок, не відпускати дітей з уроку раніше, не виганяти дітей з уроку. Учитель разом з класним керівником несе відповідальність за відсутність на уроці учнів.

36.За погодженням з профспілковим комітетом деяким групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.

37. Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим відповідно на І і ІІ семестри.

38. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим навчальною частиною школи на І і ІІ семестри.  

39. Адміністрація школи встановлює тижневе педагогічне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням рекомендацій шкільних МО, а також дотримання принципів:  

 наступності у викладанні предметів у класах;

 збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;

 забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;

 встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.  

40. Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом та Радою школи. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

41. Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під підпис.

42. Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул в слідуючих межах:

 з навантаженням до 9 год. – з 8.00 до 9.50 год.;

 з навантаженням до 18 год. – з 8.00 до 11.30 год.;

 з навантаженням до 27 год. – з 8.00 до 13.30 год.

43. Адміністрація школи за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік. Надання відпустки не педагогічним працівникам оформляється наказом навчально-виховного закладу, педагогічних працівників наказом начальника управління освіти за згодою директора. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 днів (ст.12 Закону “Про відпустки”). Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Поділ відпустки на частини допускається під час виконання тимчасових обов’язків керівника закладу, заступниками директора школи або (за їх згодою) учителями школи.

44. Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул.

45. Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності стабільної заміни з предмета.

46.Директор школи може надавати за окремі види роботи додаткові дні до відпустки, передбачені колдоговором. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

47.Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, за письмовим наказом (розпорядженням) керівника закладу освіти за погодженням профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку, або оплатою згідно чинного законодавства (ст.73, 107 КЗпП України).  

48. Вчителям і іншим працівникам школи не дозволяється:  

 змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;

 проводити заміну уроків без відома навчальної частини;

 продовжувати чи скорочувати тривалість уроків і перерв між ними.  

49. Забороняється:  

 відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;

 відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;

 входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій. Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках лише з дозволу директора чи його заступників;  

 знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу.

 

^ VІ.  ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

 

50. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується  реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.

51. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:

 оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;

 оголошення подяки;

 премія;

 нагородження Почесною грамотою;

 нагородження цінним подарунком;

 ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.  

52. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також враховується думка відповідного МО.

53. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).

54. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.

55. При заохоченні працівників школи дотримується принцип гласності.

56. Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

 

^ VІІ.  СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 


57. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.  

58. За порушення трудової дисципліни до працівників може бути застосовано один з таких видів стягнення:

- догана;

- звільнення.

59. Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст.41 КЗпП України.

60. До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець (для педагогічних працівників – начальник управління освіти, для інших працівників – директор школи) повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

61. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення, складається відповідний акт.

62. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

63. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

64. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

65. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розпис.

66. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким що не має дисциплінарного стягнення.

67. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

68. Роботодавець (для педагогічних працівників – начальник управління освіти, для інших працівників – директор школи) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

69. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.Схожі:

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconСтатут Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 (нова редакція) І. Загальні положення
Енергодарська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області є загальноосвітнім навчальним...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconПравил а внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старобільської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільськ 2010
Зош №4 (далі – Правила) розроблені у відповідності до діючих нормативно правих документів, чинного законодавства про працю та наказу...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconРозпорядження від 30. 05. 2005 р. №105-р м. Чернівці Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів міської ради
Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Чернівецької міської ради (далі Правила), що додаються
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconПоложення про раду Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області Загальні положення
Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconПравила внутрішнього розпорядку для працівників Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №2 для дітей з вадами розумового І фізичного розвитку (допоміжної школи)
Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу Законів про працю, Закону України...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconПравила внутрішнього трудового розпорядку для працівників дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №7 «оленка» Зміст
Відповідальність працівників за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconСоціально – психолгічні та адміністративні заходи серпень
...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconХристинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Христинівської районної ради Черкаської області
Міністерства науки і освіти України №455 від 20. 12. 1993 Про типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховного...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconПостанова іменем україни ухвалою Судової палати у господарських справах
Закрите акціонерне товариство "Виробнича мережа Дніпро" звернулось до господарського суду Запорізької області з позовом до Енергодарської...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 енергодарської міської ради запорізької області iconПоложення про сайт Загальні положення
Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів – міжшкільній навчально-виробничий...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи