4. Референдум icon

4. Референдум
Скачати 256.89 Kb.
Назва4. Референдум
Дата конвертації05.01.2013
Розмір256.89 Kb.
ТипДокументи
1. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispit 1v..doc
2. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 10v..doc
3. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 2v.doc
4. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 3v..doc
5. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 4v..doc
6. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 5v..doc
7. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 6v..doc
8. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 7v..doc
9. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 8v..doc
10. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 9v..doc
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І
Тема10. Конституційна відповідальність: Рівень І
Оголошення незалежності України; 2 Декларація про державний суверенітет України; 3 Угода про утворення снд. Впишіть відповідь / /? Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України: 1 24 серпня 1991 року; 2 24 липня 1990 року
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /?
4. Референдум
Закон України «Про комітети вру»; 3 Закон України «Про статус народного депутату України». Впишіть / /?
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається
7. Правотворчий процес Рівень1
Інформації про зміну громадянства; 3 дата реєстрації набуття особою громадянства України. Впишіть / /? Вкажіть, що слід вважати датою набуття громадянства України внаслідок поновлення є
Рішення питань про конституційність: 1 актів Президента України; 2 нормативно-правових актів органів виконавчої влади; 3 рішень органіа місцевого самоврядування. Впишіть / /?

Тема 4. Референдум.

Рівень 1.

1.

Загальний термін збирання підписів з питання про проведення всеукраїнського референдуму не повинен перевищувати /_________?_________/ з дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи:

1) одного місяця;

2) трьох місяців;

3) шети місяців .

Впишіть /_____________/?


2.

Загальний термін збирання підписів з питань проведення місцевого референдуму не повинен перевищувати /______?______/ з дня одержання свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи:

1) одного місяця;

2) трьох місяців;

3) шести місяців.

Впишіть /_____________/?


3.

Згідно із Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» референдум – це спосіб:

1) виявлення волі громадян під час вирішення питань;

2) прийняття громадянами України шляхом голосування законів України;

3) опитування громадської думки.

Впишіть /_____________/?


4.

Згідно із Конституцією України – референдум – це:

1) виборність;

2) народне волевиявлення;

3) опитування громадської думки.

Впишіть /_____________/?


5.

Включно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про:

1) податки, бюджет;

2) зміну території України;

3) встановленні і зміна меж районів.

Впишіть /_____________/?


6.

Всеукраїнський референдум призначається:

1) не менш як половиною складу ради;

2) Верховною Радою України;

3) рішенням однієї десятої частини громадян України.

Впишіть /_____________/?


7.

Всеукраїнський референдум призначається:

1) однією десятою частиною громадян України;

2) Президентом України;

3) половиною складу депутатів ради.

Впишіть /_____________/?


8.

Ініціативна група всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як:

1) 50 осіб;

2) 150 осіб;

3) 200 осіб.

Впишіть /_____________/?


9.

Ініціативна група обласного референдуму утворюється на зборах громадян України, в яких бере участь не менш як:

1) 200 громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) 150 громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) 50 громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Впишіть /_____________/?


10.

Ініціативна група сільського референдуму утворюється на зборах за участю /______?____/ громадян України, які мають право голосу на участь у референдумі і постійно проживають на цій території:

1) 200 громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) 150 громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) 50 громадян України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Впишіть /_____________/?


11.

Питання про зміну території України вирішує:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України;

3) на  всеукраїнському референдумі.

Впишіть /_____________/?


12.

Який правовий документ був підтверджений всеукраїнським референдумом:

1) Декларація прав національностей в Україні;

2) Конституційний Договір між Президентом України і Верховною Радою України;

3) Акт проголошення незалежності України.

Впишіть /_____________/?


13.

Ініціативна група всеукраїнського референдуму складається не менше як з:

1) 10 громадян;

2) 20 громадян;

3) 50 громадян.

Впишіть /_____________/?


14.

Ініціативна група місцевого референдуму складається не менш як з:

1) 10 громадян;

2) 20 громадян;

3) 50 громадян.

Впишіть /_____________/?

15.

Не раніше як за скільки місяців від дня прийняття рішення про проведення референдуму призначається дата всеукраїнського референдуму:

1) за один місяць;

2)за три місяці;

3) за два місяці.

Впишіть /_____________/?


16.

Не пізніше як за скільки місяців від дня прийняття рішення про проведення референдуму призначається дата всеукраїнського референдуму:

1) одного місяця;

2) чотири місяці;

3) шести місців.

Впишіть /_____________/?


17.

Не раніше як за скільки місяців від дня прийняття рішення про проведення референдуму призначається дата місцевого референдуму:

1) за один місяць;

2)за три місяці;

3) за два місяці.

Впишіть /_____________/?


18.

Не пізніше як за скільки місяців від дня прийняття рішення про проведення референдуму призначається дата місцевого референдуму:

1) за чотири місяці;

2)за три місяці;

3) за два місяці.

Впишіть /_____________/?


19.

Референдум визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло участь:

1) менше двох третин громадян, внесених у списки для голосування;

2) менше половини громадян, внесених у списки для голосування;

3) менше половини громадян, які прийшли на виборчі дільниці.

Впишіть /_____________/?


20.

Референдум визнається таким, що не відбувся, якщо в ньому взяло участь:

1)менше половини громадян, внесених у списки для голосування;

2) менше двох третин громадян, внесених у списки для голосування;

3) не менше однієї десятої громадян, які проживають в Україні.

Впишіть /_____________/?


21.

Визначте, хто вправі вирішувати питання про зміну території України:

1) Верховна Рада України;

2) Президент України за згодою Верховної Ради Україн;

4) всеукраїнський референдум .

Впишіть відповідь /_____________/?


22.

Визначте, хто вправі вирішувати питання про зміну території України:

1) Верховна Рада України за поданням Президента України;

2) Президент України;

4) всеукраїнський референдум.

Впишіть відповідь /_____________/?


23.

Який правовий документ був підтверджений всеукраїнським референдумом:

1) Декларація про державний суверенітет України;

2) Конституційний Договір між Президентом України і Верховною Радою України;

3) Акт проголошення незалежності України..

Впишіть відповідь /_____________/?


24.

Який правовий документ був підтверджений всеукраїнським референдумом:

1) Декларація про державний суверенітет Укрїни;

2) Акт проголошення незалежності України;

3) Постанова Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України.

Впишіть відповідь /_____________/?


25.

З поданого переліку виберіть правильну відповідь, у якому акті було передбачено проведення першого республіканського референдуму 1 грудня 1991 року:

1) Декларації про державний суверенітет України;

2) Постанові Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України»;

3) Акті проголошення незалежності України.

Впишіть відповідь /_____________/?


26.

З поданого переліку виберіть правильну відповідь, у якому акті було передбачено проведення першого республіканського референдуму 1 грудня 1991 року:

1) Законі України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»;

2) Декларації про створення СНД;

3) Постанові Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України».

Впишіть відповідь /_____________/?


27.

Вибори депутатів районної ради проводяться за:

1) мажоритарною системою відносної більшості;

2) змішаною (мажоритарно-пропорційною) виборчою системою;

3) пропорційною виборчою системою.

Впишіть /___________/?


28.

Вибори депутатів сільської ради проводяться за:

1) мажоритарною системою відносної більшості;

2) змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою;

3) пропорційною виборчою системою.

Впишіть /___________/?


29.

Вибори депутатів обласної ради проводяться за:

1) мажоритарною системою відносної більшості;

2) пропорційною виборчою системою;

3) змішаною (пропорційно-мажоритарною) виборчою системою.

Впишіть /___________/?


30.

Згідно із законодавством не можуть бути учасниками виборчого процесу на місцевих виборах:

1) кандидати у депутати на посаду сільського, селищного, міського голови;

2) за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі;

3) члени місцевих організацій партій (блоків), які висунули кандиадтів.

Впишіть /___________/?


Тема 4. Референдуми

Рівень2.

1/

Хто вправі призначити всеукраїнський референдум:

1) Центральна виборча комісія;

2) народ України;

3) Верховна Рада України;

4) Конституційний Суд України;

5) Президент України.

Впишіть /_____________/?


2.

Які з вимог стосуються утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму:

1) ініціативна група утворюється ЦВК;

2) ініціативна група утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі;

3) ініціативна група складається не менш як з 10 громадян України, які мають право брати участь у референдумі і постійно проживають на відповідній території;

4) ініціативна група складається не менш як з 20 громадян України, які мають право брати участь у референдумі;

5) ініціативна група складається не менш як з 10 осіб.

Впишіть /_____________/?


3.

Які з вимог утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму названо невірно:

1) ініціативна група утворюється ЦВК;

2) ініціативна група утворюється з осіб, які є партійними;

3) інінціативна група утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі;

4) ініціативна група складається не менш як з 20 громадян України, які мають право брати участь у референдумі;

5) про час, місце і мету проведення зборів з питань всеукраїнського референдуму повідомляється не пізніш як за десять днів до їх проведення. (ст.16)

Впишіть /_____________/?


4.

Які з вимог утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму названо невірно:

1) ініціативна група утворюється місцевою радою;

2) про час, місце і мету проведення зборів з питань всеукраїнського референдуму повідомляється не пізніш як за десять днів до їх проведення;

3) ініціативна група утворюється з осіб, які є представниками однієї політичної партії;

4) ініціативна група утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі;

5) перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, місця проживання.

Впишіть /_____________/?


5.

Які вимоги стосуються збирання підписів ініціативними групами всеукраїнського референдуму:

1) організація збору підписів починається на наступний день від дня одержання свідоцтва про реєстрацію;

2) громадянин може поставити підпис лише в одному підписному листі;

3) за відсутності у громадянина документа, що посвідчує особу, підпис громадянина посвідчується показами свідка;

4) загальний термін збирання підписів з питань проведення всеукраїнського референдуму не повинен перевищувати трьох місяців з дня одержання свідоцтва про реєстрацію останньої ініціативної групи;

5) загальний термін збирання підписів з питань проведення референдуму не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої з створених по даному референдуму ініцативних груп.

Впишіть /_____________/?


6.

Які вимоги проведення повторних референдумів передбачає Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»:

1) підставою проведення повторного референдуму є неприйняття рішення, яке виносилось на референдум;

2) повторний всеукраїнський референдум проводиться не раніше як через п’ять років після проведеного референдуму;

3) повторний місцевий референдум призначається у 15-денний строк;

4)проведення повторних референдумів не передбачено чинним Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»:

5) підставою проведення повторних референдумів є допущення грубих порушень Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми».

Впишіть /_____________/?


7.

Визначте правильні положення, що стосуються введення в дію, зміни або скасування законів, рішень, прийнятих референдумом:

1) зміна або скасування законів, інших актів, прийнятих референдумом, здійснюється в загальному порядку;

2) зміна або скасування законів, інших актів, прийнятих всеукраїнським референдумом, може здійснити Верховна Рада України більшістю не менш як двома третинами від конституційного складу референдумом з обов’язковим затвердженням на референдумі;

3) зміна або скасування законів, інших рішень, прийнятих референдумом, проводиться;

4) зміна або скасування рішень, прийнятих на місцевому референдумі, може здійснити відповідна рад більшістю голосів від складу ради;

5) зміна або скасування рішень, прийнятих на місцевому референдумі, може здійснити сільский, селищний, міський голова.

Впишіть /_____________/?


8.

Які з вимог стосуються утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму:

1) ініціативна група утворюється ЦВК;

2) ініціативна група складається партійних осіб, які постійно проживають на відповідній території;

3) ініціативна група складається не менш як з 20 громадян України, які мають право брати участь у референдумі;

4) ініціативна група складається з 10 осіб;

5) про час, місце і мету проведення зборів з питань всеукраїнського референдуму повідомляється не пізніш як за десять днів до їх проведення. (с

Впишіть /_____________/?


9.

Які з вимог утворення ініціативної групи всеукраїнського референдуму названо невірно:

1) ініціативна група утворюється ЦВК;

2) інінціативна група утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі;

3) ініціативна група складається не менш як з 20 громадян України, які мають право брати участь у референдумі;

4) ініціативна група складається не менш як з 10 осіб;

5) перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів.

Впишіть /_____________/?


10.

Які вимоги стосуються збирання підписів ініціативними групами всеукраїнського референдуму:

1) організація збору підписів починається на наступний день від дня одержання свідоцтва про реєстрацію;

2) загальний термін збирання підписів з питань проведення всеукраїнського референдуму не повинен перевищувати трьох місяців з дня одержання свідоцтва про реєстрацію останньої ініціативної групи;

3) збирання підписів розпочинається після одержання свідоцтва про реєстрацію усіх ініцативних груп;

4) ) для збирання підписів повинно бути зареєстровано не менше як дри інінціативні групи;

7) правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами двох членів ініціативної групи.

Впишіть /_____________/?


11.

Згідно із Законом України 1991 р., референдум – це спосіб:

1) прийняття громадянами України шляхом голосування законів України;

2) волевиявлення громадян під час вирішення питання;

3) опитування громадської думки;

4) прийняття інших рішень з важливих питань загальнодержавного значення;

5) проведення громадських слухань.

Впишіть /_____________/?


12.

Відповідно до Конституції України проводяться:

1) політичні референдуми;

2) всеукраїнські референдуми;

3) економічні референдуми;

4) референдум громадської думки;

5) референдум АРКрим.

Впишіть /_____________/?


13.

Згідно Конституції України формами безпосередньої демократії є:

1) схвалення рішень;

2) рівноправність;

3) вибори;

4) підтвердження рішення;

5) референдум.

Впишіть /_____________/?


14.

Характерними рисами безпосередньої демократії є:

1) загальнообов’язковість рішень;

2) відсутність обмежень за ознаками політичних, релігійних переконань;

3) рівноправність прав жінки і чоловіка;

4) пряме волеявлення громадян;

5) безпосередня участь громадян у прийнятті рішень.

Впишіть /_____________/?


15.

Всеукраїнський референдум призначається:

1) рішенням менш як трьох мільйонів громадян України;

2) Верховною Радою України;

3) за рішенням сто тисяч підписів громадян України;

4) за народною ініціативою;

5) Президентом України.

Впишіть /_____________/?


16.

В залежності від суб’єктів, яким належать ініціативи щодо призначення і проведення референдумів, їх можна поділити всеукраїнські референдуми за:

1) ініціативної громадської думки;

2) народною ініціативою;

3) консультативним результатом;

4) президентською ініціативою;

5) опитуванням громадської думки.

Впишіть /_____________/?


17.

Порядок денний зборів щодо ініціювання референдуму повинен включати:

1) визначення терміну збирання підписів;

2) формування питання, що пропонується на нього винести;

3) визначення форми підписаного листа;

4) відхилення пропозиції про проведення референдуму;

5) обговорення доцільності проведення референдуму.

Впишіть /_____________/?


18.

Всеукраїнський референдум призначається:

1) однією десятою громадян України;

2) Верховною Радою України;

3) половиною депутатів ради;

4) Президентом України;

5) трьома мільйонами громадян України.

Впишіть /_____________/?


19.

Які з вимог стосуються утворення ініціативної групи селищного і сільського референдуму:

1) ініціативна група утворюється місцевою радою;

2) ініціативна група утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 50 громадян України, які мають право на участь у референдумі і постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3) ініціативна група утворюється на зборах громадян України, в яких беруть участь не менш як 200 осіб, які мають право на участь у референдумі;

4) перед початком зборів проводиться реєстрація учасників зборів, складається їх список із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, місця проживання;

5) ініціативна група схвалюється більшістю осіб, які проживають на відповідній території.

Впишіть /_____________/?


20.

Які вимоги стосуються збирання підписів ініціативними групами місцевого референдуму:

1) громадянин може поставити підпис лише в одному підписному листі;

2) за відсутності у громадянина документа, що посвідчує особу, підпис громадянина посвідчується свідком;

3) загальний термін збирання підписів з питань проведення місцевого референдуму не повинен перевищувати одного місяця від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої з створених по даному референдуму ініцативних груп;

4) загальний термін збирання підписів з питань проведення місцевого референдуму не повинен перевищувати трьох місяців з дня одержання свідоцтва про реєстрацію останньої ініціативної групи;

5) загальний термін збирання підписів з питань проведення місцевого референдуму не повинен перевищувати одного місяців з дня реєстрації останньої ініціативної групи. /___________/?

Впишіть /_____________/?


21.

Дільнична комісія з референдуму визнає недійсними бюлетені для голосування:

1) не зазначено прізвище члена комісії;

2) невстановленого зразка;

3) не відкремлено контрольний талон;

4) не містить точно висловленого рішення громадян;

5) в бюлетені закреслено «так».

Впишіть /_____________/?


22.

Відповідна комісія з референдуму може визнати результати референдуму недійсними через допущені /____?_____/ або /____?_____/ порушення Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»:

1) факти незаконного голосування;

2) в ході голосування;

3) безпідставне включення осіб до списку;

4) факти незаконного опускання бюлетенів в скриньку;

5) під час підрахунку голосів.

Впишіть /_____________/?


23.

Верховна Рада України після одержання належним чином оформленої пропозиції про референдум приймають на сесії у місячний строк рішення:

1) про утворення Центральної комісії з всеукраїнського референдуму;

2) про призначення референдуму;

3) про список громадян, які мають право брати участь у референдумі;

4) про утворення комісії з референдуму;

5) про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі про призначення референдуму.

Впишіть /_____________/?


24.

Місцева рада після одержання належним чином оформленої пропозиції про референдум приймає на сесії у місячний строк рішення:

1) про складення списку громадян, які мають право брати участь у референдумі;

2) про утворення Центральної виборчої комісії з всеукраїнського референдуму;

3) про призначення референдуму;

4) про прийняття рішення, яке пропонується у вимозі про призначення референдуму;

5) про утворення комісій з референдуму.

Впишіть /_____________/?


25.

Верховна Рада України після одержання належним чином оформленої пропозиції приймають на сесії у місячний строк рішення про:

1) утворення комісії з референдуму;

2) відхилення пропозиції про проведення референдуму;

3) список громадян, які мають право брати участь у референдумі;

4) утворення Центральної комісії з референдуму;

5) призначення референдуму.

Впишіть /_____________/?


26.

Місцева рада після одержання належним чином оформленої пропозиції про референдум приймає на сесії у місячний строк рішення:

1) про призначення референдуму;

2) про утворення Центральної комісії з референдуму;

3) відхилення пропозицій про проведення референдуму;

4) про утворення дільничних комісій;

5) про дату проведення референдуму.

Впишіть /_____________/?


27.

Центральна виборча комісія пілся розгляду подання про порушення порядку збирання підписів у 10-денний строк може прийняти рішення про:

1) попередження голови ініціативної групи;

2) перерахунок підписів;

3) припинення діяльності членів ініціативної групи, які допустили порушення;

4) оголошення догани порушникам;

5) визнати недійсними посвідчення членів ініціативної групи, які допустили порушення.

Впишіть /_____________/?


28.

Центральна виборча комісія пілся розгляду подання про порушення порядку збирання підписів у 10-денний строк може прийняти рішення про:

1) перерахунок підписів;

2) визнання недійсними підписів окремих громадян, які внесені до підписних листів з порушеннями;

3) порушення всіх членів ініціативної групи;

4) визнання недійсними підписних листів;

5) оголошення догани порушникам.

Впишіть /_____________/?


29.

Які вимоги проведення повторних референдумів передбачає Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»:

1) повторний місцевий референдум призначається у 15-денний строк;

2) повторний всеукраїнський референдум проводиться не раніше як через п’ять років після проведеного референдуму;

3)проведення повторних референдумів не передбачено чинним Законом України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»:

4) підставою проведення повторних референдумів є допущення грубих порушень Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми»;

5) на повторний референдум можуть виноситися додаткові питання.

Впишіть /_____________/?


30.

Визначте правильні положення, що стосуються введення в дію, зміни або скасування законів, рішень, прийнятих референдумом:

1) датою прийняття закону, рішення вважається день проведення референдуму;

2) закони, прийняті на всеукраїнському референдумі мають бути затвереджені Верховною Радою України як єдиним законодавчим органом;

3) зміна або скасування законів, інших рішень, прийнятих референдумом, проводиться

4) зміна або скасування рішень, прийнятих на місцевому референдумі, може здійснити відповідна рад більшістю голосів від складу ради;

5) зміна або скасування рішень, прийнятих на місцевому референдумі, може здійснити сільский, селищний, міський голова.

Впишіть /_____________/?


31.

Суб’єктом звернення із скаргою згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України» можуть бути:

1) кандидати у депутати;

2) адвокат;

3) офіційний спостерігач від партії (блоку);

4) закордонний українець;

5) довірена особа кандидата.

Впишіть /___________/?


32.

Суб’єктом звернення із скаргою згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України» можуть бути:

1) представник засобу масової інформації;

2) голова окружної виборчої комісії;

3) прокурор;

4) виборець;

5) довірена особа кандидата в депутати.

Впишіть /___________/?


33.

Суб’єктами розгляду скарг громадян згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України» можуть бути:

1) Президент України;

2) Комітет виборців;

3) виборча комісія;

4) орган місцевого самоврядування;

5) суд.

Впишіть /___________/?


34.

Суб’єктами розгляду скарг громадян згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України» можуть бути:

1) виборча комісія;

2) Президент України;

3) орган внутрішніх справ;

4) Комітет виборців;

5) адміністративний суд.

Впишіть /___________/?


35.

Суб’єкт звернення зі скаргою на виборах народних депутатів України за власним вибором може подати скаргу до:

1) органу внутрішніх справ;

2) суду;

3) Голові Верховної Ради України;

4) Президенту України;

5) виборчої комісії.

Впишіть /___________/?


36.

Вибори народних депуатів України можуть бути:

1) наступні;

2) перші;

3) проміжні;

4) чергові;

5) позачергові.

Впишіть /___________/?


37.

Законом передбачені наступні умови утворення закордонних виборчих дільниць:

1) утворюються Міністерством закордонних справ України;

2) утворюються за поданням окружної виборчої комісії;

3) утворюються за поданням Міністерства закордонних справ;

4) утворюються Центральною виборчою комісією;

5) утворюються за поданням консульської установи.

Впишіть /___________/?


38.

Законом передбачені наступні умови утворення закордонних виборчих дільниць:

1) утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України;

2) утворюються на запит Центральної виборчої комісії;

4) утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном;

5) утворюються за поданням виборців, що постійно проживають за кордоном.

Впишіть /___________/?


39.

Суб’єктами розгляду скарг громадян згідно із Законом України «Про вибори народних депутатів України» можуть бути:

1) орган місцевого самоврядування;

2) виборча комісія;

3) орган внутрішніх справ;

4) Комітет виборців;

5) адміністративний суд.

Впишіть /___________/?


40.

Які умови передбачені для голосування за межами виборчої дільниці на виборах народних депутатів України:

1) виборець звертається до ЦВК із заявою про надання дозволу проголосувати за межами виборчої дільниці:

2) підставою для голосування за межами виборчої дільниці є відсутність виборця у день виборів у даній місцевості;

3) підставою для голосування за межами виборчої дільниці є тимчасова нездатність пересуватися самостійно;

4) ) виборець чи члени його сім’ї можуть відмовити у присутності уповноважених осіб партій (блоків).

5) виборець має звернутися із заявою до дільничної виборчої комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів;

Впишіть /___________/?


41.

На місцевих виборах не мають права голосу:

1) громадяни, які належать до відповідної територіальної громади;

2) члени політичної партії;

3) особи, які не володіють державною мовою;

4) військовослужбовці строкової особи;

5) визнані судом недієздатними.

Впишіть /___________/?


42.

До процесуальних повноважень дільничної виборчої комісії з проведення місцевих виборів належить:

1) виготовляє інформаційні плакати місцевих організацій партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

2) забезпечує підготовку приміщень для голосування та виборчих скриньок;

3) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

4) встановлює результати виборів до відповідної ради, офіційно публікує результати виборів до відповідної ради;

5) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування.

Впишіть /___________/?


43.

До процесуальних повноважень дільничної виборчої комісії з проведення місцевих виборів не належить:

1) реєстрація спостерігачів від місцевих організацій партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

3) забезпечення підготовки приміщення для голосування та виборчих скриньок;

4) організація голосування на виборчій дільниці;

5) організація проведення повторного гоосування і повторних виборів

Впишіть /___________/?


44.

Визначте правильні твердження, що стосуються ведення передвиборної агітації на місцевих виборах:

1) участь у виборах забороняється довіреним особам кандидатів;

2) у передвиборній агітації забороняється брати участь посадові чи службовій особі місцевого самоврядування, яка є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду голови;

3) проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах цінних паперів, кредитів, товарів, робіт чи послуг, забороняється;

4) засоби масової інформації, що діють на території України можуть поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо місцевих організацій партій (блоків) та кандидатів або коментувати рейтинги кандидатів, місцевих організацій партій (блоків) до дня голосування;

5) кандидатам у депутати та кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови забороняється залучати до передвиборної агітації підлеглих їм осіб.

Впишіть /___________/?


45. Визначте види виборчих дільниць на місцевих виборах за кількістю виборців:

1) місцеві;

2) великі;

3) меленькі.

4) тимчасові;

5) середні. (

Впишіть /___________/?


46.

Визначте, які види виборчих дільниць на місцевих виборах за кількістю виборців названо невірно:

1) середні;

2) великі;

3) малі;

4) невеликі;

5) повні. (

Впишіть /___________/?


47.

На місцевих виборах не мають права голосу:

1) громадяни, які належать до відповідної територіальної громади;

2) особи, які не володіють державною мовою;

3) військовослужбовці строкової особи;

4) визнані судом недієздатними;

6) особи, які перебувають у лікарні.

Впишіть /___________/?


48.

На місцевих виборах не мають права голосу:

1) громадяни, які є чланами релігійної громади;

2) особи, які не володіють державною мовою;

3) військовослужбовці строкової особи;

4) визнані судом недієздатними;

5) громадяни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі особи, які перебувають у лікарні.

Впишіть /___________/?


49.

До процесуальних повноважень дільничної виборчої комісії з проведення місцевих виборів належить:

1) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

2) забезпечує підготовку приміщень для голосування та виборчих скриньок;

3) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

4) встановлює результати виборів до відповідної ради, офіційно публікує результати виборів до відповідної ради;

завчасно вручає або надсилає кожному виборцю іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування.

Впишіть /___________/?


50.

Законом передбачено такі види місцевих виборів:

1) проміжні;

2) поточні;

3) перші;

4) загальні;

5) спеціальні.

Впишіть /___________/?


51.

Згідно із Законом вибори сільського, селищного, міського голови можуть бути:

1) спеціальними;

2) черговими;

3) першими;

4) поточними;

5) повторними. /______________/?


52.

Участь у виборах сільського, селищного, міського голови не можуть брати:

1)громадяни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі;

2) члени політичної партії;

3) особи, які не володіють державною мовою;

4) військовослужбовці строкової особи;

5) особи, які перебувають у лікарні. /___________/?


53.

Повторні вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за таких умов:

1) рішення про проведення повторних виборів приймає ЦВК;

2) рішення приймає територіальна виборча комісія;

3) рішення про проведення повторних виборів приймає відповідна рада;

4) рішення приймається не пізніше як через 30 днів після дня повторного голосування;

5) у повторних виборах можуть брати участь військовослужбовці строкової служби. /________/?


54.Повторні вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за наступних умов:

1) рішення про проведення повторних виборів приймає ЦВК;

2) рішення приймає територіальна виборча комісія;

3) підставою проведення повторних виборів є визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися;

4) рішення про проведення повторних виборів приймає відповідна рада;

5) рішення про проведення повторних виборів приймається не пізніш як за 120 днів до дня виборів. /_____/?


55.

Визначте правильні твердження, що стосуються висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови:

1) вибори сільського, селищного, міського голови відбуваються за пропорційною системою;

2) право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови реалізується через місцеві організації партій (блоків) або шляхом самовисування;

3) сільськимо, селищним, міським головою може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21 року і проживає в Україні;

4) вибори сільського, селищного, міського голови відбуваються за мажоритарно-пропорційною виборчою системою;

5) сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 18 років. /____________/?


56.

Повторні вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за наступних умов:

1) підставою проведення повторних виборів є визнання виборів недійсними або такими, що не відбулися;

2) рішення про проведення повторних виборів приймає відповідна рада;

3) рішення приймається не пізніше як через 30 днів після дня повторного голосування;

4) на повторних виборах не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як кандадатів на попередньому голосуванні;

5) у виборах беруть участь громадяни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, якщо кримінально-виконавчі установи знаходяться у відповідному населеному пункті./________/?


57.

Згідно із Законом вибори сільського, селищного, міського голови можуть бути:

1) спеціальними;

2) першими;

3) поточними;

4) повторними;

5) позачерговими. /______________/?


58.

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови реалізується шляхом:

1) висування місцевою громадською організацією;

2) висування зборами виборців;

3) висування місцевою організацією партії (блоку);

4) висування громадянами за місцем проживання;

5) самовисування./__________/?


59.

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови реалізується шляхом:

1) висування громадянами за місцем проживання;

2) самовисування;

3) висування місцевою громадською організацією;

4) висування зборами трудового колективу;

5) висування місцевою організацією партії (блоку). /____________/?


60.

Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови реалізується шляхом:

1) висування місцевими громадськими організаціями;

2) висування трудовим колективом;

3) висування зборами виборців;

4) ) самовисування;

5) висування місцевою організацією партії (блоку). /___________/?Схожі:

4. Референдум iconҚазақстан республикасының конституциясы
Республикалық референдум нәтижесі жарияланған күні, яғни 1995 жылғы 5 қыркүйекте күшіне енді
4. Референдум iconОсобливості виборчого законодавства України
Статтею 69 Конституції України встановлено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої...
4. Референдум iconОсновні положення Поняття і види референдумів
Особлива роль у системі народовладдя в Україні належить референдумові, як найбільш органічній і при­родній формі народовладдя. Поняття...
4. Референдум iconОсновні положення Поняття і види референдумів
Особлива роль у системі народовладдя в Україні належить референдумові, як найбільш органічній і при­родній формі народовладдя. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи