Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? icon

Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /?
Скачати 222.75 Kb.
НазваЗакон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /?
Дата конвертації05.01.2013
Розмір222.75 Kb.
ТипЗакон
1. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispit 1v..doc
2. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 10v..doc
3. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 2v.doc
4. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 3v..doc
5. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 4v..doc
6. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 5v..doc
7. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 6v..doc
8. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 7v..doc
9. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 8v..doc
10. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 9v..doc
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І
Тема10. Конституційна відповідальність: Рівень І
Оголошення незалежності України; 2 Декларація про державний суверенітет України; 3 Угода про утворення снд. Впишіть відповідь / /? Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України: 1 24 серпня 1991 року; 2 24 липня 1990 року
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /?
4. Референдум
Закон України «Про комітети вру»; 3 Закон України «Про статус народного депутату України». Впишіть / /?
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається
7. Правотворчий процес Рівень1
Інформації про зміну громадянства; 3 дата реєстрації набуття особою громадянства України. Впишіть / /? Вкажіть, що слід вважати датою набуття громадянства України внаслідок поновлення є
Рішення питань про конституційність: 1 актів Президента України; 2 нормативно-правових актів органів виконавчої влади; 3 рішень органіа місцевого самоврядування. Впишіть / /?
Тема 3. Виборчий процес

Рівень 1. Варіант І.

1. Згідно із виборчим законодавством «Виборчий процес – це:

1) врегульований законом порядок організації та проведення виборів;

2) здійснення суб’єктами, визначеними Законом виборчих процедур, передбачених Законом;

3) формування основ представницької системи влади.

Впишіть /________/?


2. Визначте, в якій з міжнародних угод та інших документів сформульовані принципи виборчого права і процесу: )

1) Віденська конвенція 1940;

2) Декларація Міжпарламентського Союзу про критетрії вільних і чесних виборів (1994р.);

3) Закон «Про міжнародні договори України».

Впишіть /__________/?


3. Згідно із виборчим законодавством «Виборчий процес – це:

1) діяльність уповноважених органів і громадян держави, спрямована на формування якісного і кількісного складу представницьких органів;

2) здійснення суб’єктами, визначеними Законом виборчих процедур, передбачених Законом;

3) формування і діяльність місцевих рад.

Впишіть /__________/?


4. Визначте, в яких міжнародних угодах та інших документах сформульовані принципи виборчого право і процесу:

1) Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру Конференції і Безпеки та співробітництва в Європі. /__________/?

2) Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1967 р.;

3) Конвенція Ради Європи про захист прав і основних свобод людини (1950), у т.ч. Перший протокол (1966);

Впишіть /________/?


5. Який орган (особа) оголошує початок виборчого процесу по виборах народних депутатів України:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) Центральна виборча комісія.

Впишіть /__________/?


6. Який орган (особа) оголошує початок виборчого процесу по виборах народних депутатів України:

1) Голова ЦВК;

2) Президент України;

3) Центральна виборча комісія.

Впишіть /__________/?


7. Виборчий процес по виборах народних дептуатів України завершується:

1) після офіційного оприлюднення результатів виборів і передачі виборчої документації до Національного архівного фонду;

2) після реєстрації обраних народних депутатів України;

3) через 15 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів.

Впишіть /__________/?


8. Виборчий процес по виборах народних дептуатів України завершується:

1) після встановлення результатів виборів;

2) через 15 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК резільтатів виборів;

3) після передачі виборчої та іншої документації до Національного архівного фонду.

Впишіть /__________/?


9. Що в науці конституційно-процесуального права можна розуміти під поняттям «виборча процедура»:

1) право участі у виборах;

2) хід розвитку процесу виборів;

3) юридично значимі дії суб’єктів виборчого процесу;

Впишіть /__________/?


10. Що в науці конституційно-процесуального права можна розуміти під поняттям «виборча процедура»:

1) юридично значимі дії суб’єктів виборчого процесу;

2) форма діяльності громадян в період виборчого процесу;

3) розгляд справ щодо виборів в суді.

Впишіть /__________/?


11. Виборчий процес на виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) однопартійності;

2) свободи передвиборної агітації;

3) упередженості до кандидатів з боку органів державної влади.

Впишіть /__________/?


12. Виборчий процес на виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) свободи передвиборної агітації

2) таємності голосування;

3) рівних можливостей для всіх кандидатів.

Впишіть /__________/?


13. ЦВК за своїм процесуально-правовим статусом – це :

1) парламентський орган;

2) орган виконавчої влади;

3) постійно діючий колегіальний державний орган.

Впишіть /__________/?


14. Визначте, який із названих принципів не належить до засад виборчого процесу на виборах Президента України:

1) публічності і відкритості виборчого процесу;

2) вільних виборів;

3) рівності прав партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу.

Впишіть /__________/?


15. Визначте, який із названих принципів не належить до засад виборчого процесу на виборах Президента України:

1) свободи передвиборної агітації;

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) добровільності.

Впишіть /__________/?


16. ЦВК не розглядає питання про звернення до Вищого адміністративного Суду України щодо скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України у разі:

1) звернення кандидата на пост Президента України з письмовою заявою про відмову від балотування у будь-який час до його реєстрації;

2) неподання за сорок днів до дня виборів 500 тисяч підписів на підтримку кандидата на пост Президента України;

3) вибуття кандидата на пост Президента України за межі України для постійного проживання.

Впишіть /__________/?


17. Визначте законодавчо закріплену засаду виборчого процесу на виборах Президента України:

1) таємності виборчого процесу;

2) рівності всіх кандидатів;

3) верховенства прав людини.

Впишіть /__________/?


18. Як виняток, спеціальні виборчі дільниці по виборах Президента України на території військових частин, дислокованих на значній відстані від населених пунктів, утворюються ЦВК за поданням:

1) командира військової частини (формування);

2) Міністра оборони України;

3) Територіальної виборчої комісії. /______________/?

Впишіть /__________/?


19. Виборчий процес чергових виборів Президента України розпочинається /_____?___/ до виборів:

1) за три тижні;

2) за 100 днів;

3) за 120 днів.

Впишіть /__________/?


20. Визначте підстави для проведення повторного голосування по виборах Президента України:

1) якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів;

2) якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був обраний;

3) якщо всі кандидати на пост Президента України, включені до виборчого бюлетеня, до дня виборів або до дня повторного голосування зняли свої кандидатури. /______________/?

Впишіть /__________/?


21. Визначте підстави для проведення повторного голосування по виборах Президента України:

1) якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і жодного з них не було обрано;

2) якщо до виборчого бюлетеня було включено лише одну кандидатуру, яка одержала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні;

3) якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за результатами голосування у день виборів Президента України жоден кандидат не був обраний.

Впишіть /__________/?


22. Для підготовки проведення голосування на виборах Президента України загальні списки вибрців складаються:

1) не пізніше 1 березня року проведення чергових виборів;

2) до 1 липня року проведення чергових вибрів;

3) за 32 дні до проведення голосування.

Впишіть /__________/?


23. ЦВК не вправі прийняти рішення про відмову у реєстрації кандидата на посаду Президента України у разі:

1) неподання за сорок днів до дня виборів 500 тисяч підписів на підтримку кандидата на пост Президента України;

2) неподання декларації про майно та доходи кандидата на пост Президента України;

3) виїзд особи, висунутої кандидатом на пост Президента України за межі України для постійного проживання.

Впишіть /__________/?


24. Чергові вибори Президента України призначає:

1) Верховний Суд України ;

2) Верховна Рада України;

3) Центральна виборча комісія.

Впишіть /__________/?


25. Позачергові вибори Президента України призначає:

1) Верховна Рада України;

2) Центральна виборча комісія;

3) Верховний Суд України.

Впишіть /__________/?


26. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України:

1) зареєстрована партія;

2) уповноважений представник партії;

3) довірені особи від партій.

Впишіть /__________/?


27. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України:

1) партія, яка зареєстрована;

2) громадянин України;

3) офіційні спостерігачі від партій (блоків).

Впишіть /__________/?


28. Згідно виборчого законодавства вибори Президента України можуть бути:

1) періодичними;

2) проміжними;

3) позачерговими.

Впишіть /__________/?


29. Вибори Президента України можуть бути:

1) періодичними;

2) черговими;

3) проміжними.

Впишіть /__________/?


30. Вибори Президента України можуть бути:

1) повторними;

2) наступними;

3) новими.

Впишіть /__________/?


Тема 3. Виборчий процес

Рівень 2. Варіант 1.

1. Визначте, в яких міжнародних угодах та інших документах сформульовані принципи виборчого право і процесу:

1) Віденська конвенція 1940;

2) Загальна декларація прав людини ООН (1948 р.);

3) Закон «Про міжнародні договри України»;

4) Конвенція Ради Європи про захист прав і основних свобод людини (1950), у т.ч. Перший протокол (1966);

5) Конвенція про права дитини 1941 р.

Впишіть /__________/?


2. Визначте, в яких міжнародних угодах та інших документах сформульовані принципи виборчого права і процесу:

1) Конвенція Ради Європи про захист прав і основних свобод дюдини (1950р.) у т.ч. Перший протокол (1966);

2) Конвенція про громадянство заміжньої жінки 1967 р.;

3) Конвенція про захист прав мігрантів і членів їх сімей 1989 р.;

4) Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.);

5) Віденська конвенція 1940 р.

Впишіть /__________/?


3. Виборчий процес на виборах народнх депутатів України здійснюється на засадах:

1) добровільності;

2) дотримання принципів виборчого права;

3) відсутності обмежень;

4) законності та заборони незаконного втручання будь-якого у виборчий процес;

5) вільнодумства.

Впишіть /__________/?


4. Виборчий процес на виборах народних депутатів України здійснюється на засадах:

1) вільнодумства;

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) добровільності;

4) відсутності обмежень;

5) публічності та відкритості.

Впишіть /__________/?


5. Виборчий процес на виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) рівності прав партій (блоків);

2) рівності прав партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу;

3) добровільності;

4) відсутності обмежень;

5) рівності всіх кандидатів на пост Президента України.

Впишіть /__________/?


6. Виборчий процес на виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) неупередженості орагнів виконавчої влади до кандидатів на пост Президента України;

3)добровільності;

3) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей;

4) відсутності обмежень;

5) рівності прав і свобод партій (блоків).

Впишіть /__________/?


7. Виборчий процес включає окремі:

1) етапи;

2) стадії;

3) періоди;

4) підстадії;

5) юридичні дії.

Впишіть /__________/?

8. Виборчий процес умовно поділити на:

1) стадії;

2) фази;

3) етапи;

4) моменти;

5) цикли;

Впишіть /__________/?


9. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України:

1) зареєстрована партія;

2) офіційний спостерігач від партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу;

3) довірена особа від партії;

4) окружна виборча комісія;

5) засоби масової інформації.

Впишіть /__________/?


10. Виборчий процес умовно можна поділити на такі стадії:

1) підготовчу;

2) контрольну;

3) утворення ДВК;

4) основну;

5) утворення виборчих дільниць.

Впишіть /__________/?


11. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України:

1) органи місцевого самоврядування;

2) уповноважені представники від виборчого блоку;

3) партія (блок), що висунула кандидатів у депутати;

4) засоби масової інформації;

5) зареєстрований кандидат у депутатів.

Впишіть /__________/?


12. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України:

1) кандидат у депутати;

2) орган місцевого самоврядування;

3) виборча комісія, утворена відповідно до Закону;

4) уповноважений представник від партії;

5) довірена особа кандидата.

Впишіть /__________/?


13. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України:

1) громадяни України;

2) уповноважені представники від партій;

3) зареєстрований кандидат;

4)учасники виборчого процесу;

5) зареєстрована партія.

Впишіть /__________/?


14. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України:

1) зареєстрований кандидат на пост Президента України;

2) учасники вибрчого процесу;

3) зареєстрована партія;

4) довірені особи від партій;

5) громадяни України.

Впишіть /__________/?


15. Назвіть суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України:

1) партія, яка зареєстрована;

2) претендетн у кандидати на пост Президента України;

3) зареєстрований кандидат на пост Президента України;

4) громадянин України;

5) офіційні спостерігачі від партій.

Впишіть /__________/?


16. Виборчий процес по виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) забезпечення можливостей ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів;

2) змагальності суб’єктів виборчого процесу;

3) рівних можливостей доступу кандидатів на пост Президента України до засобів масової інформації;

4) законності;

5) диспозитивності.

Впишіть /_______________/?


17. Виборчий процес по виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) забезпечення можливостей ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів;

2) рівності партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу;

3) упередженого ставлення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України, партій (блоків);

4) безпартійності;

5) публічності і відкритості. (ч.1 ст.11).

Впишіть /___________/?


18. Суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України є:

1) Президент України;

2) територіальна виборча комісія;

3) громадська організація;

4) окружна виборча комісія;

5) довірена особа кандидата.

Впишіть /_____________/?


19. Суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України є:

1) Верховна Рада України;

2) зареєстрований кандидат;

3) адміністративний суд;

4) дільнична виборча комісія;

5) Міністерство закордонних справ.

Впишіть /__________/?


20. Суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України є:

1) місцева рада;

2) молодіжна організація;

3) офіційний спостергач від партії;

4) уповноважений представник партії, яка висунула кандидата;

5) міліціонер, який чергує у день голосування на виборчій діяльниці.

Впишіть /__________/?


21. Суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України є:

1) Верховний Суд України;

2) ЦВК;

3) партія (блок), які висунули кандадата;

4) окружна виборча комісія;

5) довірена особа кандидата.

Впишіть /_____________/?


22. Визначте, який із названих принципів не належить до засад виборчого процесу на виборах Президента України:

1) рівності прав партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу;

2) добровільності участі у виборах Президента України;

3) неупередженості органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України;

4) диспозитивності;

5) рівності кандидатів.

Впишіть /______________/?


23. Визначте, який із названих принципів не належить до засад виборчого процесу на виборах Президента України:

1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у виборчий процес;

2) публічності і відкритості виборчого процесу;

3) добровільності участі у виборах Президента України;

4) неупередженості органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до кандидатів на пост Президента України;

5) змагальності сторін.

Впишіть /______________/?


24. Особа, висунута кандидатом на пост Президента України, має право до дня реєстрації її кандидатом :

1) вести передвиборну агітацію;

2) відкликати свою заяву про самовисування;

3) повторно внести заяву про згоду балотуватися в кандидати від партії (блоку) ;

4) відкликати заяву про згоду балотуватися від партії (блоку);

5) взяти участь у теледебатах.

Впишіть /______________/?


25. Основними вимогами щодо процедури висування кандидата у Президенти України є:

1) партія може висунути лише особу, яка є членом партії;

2) можна висунути особу, яка має право голосу;

3) на зборах по висуненню кандидатів повинно брати участь не менше 200 делегатів;

4) про проведення зборів партії повідомляється в усній формі ЦВК;

5) під час проведення зборів ведеться протокол.

Впишіть /______________/?


26. Грошова застава повертається партії (блоку), які висунули кандидата у Президенти України у разі, коли:

1)ЦВК скасувала рішення про реєстрацію кандидата;

2) прийнято рішення про відмову у реєстрації кандидата;

3) кандидат набрав три відсотки голосів виборців;

4) кандидат набрав 4 відсотки голосів виборців;

5) кандидат набрав не менше як 7 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні /_________/?


27. Грошова застава повертається партії (блоку), які висунули кандидата у Президенти України у разі, коли:

1) кандидат набрав три відсотки голосів виборців, які взяли участь у голосуванні;

2) кандидат набрав 7 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні ;

3) скасовано рішення про реєстрацію за заявою кандидата на пост Президента;

4) кандидат набрав 4 відсотки голосів виборців;

5)кандидат набрав менше як 7 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні /____________/?


28. Грошова застава перераховується до Державного бюджету України у разі, коли:

1) прийнято рішення про відмову у реєстрації кандидата;

2) скасовано рішення про реєстрацію за заявою кандидата на пост Президента;

3) ЦВК скасувала рішення про реєстрацію кандидата на пост Президена України;

4) кандидат набрав більше 7 відсотки голосів виборців, які взяли участь у голосуванні;

5)кандидат набрав менше 7 відсотків виборців /____________/?


29. Виборчий процес по виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) забезпечення можливостей ознайомлення виборців з відомостями про кандидатів;

2) рівних можливостей доступу кандидатів до засобів масової інформації;

3) змагальності між партіями (блоками);

4) політичного нейтралітету;

5) заборони незаконного втручання будь-кого у виборчий процес; /______________/?


30. Суб’єктом виборчого процесу на виборах Президента України є:

1) Президент України;

2) територіальна виборча комісія;

3) громадська організація;

4) окружна виборча комісія;

5) довірена особа кандидата. /_____________/?


31. За участю яких суб’єктів виборчого процесу утворюються закордонні виборчі комісії:

1) Міністерства юстиції України;

2) Міністерства закордонних справ України;

3) ЦВК;

4) територіальної виборчої комісії;

5) Президента України /_______/?


32. За участю яких суб’єктів виборчого процесу утворюються спеціальні виборчі комісії у військових частинах:

1) Президента України;

2) Міністерства оборони України;

3) військовослужбовців;

4) ЦВК;

5) територіальної виборчої комісії. /_________/?


33. Вимоги щодо проведення засідань виборчих комісій на виборах Президента України:

1) засідання є повноважним, якщо в ньому бере участь більшість членів комісії;

2) на засіданні ведеться протокол;

3) рішення виборчої комісії приймається виключно таємним голосуванням;

4) рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів членів виборчої комісії;

5) у день проведення голосування засідання не проводиться. /_________/?


34.Визначте вимоги щодо проведення засідань виборчих комісій на виборах Президента України:

1) член виборчої комісії має право у письмовій формі висловити окрему думку;

2) участь у голосуванні на засіданні виборчої комісії беруть всі присутні особи;

3) постанови виборчої комісії не пізніше ранку наступного вивішуються на стенді офіційних матеріалів комісії.

4) засідання є повноважним, якщо в ньому бере половина членів комісії;

5) рішення приймає одноособово голова комісії. /_________/?


35. Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост Президента України:

1) дружині кандидата;

2) особі, що має статус біженця в Україні;

3) державним підприємствам;

4) іноземцям;

5) кандидату на пост Президента України. /___________/?


36. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується з коштів:

1) партії, що не входить у виборчий блок, який висунув кандидата;

2) партії, що входить у виборчий блок, який висунув кандидата;

3) іноземців;

4) юридичної особи;

5) кандидата на пост Президента України.

Впишіть /______________/?


37. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується з коштів:

1) партії, що не входить у виборчий блок, який висунув кандидата;

2) юридичної особи;

3) кандидата на пост Президента України;

4) осіб без громадянства, які проживають в Україні;

5) громадян України.

Впишіть /___________/?


38. Виборчий процес по виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) законності;

2) об’єктивності виборчого процесу;

3) змагальності процесу;

4) рівності прав партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу;

5) заборони агітації.

Впишіть /_______________/?


39. Виборчий процес по виборах Президента України здійснюється на засадах:

1) добровільності участів у виборах виборців;

2) рівних можливостей доступу кандидатів до засобів масової інформації;

3) змагальності між зареєстрованими партіями і організаціями;

4) політичного плюралізму;

5) оперативності виборчого процесу /_______________/?


40. Законодавством передбачено наступні види виборів Президента України:

1) чергові;

2) проміжні;

3) перші;

4) повторні;

5) поточні. /___________/?


41. Законодавством передбачено наступні види виборів Президента України:

1) перші;

2) нові;

3) чергові;

4) проміжні;

5) позачергові. /___________/?


42. Для організації і проведення виборів Президента України утворюються такі виборчі комісії:

1) місцеві;

2) окружні;

3) дільничні;

4) територіальні;

5) установчі. /___________/?


43. До складу територіальної виборчої комісії по виборах Президента України не можуть входити:

1) студент юридичного факультету, який проходить навчання на військовій кафедрі;

2) довірена особа кандидата;

3) особа, яка є членом політичної партії, що висунула кандидата;

4) уповноважені представники партії, що висунула кандидата;

5) особа, яка досягла граничного віку перебування на державні службі. /____________/?


44. Виборчі дільниці на виборах Президента України поділяються на:

1) виняткові;

2) звичайні;

3) загальні;

4) спеціальні;

5) надзвичайні. /____________/?


45. Визначте, які заборони встановлюються законодавством щодо проведення передвиборної агітації по виборах Президента України:

1) під час передвиборної кампанії забороняється проведення теледебатів;

2) кандидату забороняється за рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні матеріали в друкованих засобах масової інформації, за винятком державних ЗМІ;

3) кандидату забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України;

4) забороняється вказувати відомості про установу, що здійснила друк агітаційних матеріалів;

5) забороняється розміщення друкованих передвибоних матеріалів, політичної реклами та повідомлень на пам’ятках архітектури. /____________/?


46. Згідно із Законом «Про вибори народних депутатів України» суб’єктом виборчого процесу на виборах народних депутатів України може бути:

1) Верховна Рада України;

2) виборчий блок, який висунув кандидатів у депутати;

3) уповноважена особа партії (блоку);

4) територіальна виборча комісія;

5) окружна виборча комісія. /______________/?

Впишіть /___________/?


47. Виборчі дільниці на виборах народних депутатів України за кількістю виборців поділяються на

1) закордонні;

2) середні;

3) спеціальні;

4) місцеві;

5) малі. /______/?

Впишіть /___________/?


48. Виборчі дільниці на виборах народних депутатів України за кількістю виборців поділяються на

1) закордонні;

2) спеціальні;

3) великі;

4) місцеві;

5) малі. /______/?

Впишіть /___________/?


49. Внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється:

1) Головою ЦВК;

2) адміністративним судом;

3) головою звичайної дільничної виборчої комісії;

4) виборцем;

5) секретарем відповідної комісії. /___________/?

Впишіть /___________/?


50. Внесення змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється:

1) виборцем;

2) суб’єкт виборчого процесу;

3) заступником голови звичайної виборчої комісії;

4) представником місцевої ради;

5) секретарем відповідної комісії. /___________/?

Впишіть /___________/?


51. Зміни до списку виборців по виборах народних депутатів України на звичайній виборчій комісії вносяться на підставі:

1) клопотання голови окружної виборчої комісії;

2) заяви виборця про видання йому відкріпного посвідчення;

3) інформації органів реєстрації громадян;

4) рішення суду;

5) письмової вимоги кандидата. /_________/?

Впишіть /___________/?


52. Зміни до списку виборців по виборах народних депутатів України на звичайній виборчій комісії вносяться на підставі:

1) заяви виборця про видання йому відкріпного посвідчення;

2) письмової вимоги кандидата;

3) інформації органів реєстрації громадян;

4) рішення дільничної виборчої комісії;

5) клопотання ЦВК. /_________/?

Впишіть /___________/?


53. Основними вимогами щодо відкріпних посвідчень на виборах народних депутатів України є:

1) бланки відкріпних посвідчень передаються спеціальним виборчим комісіям;

2) дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень передаються у порядку, встановленому ЦВК;

3) відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення виборця до списку виборців лише на закордонній виборчій дільниці;

4) виборець може звернутися із заявою про видачу відкрпного посвідчення не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування;

5) форму відкріпного посвідчення встановлює дільнична виборча комісія. /_________/?

Впишіть /___________/?


54. Основними вимогами щодо відкріпних посвідчень на виборах народних депутатів України є:

1) відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення виборця до списку виборців лише на закордонній виборчій дільниці;

2) виборець може звернутися із заявою про видачу відкрпного посвідчення не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування;

3) форму відкріпного посвідчення встановлює дільнична виборча комісія;

4) форма відкріпного посвідчення встановлюється рішенням місцевої ради;

5) бланки відкріпних посвідчень мають єдину нумерацію на всій території України /_________/?

Впишіть /___________/?


55. Визначте, які твердження щодо відкріпних посвідчень на виборах народних депутатів України не відповідають вимогам законодавства:

1) бланки відкріпних посвідчень передаються спеціальним виборчим комісіям;

2) дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бланки відкріпних посвідчень передаються у порядку, встановленому ЦВК;

3) відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення виборця до списку виборців лише на закордонній виборчій дільниці;

4) виборець може звернутися із заявою про видачу відкріпного посвідчення не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування;

5) відкріпні посвідчення виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, внесених до загальних списків виборців. /_________/?

Впишіть /___________/?


56. Визначте, які твердження щодо відкріпних посвідчень на виборах народних депутатів України не відповідають вимогам законодавства:

1) відкріпне посвідчення, видане на закордонній виборчій дільниці, є підставою для включення виборця до списку виборців лише на закордонній виборчій дільниці;

2) виборець може звернутися із заявою про видачу відкрпного посвідчення не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування;

3) відкріпні посвідчення виготовляються у кількості двох відсотків від кількості виборців, внесених до загальних списків виборців;

4) бланки відкріпних посвідчень мають відтиск печатки дільничної виборчої комісії;

5) виборець може звернутися із заявою про видачу відкріпного посвідчення не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування. /_________/?

Впишіть /___________/?


57. Основними вимогами щодо процедури висування кандидатів у народні депутати України є:

1) партія може висунути лише партійних кандидататів;

3) партія можна висунути не менше як вісімнадцять осіб;

4) на зборах по висуненню кандидатів повинно брати участь не менше 200 делегатів;

5) збори по висуванню кандидатів відбуваються у закритому режимі.

Впишіть /___________/?


58. Основними вимогами щодо процедури висування кандидатів у народні депутати України є:

1) партія може висунути не більше як 450 кандидатів;

2) партія може висунути лише партійних кандидататів;

3) про проведення зборів партії повідомляється в усній формі ЦВК;

4) під час проведення зборів ведеться протокол;

5) у зборах по висуненню кандидатів повинно брати участь не менше як100 делегатів. /_________/?

Впишіть /___________/?


59. Основними вимогами щодо процедури висування кандидатів у народні депутати України є:

1) за три дні до проведення з’їзду повідомляються засоби масової інформації;

2) на зборах по висуненню кандидатів повинно брати участь 100 делегатів;

3) на з’їзді (зборах) по висуванню кандидатів має право бути присутнім член ЦВК;

4) партія може висунути лише партійних кандидататів;

5) про проведення зборів партії повідомляється в усній формі ЦВК. /__________/?

Впишіть /___________/?


60. Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців по виборах народних депутатів України утворюються такі виборчі дільниці:

1) загальні;

2) спеціальні;

3) територіальні;

4) звичайні;

5) окремі.

Впишіть /___________/?Схожі:

Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗакон україни про колективні договори І угоди

Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconРішення №617 від 23 листопада 2012 року Про визнання нечинним Закону України "Про засади державної мовної політики" на території Львівщини
С. Ківалова та В. Колесніченка "Про засади державної мовної політики" статті 9 Конституції України та статті 19 Закону України "Про...
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconРішення про визнання нечинним Закону України "Про засади державної мовної політики" на території Львівщини Керуючись статтею 10 Конституції України, відповідно до частини 2
С. Ківалова та В. Колесніченка "Про засади державної мовної політики" статті 9 Конституції України та статті 19 Закону України "Про...
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗакон України «Про ветеринарну медицину» м ветеринарні документи: ветеринарні довідки при переміщенні в межах району Закон України «Про ветеринарну медицину» М
Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн снд ветеринарні свідоцтва форми n 1, n 2 та n 3) при переміщенні...
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗакон України «Про освіту» (ст. 51 п. 1, ст. 57 п. 1); Закон України «Про загальну середню освіту» (ст п. 1); Закон України «Про охорону праці» (ст. 43); Закон України «Про Цивільну оборону України» (частина перша преамбула)
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗакон України "Про освіту". Закон України "Про загальну середню освіту". Кодекс Законів про працю України. Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗаконодавство по дозвільній системі Закон України " " Закон України постанова Кабінету Міністрів України
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про загальну середню освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Концепція державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 рр
України в XXI столітті, записано: «Система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, розвиток у них творчих...
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconРобоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія напряму підготовки 0304 міжнародні відносини для спеціальності
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки міжнародні відносини, спеціальністю „ міжнародні...
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗакон України «Про державний бюджет на 2012 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Загальний обсяг доходів районного в місті бюджету на 2012 рік складає 30 365 700
Законодавчою основою формування місцевих бюджетів та їх взаємовідносин з Державним бюджетом України на 2012 рік є Конституція України,...
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /? iconЗакон України „Про освіту", Закон України „Про загальну середню освіту", Закон України „Про позашкільну освіту" Про Державну національну програму "Освіта"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №1722-р «Концепція Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи