1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І icon

1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І
Скачати 219.02 Kb.
Назва1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І
Дата конвертації05.01.2013
Розмір219.02 Kb.
ТипДокументи
1. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispit 1v..doc
2. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 10v..doc
3. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 2v.doc
4. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 3v..doc
5. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 4v..doc
6. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 5v..doc
7. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 6v..doc
8. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 7v..doc
9. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 8v..doc
10. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 9v..doc
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І
Тема10. Конституційна відповідальність: Рівень І
Оголошення незалежності України; 2 Декларація про державний суверенітет України; 3 Угода про утворення снд. Впишіть відповідь / /? Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України: 1 24 серпня 1991 року; 2 24 липня 1990 року
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /?
4. Референдум
Закон України «Про комітети вру»; 3 Закон України «Про статус народного депутату України». Впишіть / /?
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається
7. Правотворчий процес Рівень1
Інформації про зміну громадянства; 3 дата реєстрації набуття особою громадянства України. Впишіть / /? Вкажіть, що слід вважати датою набуття громадянства України внаслідок поновлення є
Рішення питань про конституційність: 1 актів Президента України; 2 нормативно-правових актів органів виконавчої влади; 3 рішень органіа місцевого самоврядування. Впишіть / /?
Тема 1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна

Рівень1. Варіант І

1. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) встановлення місцевих податків і зборів;

2) визначення засад реалізації права на державну службу;

3) формування депутатських фракцій.

Впишіть відповідь /_____________/?


2. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) формування депутатських фракцій;

2) здійснення державного контролю за органами виконавчої влади;

3) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України.

Впишіть відповідь /_____________/?


3. Назвіть інститут конституційно-процесуального права:

1) режим секретності;

2) конституційного звернення;

3) конституційного ладу.

Впишіть відповідь /_____________/?


4. Визначте, які відносини регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) реєстрація політичних партій у Міністерстві юстиції України;

2) затвердження Державного бюджету України;

3) виконання Державного бюджету України.

Впишіть відповідь /_____________/?


5. Визначте відносини, які становлять предмет регулювання конституційно-процесуального права:

1) застосування дисциплінарної відповідальності до службовців апарату Верховної Ради України;

2) здійснення контролю за сплатою місцевих податків і зборів;

3) здійсненню парламентського контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини і громадянина

Впишіть відповідь /_____________/?


6. Під яким номером правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) тлумачення;

2) роз’яснення;

3) використання.

Впишіть відповідь /_____________/?


7. Під яким номером правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) офіційне тлумачення;

2) аналіз;

3) виконання.

Впишіть відповідь /_____________/?


8. Під яким номером правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) оскарження;

2) застосування;

3) опублікування.

Впишіть відповідь /_____________/?


9. Формою реалізації конституційно-процесуальної норми є:

1) офіційне тлумачення;

2) прийняття;

3) дотримання.

Впишіть відповідь /_____________/?


10. Не регулюються нормами конституційно-процесуального права суспільні відносини, які виникають у процесі:

1) формування місцевих рад;

2) формування Кабінету Міністрів України;

3) державної реєстрації громадської організації. /______________/?


11. Не регулюються нормами конституційно-процесуального права суспільні відносини, які виникають у процесі:

1) державної реєстрації політичної партії;

2) розгляду заяв про зміну громадянства України;

3) реєстрації списку кандидатів політичної партії по виборах народних депутатів України.

Впишіть відповідь /_____________/?


12. Серед зазначених актів виберіть ті, які є джерелами конституційно-процесуального права:

1) Указ про призначення судді Конституційного Суду України;

2) Закон України «Про міліцію»;

3) Закон України «Про вибори Президента України».

Впишіть відповідь /_____________/?


13. Серед зазначених актів виберіть ті, які є джерелами конституційно-процесуального права:

1) регламент місцевої державної адміністрації;

2) Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

3) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Впишіть відповідь /_____________/?


14. Суб’єктом конституційно-процесуальних відносин може бути:

1) Міністерство юстиції України;

2) народ;

4) трудовий колектив.

Впишіть відповідь /_____________/?


15. Як називається «діяльність спеціального суб’єкта при вирішенні індивідуальних конкретних справ на основі загальної процесуально-правової норми»:

1) нормотворчість;

2) використання припису процесуальної норми;

3) застосування припису процесуальної норми

Впишіть відповідь /_____________/?


16. Як називається «діяльність спеціального суб’єкта при вирішенні індивідуальних конкретних справ на основі загальної процесуально-правової норми»:

1) встановлення припису процесуальної норми;

2) застосування припису процесуальної норми;

3) охоронювальна дія норми.

Впишіть відповідь /_____________/?


17. Конституційно-процесуальні відносини виникають між наступними суб’єктами:

1) Верховною Радою і Прем’єр-міністром України;

2) Міністерством юстиції України і політичною партією;

3) політичною партією і банком.

Впишіть відповідь /_____________/?


18. Дотримання – це:

1) вчинення активних дій;

2) пасивне стримування від вчинення дій, які знаходяться під забороною;

3) вчинення активних дій, що знаходяться під забороною.

Впишіть відповідь /_____________/?


19. Реалізаці яких норм сприяє дотримання / ______/?

1) пасивних;

2) рекомендаційних;

3) заборонених.

Впишіть відповідь /_____________/?


20. Виконання – це:

1) вчинення пасивних вчинків;

2) необхідність активних дій;

3) вчинення пасивних і активних дій.

Впишіть /___________/?


21. Виконання сприяє реалізації яких норм/_______/?

1) координаційних;

2) заборонених;

3) зобов’язуючих.

Впишіть /___________/?


22. До загальних принципів конституційно-процесуального права відноситься принцип:

1) політичного нейтралітету;

2) демократизму;

3) рівності громадян перед судом.

Впишіть відповідь /_____________/?


23. До загальних принципів конституційно-процесуального права відноситься принцип:

1) рівності учасників правовідносин;

2) демократизму;

3) закритого режиму функціонування органів публічної влади.

Впишіть відповідь /_____________/?


24. Правоутворюючим фактом, що зумовлює виникнення конституційно-процесуальних відносин є:

1) складання списків виборців;

2) нанесення шкоди громадянину прийняттям незаконного рішення;

3) вчинення дисциплінарного проступку службовцем міської ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


25. Правоутворюючим фактом, що зумовлює виникнення конституційно-процесуальних відносин є:

1) розгляд заяв Комісією при Президентові України з питань громадянства України;

2) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України;

3) вчинення дисциплінарного проступку службовцем міської ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


26. Правоутворюючим фактом, що зумовлює встановлення конституційно-процесуальних відносин є:

1) звернення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

2) реєстрація списку кандидатів у народні депутати України;

3) видача лікарняного листка народному депутату України.

Впишіть відповідь /_____________/?


27. Не регулюються нормами конституційно-процесуального права суспільні відносини, які виникають у процесі:

1) розгляду заяв про зміну громадянства України;

2) державної реєстрації об’єднання громадян;

3) реєстрації списку кандидатів політичної партії по виборах народних депутатів України.

Впишіть відповідь /_____________/?


28. До джерел конституційно-процесуального права не належить:

1) Указ про призначення судді Конституційного Суду України;

2) Закон України «Про громадянство України»;

3) Закон України «Про вибори Президента України».

Впишіть відповідь /_____________/?


29. До джерел конституційно-процесуального права не належить:

1) Закон України «Про інформаційні агенства»;

2) Закон України «Про громадянство України»;

3) Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Впишіть відповідь /_____________/?


30. Визначте, які відносини не регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) розгляд і прийняття Закону «Про Державний бюджет України»;

2) заслуховування звіту про виконання Державного бюджету України;

3) виконання Державного бюджету України.

Впишіть відповідь /_____________/?


Тема 1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна

Рівень2. Варіант І.

1. Визначте відносини, які становлять предмет конституційно-процесуального права:

1) призначення голів місцевих державних адміністрацій;

2) розгляд скарг громадян на рішення посадової особи;

3) розгляд територіальною виборчою комісією скарг на дії члена дільничної виборчої комісії;

4) формування виборчого блоку партії;

5) виконання Указу Президента України про зміну громадянства.

Впишіть /___________/?


2. Визначте відносини, які становлять предмет конституційно-процесуального права:

1) складання присяги державним службовцем;

2) складання присяги народним депутатом України;

3) формування Кабінету Міністрів України;

4) примусове видворення іноземців за межі України;

5) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України.

Впишіть /___________/?

3. Конституційно-процесуальне право як галузь права характеризують такі основні елементи як:

1) форма діяльності публічних органів влади;

2) предмет регулювання;

3) конституційна відповідальність;

4) суб’єктивний склад;

5) метод регулювання.

Впишіть /___________/?


4. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) статус голів місцевих державних адміністрацій;

2) забезпечення законності в державному управлінні;

3) засади конституційного ладу;

4) реалізація політичних прав громадян;

5) реєстрація кандидатів у Президенти України.

Впишіть /___________/?


5. Визначте відносини, які регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) статус громадянина України;

2) обрання Прем’єр-міністра України;

3) реалізація права на державну службу;

4) підрахунок голосів на виборчій дільниці;

5) державна реєстрація політичних партій.

Впишіть /___________/?


6. Під якими номерами правильно вказано форму реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) аналіз;

2) роз’яснення;

3) встановлення;

4) використання;

5) виконання.

Впишіть /___________/?


7. Визначте форми реалізації конституційно-процесуальних норм:

1) проголошення;

2) підписання;

3) дотримання;

4) роз’яснення

5) застосування.

Впишіть /__________/?


8. Ознаками конституційно-правової процедури є:

1) матеріальний зміст;

2) послідовність дій;

3) періодичний характер;

4) динамічний характер;

5) рівність учасників правовідносин між собою.

Впишіть /___________/


9. Ознаками конституційно-правової процедури є:

1) визначеність часовими межами;

2) рівність учасників правовідносин;

3) цільова спрямованість дій;

4) матеріальний зміст;

5) відсутність взаємозв’язку між діями.

Впишіть /___________/?


10. Ознаками конституційно-правової процедури є:

1) службова підпорядкованість;

2) процесуальна рівність учасників;

3) періодичний характер;

4) визначеність часовими межами;

5) послідовність дій.

Впишіть /___________/?


11. Структурними елементами конституційно-процесуального права як галузі права є:

1) відносини;

2) процесуальні норми;

3) доктрини;

4) інститути;

5) організаційні звичаї.

Впишіть /___________/?

12. Визначте, які процедури належать до конституційно-процесуальних:

1) реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності;

2) реєстрація політичної партії;

3) реєстрація кандидатів у депутати;

4) внесення протесту прокурором;

5) прийнятя рішення Конституційним Судом України.

Впишіть /__________/?


13. Визначте, які процедури належать до конституційно-процесуальних:

1) голосування у Верховній Раді України;

2) призначення голів місцевих державних адміністрацій;

3) складання присяги народним депутатом України;

4) складання присяги державним службовцем;

5) оскарження рішення місцевої ради в адміністративний суд.

Впишіть /___________/?


14. Джерелами конституційно-процесуального права є:

1) Постанова Центральної виборчої комісії «Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Комісаренка С.В.»;

2) Звернення Центральної виборчої комісії до Генеральної прокуратури України;

3) Регламент Конституційного Суду України;

4) Закон України «Про державну службу»;

5) Закон України «Про вибори народних депутатів України».

Впишіть /___________/?


15. Джерелами конституційно-процесуального права є:

1) Постанова Центральної виборчої комісії «Про недійсні виборчі бюлетені»;

2) Закон України «Про державну службу»;

3) Закон України «Про громадянство України»;

4) Постанова Кабінету Міністрів України «Про атестацію службовців органів місцевого самоврядування»;

5) Закон України «Про міліцію».

Впишіть /___________/?


16. До інститутів конституційно-процесуального права належать такі інститути:

1)правового статусу громадян;

2) місцевого самоврядування;

3) формування представницьких органів;

4) проходження служби в органах місцевого самоврядування;

5) конституційної юрисдикції.

Впишіть /___________/?


17. Для джерел конституційно-процесуального права характерними є наступні ознаки:

1) кодифікований характер;

2) результат правотворчості народу;

3) результат домовленості сторін;

4) вольовий характер;

5) закріплюють правовий статус суб’єктів.

Впишіть /___________/?


18. Вкажіть, умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання сукупності правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме:

1) певний академічний інтерес;

2) специфічне коло суспільних відносин, які регулюються цією галуззю права;

3) закріплення основних найбільш суттєвих рис політичної організації суспільства;

4) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі;

5) встановлення основних прав і обов’язків громадян.

Впишіть /_________/?


19. Вкажіть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявність:

1) закріплення основних прав і обов’язків громадян;

2) системи знань про здійснення норм Конституції України;

3) специфічного кола суспільних відносин. які регулюються цією галуззю;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.

Впишіть /___________/?


20. Вкажіть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) системи ідей про здійснення положень Конституції України;

2) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі права;

3) певних теоретичних положень;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.

Впишіть /___________/?


21. Для джерел конституційно-процесуального права характерними є наступні ознаки:

1) політичний характер;

2) кодифікований характер;

3) управлінський характер;

4) результат домовленості;

5) регулюють процедурні питання.

Впишіть /___________/?


22. Правоутворюючими фактами, що зумовлюють встановлення конституційно-процесуальних відносин є:

1) хвороба народного депутата;

2) складення повноважень народного депутата за станом здоров’я;

3) складення присяги народним депутатом України;

4) складення присяги державним службовцем;

5) реєстрація Міністерством юстиції України об’єднання громадян із всеукраїнським статусом.

Впишіть /___________/?


23. Правоутворюючими фактами, що зумовлюють встановлення конституційно-процесуальних відносин є:

1) складення присяги суддею Конституційного Суду України;

2) вчинення адміністративного проступку народним депутатом України;

3) обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини;

4) проведення конкурсу на заміщення посади спеціаліста виконавчого комітету міської ради;

5) забезпечення правопорядку працівниками міліції на виборчій дільниці у день голосування.

Впишіть /___________/?


24. Конституційно-процесуальне право як галузь права характеризують такі основні елементи як:

1) предмет регулювання;

2) конституційна відповідальність;

3) наявність кодексу;

4) метод регулювання;

5) акти публічних органів влади.

Впишіть /___________/?


25.Суб’єктом конституційно-процесуальних відносин може бути:

1) Міністерство юстиції України;

2) народ;

3) трудовий колектив;

4) позивач;

5) територіальна виборча комісія.

Впишіть /___________/?


26. Суб’єктом конституційно-процесуальних відносин може бути:

1) територіальна громада села;

2) Міністерство юстиції України;

3) трудовий колектив;

4) відповідач;

5) Кабінет Міністрів України.

Впишіть /___________/?


27. Які суспільні відносини не регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) які виникають у процесі формування місцевих рад;

2) які виникають у процесі формування Кабінету Міністрів України;

3) які виникають у процесі державної реєстрації громадської організації;

4) які виникають у процесі розгляду заяв про громадянство;

5) які виникають у процесі реєстрації особи за місцем проживання.

Впишіть /___________/?


28. Які суспільні відносини не регулюються нормами конституційно-процесуального права:

1) які виникають у процесі реєстрації списку кандидатів політичної партії;

2) які виникають у процесі розгляду спору між політичною партією – суб’єктом виборчого процесу, і ЦВК в адміністративному суді;

3) які виникають при реєстрації політичної партії в Міністерстві юстиції України;

4) які виникають в процесі розгляду і прийняття закону;

5) які виникають в процесі обрання Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Впишіть /___________/?


29. Конституційно-процесуальні відносини виникають між наступними суб’єктами:

1) Міністром освіти і науки та ректором ЛНУ Ім.І.Франка;

2) Верховною Радою і Прем’єр-міністром України;

3) Президентом України і головою місцевої державної адміністрації;

4) Уповноваженим Верховної Ради з прав людини і Конституційним Судом України

5) політичною партією і банком.

Впишіть /___________/

30. До загальних принципів конституційно-процесуального права відноситься принцип:

1) політичного нейтралітету;

2) демократизму;

3) рівності учасників правовідносин;

4 ) таємності;

5) законності.

Впишіть /___________/?


31. За характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом правової норми, можна виділити такі форми реалізації:

1) вирішення;

2) дотримання;

3) відтворення;

4) використання;

5) обговорення.

Впишіть /___________/?


32. За характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом правової норми можна виділити такі форми реалізації:

1) обговорення;

2) вирішення;

3) дотримання;

4) відтворення;

5) виконання.

Впишіть /___________/?


33. За характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом правової норми, можна виділити такі форми реалізації:

1) виконання;

2) використання;

3) виділення;

4) відтворення;

5) обговорення.

Впишіть /___________/?


34. За характером правореалізуючих дій, обумовлених змістом правової норми, можна виділити такі форми:

1) відтворення;

2) обговорення;

3) застосування;

4) вирішення;

5) використання

Впишіть /___________/?

35. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) певного академічного інтересу;

2) специфічних принципів права, які регулюють побудову нової галузі права;

3) закріплення основних прав і обов’язків громадян;

4) наявність досить обширного об’єму нормативного матеріалу;

5) системи знань про здійснення норм Конституції України.

Впишіть /___________/?


36. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) специфічних принципів права, які регулюють побудову нової галузі права;

2) певних теоретичних принципів, логічних прийомів;

3) специфічних норм, що регулюють ці процедурні відносини;

4) наявність конкретних способів дослідження;

5) системи знань про реалізацію положень Конституції України.

Впишіть /___________/?


37. Вкажіть, умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання сукупності правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме:

1) певний академічний інтерес;

2) специфічне коло суспільних відносин, які регулюються цією галуззю права;

3) закріплення основних найбільш суттєвих рис політичної організації суспільства;

4) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі;

5) встановлення основних прав і обов’язків громадян.

Впишіть /___________/?


38. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявність:

1) закріплення основних прав і обов’язків громадян;

2) системи знань про здійснення норм Конституції України;

3) специфічного кола суспільних відносин. які регулюються цією галуззю;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.

Впишіть /___________/?


39. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) системи ідей про здійснення положень Конституції України;

2) зацікавленості держави, суспільства у виділенні нової галузі права;

3) певних теоретичних положень;

4) певного академічного інтересу;

5) специфічних норм, які регулюють ці відносини.

Впишіть /___________/?


40. Підкресліть, які умови (критерії) можуть вважатися підставами для визнання системи правових норм в якості галузі конституційно-процесуального права, а саме наявності:

1) специфічних принципів права, які регулюють побудову нової галузі права;

2) певних теоретичних принципів, логічних прийомів;

3) специфічних норм, що регулюють ці процедурні відносини;

4) системи знань про здійснення норм Конституції України наявність конкретних способів дослідження;

5) закріплення основних прав і обов’язків громадян.

Впишіть /___________/?


41. Держава використовує різні методи орегулювання конституційно-процесуальних відносин, щоб сформувати у суб’єктів конституційно-процесуальних відносин /_____________/ вчиняти дійї передбачені в конституційно-процесуальних нормах права:

1) потребу, бажання;

2) обумовленість;

3) необхідність.

Впишіть /___________/?


42. Доказами в конституційно-процесуальному праві є:

1) покази свідків;

2) відомості про фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду скарги;

3) покази потерпілого громадянина під час виборчого процесу;

4) протест прокурора щодо порушень виборчого законодавства;

5) самообмовлення члена виборчої комісії про порушення виборчого законодавства.

Впишіть відповідь /____________/?


43. В конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги встановлюються виборчими комісіями:

1) показами свідків, які були учасниками виборчої кампанії;

2) письмовими поясненнями суб’єктів виборчого процесу, які отримані на вимогу членів виборчої комісії на виконання повноважень комісії;

3) висновками експертів;

4) показами потерпілих, які брали участь у виборчій кампанії;

5) показами члена виборчої комісії про порушення виборчого законодавства під час голосування.

Впишіть відповідь /_____________/?

44. Яким чином в конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги встановлюються виборчими комісіями:

1) висновками науковців, спеціалістів;

2) висновками експертів;

3) показами представників політичних партій;

4) показами спостерігачів про порушення виборчого законодавства;

5) поданням письмових доказів.

Впишіть відповідь /_____________/?


45. Які два основні засоби примушення волі суб’єктів конституційно-процесуальних відносин рекомендує наука для реалізації державно-правових велінь – це:

1) заохочення;

2) виховання;

3) застосування примусу;

4) преміювання.

Впишіть /_____?______/


46. Яким чином в конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги, встановлюються виборчими комісіями:

1) показами членів виборчої комісії про порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) письмовими поясненнями посадових і службових осіб органів виконавчої влади, отриманими на вимогу членів виборчої комісії на виконання повноважень;

3) показами посадових і службових осіб орагнів місцевого самоврядування, отриманими на вимогу члена виборчої комісії;

4) показами представників політичних партій, отриманими на вимогу члена виборчої комісії;

5) письмовими матеріалами, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду справи.

Впишіть відповідь /_____________/?


47. В конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги, встановлюється виборчими комісіями:

1) письмовими документами, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду справи;

2) показами свідків, які були учасниками виборчої кампанії;

3) письмовими матеріалами, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду справи;

4) показами потерпілих, які брали участь у виборчій газеті;

5) показами члена виборчої комісії, в яких він викриває обставини порушень виборчого законодавства іншими особами.

Впишіть відповідь /_____________/?


48. Яким чином в конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги, встановлюються виборчими комісіями:

1) висновками науковців, спеціалістів;

2) показами представників органів самоорганізації населення;

3) письмовими і речовими доказами;

4) висновками експертів;

5) висновками комісій.

Впишіть відповідь /_____________/?


49. Яким чином в конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги, встановлюються виборчими комісіями:

1) висновками експертів;

2) висновками науковців, спеціалістів;

3) висновками експертів, наданих письмово на запит виборчої комісії;

4) висновками комісії;

5) показами представників органів місцевого самоврядування.

Впишіть відповідь /_____________/?


50.Строки визначені в Законі «Про вибори народних депутатів України» обчислюються в /__________/, а в окремих випадках строки обчислюються в /__________/

1) днях робочих;

2) місяцях;

3) годинах;

4) календарних днях;

5) роках.

Впишіть відповідь /_____________/?


51. Строки, визначені в Законі «Про вибори народних депутатів України» обчислюються в /________/, а в окремих випадках строки обчислюються в /_______/

1) роках;

2) робочих днях;

3) секундах;

4) хвилинах;

5) календарних днях.

Впишіть відповідь /_____________/?


52. Процесуальні строки в конституційно – процесуальному праві визначаються:

1) секундами;

2) хвилинами;

3) етапами;

4) роками;

5) періодами.

Впишіть відповідь /_____________/?


53. Процесуальні строки в Конституційно – процесуальному праві визначаються:

1) роками;

2) вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати;

3) секундами;

4) хвилинами;

5) періодами.

Впишіть відповідь /_____________/?


54. Процесуальні строки в конституційно – процесуальному праві визначаються :

1) періодами;

2) вказівкою на подію, яка повинна неминуче наступити;

3) місяцями;

4) секундами;

5) хвилинами.

Впишіть відповідь /_____________/?


55. Усі строки, визначені в Законі про вибори депутатів ВРАРКрим, місцевих рад обчислюються:

1) годинами;

2) місяцями;

3) календарними днями;

4) кварталами;

5) робочими днями.

Впишіть відповідь /_____________/?


56. Яким чином в конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги, встановлюються виборчими комісіями:

1) показами членів виборчої комісії про порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів на виборчій дільниці;

2) письмовими поясненнями посадових і службових осіб органів виконавчої влади, отриманими на вимогу членів виборчої комісії на виконання повноважень;

3) показами посадових і службових осіб органів місцевого самоврядування, отриманими на вимогу члена виборчої комісії;

4) показами представників політичних партій, отриманими на вимогу члена виборчої комісії;

5) письмовими матеріалами, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду справи.

Впишіть відповідь /_____________/?


57. В конституційно-процесуальному праві України фактичні дані, що мають значення для правильного розгляду виборчої скарги, встановлюється виборчими комісіями:

1) письмовими документами, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду справи;

2) показами свідків, які були учасниками виборчої кампанії;

3) письмовими матеріалами, які містять відомості про обставини, що мають значення для розгляду справи;

4) показами потерпілих, які брали участь у виборчій газеті;

5) показами члена виборчої комісії, в яких він викриває обставини порушень виборчого законодавства іншими особами.

Впишіть відповідь /_____________/?


58. Строки, визначені в Законі «Про вибори народних депутатів України» обчислюються в /________/, а в окремих випадках строки обчислюються в /_______/

1) кварталах;

2) робочих днях;

3) годинах;

4) тижнях;

5) календарних днях.

Впишіть відповідь /_____________/?


59. За загальним правилом, згідно із Законом «Про вибори народних депутатів України», строк подання скарги не підлягає:

1) перегляду;

2) поновленню;

3) припиненню;

4) продовженню;

5) уточненню.


60. Строки, визначені в Законі «Про вибори народних депутатів України» обчислюються в /________/, а в окремих випадках строки обчислюються в /_______/

1) місяцях;

2) секундах;

3) робочих днях;

4) годинах;

5) календарних днях.

Впишіть відповідь /_____________/?Схожі:

1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “державне (конституційне) право зарубіжних країн”
Конституційне (державне) право як галузь права в зарубіжних країнах, як наука і як навчальна дисципліна. Загальна характеристика
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconКонституційне право як наука і навчальна дисципліна
Навчальна дисципліна “Конституційне право України” викладається в юридичних навчальних закладах та юридичних факультетах а й обсяг...
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconІсторія політичних та правових вчень як наука І як навчальна дисципліна
Цей матеріал повинен послужити формуванню власного юридичного світогляду кожного майбутнього юриста. Світогляду, базовим в якому...
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconТема І. Політологія як наука та навчальна дисципліна Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)
Завдання політології як науки та навчальної дисципліни в політичному розвитку сучасної України
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconКомплексна програма з нормативного курсу "Культурологія" для студентів університету
Тема Культурологія як галузь наукового знання і навчальна дисципліна (2 год.)
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconРеферат фінансове право в системі права. Наука фінансового права План Фінансове право в системі права. Наука фінансового права. Регулювання
Регулювання відносин, пов'язаних з рухом публічних гро­шових фондів, передбачає певний фінансово-правовий аспект цього процесу. Він...
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconРеферат на тему: Фінансове право України як галузь національного права План. Поняття, предмет і метод фінансового права України як галузі права
Джерела фінансового права. Проблеми вдосконалення і систематизації фінансового права України
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
В якій відповіді названа одна з ознак яка вирізняє цивільне процесуальне яку окрему галузь права серед інших галузей права
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconПлани семінарських занять з курсу
Конституційно-процесуальне право України. Плани семінарських занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет...
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconРеферат по Медичному праву на тему: «Предмет медичного права»
У вітчизняній науці існують два основних підходи щодо місця медичного права в системі права. Перший виходить з того, що медичне право...
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І iconПерелік тем з дисципліни «Аграрне право»
Аграрне право України це самостійна галузь права, яка являє собою сукупність правових норм, що визначають правове становище працівників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи