Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається icon

Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається
Скачати 230.31 Kb.
НазваРішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається
Дата конвертації05.01.2013
Розмір230.31 Kb.
ТипРішення
1. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispit 1v..doc
2. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 10v..doc
3. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 2v.doc
4. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 3v..doc
5. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 4v..doc
6. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 5v..doc
7. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 6v..doc
8. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 7v..doc
9. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 8v..doc
10. /Конституц_йно-процесуальне право - 2 курс/KPP ispjt 9v..doc
1. Конституційно-процесуальне право України як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна Рівен Варіант І
Тема10. Конституційна відповідальність: Рівень І
Оголошення незалежності України; 2 Декларація про державний суверенітет України; 3 Угода про утворення снд. Впишіть відповідь / /? Коли була прийнята Декларація про державний суверенітет України: 1 24 серпня 1991 року; 2 24 липня 1990 року
Закон «Про міжнародні договори України». Впишіть / /?
4. Референдум
Закон України «Про комітети вру»; 3 Закон України «Про статус народного депутату України». Впишіть / /?
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається
7. Правотворчий процес Рівень1
Інформації про зміну громадянства; 3 дата реєстрації набуття особою громадянства України. Впишіть / /? Вкажіть, що слід вважати датою набуття громадянства України внаслідок поновлення є
Рішення питань про конституційність: 1 актів Президента України; 2 нормативно-правових актів органів виконавчої влади; 3 рішень органіа місцевого самоврядування. Впишіть / /?

Тема 6. Організація роботи місцевих рад.

Рівень1.

1. Кому підзвітний, підконтрольний і перед ким відповідальний міський голова при здійсненні своїх повноважень:

1) обласній раді;

2) народу України;

3) територіальній громаді.

Впишіть відповідь /_____________/?


2. Кому підзвітний, підконтрольний і перед ким відповідальний міський голова при здійсненні своїх повноважень:

1) виконавчому комітету міської ради;

2) територіальній громаді;

3) голові районної державної адміністрації.

Впишіть відповідь /_____________/?


3. Рішення про загальний склад місцевої ради приймається:

1) вищестоящою радою;

2) відповідною радою поточного скликання;

3) головою ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


4. Рішення про загальний склад місцевої ради приймається:

1) виконкомом ради;

2) відповідною новообраною радою;

3) відповідною радою поточного скликання.

Впишіть відповідь /_____________/?


5. Загальні збори громадян за місцем проживання є:

1) формою безпосередньої демократії;

2) формою представницької демократії;

3) формою безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.?

Впишіть відповідь /_____________/?


6. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням:

1) Верховної Ради України;

2) вищестоящої ради;

3) місцевого референдуму.

Впишіть відповідь /_____________/?


7. Вихід із складу сільської громади здійснюється за рішенням:

1) відповідної ради;

2) місцевого референдуму;

3) сільського голови.

Впишіть відповідь /_____________/?


8. Об’єднання територіальних громад відбувається за рішенням:

1) відповідної ради;

2) вищестоящої ради;

3) місцевого референдуму.

Впишіть відповідь /_____________/?


9. Об’єднання територіальних громад відбувається за рішенням:

1) сільського голови;

2) місцевого референдуму;

3) Верховної Ради України.

Впишіть відповідь /_____________/?


10. Вкажіть періодичність звіту сільського голови перед територіальною громадою:

1) не рідше одного разу на квартал;

2) не рідше одного разу на рік;

3) законом не визначено.

Впишіть відповідь /_____________/?


11. Сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який термін, якщо цього вимагає:

1) не менше як 1/3 складу відповідної ради;

2) не менше як 1/2 депутатів відповідної ради;

3) не менше як 2/3 загального складу відповідної ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


12. Селищний голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який термін, якщо цього вимагає:

1) не менше як 1/3 загального складу відповідної ради;

2) не менше як 1/2 депутатів відповідної ради;

3) весь склад відповідної ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


13. У разі неможливості виконання сільським, селищним, міським головою своїх повноважень, виконання цих повноважень здійснює:

1) найстарший за віком депутат місцевої ради;

2) секретар ради;

3) заступник голови ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


14. Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу:

1) голови обласної ради;

2) не менше як 2/3 депутатів від складу ради;

3) не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


15. Питання про звільнення голови обласної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу:

1) голови районної державної адміністрації;

2) не менше як 1/2 депутатів від загального складу відповідної ради;

3) не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


16. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі:

1) розпоряджень;

2) рішень;

3) резолюцій.

Впишіть відповідь /_____________/?


17. Сільський, селищний, міський голова в межах своїх повноважень видає:

1) розпорядження;

2) рішення;

3) ухвали.

Впишіть відповідь /_____________/?


18. Голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає:

1) рішення;

2) накази;

3) розпорядження.

Впишіть відповідь /_____________/?


19. Виконавчий комітет сільської, селищної, районної у місті ради в межах своїх повноважень приймає:

1)накази;

2) рішень;

3) розпорядження.

Впишіть відповідь /_____________/?


20. Вкажіть, протягом якого часу сільський, селищний, міський голова може зупинити рішення відповідної ради:

1) двотижневий строк;

2) дестиденний строк;

3) п’ятиденний строк.

Впишіть відповідь /_____________/?


21. Дільнична виборча комісія на місцевих виборах, у межах своїх процесуальних повноважень, вчиняє наступні дії:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної ради;

2) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх представників, уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків), видає їм відповідні посвідчення;

3) уточнює списки виборців, подає їх для загального ознайомлення.

Впишіть /___________/?


22. Згідно із законодавством не можуть бути учасниками виборчого процесу на місцевих виборах:

1) військовослужбовці строкової служби;

2) представники релігійних конфесій;

3) кандидати у депутати.

Впишіть /___________/?


23. Загальний склад місцевої ради встановлюється:

1)Територальною виборчою комісією;

2) сільським, селищним, міським головою;

3) відповідною радою.

Впишіть /___________/?


24. До процесуальних повноважень територіальної комісії з проведення місцевих виборів не належить:

1) реєстрація спостерігачів від місцевих організацій партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

2) контроль за використанням коштів виборчих фондів місцевих організацій партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

3) організація на виборчій дільниці голосування.

Впишіть /___________/?


25. Загальний склад місцевої ради встановлюється:

1) Верховною Радою України;

2) Територальною виборчою комісією;

3) відповідною радою.

Впишіть /___________/?


26. Вибори депутатів селищної ради проводяться за:

1) мажоритарною системою відносної більшості;

2) змішаною (мажоритарно-пропорційною) виборчою системою;

3) пропорційною виборчою системою.

Впишіть /___________/?


27. Порядок формування і діяльності ВР АРКрим визначається:

1)Положенням про ВР АРКрим;

2) рішенням центральних органів України;

3) законами України.

Впишіть /…………./?


28. Порядок формування і діяльності ВР АРКрим визначається такими актами:

1) рішенням центральних органів України;

2) Положеннням про ВР АРКрим;

3) нормативно – правовими актами ВР АРКрим з питань, віднесених до компетенції.

Впишіть /_____________/?


29. Вкажіть періодичність звіту сільського голови перед територіальною громадою:

1) не рідше одного разу на квартал;

2) законом не встановлено;

3) не рідше одного разу на рік;

Впишіть відповідь /_____________/?


30. Міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів у будь-який термін, якщо цього вимагає:

1) не менше як десяти депутатів відповідної ради;

2) кваліфікованої більшості від загального складу відповідної ради;

3) не менше як половини депутатів відповідної ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


Тема 6. Організація роботи місцевих рад

Рівень 2.

1. Вкажіть, перед ким відповідальний міський голова при здійсненні своїх повноважень:

1) обласною радою;

2) народом України;

3) відповідною територіальною громадою;

4) виконавчим комітетом міської ради;

5) міською радою.

Впишіть відповідь /_____________/?


2. Вкажіть, перед ким відповідальний міський голова при здійсненні своїх повноважень:

1) головою районної державної адміністрації;

2) відповідною територіальною громадою;

3) судом;

4) обласною радою;

5) міською радою.

Впишіть відповідь /_____________/?


3. Вкажіть, які твердження щодо формування місцевих рад відповідають законодавству про місцеве самоврядування:

1) рада вважається правомочною за умови обрання не менше як половини від загального складу ради;

2) загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори;

3) до обрання правомочного складу ради продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання;

4 ) строк повноважень ради встановлюється законом про вибори;

5) депутати місцевих рад обираються народом України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Впишіть відповідь /_____________/?


4. Вкажіть, які твердження щодо скликання сесій місцевих рад відповідають законодавству про місцеве самоврядування:

1) місцева рад проводить свою роботу періодично;

2) сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради;

3) перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається найстаршим за віком депутатом відповідної ради;

4) перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією;

5) перша сесій скликається депутатською групою.

Впишіть відповідь /_____________/?


5. Вкажіть, які твердження щодо строків скликання сесій місцевих рад відповідають законодавству про місцеве самоврядування:

1) перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається на наступний день після оголошення рельтатів виборів;

2) перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається не пізніше як через квартал після обрання;

3) перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі;

4) сесія ради скликається кожного місяця;

5) якщо сільський, селищний, міський голова без поважних причин не скликав сесії у двотижневий строк після настання відповідних умов, то сесія скликається за пропозицією не менше як 1/3 депутатів від загального складу відповідної ради або голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Впишіть відповідь /_____________/?


6. Вкажіть, які твердження щодо строків скликання сесій місцевих рад відповідають законодавству про місцеве самоврядування:

1) сесію сільської, селищної, міської ради відкриває і веде голова або заступник голови ради;

2) сесія ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал;

3) перша сесія новообраної сільської, селищної, міської, районної у місті ради скликається не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі;

4) сесія ради скликається кожного місяця;

5) перша сесія новообраної ради скликається коловою ради попереднього скикання.

Впишіть відповідь /_____________/?


7. Вкажіть, які твердження щодо організації роботи постійних комісій ради:

1) постійні комісії є відповідальні перед територіальною громадою;

2) до складу постійної комісії обираються сільський селищний міський голова, секретар сільської, селищної ради;

3) засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу ради;

4) постійні комісії обираються радою на тимчасовий період;

5) ) за результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

Впишіть відповідь /_____________/?


8. Вкажіть, які твердження щодо організації роботи тимчасових контрольних комісій ради:

1) рішення про створення комісії приймається не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради;

2) як правило, проводяться відкриті засідання комісій;

3)тимчасові контрольні комісії утворюються на час повноважень ради;

4) за результатами роботи тимчасові контрольні комісії приймають рішення;

5) засідання тимчасовий контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті.

Впишіть відповідь /_____________/?


9. Вкажіть, які твердження щодо організації роботи виконавчого комітету ради відповідають законодавству про місцеве самоврядування:

1) виконавчий комітет ради утворюється головою відповідної ради на строк його повноважень;

2) після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування складу виконавчого комітету;

3) виконавчий комітет формується із складу депутатів відповідної ради;

4) виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила;

5) виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний голові ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


10. Вкажіть, які твердження щодо організації роботи виконавчого комітету ради відповідають законодавству про місцеве самоврядування:

1) очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради свідповідно сільський, селищний, міський голова;

2) персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується сільським головою за поданням депутатської фракції;

3) до складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради;

4) діяльність виконавчих комітетів здійснюється на засадах єдиноначальності;

5) засідання виконавчого комітету скликаються не рідше одного разу на квартал.

Впишіть відповідь /_____________/?


11. Назвіть нормативні акти, які приймають органи місцевого самоврядування в процесі здійснення своїх повноважень:

1) резолюції;

2) рішення;

3) накази;

4) розпорядження;

5) висновки.

Впишіть відповідь /_____________/?


12. Питання про проведення місцевого референдуму з питання дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради може бути порушене:

1) Президентом України;

2) Верховною Радою України;

3) не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу;

4) сільським, селищним, міським головою;

5) виконкомом.

Впишіть відповідь /_____________/?


13. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути достроково припинені за рішенням:

1) голови районної державної адміністрації;

2) голови районної ради;

3) Верховної Ради України;

4) не менше як двох третин голосів депутатів від загального складу відповідної ради;

5) місцевого референдуму.

Впишіть відповідь /_____________/?


14. Вкажіть, які твердження порядку скликання і ведення сесій місцевих рад відповідають законодавству про місцеве самоврядування:

1) сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь 1/3 депутатів від загального складу ради;

2) не пізніше як на другій сесії затверджується регламент ради;

3) рішення про скликання сесії ради доводиться до відома населення не пізніше як за десять днів до сесії;

4) сесії ради, як правило, проводяться закрито;

5) сесія ради може бути скликана не менше як 1/3 депутатів відповідної ради, якщо посадові особи не скликають сесію на вимогу відповідних суб’єктів.

Впишіть відповідь /_____________/?


15. Робочими органами сесії ради є:

1) секретаріат ради;

2) виконавчий комітет ради;

3) депутатська фракція;

4) тимчасові контрольні комісії;

5) секретаріат сесії.

Впишіть відповідь /_____________/?


16. Робочими органами сесії ради є:

1) апарат голови;

2) постійні комісії ради;

3) редакційна комісія;

4) виконавчий комітет;

5) ) лічильна комісія.

Впишіть відповідь /_____________/?


17. До робочих органів сесії ради не відносяться:

1) секретаріат сесії;

2) виконавчий комітет ради;

3) лічильна комісія;

4) тимчасові контрольні комісії;

5) секретаріат ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


18. До процесуальних повноважень секретаріату ради належать:

1) проведення реєстрації депутатів;

2) виготовлення бюлетенів для таємного голосування;

3) організація ведення протоколу засідання;

4) підрахунок голосів при голосуванні;

5) складання списку бажаючих виступити і передача його головуючому.

Впишіть відповідь /_____________/?


19. До процесуальних повноважень секретаріату сесії належать:

1) реєстрація і подання головуючому пропозицій депутатів;

2) підрахунок голосів при голосуванні;

3 складання списку бажаючих виступити і передача його головуючому;

4) прийняття рішень ради;

5) виготовлення бюлетенів для таємного голосування.

Впишіть відповідь /_____________/?


20. До процесуальних повноважень лічильної комісії належать:

1) реєстрація, узагальнення і подання головуючому поправок і пропозицій до проектів рішень ради;

2) проведення реєстрації депутатів;

3) рганізація ведення протоколу засідання;

4) підрахунок голосів при голосуванні;

5) повідомлення про результати голосування.

Впишіть відповідь /_____________/?


21. Вкажіть, які твердження щодо прийняття рішень радою відповідають законодавству:

1) рішення ради приймається на засідання постійної комісії;

2) рішення ради приймаються після їх обговорення;

3) рішення приймаються виключно в закритому режимі шляхом таємного голосування;

4) голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному місці;

5) при встановленні результатів голосування на пленарному засіданні міської ради враховується голос міського голови, який не брав участі у пленарному засіданні ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


22. Вкажіть, які твердження щодо прийняття рішень радою відповідають законодавству:

1) після оголошення головуючим на засіданні початку голосування перервати голосування може лише голова постійної комісії;

2) рішення ради приймається більшість від загального складу ради;

3) в межах своїх повноважень рада приймає ухвали;

4) рішення сільської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради;

5) рішення приймається постійною комісією ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


23. Вкажіть, які твердження щодо прийняття рішень радою відповідають законодавству:

1) рішення ради приймається на пленарних засіданнях;

2) рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього;

3) рішення приймаються виключно в закритому режимі шляхом таємного голосування;

4) зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються усно головуючому;

5) рішення ради приймається більшість від присутніх на сесії.

Впишіть відповідь /_____________/?


24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії місцевої ради готують:

1) рішення;

2) ухвали;

3) рекомендації;

4) резолюції;

5) висновки.

Впишіть відповідь /_____________/?


25. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії місцевої ради готують:

1) звіти;

2) висновки;

3) рекомендації;

4) пропозиції;

5) ухвали.

Впишіть відповідь /_____________/?


26. Сесія місцевої ради згідно із чинним Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» складається із:

1) надзвичайних засідань;

2) спеціальних засідань;

3) пленарних засідань;

4) засідань депутатських фракцій;

5) засідань постійних комісій ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


27. Сесія місцевої ради згідно із чинним Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» складається із:

1) засідань комітетів ради;

2) пленарних засідань;

3) засідань депутатських фракцій;

4) засідань постійних комісій ради.

5) громадських слухань/

Впишіть відповідь /_____________/?


28. Сесія місцевої ради згідно із чинним Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» складається із:

1) урочистих засідань;

2) засідань тимчасових слідчих комісій;

3) пленарних засідань;

4) засідань постійних комісій ради;

5) засідань депутатських груп.

Впишіть відповідь /_____________/?


29. Вкажіть, які акти затверджуються не пізніше як на другій сесії відповідної ради:

1) місцевий бюджет;

2) положення про статус депутата місцевої ради;

3) регламент відповідної ради;

4) положення про комітети ради;

5) положення про постійні комісії ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


30. Вкажіть, які акти затверджуються не пізніше як на другій сесії відповідної ради:

1) місцевий бюджет;

2) регламент відповідної ради;

3) положення про статус голови ради;

4) положення про постійні комісії ради;

5) положення про статус депутата місцевої ради.

Впишіть відповідь /_____________/?


31.Порядок формування і діяльності ВР АРКрим визначається такими актами:

1) Регламентом ВРУ;

2) Конституцією України;

3) Положенням про ВР АРКрим;

4) рішенням центральних органів України;

5) законами України.

Впишіть /…………./?


32. Порядок формування і діяльності ВР АРКрим визначається такими актами:

1) законами України;

2) Регламентом ВРУ;

3) рішенням центральних органів України;

4) Положеннням про ВР АРКрим;

5) нормативно – правовими актами ВР АРКрим з питань, віднесених до компетенції.

Впишіть /_____________/?


33. Підставою для відкликання відповідною політичною партією депутата ВР АР Крим, є:

 1. вихід депутата зі складу депутатської фракції

 2. порушення норм моралі

 3. невиконання зобов’язань

 4. інші підстави встановлені вищим керівним органом політичної партії

 5. вчинення проступку

Впишіть /……………./?


34. Підставою для відкликання виборцями обраного ними депутата ВР АР Крим,є:

 1. порушення норм моралі;

 2. порушення законів України;

 3. вчинення проступку;

 4. порушення нормативно-правових актів АР Крим;

 5. невиконання зобов’язань.

Впишіть /……………./?


35. Депутат ВР АР Крим може бути відкликаний:

 1. виборцями;

 2. громадськими організаціями;

 3. жителями територіальної громади;

 4. відповідною політичною партією по списку;

 5. населенням автономії.

Впишіть /……………./?


36. Депутат ВР АРКрим може бути відкликаний виборцями, які його обрали, у випадку:

 1. порушення норм моралі;

 2. порушення Конституції України;

 3. незадовільне виконання депутатських обов’язків;

 4. вчинення проступку;

 5. невиконання зобов’язань.

Впишіть /……………./?


37. Кримінальна справа стосовно депутата ВР АР Крим може бути порушена:

 1. прокурором області;

 2. заступником Генерального прокурора України;

 3. Верховною радою АР Крим;

 4. судом;

 5. першим заступником прокурора АР Крим.

Впишіть /……………./?


38. Міська рада може скасувати акти виконавчих органів ради, які не відповідають:

 1. рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень;

 2. законам України;

 3. зобов’язанням депутатів;

 4. передвиборчій програмі партії;

 5. інтересам депутатської фракції.

Впишіть /……………./?


39. Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках, якщо рада прийняла рішення:

 1. з порушенням Конституції України;

 2. з порушенням моралі;

 3. ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення у відповідність із законом;

 4. з порушенням принципів депутатської етики.

Впишіть /……………./?


40. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках, якщо міська рада прийняла рішення:

 1. з порушенням принципів депутатської етики;

 2. з порушенням Конституції України;

 3. ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення у відповідність із законом;

 4. з порушенням норм моралі.

Впишіть /……………./?


41. Які акти Верховної Ради України за рішенням відповідного органу можуть не публікуватися:

1) не мають загального значення;

2) не пройшли редакційної правки;

3) містять прогалини в нормах;

4) не мають нормативного характеру;

5) характеризуються колізійністю норм.

Впишіть /…………./?


42. Громадяни України під час здійснення своїх прав і обов”язків повинні застосовувати акти Кабінету Міністрів України:

1) одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав;

2) в яких відсутні прогани в нормах;

3) опубліковані в офіційних друкованих виданнях;

4) лише вміщені у збірнику нормативних актів;

5) пройшли редакційну правку.

Впишіть /…………./?


43. Державні органи під час здійснення своїх прав і обов”язків повинні застосовувати акти Президента України:

1) опубліковані в засобах масової інформації;

2) одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав;

3) пройшли редакційну правку;

4) вміщені в збірниках нормативних актів;

5) опубліковані в офіційних друкованих виданнях.

Впишіть /…………./?


44. Державні органи під час здійснення своїх прав і обов”язків повинні застосовувати акти Кабінету Міністрів України:

1) лише опубліковані в засобах масової інформації;

2) пройшли редакційну правку;

3) вміщені в збірниках нормативних актів;

4) опубліковані в офіційних друкованих виданнях;

5) одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав.

Впишіть /…………./?


45.Свобода пересування згідно Закону про свободу пересування обмежується щодо :

1) дітей дошкільного віку;

2) осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом;

3) юридичних осіб;

4) осіб, яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України;

5) автолюбителів.

Впишіть: /………../?


46.Свобода пересування згідно Закону про свободу пересування обмежується щодо:

1) автолюбителів;

2) юридичних осіб;

3) іноземців, які не мають законних підстав для перебування на території України

4) дітей дошкільного віку

5) шукачів притулку до прийняття відповідного рішення

Впишіть: /………../?


47.Свобода пересування в Україні згідно закону про свободу пересування обмежується щодо:

1) осіб, які згідно із законодавством про інфекційні захворювання підлягають примусовій госпіталізації

2) дітей шкільно віку;

3) осіб, які звернулися за наданням їм статусу біженця до прийняття відповідних рішень;

4) юридичних осіб;

5) студентів.

Впишіть: /………../?


48.Вільний вибір місця проживання обмежується в адміністративно – територіальних одиницях, які знаходяться:

1) у прикордонній смузі;

2) на території юридичних осіб;

3) в лісовій місцевості;

4) у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом;

5) у курортних зонах.

Впишіть: /………../?


49.Вільний вибір місця проживання обмежується в адміністративно – територіальних одиницях, які знаходяться:

1) на територіях, щодо яких введено надзвичайний стан;

2) в лісовій місцевості;

3) на території військових об’єктів;

4) в курортних зонах;

5) на території юридичних осіб.

Впишіть відповідь /………../?


50. Вкажіть, які твердження щодо прийняття рішень радою не відповідають законодавству:

1) після оголошення головуючим на засіданні початку голосування переривати голосування не можна;

2) рішення ради приймається більшість від загального складу ради;

3) в межах своїх повноважень місцеві ради приймають ухвали;

4) рішення сільської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради;

5) голова районної, обласної, районної в місті ради в межах своїх повноважень приймають рішення.

Впишіть відповідь /_____________/?

51

Свободу пересування відповідно до Закону про свободу пересування може бути обмежено:?

1) на територіях військових об’єктів;

2) м.Севастополь;

3) з урахуванням соціально – економічного розвитку регіону;

4) на територіях , щодо яких введено воєнний стан;

5) у сільській місцевості.

Впишіть: /………../?


52

.Свободу пересування відповідно до Закону про свободу пересування може бути обмежено:?

1) у зонах , які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом;

2) з урахуванням соціально – економічного розвитку регіону;

3) на приватних земельних ділянках;

4) у сільській місцевості;

5) м.Севастополі.

Впишіть: /………../?


53

Свобода пересування згідно Закону про свободу пересування обмежується щодо:

1) осіб, до яких застосовано запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням волі;

2) юридичних осіб;

3) автолюбителів;

4) дітей дошкільного віку;

5) іноземців, які перебувають у складі військових іноземних підрозділів і які мають статус військового.

Впишіть: /………../?


54

Вільний вибір місця проживання обмежується згідно Закону про свободу пересування щодо:

1) осіб, які не досягли 16-річного віку;

2) військовослужбовців;

3) осіб, які згідно із законодавством перебувають під адміністративним наглядом;

4) осіб, які мають фізичні вади;

5) студентів.

Впишіть: /………../?


55

Об’єднання громадян створюються і діють на основі таких принципів:

1) виборності;

2) законності;

3) поєднання місцевих і державних інтересів;

4) політичного нейтралітету;

5) рівноправності їх членів.

Впишіть /__________/?


56

Об'єднання громадян створюються і діють на основі таких принципів:

1) добровільності;

2) підзвітності і відповідальності органам місцевого самоврядуванні;

3) єдиноначальності;

4) самоврядування;

5) організаційної ієрархії.

Впишіть /_______________/?

57

За територією поширення своєї діяльності об’єднання громадян поділяються на об’єднання із:

1) локальним статусом;

2) місцевим статусом;

3) міждержавним статусом;

4) державним статусом;

5) всеукраїнським статусом.

Впишіть /________________/?


58

За територією поширення своєї діяльності об’єднання громадян поділяються на об’єднання із:

1) всеукраїнським статусом;

2) спеціальним статусом;

3) міжнародним статусом;

4) локальним статусом;

5) територіальним статусом.

Впишіть /_____________/?


59

Вкажіть, які органи здійснюють легалізацію громадської організації:

1) Кабінет Міністрів України;

2) Міністерство юстиції України,

3) місцевий орган виконавчої влади;

4) керівний орган союзу громадських організацій;

5) адміністративний суд.

Впишіть /________________/?


60

Свободу пересування відповідно до Закону про свободу пересування може бути обмежено:?

1) м.Севастополь;

2) прикордонній смузі;

3) у сільській місцевості;

4) з урахуванням соціально – економічного розвитку регіону;

5) на територіях , щодо яких введено надзвичайний стан.

Впишіть: /………../?Схожі:

Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconРішення №1291 від 08 вересня 2010 року Про загальний склад депутатів Львівської обласної ради шостого демократичного скликання
Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських, селищних, міських голів",...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconДодаток 5 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р. №32 від 23. 06. 2011 р. №32 положення про загальний відділ районної ради 1
Загальний відділ (далі відділ) є виконавчим органом районної ради і відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconПоложення про загальний відділ Чернівецької міської ради Загальна частина Загальний відділ Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради. 2
Загальний відділ Чернівецької міської ради (далі – Відділ) створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconПоложення «Про місцеві ініціативи» Проект рішення Стрийської міської ради Подається в порядку місцевої ініціативи 2011 україна
Керуючись нормами ст. 9 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 21 Статуту територіальної громади міста Стрия,...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconРегламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування
Спроба не давати меншості слова чи голосування за відсутності кворуму призводили до протистояння в радах, а то й до судових суперечок...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconОрганізаційно-розпорядчі документи місцевої ради
Організаційно-розпорядча діяльність місцевої ради та її виконавчих органів оформляється значною кількістю документів
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconРішення XLI сесія VІ скликання від 01 лютого 2013 року №871 Про рішення, прийняті міською радою у ІV кварталі 2012 року, що перебувають на контролі постійних депутатських комісій
Валківської міської ради на 2013 рік, затвердженого рішенням XXХIХ сесії міської ради VI скликання від 28 грудня 2012 року №853,...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconПоложення про загальний відділ Чернівецької міської ради Загальні положення Загальний відділ є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Загальний відділ Чернівецької міської ради (надалі – Відділ) створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconДодаток 3 Затверджено до рішення ІV сесії районної рішенням ІV сесії районної ради VІ скликання ради VІ скликання від 23. 06. 2011 р.
Управління житлово-комунального господарства є виконавчим органом районної ради, утворюється радою і підпорядковується у своїй діяльності...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconРішення №945/24 Про затвердження Переліку основних пам’яток архітектури, з яких справляється збір за використання місцевої символіки
Керуючись статтею 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та на виконання п. 2 рішення 7 сесії міської ради ххіу...
Рішення про загальний склад місцевої ради приймається: 1 вищестоящою радою; 2 відповідною радою поточного скликання; 3 головою ради. Впишіть відповідь / /? Рішення про загальний склад місцевої ради приймається iconРішення постійна комісія з питань контролю за ефективністю виконання державних І обласних програм та рішень ради О. Юринець
Львівською обласною радою V демократичного скликання та VI скликання; враховуючи висновки постійних комісій обласної ради; керуючись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи